Eeskirjad, juhendid ja kodukorrad

Neljapäev, 03 November 2011 09:24 Indrek Peil
Prindi

Saaremaa Ühisgümnaasiumi kodukord

SÜG-i pikapäevarühma töö korralduse alused

SÜG-i arvutite kasutamise eeskiri

Sülearvutite hoidmise ja kasutamise kord

eKooli õpetajapäeviku täitmise kord

Toitlustamise kord Saaremaa Ühisgümnaasiumis

Tütarlaste kehalise kasvatuse erigruppi määramise kord

ISIC kaartide kasutamise ja asendamise kord

TÖÖSISEKORRAEESKIRJAD
KOOSKÕLASTATUD SAAREMAA TÖÖINSPEKTSIOONIGA 02.09.2002. 8-10-21/48
KINNITATUD käskkiri nr 5-T 03.09.2002.

Saaremaa Ühisgümnaasiumi isikuandmete töötlemis kord
kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-3/2 02.09.2019

Meetmed õpi- ja käitumisraskustega õpilastega tegelemiseks

ESMAABI ANDMISE JUHEND

KINNITATUD SÜG direktori “10.”veebruari 1998 a. käskkirjaga nr 24-T

Raamatukogu kasutamise eeskiri

 

Ruumide kasutamise kord 2017

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI ASJAAJAMISKORD
KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 19. novembri 2012. a käskkirjaga nr 1-3/12

SÜG-i õpilaskodu kodukord
KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 6. novembri 2012. a. käskkirjaga nr 1-3/11

SÜG-i õpilaskodusse vastuvõtmise kord
KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumidirektori 25.jaanuari 2016.a.käskkirjaga nr 1-3/10

ARHIIVIRUUMI JUURDEPÄÄSU JA OHUTUSE TAGAMISE KORD

KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 11.märtsi 2004. a käskkirjaga nr 1-3/ 16 p.3

KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 11.märtsi 2004. a käskkirjaga nr 1-3/16 p.2 K

ÜLDINE TULEOHUTUSJUHEND JA TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL
KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 11. märtsi 2004. a käskkirjaga nr nr 1-3/16 p.1 KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 11. märtsi 2004. a käskkirjaga nr nr 1-3/10 p.1

TÖÖLÄHETUSSE SAATMISE KORD

Arvutiklassi siseeskirjad

Viimati uuendatud Neljapäev, 19 November 2020 13:43