Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 445

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


27. jaanuar 2015 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 445KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  28.01   
10.00 Elusa Teaduse Teaduslahing MK voor
15.30 Ainekomisjonide esimeeste koosolek

N  29.01   
16.00 Mälumäng "Bumerang"

R  30.01   
Kabaree
Üleriigiline konkurss Hansenist Tammsaareni Albus
Üleriigiline solistide ja duettide konkurss „Solistica“ KG

L  31.01   
09.00-17.30 Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. SÜG, IV korrus
Üleriigiline solistide ja duettide konkurss „Solistica“ KG   

E  02.02   
10.45 Klassivanemate koosolekud
14.00 Direktsiooni koosolek
18.30 Hoolekogu

T  03.02   
18.30 9. kl. lastevanemate koosolek
16.00 Õpilasesinduse koosolek

K  04.02   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Metoodikanõukogu koosolek
17.00 Eelkool
Maakondlik etlemise konkurss 4.-12. kl Kuressaare Linnateater, KVK

N  05.02   
16.00 Põhikooli mälumängu II     voor

R  06.02   
16.30 1. klasside aabitsapidu
MK emakeeleolümpiaad, KG

L  07.02   
20.00 Kabaree vilistlastele
9.00-19.00
Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor, 4.-12. kl, SÜG

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  28.01    Marek Schapel. Õppekavast
N  29.01    Direktsiooni info
R  30.01    Kristi Aro. Rootsi hariduse hetkeseisust
E  02.02    Viljar Aro
T  03.02    Merje Lindmäe. Väikeklassi tugi õpilase arengule
K  04.02    Marina Mäetalu. Emakeelest ja matemaatikast 1. kooliastmes
N  05.02    Direktsiooni info
R  06.02    Madli Mikli. Taas HEV-õpilaste toetamisest

DIREKTSIOON TÄNAB

Rita Ilves — õpilaste suurepärase ettevalmistuse eest Betti Alverile pühendatud luulepäevadeks "Tuulelapsed".
Raili Tamm — õpilaste väga hea ettevalmistuse eest keemiaolümpiaadi maakonnavooruks.

HARIDUSLUBADUSTEST VALIMISTE EEL

Viimases Maalehes sai heita pilgu ka erakondade valimislubadustele. Kooliinimestele ilmselt miskit olulist uut seal küll silma ei torganud, aga lehte mittelugenuile püüan anda lühiülevaate. Palju oli loosungilisust, palju ka ammuseid käibetõdesid. Ühtegi „vale“ mõtet ei kohanud e nende mõtetega võib riiki juhtida küll, vaja on vaid mõtetest tulenevaid tegusid. Vastati kolmele küsimusele:

  1. Millised on Eesti hariduse arengu prioriteedid?
  2. Kuidas tagada, et üleriigiline koolivõrk toimiks ühtsetel alustel?
  3. Kuidas tõsta õpetamise kvaliteeti ja toetada õpetajat?

Püüdes enamasti vältida juba teada olevat, on minu pisut vägivaldsed väljanopped järgmised:

Reformierakond peab hariduskorralduse keskseks eesmärgiks kõigile järjepideva õppimisvõimaluse tagamist. Hariduselu edendamise võtmeks on oma tööd armastavatest õpetajatest lugupidamine. Seame eesmärgiks tõsta üldhariduskooli õpetajate keskmine palk 2019. aastaks 1500 euroni. Pöörame erilist tähelepanu õpilase digitaalse kirjaoskuse ning majandusalaste ja igapäevaeluliste teadmiste arendamisele. Gümnaasiumis tuleb vähendada kohustuslike kursuste arvu 96-lt 75-le. Tuleb tagada koolide võrdne kohtlemine KOV-i ja riigipoolsel rahastamisel.

SDE lubab muu teadaoleva hulgas ka väärilist õpetajapalka ja tähtsustab keskse mõttena iga last – andeid tuleb märgata, toetada, arendada. Hariduslike erivajadustega lapsi peab toetama. See eeldab hästi toimivat tugispetsialistide võrgustikku.

