DIAGRAMMID
Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda

Vaata ka 
tabelid, joonised, graafikud, arvdiagrammid, seosediagrammid

Kui joonise abil esitatakse arvulisi andmeid või objektidevahelisi seoseid, on tegemist diagrammidega.

Diagramme saab liigitada otstarbe ja ülesehituse järgi.
Kõige jämedamalt saab diagrammid olemuse järgi jagada kolmeks:


DIAGRAMMID
GRAAFIKUD

Kasutatakse pidevate suuruste vaheliste seoste väljendamiseks


ARVDIAGRAMMID


Kasutatakse objektide võrdlemiseks
ja jaotuste väljendamiseks

SEOSEDIAGRAMMID

Kasutatakse protsesside või objektide vaheliste seoste kujutamiseksDiagrammid tuleb vormistada selliselt, et need oleksid lihtsalt ja üheselt mõistetavad.
Diagrammidel kujutatav peab olema arusaadav ilma teksti lugemiseta.

Diagrammi tüübi valikul tuleb arvestada selle otstarvet ja väljendatavate andmete liiki.
Värvigamma, suurused, fondid, paigutus jmt peab tagama hea loetavuse ja sisust arusaamise.