Algklasside tunnijaotus

Laupäev, 12 Veebruar 2011 18:24 Marek Schapel
Prindi

1. – 4. klassi eesti keel on vastavalt osaoskustele jagatud kolmeks õppeaineks: keeleõpetus, kirjatehnika, lugemine

AINE

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass
Keeleõpetus 3 2 2 2
Kirjatehnika 1 1 1 1
Lugemine 3 3 3 3
Inglise keel - 2 3 3
Matemaatika 3 4 5 5
Loodusõpetus 1 1 1 2
Inimeseõpetus/ühiskonnaõp - 1 1 -
Muusikaõpetus 2 2 2 2
Kunst 2 1 2/1 3/1
Kehaline kasvatus 3 3 3 3
Tööõpetus 1 2 1/2 -
Käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus
- - - -/2
Arvutiõpetus 1 1
1
1
KOKKU 20 23 25 25

Lisaks õpitakse:

Majandusõpetust 1 nädalatund kokkuleppel lapsevanematega

Viimati uuendatud Kolmapäev, 16 September 2015 11:56