TEEMA VALIK JA PIIRITLEMINE
Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukordaUurimistöö teema valimine on uurimistöö koostamise protsessi kõige olulisem etapp. Sellest sõltub kogu järgneva tegevuse sisu ning edukus.

Sobiva teema leidmiseks on mitmeid võimalusi. Kaaluda saab järgmisi võimalusi:

Järgnevalt mõned soovitused, mis võiksid teema valimise juures toeks olla:

Teema olgu maksimumi võimaldav, st selline, mis võimaldab kõik nõutu läbi teha ning kõrgeimat hinnet saada. Sõltumata töö teaduslikust tasemest peab valitud teema võimaldama õpilasel:

Teema peaks olema uudne ja päevakajaline:

Teema peab olema teaduslik:
Teema peab olema konkreetne ja kitsas:

Teema peab olema jõukohane:

Teema võiks olla perspektiivikas:

Teema võib olla praktilise väljundiga, st.
omapoolseks panuseks on miski, mida saab praktiliselt kasutada:

Teema võib olla ka mänguline: