Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 451

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


10. märts 2015 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 451KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  11.03   
Õppekäik Soeginina pangale — gümnaasiumi loodusklassid
16.00 4.B klassiõhtu
18.00-22.00 Välkmale

N  12.03   
Rahvaluuleolümpiaadi lõppvoor Tartus
10.00 „Lepatriinu“ teatri etendus algklassiõpilastele
15.30 Õppenõukogu

R  13.03   
10.00 Algklasside veerandilõpu aktus
Rahvaluuleolümpiaadi lõppvoor Tartus
Eesti keele lõppvoor Tallinnas

L  14.03   
VAHEAEG
Saaremaa Miniteatripäevad
Eesti keele olümpiaadi lõppvoor Tallinnas

P  15.03   
VAHEAEG
Saaremaa Miniteatripäevad
Poiste- solistide vahevoor Tallinnas

E  16.03  
VAHEAEG
Saaremaa Miniteatripäevad

T  17.03   
VAHEAEG
10.00 Sisekoolituspäev

K  18.03   
VAHEAEG
09.30 Sisekoolituspäev   
Vabariiklik ühiskonnaolümpiaadi lõppvoor

N  19.03    VAHEAEG

R  20.03    VAHEAEG

L  21.03    VAHEAEG

P  22.03  
VAHEAEG
Poiste- solistide vahevoor Tallinnas

E  23.03   
10.45 Klassivanemate koosolekud
14.00 Direktsiooni koosolek

T  24.03   
16.00 Õpilasesinduse koosolek

K  25.03   
15.30 Ainekomisjonide esimeeste koosolek
N  26.03   
16.00 Põhikooli mälumängu IV voor
Matemaatikavõistlus Känguru, SÜG

R  27.03  
Keemiaolümpiaadi lõppvoor

L  28.03   
Keemiaolümpiaadi lõppvoor
10.00 Jukukool

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  11.03    Madli Mikli. HEV-õpilaste toetamisest
N  12.03    Direktsiooni info
R  13.03    Merje Lindmäe. HEV-õpilaste toetamisest
E  23.03    Viljar Aro
T  24.03    Mari Ausmees, Riina Laanes. Muljeid laulukonkurssidelt
K  25.03    Reet Lulla. Üleriigilisest inglise keele olümpiaadist
N  26.03    Direktsiooni info
R  27.03    Merle Prii. Muljeid rahvaluuleolümpiaadilt

DIREKTSIOONI KIITUS

Eda Väli, SÜG i 40. lend — väärtusliku õppevahendi kinkimise eest koolile.
Reet Lulla — õpilase suurepärase juhendamise eest inglise keele olümpiaadi lõppvooruks.
Jorma Tapio Ihalainen, Kaie Kesküla — õpilaste hea juhendamise eest käsitöö- ja kodunduse konkursi maakonnavooruks.
Mari Ausmees, Riina Laanes — ansamblite juhendamise eest Alo Mattiisenile pühendatud vokaalansamblite konkursiks Jõgeval.

KUUES AASTA  e 2010/11

Oli väärtuste aasta. Kooli tunnustati UNICEF-i SINILINNUGA ja üleriigilise VÄÄRTUSKASVATUSE KOOLI aunimetusega. Edenes Saaremaa Teadus- ja Huvikooli loomise projekt ja toimusid esimesed kaks teaduslaagrit Tartus ja Kohtla-Järvel. Edenesid ka muud projektid. Solistide laulukonkurss sai 15-seks ja Miniteatripäevad 20-seks. Suur töö algas uue õppekava koostamisega ja kirgi üleskütvaks uuenduseks sai algklassides alustatud enesehinnangulehtede täitmine...

Suurimaks miinuseks sai kahtlemata SÜG Sihtasutuse likvideerimise algatamisest tulenev keskkonnahariduskeskuse ehitamise mitmekuuline edasilükkumine, aga olgem siiski tuleviku suhtes optimistid. Oma- ja peremehetunnet   kärbib  kindlasti  väidetavalt seadusandluse muutustest tulenev sihtasutuse likvideerimine 2011.a. lõpuks. Ja ega ka tulevik väga selge ei ole. Kas lapsi jätkub ka gümnaasiumisse ja mis üldse saab 12-klassilisest koolist? Kas puhas gümnaasium Kuressaares? Selguse saamiseks sai STH toetusel korraldatud linna haridusjuhtide kahepäevane seminar Vilsandil. Kokkuvõtvad mõtted said protokollitud järgmiselt:

