PÄRINGUTE KOOSTAMINE ANDMEBAASIDEST OTSIMISEKS
Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda


Päringu sõnastamisel on oluline otsingusõnade oskuslik kombineerimine, et piiritleda teema võimalikult selgelt ja täpselt. Selleks saab kasutada järgmisi tehnikaid


Boole’i loogikaoperaatorid

Ühendades otsisõnu Boole’i loogikaoperaatoritega AND, OR või NOT saab otsingut piirata või laiendada.

AND piirab otsingut, päringus sellega ühendatud sõnad peavad kõik leitavates dokumentides esinema.

Näide: televisioon and vägivald — leitakse dokumendid, kus esinevad nii sõna televisioon kui ka vägivald.

OR laiendab otsingut, leitavates dokumentides peab esinema kas üks või teine (vähemalt üks) päringus operaatoriga or ühendatud sõnadest.

Näide: vägivald or agressioon — leitakse artiklid, kus esinevad ainult vägivald, ainult agressioon, või nii vägivald kui ka agressioon

Operaatoriga OR on otstarbekas ühendada:

NOT kitsendab otsingut, esimene sõna peab esinema, teine ei tohi esineda. Nii saab välistada mõne sõna esinemist leitavates artiklites.

Näide: rikkumine not kuritegu — leitakse dokumendid, kus esineb sõna rikkumine, kuid jäetakse välja dokumendid, kus esineb sõna kuritegu.


Boole'i operaatorite interaktiivne selgitus
Allikas: Boolean machine, http://kathyschrock.net/rbs3k/boolean/

Aseta kursor vasakul asuva operaatori kohale
ja vaata, mida see teeb.

Kasutades operaatorit AND, leitakse vaid need leheküljed, mis sisaldavad mõlemat otsitavat terminit.
Antud näites vaid need linnud, kes on ohustatud.

Kasutades operaatorit OR, leitakse leheküljed, mis sisaldavad ühte või teist või korraga mõlemat otsitavat.
Antud näites kõik linnud ja ohustatud asjad kokku.

Kasutades operaatorit NOT leitakse need leheküljed, mis sisaldavad vaid esimest terminit, välistades teise.
Antud näites kõik ohustatud mittelinnud.                                         

Fraasiotsing

Kui soovite leida mingit kindlat väljendit või lauset sisaldavaid tekste, tuleb otsitav fraas panna jutumärkidesse.

Näide: „media violence“ — Leitakse dokumendid, kus on täpselt selline fraas.Kärpimine

Kärpimine võimaldab otsida samatüvelisi erinevate lõppudega sõnu. Suvaline arv tähemärke sõna lõpus asendatakse sümboliga, enamasti on kasutusel * (tärn) või ? (küsimärk).

Näide: noorus* — leitakse ka nooruslik; child* — leitakse ka children, childhood.


Sulgude kasutamine

Kui te kasutate ühes päringus erinevaid operaatoreid, tuleb arvestada, et operaatoritega NOT ja AND ühendatud avaldisi otsitakse enne, OR jääb kõige viimaseks. Seega, kui soovite seda järjekorda muuta, tuleb kasutada sulge. Sulgudes olevat avaldist otsitakse enne.

Ühendame sünonüümid ja sarnase tähendusega sõnad operaatoriga OR, eraldame need grupid sulgudega ning ühendame operaatoriga AND, et leida nende kõigi ühisosa. Kasutame ka kärpimist, et ei peaks välja kirjutama kõiki sama tüvega erinevate lõppudega sõnu.

Näide: (agressioon or vägivald) and (tv or televisioon) and (laps* or laste* or teismeli*)

Selle päringuga leiame materjali televisiooni mõjust noorte agressiivsusele.