IRL peab kõige olulisemaks liikumist uue õpikäsitluse suunas, mis asetab rõhu probleemilahendusoskuse arendamisele ning elukestva õppe printsiibi juurutamisele. Laiendada ettevõtlusõpet. Suurendada praktika mahtu nii kutse- kui ka kõrghariduses. Õpetajate palk peab jõudma 120%ni riigi keskmisest palgatasemest. Samuti tuleb tagada riiklik rahastus tõenduspõhiste kiusamisvastaste meetmete rakendamiseks lasteaiast gümnaasiumini.

Keskerakond lubab hoida võimalikult palju koole elus ja soovib lastele jätta ka kodulähedased gümnaasiumid. Võtmesõnaks on tugev ja hea haridusega õpetaja, kes saab väärilist tasu. Kõige olulisem on lõpetada õpetajate kiusamine. Kaduma peavad üleöö tehtud muudatused, mis halvendasid selgelt õpetajate olukorda: ametijärkude kaotamine, lisatasude kadu, klassijuhataja töö eest tasu maksmise kaotamine.

Erakond Eestimaa Rohelised peab hariduspoliitiliseks prioriteediks üleminekut individuaalselt õppelt rühmadena õppimisele. Tähtsustades eesti keele õpetamist vene lastele, soovivad nad vene, saksa, inglise või prantsuse kõnekeele teha juba lasteaias selgeks ka eesti lastele. Loome tingimused koolide konsortsi¬umide tekkeks. Õpetaja ootab elektroonilist õppevara, millega õpilased saavad tunnis õpitut iseseisvalt harjutada, samuti elektroonilisi kontrolltöid, mille parandamine võtab arvutil vaid mõne hetke.
Eesti Vabaerakond soovib haridussüsteemi vabastada mõttetust bürokraatiast ning julgemalt edendada huviõpet ja teadusringe. Vahepealsete aastate võidujooksus edukusele on õpetajaameti tegelik tähtsus vahetatud juttudeks palgarahast ning nii trambitud katki mitte ainult õpetaja autoriteet, vaid ka ametiau. Õpetaja ei pea elamisväärset palka paluma.

Rahva Ühtsuse Erakond tahab eristada haldusterritoriaalset ning koolivõrgureformi ja soovib välja selgitada, millistes linnades ja valdades või maakonnakeskustes olgu gümnaasiumid (1.?12. kl), millistes 10.?12. kl, kus puhas põhikool, lasteaed-algkool, lasteaed-põhikool. Lubab koduõppele senisest suuremat KOVi- ja riigipoolset finantseerimist.

Valimisteni on aega. Küllap lisandub veel seisukohti ja mõistlik oleks ka endil mõelda, mida tegelikult tahame  ning  kuidas seda saavutada. Vähim, mida teha saame, on hääletada nende poolt, keda usaldame. Aga me võime ka nende mõtteid kujundada...

Viljar Aro, koolijuht

KONKURSS TUULELAPSED

23.-24. jaanuaril toimus Jõgeval üleriigiline B. Alveri konkurss Tuulelapsed. Tänavu tuli etendus kokku panna Hando Runneli luule põhjal. Kreputlaste kava kandis pealkirja "Mis on see luuletaja luule?".
Konkursil osales üle 20 trupi, keda hindas žürii, kuhu kuulusid näitlejad Garmen Tabor, Elina Reinold, luuletaja Leelo Tungal, Harrastusteatrite Liidu esindaja Maret Oomer, TLÜ õppejõud Rain Mikser, tele-ja raadiomees Märt Treier.

Välja anti 6 laureaaditiitlit ja rida eripreemiaid. Kreputlased said laureaaditiitli ja eripreemia muusika ja sõna andeka ühendamise eest.

Muusikat tegid Henri Paomees, Carlos Liiv ja Mart Truu.

Suur kiitus Kreputlastele tubli esinemise eest!  Aitäh Triino Lestale ja Reet Sillaveele, kes noorte näitlejatega Jõgeval kaasas olid ja tänukummardus ka bussijuht Tõnu Vaherile.

Hästi läks ka teisel saarlaste trupil. Orissaare MO-teatrike, keda juhendab Mare Noot, tuli samuti laureaadiks.

