AVALEHT

ÕPPIMINE

Õppima õppimine
Õpioskuste test
Õpiprobleemid

MÄLU ja ÕPISTIILID

Õpistiilide test
Visuaalne
Auditiivne
Kinesteetiline

MÕTLEMINE

Mõtlemisstiilide test
Piltlik mõtlemine
Arutlev mõtlemine

Allikmaterjalid