UURIMISLIKU TEGEVUSE LIIGITUS MEETODI JÄRGI
Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda


Meetodi poolest saab eristada kaht liiki töid:


Meetodi poolest eristatakse veel:
UURIMISMEETODID

Uurimiseks vajaliku info saamiseks kasutatatakse järgmisi meetodeid:

Kirjandusallikate kasutamine
Valmisandmestike kasutamine
                                                                   Valmisandmestikud >>>

Andmete kogumine
                                                                  Andmekogumismeetodid >>>


Andmete töötlemine
                                                                  Andmete töötlemine >>>


Kvantitatiivse analüüsi meetodid
                                                                  Andmete analüüsimine >>>


Uurimise täpsus ja usaldatavus. Valimid
                                                                  Uurimise usaldatavus >>>

Kvalitatiivne analüüs
                                                                  Uurimise usaldatavus >>>