Töötajate ametijuhendid

Kolmapäev, 14 September 2011 21:59 Indrek Peil
Prindi

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI TÖÖTAJATE AMETIJUHENDID

ÕPPEALAJUHATAJA

HALDUSJUHT
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

INFOJUHT
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 28.04. 2003. a. käskkirjaga nr 41

KANTSELEI JUHATAJA
KINNITATUD SÜGi direktori 15. mai 2013 kk nr 1-3/30

INFOSEKRETÄR
KINNITATUD SÜGi direktori 15. mai 2013 kk nr 1-3/29

AINEÕPETAJA

KLASSIJUHATAJA

HUVIJUHT
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

ÕPPETÖÖ KORRALDAJA
KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-3/18 26. augustil 2019

RINGIJUHT
KINNITATUD SÜG-i direktori 03.03.2014 kk nr 1-3/16,


PSÜHHOLOOG
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

SOTSIAALPEDAGOOG

ABIÕPETAJA
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 01. 09. 2003. a. käskkirjaga nr 1-3/1

LOGOPEED/PARANDUSÕPPE ÕPETAJA
KINNITATUD SÜGi direktori 4. sept. 2015 kk nr 1-3/3

RAAMATUKOGUHOIDJA
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

RAAMATUKOGU JUHATAJA
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

RAHVARIIETE HOOLDAJA
kinnitatud SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe 13.sept.2004.a. käskkirjaga nr 1-3/2

TEHNIK
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 01. 09. 2003. a. käskkirjaga nr 1-3/1

TOITLUSTUSJUHT
KINNITATUD SÜG-i direktori 1. augusti 2013. a. käskkirjaga nr 1-3/34

KOKK
KINNITATUD SÜG-i direktori 1.juuli 2013. a. käskkirjaga nr 1-3/33

KÖÖGITÖÖLINE
KINNITATUD SÜGi direktori 31. aug 2012 kk nr 1-3/23

MÜÜJA
Kinnitatud Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori “ 18. “ veebruari 2013. a. käskkirjaga nr 1-3/22


Päevane üldkoristaja
Kinnitatud SÜG Direktori 6. okt. 2016.a. kk nr 1-3/6

Võimla, söökla, raamatukogu, fondihoidla ja kaminasaali koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/2 p. 3

Soklikorruse ja aula koristaja
KINNITATUD SÜGi direktori kk nr 1-3/12 25. veebruarist 2016

I korruse bürooruumide koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/4 p. 3

II korruse Rehe tänavapoolse majaosa koristaja
KINNITATUD SÜGi direktori 7. jaan 2013 kk nr 1-3/17 p. 2

II korruse Kingu tänavapoolse majaosa koristaja
KINNITATUD SÜGi direktori 7. jaan 2013 kk nr 1-3/17 p. 3

III korruse Rehe tänavapoolse majaosa koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/10

III korruse Kingu tänavapoolse majaosa koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/4 p. 6

IV korruse Rehe tänavapoolse majaosa koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/4 p. 7

IV korruse Kingu tänavapoolse majaosa koristaja
KINNITATUD SÜGi direktori 9. apr 2013 kk nr 1-3/27

Aednik-majahoidja
KINNITATUD SÜGi sihtasutuse juhatuse liikme 02.01. 2002. a. käskkirjaga nr 9

Hosteli administraator
KINNITATUD SÜG direktori käskkirjaga nr 1-3/31 17. mai 2013

Hosteli vanemadministraator
KINNITATUD SÜG direktori käskkirjaga nr 1-3/31 17. mai 2013

Õpilaskodu koristaja
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 02. 01. 2002. a. käskkirjaga nr 9

Viimati uuendatud Neljapäev, 05 September 2019 09:53