MÕTLEMISSTIILIDE TEST

Loe järgnevad väited läbi ja kui leiad et oled mõnega neist nõus, tee vastavasse ruudukesse hiireklõpsu abil linnuke.

Kui vastused ära märgitud, klõpsa küsimustiku lõpus olevale nupule Näita minu mõtlemisstiili.


  Teen oma otsused tunnetele tuginedes, mitte fakte analüüsides.
  Kui selgitan kaaslasele midagi, ei vehi kätega ega kasuta palju zheste ja kehakeelt.
  Mulle meeldib teha mitut asja korraga.
  Suudan hästi töötada ka kärarikkas keskkonnas.
  Teen õppimise ajal sageli väikeseid puhkepause.
  Mulle meeldib õppida jooniseid, pilte, fotosid ja mudeleid uurides.
  Õppides eelistan istuda laua taga.
  Mulle meeldib õppida vaikuses.
  Minu töökoht peab olema hästi valgustatud.
  Mulle meeldib töötada hämaras.
  Õpetajalt ülesannet saades ootan selget ja üksikaskalikku juhendit.
  Mulle ei meeldi õppimise ajal süüa ega juua.
  Tavaliselt teen kõik kodutööd õigeks ajaks ära.
  Mulle meeldib õppida pehmes tugitoolis istudes.
  Mul on raske pikka aega ühe koha peal istuda.
  Kõrvalised helid häirivad mul õppimisele keskendumist.
  Mulle meeldib töötada üksi.
  Mulle meeldib töötada koos sõbraga või väikeses rühmas.
  Eelistan töötada kena taustamuusika saatel.
  Jaheda ilmaga tunnen end mugavamalt kui soojas.
  Mulle meeldib, kui õpetaja mu kodutöid üle vaatab.
  Eelistan sooja külmale.
  Võin samas kohas istuda kuitahes kaua.
  Teen koduseid töid sundimata.
  Keskendun tööle kõige paremini kui istun laua taga.
  Sageli söön midagi õppimise ajal.
  Mulle ei meeldi õppida eredas valguses.
  Mulle meeldib tunnis silma paista.
  Unustan sageli kodutööd lõpetada.
  Mulle meeldib õppida koos kaaslastega.
  Leian, et uue materjali omandamisele aitab kaasa huumor või põnev taustalugu.
  Kui olen asunud ülesannet täitma, soovin selle kindlasti lõpuni viia.
  Laua taga istudes õppimisele eelistan õppimise ajal istuda tugitoolis või lesida diivanil.
  Eelistan teha ühte asja korraga.
  Mulle ei meeldi töötada grupis.
  Ma ei hooli oma töö eest auhinnaks saadud kleepsudest, templitest ega aukirjadest mitte kõigevähematki.
  Mulle meeldib oma heade hinnetega vanemaid rõõmustada.
  Mulle ei meeldi saada rohkesti tegevusjuhendeid.
  Elistan tööjuhised saada kirjalikult, siis võin neid vajaduse korral hiljem üle vaadata.
  Kui selgitan midagi, siis vehin kätega kaasa.
  Kaldun otsuste tegemisel tuginema faktidele ja loogikale, mitte tundmustele ja emotsioonidele.
  Sageli on mul raske end koolitööst huvituma sundida.