Õppekava

Prindi

Õppekava üldosa

Üldosa täiendus kevadel 2020.

Lisa 1: ainevaldkond „Keel ja kirjandus“
Lisa 2: ainevaldkond „Võõrkeeled“
Lisa 3: ainevaldkond „Matemaatika“
Lisa 4: ainevaldkond „Loodusained“
Lisa 5: ainevaldkond „Sotsiaalained“
Lisa 6: ainevaldkond „Kunstiained“
Lisa 7: ainevaldkond „Tehnoloogia“
Lisa 8: ainevaldkond „Kehaline kasvatus“

Valikkursused

Lisa 9: usundiõpetus
Lisa 10: informaatika
Lisa 11: riigikaitse
Lisa 12: majandus- ja ettevõtlusõpe
Lisa 13: uurimistöö alused
Lisa 14: fotograafia
Lisa 15: karjääriõpetus
Lisa 16: reklaamiõpetus
Lisa 17: autosõidu teooria