Elektromagnetkiirgus


on ruumis levivad elektromagnetlained. Sõltuvalt lainepikkusest liigitatakse elektromagnetkiirgusi järgmiselt:
  • raadiolained (pikimad lained)
  • infrapunane e. soojuskiirgus
  • nähtav valgus
  • ultraviolettkiirgus
  • rörtgrnkiirgus
  • gammakiirgus (lühimad lained)
Mida lühem lainepikkus, seda suuremat energiat laine endaga kannab ning seda ohtlikum on kiirgus elusorganismidele.
Elektromagnetkiirgus levib valguse kiirusel, võib uude keskkonda sattumisel peegelduda, murduda ja neelduda.