Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 444

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


20. jaanuar 2015 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 444KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  21.01   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek

N  22.01   
15.30 Õppenõukogu

R  23.01   
9.00 Algklasside aktus
10.00 Esineb TÜ majandusteadlane
Üleriigiline B. Alveri konkurss Tuulelapsed Jõgeval

L  24.01  
Üleriigiline B. Alveri konkurss Tuulelapsed Jõgeval
Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

P  25.01   

E  26.01   
10.45 Klassivanemate koosolekud
14.00 Direktsiooni koosolek
14.00 TÜ Füüsika õpikoda
Vabariiklik emakeele uurimistööde esitamise tähtaeg

T  27.01   
14.00 TÜ Füüsika õpikoda
16.00 Õpilasesinduse koosolek

K  28.01   
10.00 Teaduslahing A. Haandi
15.30 Ainekomisjonide esimeeste koosolek

N  29.01   
16.00 Mälumäng "Bumerang"

R  30.01  
Üleriigiline konkurss Hansenist Tammsaareni Albus
Üleriigiline solistide ja duettide konkurss „Solostica“ KG

L  31.01   
10.00 Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. SÜG, IV korrus,
Üleriigiline solistide ja duettide konkurss „Solostica“ KG        

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  21.01    Kristi Aro. Digivõimalustest
N  22.01    Direktsiooni info
R  23.01    Iivi Vikat. Uudiskirjandusest
E  26.01    Viljar Aro
T  27.01    Marek Schapel. Motivatsioonist
K  28.01    Marek Schapel. Õppekavast
N  29.01    Direktsiooni info
R  30.01    Kristi Aro. Rootsi hariduse hetkeseisust

DIREKTSIOONI KIITUS

Mari Ausmees, Riina Laanes — segakoori Kreedo suurepärase juhendamise eest segakooride festivaliks.
Mari Ausmees, Riina Laanes ja nende abilised — üleriigilise kooride konkurss-festivali ladusa korraldamise eest.
Inga Paaskivi, Ljuba Paju, Marina Priske, Diana Õun — õpilaste tulemusliku juhendamise eest vene keele olümpiaadi maakonnavooruks.

TÄNAME

Kuressaare linna haridusosakonna juhataja Tiia Leppikut väikeklassidele kingitud kott-toolide eest.

TÖÖTUBA ÕPETAJA PLANEERIJA JA JUHTIJANA

Allolev on artikkel 10 aasta tagusest minevikust

TPÜ 85. aastapäeva konverents.

Osalejaid oli üsna vähe —- sellest esialgne järeldus, et õpetaja ei tunneta end juhina. Antud mõte käis läbi korduvalt.

Õpetaja kutsestandardist loeme, et planeerija ja juhtijana õpetaja:
1) arvestab õppe kavandamisel riiklikku ning õppeasutuse õppekava ja arengukava eesmärke;
2) koostab ainekava või tegevuskava ja õpetaja töökava;
3) koostab õppijate arengukava, vajadusel individuaalse õppekava;
4) seab selgeid eesmärke õppele, ainekursusele ja tunnile ning määratleb õpitulemused, arvestades läbivaid teemasid ning õppijate hariduslikke erivajadusi;
5) kaasab õppe kavandamisse õppijaid, lapsevanemaid ja kolleege, kohandades plaane ja tegevusi vastavalt muutustele õppekeskkonnas;
6) juhib rühmade toimimist ja arengut, kavandab ja juhib õppetöö välist tegevust, valdab koosolekute juhtimise tehnikat.

Töögrupi juhina uurisin oma koolis (Saaremaa Ühisgümnaasiumis), kuidas õpetajad end ise nendes valdkondades hindavad. Palusin end hinnata 5-pallisel skaalal. Suurimateks probleemideks peeti:
2,5- kaasan õppe planeerimisse lapsevanemaid
2,9- planeerin hariduslike erivajadustega laste õpet koos kolleegidega
3,1- planeerin õppekava läbivate teemade käsitlemist koos kolleegidega
3,2- koostan vajadusel individuaalseid õppekavu
3,3- planeerin hariduslike erivajadustega laste õpet
3,3- valdan koosolekute juhtimise tehnikat
Huvitav oli see, et õppealajuhataja ja direktor said teineteisest sõltumatult kolmeks nõrgimaks valdkonnaks koolis ka õpetajatelt kõige madalamad hinded saanud tegevused.
Suurimad erinevused õpetajate ja juhtkonna vahel olid:
- planeerin õpet vastavuses kooli arengukava eesmärkidega (3,9/2,5),
- planeerin õppekava läbivate teemade käsitlemist (4,1/2,0),
- kohandan plaane ja tegevusi vastavalt muutustele õppekeskkonnas (4,3/3,0),
- kaasan õppe planeerimisse kolleege (3,4/2,5),
kusjuures juhtkonna arvamused olid madalamad. Tekkis soov enesehindamisprotsess läbi viia ka teistes kutsestandardi valdkondades, sest tundub, et arenguruum on oi-oi kui suur. Arvata võib, et saadud tulemused ei ole paremad ka enamikus teistes Eesti koolides - seega kutsestandard peaks end igati õigustama ja selle nõuetele lähenemise peaks ka eesmärgiks võtma.

