Üleminekueksamid 2019/20 õa

Reede, 03 Oktoober 2014 12:19 Marek Schapel
Prindi

4.a klass eesti keel
4.b klass eesti keel
4.c klass matemaatika
4.d klass eesti keel
5.a klass terviseõpetus
5.b klass terviseõpetus
5.c klass matemaatika
5.e klass matemaatika
5.ü klass inglise keel
6.a klass inglise keel
6.b klass inglise keel
6.c klass inglise keel
6.e klass inglise keel
6.f klass inglise keel
7.a klass vene keel
7.b klass vene keel
7.c klass saksa keel
7.e klass saksa keel
8.a klass matemaatika
8.b klass matemaatika
8.c klass matemaatika
8.e klass matemaatika
10.a klass inglise keel, matemaatika
10.b klass keemia, matemaatika
10.c klass füüsika, matemaatika
11.a klass ajalugu, vene keel/saksa keel (B1-taseme keel)
11.b klass geograafia, bioloogia
11.c klass keemiaa, matemaatika

EKSAMITEST VABASTAMINE:

Eksamitest vabastatakse õpilased, kes:
1) on vastavas aines kõik veerandi- või kursusehinded saanud hindeks “5” või “5-“;
2) on edukalt esinenud maakonna või vabariiklikel aineolümpiaadidel;
3) kuuluvad õpilasteaduse TOP – 10-sse (vabastatud kõikidest eksamitest).

Vabastuse positiivseks otsuseks peavad vastavate ainete aastahinded olema vähemalt ”head” põhikooli osas, kursusehinded vähemalt ”rahuldavad” gümnaasiumiosas.

8. klassi matemaatikast ja 11. klassi suunaeksamist (loetelus teine aine) ei vabastata, välja arvatud Teaduse TOP 10.

Viimati uuendatud Teisipäev, 28 Jaanuar 2020 13:31