 • Hetkel ei näe vajadust puhast gümnaasiumi linna luua.
 • Lähiajal ei näe vajadust koolivõrgu olulisteks muudatusteks linnas.
 • Alustada linna uue arengukava loomisega, sh hariduse arengukava.
 • Olla valmis muutusteks, sh neile mis tulenevad muutustest maakonna koolivõrgust.
 • Toetada haldusreformi läbiviimist, et pakkuda kogu maakonnas paremat haridusteenust.
 • Gümnaasiumiealiste õpilaste toomine meie linna gümnaasiumitesse teistest maakondadest.
 • Arendada koolidevahelist koostööd õppesuundades, vaba- ja valikainetes ning huviringides.
 • Arendada Ametikooliga igakülgset koostööd, arendada ka senist koostööd poiste ja tüdrukute töö- ja tehnoloogiaõpetuse osas
 • Riigi hariduspoliitilistest muutustest tulenevalt kaaluda võimalusi ametikooli munitsipaliseerimiseks?
 • Kaaluda võimalusi koolituskontserni loomiseks e koolide ühendamiseks linnas?
 • Arendada koolidevahelist koostööd karjääriõppes
 • Jätkata linna huvihariduse korrastamist (arvestades ka erasfääri)
 • Kaaluda võimalusi universaalsaali (konverentsid ja kontserdid) ehitamiseks Kuressaarde?
 • Luua vähemalt ühe kooli juurde invateed
 • Tegelikult töötava IT-arengukava loomine
 • Tsentraalse dokumendihalduse loomine linnas
 • Haridusasutuste turvalisuse tagamine
 • Hispaania keele õppe toomine Saaremaale
 • Tugiteenuste laiendamine linna koolides ja ülelinnaliselt
 • Ülevaate loomine spordirajatiste süsteemist linnas
 • Kogu personali- ja palgapoliitika ülevaatamine

Maailm muutub ja kõik liigub järjest kiirema kiirusega. Seepärast tulengi sel kooli jaoks olulisel väärtustega tegelemise aastal taas väärtuste  juurde  —  et neid  tähtsustada,  et nad tegelikult töötaksid, et nad tegelikult areneksid, et meie kõik tegelikult areneks. Saame koos mõelda, kuivõrd oleme oma enese väärtustatud väärtustest juhindunud ja mida eelkõige peaks tähtsustama edaspidi. Meie väärtuste rida on järgmine:

 • õppida, õppida, õppida
 • traditsioonide austamine
 • meeskonnatöö
 • pidev analüüs ja arenemine
 • alati parimat
 • loovuse toetamine
 • ideede hindamine
 • uurimistegevuse arendamine
 • hoolivus, abivalmidus ja viisakus
 • koostöö lapsevanematega
 • oma kooli tunne
 • positiivsete kogemuste jagamine teistele

Kas tuleb tuttav ette? Kas tahame sellisteks saada või juba oleme - meie kõik - nii õpetajad õpilased kui ka lapsevanemad?

Lõpetuseks üks lugu Nick Oweni „Metafoori maagiast“ - lugu õpetajast, kes täitsa juhuslikult kuulis pealt kahe väikese poisi jutukatket. Üks küsis teiselt: „Kelleks sa suurena saada tahad? Mina hakkan ajukirurgiks.“ „Oo, ma ei teagi tegelikult! Ma pole selle peale kunagi mõelnud. Ma ei ole tegelikult eriti tark.“ Tuul puhus ülejäänud vestluse minema ning õpetaja jäi mõtlema, kust oli teine väike poiss enda kohta sellise piirava veendumuse hankinud. Ilmselt mõnelt õpetajalt või vanemalt. Ta on seitsmeaastane ja kui ta seda veendumust ei muuda või kui keegi teine tal seda muuta ei aita, mõjutab see kogu tema elu, piirab ta võimalusi, pidurdab arengut.

Veendumused ei ole tõed. Need on teljed, mille baasil me oma käitumist kujundame. Me kõik käitume nii, nagu meie veendumused oleksid tõesed. Just seetõttu lähevad kõik meie veendumused täide, sest veendumused, ükskõik kas edasiviivad või piiravad, on iseenesest täituvad ennustused.