Natuke uskumatu, et õpetaja juhi ja planeerija rolli endale nii vähe teadvustab — ometi on kooli õppekava ja eriti ainekavad ju ainekomisjonide e õpetajate endi teha, töökavad nendes sisalduvate läbivate teemade, meetodite, kasutatava õppevaraga jne oma koostada, tegelik töö tunnis enda korraldada, ..... - kogu kooli tegevus algab planeerimisest ja juhtimisest, sh ka enesejuhtimisest.

Arutelul selgus, et üsna mitmeid mõisteid kutsestandardis tõlgendatakse erinevalt ja kahjuks pigem liiga kitsalt. Näiteks nähakse vaid õpikeskkonna füüsilist aspekti, mitte aga ka sotsiaalset ja psüühilist. Piisavalt probleeme tekitasid ka pädevuste kriteeriumid - et milliste näitajatega võib õpetaja üldse rahul olla, millega võrrelda, mis on hea.....

Konverentsi jaoks sooviti saada kuni 3 järeldust läbi huumoriprisma:
- kõik algab planeerimisest ja juhtimisest - ilma naljata;
- peamine on lapsevanemate kaasamine;
- kõige olulisem ongi koostöö.  

Ja ikkagi - tundub, et õpetaja peab kõige juhiks koolis direktorit või õppealajuhatajat teadvustamata, et õpilaste ja põhiprotsessi - lapse arengu - juht koolis on ta ise.

Viljar Aro, koolijuht

PS. Kas täna saame endaga rohkem rahul olla?

KOOLI SÜNNIPÄEVA PUHUL KINGITI LY MICHELSONI PILT “Unista suurelt“Järgmistele õpetajatele:
Anu Ausmees, Mari Ausmees, Merike Kuldsaar, Eena Mark, Marina Mäetalu, Merje Oopkaup, Indrek Peil, Marek Schapel, Irena Sink, Anne Teigamägi, Liina Truu, Diana Õun;

kooli töötajatele: Marliin Haamer, Stella Hommik, Eva Koppel, Viktoria Lõhmus, Karin Napp, Andreas Noor, Annika Remmel, Hugo Õun;

õpilastele:
autorile Ly Michelson (8b), Karl Ares Hommik (2b), Martin Vesberg (5a), Sander Teras (6b), Karl Hendrik Tamkivi (8b),
Henri Paomees (8b), Jane Treima (10b), Karin Viilup (10b), Monika Mander (11a), Kristiin Koppel (11a), Heleri Soe (11b), Anna Maria Lember (11b), Kaarel Ernits (11c), Johannes Rooso (11c), Hannes Päll (12a), Rasmus Uustulnd (12c)
IX SEGAKOORIDE KONKURSS-FESTIVALMeie kooli segakoor Kreedole (dirigendid Mari Ausmees ja Riina Laanes) omistati B-kategooria kooride I taseme kategooria (kulddiplomi kategooria) II preemia ja Eesti Kooriühingu eriauhind B-kategooria kohustusliku laulu parima esituse eest

SEGAKOORIDE FESTIVAL

IX koolisegakooride konkurss- festival on läbi! Tänan kõiki kaasalööjaid ja –mõtlejaid.

Eriliselt SUUR TÄNU õpilastest organisaatoritele :
Kristiin Koppel, Tiina Nõmm, Maria-Helena Palijenko, Johanna- Liisa Mölder, Jutta-Loviisa Juht, Aleksandra Männik, Anna Maria Lember, Karin Viilup, Johannes Rooso, Martin Priske, Teet Land, Genert Allikmaa, Hannes Päll ning ning nende rohkearvulised tiimid!

Külalised olid vaimustuses KABAREEST — olge tänatud!


Õpetajatest suured abilised:
Väino Paju, Anne Teigamägi, Viljar Aro, Diana Õun, Triin Vallsalu, Rita Ilves, Aado Haandi, Irena Sink, Indrek Peil, Riina Laanes, Liina Truu, Anni Väli, Andreas Noor.

Loomulikult ei saa mainimata jätta meie õpetajatest-koolitöötajatest leivameistreid:
Diana Õun, Ljuba Paju, Liina Truu, Kersti Truverk, Stella Hommik, Inga Paaskivi, Irena Sink, Merle Prii, Jaanika Kask, Marika Välja, Ly Haandi, Riina Laanes.

