Kokkutulekust kokkutulekuni

Saaremaa Ühisgümnaasium
1996 – 2000
 
                                                   
                                           Kuressaare 2000

                    Koostanud, toimetanud ja kujundanud: Indrek Peil

                               © Saaremaa Ühisgümnaasium, 2000

  (Materjal on avaldatud broshüürina SÜG-i 2000. a. vilistlaste kokkutulekuks)


Lugupeetud vilistlane! (V. Aro)
Saaremaa Ühisgümnaasium ei ole vaid Sinu kool — ta on Sinu noorusaeg, Sinu lõputu minevik, kestev ajavool ja tagasitulek, ta on Sinu jõud ja energia, Sinu tarkus ja armastus. -->

Õppekasvatustöö kokkutulekutevahelisel ajal
Linda Liivamägi, SÜG-i õppealajuhataja -->

Saaremaa Ühisgümnaasiumi algklassid (R. Kelt)
Igal aastal võetakse I klassi vastu kuni 72 õpilast. Mõlemad paralleelklassid komplekteeritakse katsete põhjal.-->

Uuedsuunad õpilaste uurimistööde korralduses (I. Peil)
Uurimistöid ja referaate on Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilased koostanud juba ammu.-->

Riigikaitseklassid (E. Laanemäe)
Riigikaitseklass loodi 1996 aastal eesmärgiga mitmekesistada Saaremaa Ühisgümnaasiumis antavaid erialasid.-->

Uut klassivälises elus (D. Õun)
Saaremaa Ühisgümnaasium on kool, millel on väga pikaajalised ja head traditsioonid.-->

Sporditöö Saaremaa Ühisgümnaasiumis (E. Laanemäe, A. Metsmaa)
Aastatel 1995-2000 on koolis töötanud kolm põhikohaga kehalise kasvatuse õpetajat: Tiiu Haavik, Enn Laanemäe ja Aime Metsmaa. Enamikus algklassides annavad tunde klassiõpetajad ise.-->

SÜG-i vilistlane on õpihimuline (M. Rand)
SÜG-i lõpetanute kutsevalik 1996 – 1999 -->

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) SÜG-is (K. Sink)
IKT kasutamise ja õpetamise algusajaks SÜG-is tuleb lugeda 1982 aastat, kui matemaatika-füüsika süvaklassides hakkas õpetaja Viljar Aro kasutama NL päritoluga programmeeritavaid taskuarvuteid. -->

Koolimaja mõnusaks ja turvaliseks (A. Haandi, V. Lõbus)
Kahe kokkutuleku vahel on koolis remontide ja ümberehituste puhul püütud arvestada õpilaste ohutuse ja tervisega.-->

Muutused SÜG-i õpetajaskonnas viimase viie aasta kestel (V. Männa)
Aastatel 1995-2000 Saaremaa Ühisgümnaasiumisse põhikohaga tööle asunud õpetajad-->

Projektid on möödapääsmatud (I. Peil)
Aastakümnetepikkune elu nõukogudelikus kultuuriruumis on meid harjutanud mõttega, et sõna projekt tähistab mingit skeemi või ehitusjoonist.-->

Ajavahemikul 1996 – 2000 ära märgitud tublimad õpilased ja õpetajad
-->

KOKKUTULEKUST 2000 KOKKUTULEKUNI 2005
Viljar Aro, SÜG-i direktor-->