UURINGUTE TEOSTAMINE
Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda


Uuringute eesmärgiks on kvantitatiivse uuringu hüpoteesi(de) testimine või kvalitatiivse uuringu uurimisküsimus(t)ele vastuse leidmine.

Kui sobiv metoodika on valitud või välja töötatud, on järgmiseks sammuks piisavalt esindusliku valimi moodustamine ja eksperimendi puhul töö täpne planeerimine.

Kui tegemist on küsitlusmeetodiga, tuleb valimikalkulaatori abil arvutada valimi maht ning seejärel otsustada, mil viisil valimi koosseis määratakse.

Katsete läbiviimisel koostatakse mõõtmiste üksikasjakik kava ning valmistatakse ette protokollid ja/või vaatluspäevikud. Täpsuse tõstmiseks kavandada kindlasti kordusmõõtmised.

Uurimise läbiviimise kestel tuleb