EBSCO ANDMEBAASID

Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda


EBSCO andmebaasid on terves Eestis tasuta kättesaadavad. Andmebaaside kasutuslitsentsi eest maksab Eesti riik. EBSCO andmebaaside platvormil on palju erinevaid andmebaase, mis sisaldavad teadusajakirju, populaarteaduslikke ajakirju, raamatuid, õppematerjale, pilte jm.

EBSCOs on võimalik eraldi otsida teadustöö seisukohast väärtuslikke eelretsenseeritud (ingl k peer reviewed/scholarly) artikleid. Nende artiklite puhul ei pea ise allika väärtust ja teadustöö nõuetele vastavust kaaluma, seda on teinud erialaeksperdid.

EBSCO andmebaaside kasutamiseks on tarvis parooli. Paroolid saab raamatukogudest. Logige sisse Tartu Ülikooli Raamatukogu kasutajatena.

http://search.ebscohost.com/
User ID: *******
Password: ******

Kui olete sisenenud, märkige ära, millistes andmebaasides soovite otsingut teha ja vajutage nuppu Continue.


Nüüd saab valida erinevate otsinguliikide vahel:


Basic Search — lihtotsing
Advanced Search — täpsem otsing
Thesaurus — märksõnaotsing
Visual Search — visuaalne otsing