Soovin kõigile julgust oma veendumuste ja usu uuendamisel, tarkust julgemate eesmärkide püstitamisel ja lõppematut armastust. Ja olgu kooli põhiväärtused meile selles kõiges kindlaks toeks.

Viljar Aro, koolijuht

KÄSITÖÖ- JA KODUNDUSE KONKURSI MAAKONNAVOOR


5. märtsil toimus käsitöö- ja kodunduse konkursi maakonnavoor. Õpilaste esikolmik ning meie õpilased esikümnes olid järgmised:

Kodundus (9 osalejat)
1. koht Eliise Šmuul KVK
2. koht Ene-Liis Orb Aste PK
3. koht Triine Puppart KG
6. – 7. koht Aleksandra Männik
8. koht Emma Siigur

Käsitöö (12 osalejat)
1. koht Mona Schiff KG
2. koht Elo Nõmm
3. koht Anna Karakjan KG
7. – 8. koht Janely Karjane

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja

INGLISE KEELE OLÜMPIAADI LÕPPVOOR


6. märtsil toimus inglise keele olümpiaadi lõppvoor. Meilt oli sinna kutsutud Andres Rüütel (12c), kes saavutas 9. koha.

Õnnitleme!

Marek Schapel, õppealajuhataja

EMAKEELEPÄEVALE PÜHENDATUD LUULEVÕISTLUS

Neljapäeval, 12.märtsil toimub emakeelepäeva auks interaktiivne võistlus, kus kooli erinevatele korrustele on seintele pandud QR koodidena (need sigrimigrilised märgid) 10 luuletust, mida saab lugeda nutitelefonidega/ tahvelarvutitega. Selleks et neid lugeda, tuleb telefoni tõmmata PLAY-poest QR koodilugeja (nt QR Droid Code Scanner).

Seejärel tuleb nende luuletuste autorid internetist üles leida ja lõpuks vastused raamatukokku sealsete töötajate kätte viia. Seega on võistlejatel vaja ka internetti — kas siis telefoni, samuti saab

kasutada raamatukogu/ (kokkuleppeliselt) arvutiklassi arvuteid.
Igast klassipaarist (esimesed, teised jne kuni 12. klassideni välja) selgitatakse välja ka võitja.  
Kiirematele, kes kõik õiged vastused saavad, on ka väikesed auhinnad.

PS! Kellel nutiseadmeid ei ole ja on väga kurb, et ei saa võistlusest osa võtta, siis eks mõned väikesed grupid on ikka lubatud (2-3 last).

TEATRIETENDUSTE ARVUSTUSVÕISTLUSSÜG-Press

NUHKUR NAHISTAB

Siinses rubriigis anname teile lahendada ühe ülesande. Kes esimesena toimetab õige vastuse õpetaja Merle Prii kätte ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ), siis teda ootab pisikene üllatus!
Eelmise mõistatuse võitja oli Elisabeth Vaarik 6.B klassist. Palju õnne!

Uued küsimused aga allpool:

1. Mis terminit kasutatakse kõhtjalgsete klassi tähistamiseks?
2. Mis riigi pealinn on Budapest?
3. Mis riigi naabrid on Läti ja Valgevene?
4. Kes on pildil?Head lahendamist!

Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe sõna. See ongi oodatavaks vastuseks!

SÜG-Press

3.B TAGASI KOOLI

„Tagasi kooli“ nädala raames käis 3.b klassi õpilastele tundi andmas hoolekogu liige,  Markeni isa Taavi Haandi.
Tunnis valmistati  paberist latern. Selleks kasutati  värvilisi pabereid ja liimi.  Valmistati ka  alus, et latern laual püsti püsiks. Latern kinnitati teibiga aluse külge.Külalisel oli kaasa võetud värvilisi  LED pirne ja patareisid, mille võimsus oli 3 volti. LED pirnil

on vaja hästi vähe energiat ja LED ei lähe kuumaks. LED pirnil on kaks  elektroodi.  
Pirn ühendati patareiga, .kinnitati laterna külge suunaga allapoole ja latern oligi valmis.Kui kõigil laternad valmis said, pandi  klassis tuled kustu ja kardinad ette. Väikesed eri värvi tulukesed valgustasid  klassiruumi ja õpilased olid oma tööga väga rahul.


Kellel asja vastu huvi tekkis,  võib vaadata videot
https://arhiiv.err.ee/vaata/lastetuba-pirnikatsetused

Marina Mäetalu, 3.B klassijuhataja


 
Bänner


Bänner