Rita Ilves, Kreputlaste juhendaja

KEEMIAOLÜMPIAADI MAAKONNAVOOR

24. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi maa¬konnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:

8. klass (20 osalejat)
1. – 2. koht Jutta Loviisa Juht
1. – 2. koht Hedy Läets Salme PK
3. koht Diana Alt
8. koht Kerman Keerd    

9. klass (9 osalejat)
1. koht Karel Äär
2. koht Brita Laht Tornimäe PK
3. koht Mari Tiitson KG
4. koht Rasmus Lepik
5. koht Liisa Niit
7. koht Rauno Põlluäär

10. klass (12 osalejat)
1. – 2. koht Richard Kesküla KG
1. – 2. koht Aleks Teller
3. koht Ingrid Pruunlep KG
5. – 6. koht Marie Naak
7. – 8. koht Mari Kolk
10. koht Britha Kuldsaar

11. klass (11 osalejat)
1. koht Kaarel Ernits
2. koht Sander Tamm KG
3. koht Lauri Leemet
6. koht Aneth Pokk
9. koht Laura Kaldjärv
10. koht Katrina Kaasik

12. klass (5 osalejat)
1. koht Magnus Kaldjärv
2. koht Reedik Sõber
3. koht Õnnela Luhila


Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja

1. – 9. KLASSIDE II VEERANDI ÕPPETÖÖ KOKKUVÕTE

Klass Õpilasi Õppeedukus % Kvaliteet % Ainult viielisi Autahvel Kiita Võlglasi
1A 25 100,0 92,0 8 8 15 0
1B 25 100,0 92,0 9 9 14 0
2A 26 100,0 76,9 3 3 17 0
2B 26 92,3 80,8 10 10 11 2
2C 5 100,0 0,0 0 0 0 0
3A 25 100,0 84,0 7 18 3 0
3B 21 100,0 90,5 6 17 2 0
4A 22 95,5 68,2 3 11 4 1
4B 23 95,7 82,6 5 18 1 1
4C 5 40,0 0,0 0 0 0 3
1. – 4. kokku 203 96,6 79,3 51 94 67 7
5A 24 100,0 45,8 3 6 5 0
5B 21 95,2 61,9 1 12 1 1
5C/6C 7 85,7 0,0 0 0 0 1
6A 23 100,0 47,8 0 11 0 0
6B 21 90,5 42,9 1 8 1 2

Õppenõukogu otsusega kantakse kooli autahvlile väga hea õppeedukuse eest
(1. – 2. klassis ainult viielised; 3. – 9. klassis keskmine hinne 4,5 või üle selle, *tärniga märgitud õpilane on ainult viitele õppija):

1A klass
Roosi Muru, Lissandra Pajunurm, Eleanora Rahnik, Rando Rand, Marie Loviise Siim, Henri Vaher, Aleksander Väin, Kristin Sanne Õun

1B klass
Grete Eliis Gutman, Liset Isabel Karu, Illimar Kirss, Kristiin Pulk, Saskia Natalie Kukua Roberts, Maris Rüütel, Helena Tamleht, Iris Tinno, Kaur Vesberg

2A klass
Kevin Lempu, Emma Ling, Maribel Remmel

2B klass
Grete Gull, Merili Haak, Eerik Heinmaa, Ingel Kallus, Kaarel Käesel, Karolina Lepik, Edvin Lõkov, Mia Maria Muul, Loreley Perkmann, Katarina Vaher

3A klass

Gätlin Rauniste*, Rickie Magnus Jojo Roberts*, Romi Liise Roomets*, Arabella Soolind*, Kristina Sõster*, Triinu-Liis Toom*, Liisa Viljaste*, Karl Kaldjärv, Robin Keerd, Karmen Kundrats, Ats Lepamets, Rasmus Mäeorg, Kennet Puiestee, Lisete Loviise Saagpakk, Raul Joaquin Seppel, Kevin Zukker, Lisete Vahu, Romet Vilter

3B klass
Artur Kuning*, Marisa McCourt*, Jan Erich Sarapuu*, Anet Tõnus*, Karro Vatsfeld*, Karmen Viilup*, Rico Robert Alliksoon, Maria Heleen Kald, Karel Klütsnik, Ingel Helena Mägi, Kaspar Nau, Heddi-Loore Ots, Martin Truverk, Martti Vaska, Kirke Viik, Vivian Viil, Carmen Zabellevitš

