LISADE VORMISTAMINE
Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda


Tihti tekib uurimistöö käigus sellist materjali, millel on küll suur väärtus ja mida on töö eesmärkide saavutamiseks vaja läinud, kuid mis ise töö sisuga otseselt seotud pole. Tekstiga väheseotud materjal paigutatakse lisana töö lõppu, kasutatud materjali loetelu taha.

Erineva sisuga materjal vormistatakse erinevate lisadena. Igale lisale antakse pealkiri ja number. Töö tekstis tuleb lisadele viidata n. vt. Lisa 4. Lisad paigutatakse neile viitamise järjekorras. Iga lisa alustatakse uuelt lehelt.

Alljärgnevalt on toodud valik võimalikest materjalidest, mida lisadena esitatakse.
Tuleb vältida töö tekstiga nõrgalt seotud lisade esitamist.

Näide