RÜHMATÖÖ:
KIRJANDUSALLIKATE OTSIMINE JA NENDE KVALITEEDI HINDAMINE

Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda

Töö viiakse läbi arvutiklassis. Võimaluse korral kasutada paralleelselt mitut arvutit ja jaotada vajalikud ülesanded omavahel. Tulemused võib vormistada nii paberil kui elektrooniliselt.

Juhendmaterjali leiate oma konspektist ja veebilehelt http://syg.edu.ee/~peil/ut_alused/

Valige teile meelepärane uurimisteema. Mõistlik oleks selleks võtta teema, mida ise lõputöös kasutate. Kui see on liiga spetsiifiline, et kasutada ka rahvusvahelisi andmebaase, laiendage seda. Rühmatöö harjutuses võite kasutada näiteks teemat „Kui tervislikud on noorte toitumisharjumused”

TÖÖ SISU ON JÄRGMINE: