Keemia kontrolltööde kordamismaterjal

Õpetaja Indrek Peil
Konsultatsioonid esmaspäeviti k 16.00 auditooriumis või muul ajal vastavalt kokkuleppele

10. KLASS

p- ja d-metallid

Mittemetallid 1 (vesinik, hapnik ja halogeenid)

Mittemetallid 2 (väävel ja lämmastik)

Mittemetallid 3 (fosfor, süsinik, räni)


11. KLASS

Orgaanilise keemia sissejuhatus ja alkaanid

Orgaanilised halogeeniühendid

Alkoholid ja eetrid

Amiinid ja küllastumata süsivesinikud

Aromaatsed ühendid

Karbonüülühendid

Karboksüülhapped

Karboksüülhapete derivaadid (estrid, amiidid, rasvad ja seebid)

Polümeerid

Sahhariidid

Valgud