NB!
Kõik koorijuhid ja žürii liikmed said lahkudes kaasa eelpool nimetatute kätetööna valminud leiva, Väino Paju meisterdatud võinoa või tordilabida  ning kuivatatud särje!
Suur kummardus hea söögi eest söökla personalile ja nende juhile Marliin Haamerile.
Tänan ka publiku seas viibinud vilistlasi, õpilasi ja õpetajaid, kes oma kohalolekuga tõestasid, et huvituvad kõigest koolis toimuvast!

Lõpetuseks žürii liikme Aivar Leštšinski sõnad:
„Ma ei ole sellist ühtset kogukonna tunnetust ammu kohanud….“
Tal on õigus ja seda oli kena kuulda! Meil ON fantastiline ühtehoidev kool!

Mari Ausmees

GEOGRAAFIAOLÜMPIAAD

13. detsembril toimus geograafiaolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:

7. klass (27 osalejat)
1. koht Eliisa Täht KG
2. – 3. koht Joosep Leemet Kärla PK
2. – 3. koht Liisa Õunpuu
4. koht Markus Kivi
7. koht Iiris Kirs

8. klass (20 osalejat)
1. koht Janely Rüdein KG
2. koht Petrik Saks KVK
3. koht Kristiina Veskimeister Muhu PK
7. koht Diana Alt
9. klass (21 osalejat)
1. koht Emilia Rozenkron Leisi KK
2. koht Ott Kärner Tornimäe PK
3. koht Mari Tiitson KG
4. koht Karl Viik
5. koht Liisa Niit

10. klass (14 osalejat)
1. koht Erico Tuus Leisi KK
2. koht Karolin Kärm KG
3. koht Roland Kastein
7. koht Helina Leppik
10. koht Madis Lember

11. klass (11 osalejat)

1. koht Renno Tamtik OG
2. koht Lauri Leemet
3. koht Johannes Rooso
5. koht Kaarel Ernits
8. koht Teele Tilts
9. koht Teet Land

12. klass (5 osalejat)
1. koht Hanna Tuus
2. koht Hannes Päll
3. koht Magnus Kaldjärv
5. koht Sander Õun

Marek Schapel, õppealajuhataja


VENE KEELE OLÜMPIAAD

14. jaanuaril toimus vene keele olümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:

7. klass (21 osalejat)

1. – 3. koht Mariliis Lepp KVK
1. – 3. koht Marleen Vahu
1. – 3. koht Katarina Bortnikov KG
4. – 5. koht Liisa Õunpuu
6. koht Gendra Allikmaa
7. koht Katri Maripuu
10. koht Markus Kivi

8. klass (16 osalejat)

1. koht Regina Martin KVK
2. koht Viljar Altermann Aste PK
3. koht Marje Aavik KVK
4. koht Henri Paomees
8. koht Triinu Jakson
9. – 10. koht Diana Alt
10. klass (8 osalejat)
1. koht Mari Kolk
2. koht Britha Kuldsaar
3. koht Anni Hallik
6. – 7. koht Kerli Aksalu

11. – 12. klass (11 osalejat)
1. – 2. koht Monika Mander
1. – 2. koht Maria Aarnis
3. koht Rasmus Arge
4. koht Hanna Tuus
5. koht Laura Kaldjärv
6. koht Adeliina Saar
7. koht Brenda Parbus
8. koht Maria Toomsalu
9. koht Hanna Keidong
10. koht Hanna Mari Villsaar

Marek Schapel, õppealajuhataja

KORVPALLI MEISTRIVÕISTLUSED

16.01.2015. a toimusid Kuressaare Gümnaasiumis Saaremaa põhikooli MV korvpallis. Osales kuus võistkonda ja SÜG-i võistkond suutis kõiki võistkondi võita ning saavutas turniiril esikoha. Mängudes võideti KG 35:24, Valjala PK 43:11, Orissaare Gümnaasiumi 62:3, Tornimäe PK 49:17 ja Kihelkonna Kooli 57:6. Võistkonnas osalesid Karl Kustav Kuning, Robin Mäetalu, Mart Truu, Miikael Tuus ja Mart Mölder 9b klassist ning Harles Herman Ojasaar 9a klassist.

05.12.2014.a toimunud maakonna 5.-7. klasside korvpalli MV saavutas SÜG-i võistkond II koha, võites alagrupiturniiril Kihelkonna Kooli 20:19 ja Kahtla PK 21:3 ning finaalturniiril Valjala PK 33:1, kuid kaotas otsustavas mängus Orissaare Gümnaasiumile 21:38. Osales üheksa võistkonda. Võistkonnas mängisid Mattias Rihvk, Martin Sepp, Oliver Paljak, Mark Marcus Soodla 7a,  Hardi Aun 7b ja Karl-Martin Kuusk 6a.

Võistkondade treener Enn Laanemäe

 
Bänner


Bänner