VALEMITE VORMISTAMINE
Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda


Valemid eraldatakse muust tekstist kirjavahemärkidega, mis vastavad üldistele eesti keele reeglitele. Kõik märgid, arvud ja tähed tuleb paigutada valemis korrektselt ning kooskõlas valemi sisuga.

Valemite vormistamiseks tuleb kasutada valemiredaktorit. Kogu töö ulatuses tuleb järgida valemite ühtset kirjutusviisi.

Valemid kirjutatakse kaldkirjas kirja suurusega 12 punkti. Vältida tuleb definitsioonide esitamist valemi kujul. Üksikud sümbolid ja lihtsad matemaatilised avaldised esitatakse reeglina teksti sees omaette reale viimata.

Võrdust ja võrratust väljendavad avaldised esitatakse tavaliselt omaette real.

Kui töös on mitu valemit, tuleb need nummerdada. Valemi number paigutatakse valemiga samale reale (soovitatavalt paremale) sulgudesse.

Kõik töös esinevad valemid tuleb selgitada või teksti sees neile osutada. Osutatakse töö tekstis enne valemi esitamist. Kirjandusest võetud valemite selgitus piirdub viitega allikale.

Valemites ei tooda mõõtühikuid, need esitatakse valemites kasutatud sümbolite seletustes.

Valemis kasutatavate tähiste seletused paigutatakse valemite järele, kusjuures igas uues valemis seletatakse ainult esmakordselt esinevaid tähiseid. Sümbolite seletus algab uuelt realt taandreata sõnaga “kus”, järgneva koolonita.
Seletused kirjutatakse ülevaatlikkuse mõttes üksteise alla.

Näide