4A klass
Brigite Hollo*, Riti Järveots*, Joosep Kobin*, Iris Lidia Laine, Albert-Johann Lepik, Patrik Ool, Laur Palijenko, Stella Raav, Janika Tasane, Gendro Umber, Stefy Vasemägi

4B klass
Karmo Kalamees*, Kariina Kasjanenko*, Jürgen Liiv*, Merit Matt*, Marie Eike Rebane*, Katriin Aksalu, Karmen Ehanurm, Helen Kruuser, Katrin Lindmäe, Markus Luup, Artur Medri, Kirke Medri, Sten Normet Noor, Ermo Nõmm, Kerttu Poom, Annabel Raun, Iivika Silenok, Kristofer Tiitson

5A klass
Mihkel Keso*, Annaliisa Lepik*, Martin Vesberg*, Eliise Kask, Sandra Kukk, Hendrik Vijand
5B klass
Voldemar Kirss*, Paula Aarnis, Maris Alas, Maria Kasak, Emma Kirs, Jonna Mononen, Lissel Mägi, Krisse Pulk, Gregor Ruttu, Raul Tahk, Otto Tuuling, Liisa Tõll

6A klass
Paul Antsaar, Markus Armus, Artur Johanson, Kelly Kasjanenko, Anni Kuuseok, Merili Mikku, Berit Porss, Kristel Soe, Torm Vatsfeld, Laura Veliste, Luise Vevers

6B klass
Mariliis Albert*, Jolana Kaljurand, Karmen-Kelsi Kruut, Triinu Eliise Põld, Karola Soe, Käthriin Steinberg, Sander Teras, Margit Valge

7A klass
Gendra Allikmaa*, Kätriin Käsper*, Marleen Vahu*, Huberta Karma, Katri Maripuu, Oliver Paljak, Kristiina Raud, Mattias Rihvk, Martin Sepp, Katre-Liis Võhma

7B klass
Roosmarii Sarapuu*, Feridee Sevostjanov*, Liisa Õunpuu*, Markus Kivi*, Annabel Hansalu, Eva Jääger, Iris Kirs, Sarah-Lisee Laipaik, Lisanna-Lee Leiman, Marilis Remmel.

8A klass
Triinu Jakson, Mihkel Rasu

8B klass
Jutta Loviisa Juht*, Emma Siigur*, Diana Alt, Kerman Keerd, Oliver Moring, Elo Nõmm, Kärt Roost, Karl Hendrik Tamkivi, Sander Truu

9A klass
Karl Viik*, Maria Kirst, Rasmus Lepik, Artti Raasuke, Karel Äär

9B klass
Airike Kapp, Hanna Klaar, Karl Kustav Kuning, Robin Mäetalu, Liisa Niit, Rauno Põlluäär, Mart Truu, Miikael Tuus

Õppenõukogu avaldab kiitust hea õppeedukuse eest
(1. – 2. klassis veerandihinded on neljad ja viied; 3. – 9. klassis veerandihinded on neljad ja viied, kuid keskmine on alla 4,5):

1A klass
Markus Marek Aavik, Steven Anto, Henri End, Anett Kahju, Karl Erik Kaljuste, Karl Peeter Kilumets, Loore Lee Kirss, Erik Kruut, Olivia Laidma, Daaniel Leitalu, Martin Lõuk, Mart Pääsukene, Neidi Sink, Meribel Soom, Devon Vahter

1B klass
Gertrud Kirs, Eron Laak, Laur Erik Laine, Ulla Maripuu, Jarno Mononen, Sten Erik Mägi, Karmo Nuut, Gregor Pajussaar, Ron Sebastian Puiestee, Romet Raaper, Riti Marie Roomets, Maria Tiidus, Hanna Loore Vallik, Tomek Vasemägi

2A klass
Aksel Hartikainen, Anna Johanson, Ott Andreas Jürisson, Martin Kirst, Anabel Lanna, Helena Lulla, Reio Lõbus, Robin Maranik, Maria Merelaid, Vesse Muru, Karolin Nelis, Helena Nõmm, Gelin-Desire Soeson, Liina Talistu, Ragnar Tisler, Mariette Varik, Mareli Välja

