ÕPISTIILIDE TEST

Vali iga esitatud väite kohta sobiv kinnitus - Harva, Mõnikord või Tihti.
Hinnangud tuleb anda KÕIKIDELE väidetele!
Kui vastused antud, klõpsa küsimustiku lõpus olevale nupule
Näita minu õpistiili

VÄITED
Harva
Mõnikord
Tihti
Mulle jäävad uued asjad paremini meelde pigem neist kellegagi rääkides kui nende kohta raamatust lugedes.
Ma eelistan uut inot saada plakatite, raamatute ja/või video kaudu.
Mulle jääb uus materjal paremini meelde siis, kui selle kuhugi üles kirjutan. Seejuures joonin konspektis (vahel ka raamatutes) tähtsad kohad alla.
Ma omandan uut materjali kergemini siis, kui valmistan ise teemakohase mudeli, plakati või mõne muu loomingulise töö.
Uute ülesannetega saan kõige kiiremini hakkama just siis, kui keegi mulle kõrval rääkides selgitab, mida tegema pean.
VÄITED
Harva
Mõnikord
Tihti
Uus asi jääb kõige paremini meelde siis, kui saan oma kätega midagi teemaga seout valmis teha.
Uut osa selgitava õpetaja vaatamine aitab mul materjali omandamisele keskenduda.
Kui pean kellelegi rääkima, kuidas midagi teha tuleb, saan selgitustega kenasti hakkama.
Õpetaja selgitusi kuulates sirgeldan ise seda vahel märkamatagi paberile mitmesuguseid kujundeid või pildikesi.
Kui õpetaja seletab uut keerulist osa, siis tahaksin, et ta kasutaks rääkimise kõrval rohkem tahvlit, stende või graoprojektorit.
VÄITED
Harva
Mõnikord
Tihti
Mulle meeldib õppimise ajal valjusti lugeda.
Eriti hästi jäävad asjad mulle meelde siis, kui need mitu korda läbi kirjutan.
Mu konspektid ja töövihikud on üsna korratu väljanägemisega.
Eelistan õppimise ajal üksi olla.
Mulle meeldib õppimise ajal midagi näksida/süüa.
VÄITED
Harva
Mõnikord
Tihti
Konrtrolltööd kirjutades näen mõttes oma konspekti või õpikut.
Õppimise ajal teen sagedasi puhkepause.
Uue materjali lugemisele eelistaksin seda kellegi suust kuulata (sõber, õpetaja, helisalvestis...).
Lahendan hästi geomeetrilisi nuputusülesandeid (labürindid, pusled, piltmõistatused...)
Kodutööde tegemise ajal ma nihelen või mängitan midagi näppude vahel (pastakas, kustutuskumm, kommipaber...).
VÄITED
Harva
Mõnikord
Tihti
Olen lugemise ajal hajevil ning ümbritsev tõmbab tähelepanu raamatult eemale.
Mulle meeldib uute asjade kohta raamatutest või Internetist lugeda.
Mulle meeldib sportida ja olen mõnel alal isegi päris tugev.
Materjali kordamisel jutustan õpitu valjult endale või sõbrale ette.
Kui annan kellelegi juhtnööre, teen seda väga üksikasjaliselt.
VÄITED
Harva
Mõnikord
Tihti
Ülesandeid lahendades meeldib mulle jooniseid või diagramme kasutada ja neid ka ise teha.
Kui annan kellelegi juhtnööre, siis püüan seda teha võimalikult konkreetselt ja napisõnaliselt.
Kui keegi mulle midagi selgitab, siis kuulan teda hea meelega ja räägin ise vahele ka.
Kui pean meelde jätma mingite esemete välimust või omadusi, eelistan neid enda kätte võtta, laual ümber paigutada või niisama katsuda.
Lahendades mõna keerukamat ülesannet aitab ringiliikumine või esemete ümberpaigutamine mul mõtteid koondada.