Arvutiõpetuse materjalid

Õpetaja Indrek Peil


Veebilehe teksti kujundamine HTML koodis

Veebilehe kujundamine 2

Veebilehe kujundamine (taustapildid, piltide ja horisontaaljoonte lisamine)


11A HTML koodi kasutamise arvestustöö


Helitöötlusprogrammi Audacity võimaluste katsetamine

Helitöötluse hindeline ülesanne 1


Helitöötluse hindeline ülesanne 2

Veebipõhise küsitluse koostamine

11A klassi II kursuse hinde kujunemine