Palun kirjeldage koostööd projektipartneritega

Kolmapäev, 28 November 2018 16:38 Administraator
Prindi

Saaremaa Ühisgümnaasium

2017-1-DE03-KA219-035596_2

My Way – Our Future

syg.edu.ee

Avaleht  - https://www.syg.edu.ee/uus/syg/

 

Palun kirjeldage koostööd projektipartneritega (rollide ja vastutuse jaotus, ajakavast ja kokkulepetest kinnipidamine jms)*

Tegemist on kahe kooli vahelise projektiga, mille peamiseks eesmärgiks on noorte teavitamine ja ettevalmistamine karjääriõppe tegevuste kaudu vastavas riigis, milles osalevad mõlema riigi õpilased.

Mobiilsused korraldavad osalevad koolid korda mööda. Esimene kokkusaamine toimus 2017. aasta detsembris Speyeris. Koostöös Bayreuthi ülikooliga viidi läbi workshop Making Smart Decision. Meie kooli osalenud õpilased koostasid ettekande-koolituse ja esinesid sellega erinevates klassides, edastades  saadud teavet tarkade otsuste tegemiseks .

Märtsis 2018 külastasid sakslased Saaremaa Ühisgümnaasiumi. Ettevalmistatud koolitused Töötukassa ja Rajaleidja poolt mõlema riigi õpilastele. Karjääriõppe raames külastasime  ja tutvusime tootmisasutustega Ouman ja Merinvest.

2018. maikuus toimus järgmine koolitus ja karjääriõppe üritused Saksamaal ning oktoobris jälle Saaremaal. Vastava riigi kool ja kindlaks määrtaud õpetajad tegelevad ürituste/ekskurisoonide/workshopide korraldamisega. Mõlema kooli õpetajad osalevad kaasatud õpilaste kokku viimisega, portoliote ette valmistamisega ja tagasiside saamisega. Ajakava panime paika juba 2017. aasta sügisel ja jäänud on veel viimane mobiilsus Brüsselisse, mille ettevalmistus juba käib. Saksa kolleegidega on väga hea koos töötada, nad reageerivad kiiresti ja tegutsevad efektiivselt.

Milliseid kanaleid kasutate suhtlemisel projektipartneritega?*

Suhteleme aktiivselt interneti (gmail, whatsup) kaudu. Seoses e-twinningu kasutamise nõudega peab suhtlust dubleerima. Meil on üksteise telefoninumbrid ka olemas hädaolukorras kiiresti reageerimiseks. Ka Facebookis oleme sõbrad, kuna meie kajastame oma liikumisi alati ka kooli FB lehel.

Kirjeldage muudatusi, mida olete teinud, võrreldes taotluses planeerituga

Kahjuks olime sunnitud tegema muudatusi, kuna Prantsusmaa partner loobus osalemast, kui projekt oli juba kinnituse saanud. Asendasime  Prantsusmaa mobiilsuse ja selle asemel on kaks gruppi õpilasi käinud Saksamaal ja  Eestis. Viimane ühine liikumine viib meid Brüsselisse.

Palun kirjeldage, kuidas on seni kulgenud projekti levitustegevused (kes, mida, kellele, kuidas ja millal?)*

Levitustegevustega tegeleme mitmel tasandil.

Maakonna ajalehtedes ilmuvad iga mobiilsuse kohta ülevaated ja õpilaste muljed reisist ja õpitust. Õpilased esinevad eakaaslastele teistes klassides ja jagavad kogetut. Lastevanemate koosolekutel informeerime ja levitame teavet kooli rahvusvahelisest koostööst, et muuta karjääriõpet gümnaasiumis atraktiivsemakd. Lapsevanemad on ise osalenud ja panustanud erinevatesse töötubadesse.

Palun kirjeldage, mida Teie kool on projekti käigus õppinud, milliseid muudatusi on see kaasa toonud.

Meie kool on projekti käigus täiustanud karjääriõppe võimalusi nii Saaremaal kui Saksamaal/Brüsselis. Oleme õppinud tundma meie tugevusi ja nõrkusi tööturule väljumisel. Õpilased on informeeritud tööturu nõudmistest, mängunud läbi tööintervjuud võõrkeelses keskkonnas. Õpilased on toime tulnud väljakutsega saada hakkama võõras riigis, keele- ja kultuuri keskkkonnas.

Oleme õppinud vastu võtma, koolitama ja arendama meie partnerkooli noor.