KOOSTÖÖ JUHENDAJAGA
Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukordaUurimistöö on õpilase iseseisev töö, mis toimub koostöös juhendajaga. Ka haridus- ja teadusministri määruses on öeldud, et õpilane koostab koostöös juhendajaga vabalt valitud ainevaldkonnas uurimistöö.

Tööde juhendajateks on reeglina Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetajad. Välisjuhendaja korral peab olema teine juhendaja Saaremaa Ühisgümnaasiumist.

Juhendamine saab alguse juhendaja ja õpilase kokkuleppest.
Õpetajal on õigus keelduda õpilase valitud teemat juhendamast, kui:
Juhendaja roll on suunav:
Juhime veelkord tähelepanu sellele, et uurimistöö on õpilase iseseisev töö ja juhendaja roll on vaid suunav, abistav ja kontrolliv. Õpilane ei saa nõuda, et juhendaja tema eest midagi ära teeks, juhendaja ei tohigi seda teha! Juhendaja ülesanne ei ole näiteks töö keeleline toimetamine ja grammatiliste vigade parandamine.

Õpilane peab ise üles näitama initsiatiivi, et olla juhendajaga kontaktis ja informeerima teda töö valmimisest ning esilekerkivatest probleemidest. Siin on suurekas abiks detailse kalenderplaani koostamine ja sellest kinnipidamine. Koostöö on eriti vajalik töö algusjärgus, et juhendaja saaks õpilasele õigeaegselt anda suuniseid töö jätkamiseks, aidata vältida põhimõttelisi vajakajäämisi nii töö sisus kui vormis, ära hoidmaks nende kordumist töö järgnevates osades.


Reeglina on juhendajal uurimistöö tegemisel ja õpilaste juhendamisel suured kogemused, seega maksab tema arvamust tõsiselt võtta. Tema aeg on väga hinnaline. Soovitav on koostada ette nimekiri küsimustest või teemadest, mida kokkusaamisel on soov arutada, see aitab aega säästa ja küsimusi süstematiseerida. Juhendaja tagasiside arvestamine töös tõstab valmiva töö kvaliteeti.

Pärast uurimistöö kaitsmiseks esitamist nõustab juhendaja õpilast uurimistöö kaitsmiseks ettevalmistamisel.

Juhendaja osaleb uurimistöö kaitsmisel. Oma lühikeses sõnavõtus kommenteerib juhendaja uurimistööga seonduvat ja iseloomustab juhendatavat kui uurimistöö tegijat. Juhendajal tuleb hinnata kaitsmisele lubatud töö valmimise protsessi. Kui kõik kehtestatud vahearvestused on õpilase poolt õigeaegselt sooritatud, saab juhendaja tööprotsessi ja koostöö sujumist hinnata kuni 15 punktiga, mis moodustab lõpphindest kuni ühe palli.