Määrused, põhikirjad, dokumentide loetelu, õppekava, arengukava

Teisipäev, 20 Detsember 2011 15:07 Indrek Peil
Prindi

 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi koolitusluba

Saaremaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus

Saaremaa Ühisgümnaasiumi arengukava

Kuressaare Linnavolikogu määrus
SÜG-i arengukava kinnitamise kohta

Saaremaa Ühisgümnaasiumi õppekava

Saaremaa Ühisgümnaasiumi Huvikooli õppekava

Saaremaa Ühisgümnaasiumi dokumentide loetelu

Saaremaa Ühisgümnaasiumi õppenõukogu põhimäärus

Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu põhimäärus

Saaremaa Ühisgümnaasiumi Õpilasesinduse põhimäärus

PR tegevuse strateegia ja plaan

Pedagoogide atesteerimine

Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja SÜG Sihtasutuse sisehindamissüsteem

Viimati uuendatud Reede, 13 September 2019 10:16