ÕPIOSKUSTE TEST

Selle testi abil näed, milliseid oma õpioskusi parandama peaksid.

Loe kõik allpool esitatud 28 väidet läbi. Kui oled väitega nõus, märgi selle ees olev kastike hiireklõpsuga ära. Arvutiprogramm eedab, et Sa enda juures paar õpiprobleemi ikka leiad. Olles veendunud, et kõik on vastatud, klõpsa küsimustiku lõpus olevale nupule "Näita, mida saaksin parandada".

  Ma viidan õppetüki õppimisel ülearu palju aega
  Harva püüan õppida nii, et teler või muusika oleksid välja lülitatud
  Mõnikord ei saa ma oma kirjutatud konspektist aru
  Kui olen lugemisega peatüki lõppu jõudnud, ei mäleta enam, millest alguses juttu oli
  Ma ei saa kirjandite või muude jutustavate kirjatööde eest head hinnet ka siis, kui tegelikult materjali hästi tean
  Avastan lugemise ajal tihti, et süvenen mõnda üksikasja ega pane kirjeldatavat tervikuna tähele
  Kui õpetaja jagab kontrolltöö küsimusi, olen nii erutatud, et ei suuda kuidagi vastamisega alustada
  Ma ei suuda kaua aega järjest istuda ja õppida ilma, et väsiksin kiiresti
  Ei oska otsustada, mis on õpiku tekstis just see kõige olulisem
  Tavaliselt loen kogu aeg sama kiirusega (sõltumata teksti raskusest)
  Tavaliselt teen oma kirjalikud kodused ülesanded viimasel õhtul/ööl enne esitamistähtaega
  Ma õpin kontrolltööks korralikult, aga kui õpetajalt küsimused kätte saan, on pea äkki täiesti tühi
  Enne eksamit või kontrolltööd tuubin tavaliselt mitu tundi järgemööda
  Sageli olen hoopis valed asjad oma konspekti üles kirjutanud
  Mulle ei jää loetu pikaks ajaks meelde ja seepärast pean tuupima öösel või hommikul enne kontrolltööd
  Istun tunni ajal klassis, kuid kuulamise asemel unistan, mõtlen muudest asjadest või jään isegi tukkuma
  Kui ma tegelen oma huvialadega nii palju kui tahan, ei jätku aega õppimiseks. Kui ma õpin hoolega, ei jätku aega muudeks asjadeks
  Ma ei vaata oma koolitunnis kirjutatud konspekti õhtul üle, loen seda alles vahetult enne kontrolltööd
  Eelseisvaks kontrolltööks ei õpi ma süsteemselt vaid juhuslikult, ühelt teemalt teisele hüpeldes
  Soovin, et oskaksin kiiremini lugeda
  Ma ei suuda oma mõtteid selliselt korrastada, et neid saaks mõistlikult paberile panna
  Ma ei oska oma aega otstarbekalt kasutada
  Mu keskendumine õppimisele jätab soovida, peaksin seda parandama
  Püüan tunnis kõike õpetaja öeldut sõna-sõnalt kirja panna ega jõua seetõttu sisu jälgida
  Loen teksti kasvõi mitu korda, kuid mõte ei jõua ikka kohale
  Mõnikord avastan pärast kontrolltööd, et ei saanud mõnest küsimusest õigesti aru ning vastasin valesti
  Lihtsalt ei jõua kõiki õpetaja poolt antud materjale läbi lugeda! Ajast tuleb puudu
  Tihti ei saa õpetaja mu töid lugedes aru, mida ma kirjapanduga tegelikult silmas pidasin