2B klass
Karl Ares Hommik, Holger Häng, Carmen Järvalt, Richard Keerd, Simona Kessel, Maarja Kivi, Gregor Matt, Jaagup Rang, Marie Teras, Rasmus Tristan Vahenurm, Marten Vahter

3A klass
Timo Loho, Lauri Steinberg, Oskar Truu

3B klass
Marken Haandi, Grestiin Niitmets

4A klass
Kaur Luhaäär, Evander Ristlaid, Kauri Talk, Neleriin Viljus

4B klass
Kevin Räim

5A klass
Siim Andres Himmist, Johannes Saarlaid, Kert Tartes, Elise-Maria Trei, Margo Väin

5B klass
Kelli Klütsnik

6B klass
Artur Kübarsepp

7A klass
Kristin Häng

8B klass
Ida Johanna Loel, Kaisa Raaper

9A klass
Silver Spitsõn

10. – 12. KLASSIDE I POOLAASTA ÕPPETÖÖ KOKKUVÕTE

Klass Õpilasi Õppeedukus % Kvaliteet % Ainult viielisi Autahvel Kiita Võlglasi
10A 17 82,4 52,9 1 5 4 3
10B 36 63,9 27,8 0 5 5 13
10C 21 85,7 47,6 0 4 6 3
11A 20 80,0 50,0 0 2 8 4
11B 23 56,5 30,4 0 1 6 10
11C 21 76,2 23,8 0 4 1 5
12A 29 69,0 37,9 0 2 9 9
12B 14 57,1 28,6 0 1 3 6
12C 35 68,6 42,9 3 12 3 11
Kokku 216 70,4 37,5 4 36 45 64

Õppenõukogu otsusega kantakse kooli autahvlile väga hea õppeedukuse eest
(keskmine hinne 4,5 või üle selle; *tärniga märgitud õpilane on ainult viitele õppija):

10A klass
Britha Kuldsaar*, Reet Koppel, Helina Lepik, Maigret Mõru, Aleksandra-Lovise Õun

10B klass
Kerli Aksalu, Mari Kolk, Kerli Kuusk, Marie Naak, Jane Terima

10C klass
Helena Ellermaa, Kirti Haller, Helina Koppel, Karita Süld

11A klass
Monika Mander, Hanna Mari Villsaar

11B klass
Aneth Pokk

11C klass
Kaarel Ernits, Laura Kaldjärv, Lauri Leemet, Viviana Vilter

12A klass
Indra Kuhi, Adeliina Saar

12B klass
Tauri Põlluäär

12C klass
Õnnela Luhila*, Hanna Tuus*, Eva Maria Veitmaa*, Maria Aarnis, Kai Ellik, Magnus Kaldjärv, Johanna Kallas, Kelli Sepp, Reedik Sõber, Maria Toomsalu, Henrika Trave, Agnes Äkke

Õppenõukogu avaldab kiitust hea õppeedukuse eest
(veerandihinded on neljad ja viied, kuid keskmine on alla 4,5):

10A klass
Gris Antsaar, Anni Hallik, Anni Polding, Eerik Poopuu

10B klass
Laura Arge, Kertu Kütt, Krisjan Rannaäär, Karin Viilup, Annika Õisnurm

10C klass
Karmela Kaasik, Anita Mäetalu, Kaili Põder, Säde Leelo Simso, Anneli Toomsalu, Sten Vaher

11A klass
Taaniel Bormann, Olev Sten Erik Jõgi, Gerda Kallas, Hanna Keidong, Kristiin Koppel, Johanna-Liisa Mölder, Brenda Parbus, Teele Tilts

11B klass
Edward Jõgi, Katrina Kaasik, Annabel Keerd, Triin Rebbas, Heleri Soe, Marju Viskus

11C klass
Kertu Jaus

12A klass
Aleksander Dolgi, Ivar Indrek Himmist, Andi Ingalt, Anni Kaup, Toomas Kirs, Tiina Nõmm, Maarja Rang, Anni Toon, Krista Vaabel

12B klass
Karl Juhandi, Carl Sander Kiir, Kristy Trave

12C klass
Raimo Rahumeel, Triinu Sink, Keidi Õisnurm

Marek Schapel, õppealajuhataja

 
Bänner


Bänner