Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

Üldine info
Harno lehele Distantsõppe korraldamine on koondatud nõuanded, viited materjalidele, e-õppe keskkondadele, temaatilistele FB gruppidele, veebiseminaridele jne.
Digitaalse koristuse nõuanded digitark.ee-lt
Veebilehtede värskendamisne (Refresh/Reload): klahvikombinatsiooni CTRL+F5 või veebilehitseja vastav nupp.

Õppeinfo edastamise peamine kanal on eKool
eKooli sisestatud õpiülesannetele, andmetele, teadetele, õppematerjalidele jmt ligipääsemiseks on vaja luua isiklik konto nii õpilasele kui lapsevanemale.
Juhend konto loomise, kuvatava info jm kohta ning õpilase lehe tutvustus.
Küsimuste või murede korral seoses eKooli kontodega kirjutage aadressil marek.schapel_at_syg.edu.ee

 • mKool - eKool mobiilis, õpilaste teave
 • eKool Connect - eKooli vestluste rakendus kooliga suhtlemiseks

Õppematerjalid eKoolis
Faile ja linke saab lisada päevikusse, kontrolltööde või koduste ülesannete lisana või kasutada Materjalide keskkonda.

 1. Materjalide lisamine - juhend õpetajale
 2. Õpilased saavad faile õpetajale esitada kas hindelise ülesande või kontrolltöö vastusena.
  Failiga vastamist võimaldav ülesanne - juhend õpetajale ja õpilasele

Õpetajal on võimalik eKooli päevikuga siduda opiq.ee õppekomplekte (õpikud, ülesanded)

 1. Opiqu õppekomplektid ning põhjalik õpetaja juhend
 2. eKooli päeviku ja Opiqu sidumine – lühijuhend õpetajale
 3. materjalidega tutvumine ja ülesannete lahendamine - juhend õpilasele.
Google'i haridusvahendid syg.edu.ee GSuite kontoga
Õpetajatel ning õpilastel, kel on olemas syg.edu.ee-konto on lisaks Gmailile ligipääs Google'i teenustele:
- Google Classroom
- Drive
- Docs, Slides, Forms, Drawings, ...
- veebitahvel Jamboard, kuhu saab kirjutada, lisada märkmeid ja pilte ideede reaalajas jagamiseks
- suhtlusvahend Hangouts Meet, mis võimaldab videopõhiseid grupiarutelusid, töölaua jagamist ning vestluste salvestamist

 

DIGITERAD: e-õppe tugi õpetajatele (logimisega)

Google Classroom võimaldab hallata kursuseid; jagada õppematerjale; koostada kodutöid, neid hinnata ja õpilastele tagasisidet anda. Sobilik ka huviringide tööks.

 1. Juhend: Google Classroom - H.Sõrmus (TLÜ)
 2. Google Classroomiga alustamine - 3 lühivideot (I.Maadvere)
 3. Ühistöö Google Drive's - videojuhend (S.Lahemaa)
 4. Google Hangouts Meet jt - lühijuhendid distantsõppe võimalustest (EKA)
  Google Hangouts grupivestluste jaoks - videojuhend (I.Maadvere)
  Google Meet videotunni läbiviimiseks - videojuhend (I.Maadvere)
 5. Jamboardi tööriistad - videojuhend (E.Reisalu)
  Jamboardi kasutamine ühistööks - videojuhend (E.Reisalu)

Moodle
Vabavaraline õpikeskkond, mis koondab hulgaliselt erinevaid e-õppe vahendeid: õppematerjalide esitamine; õppimist toetavad tegevused (nt enesekontrollitestid, H5P-sisu, ...); õppijate hindamine (ülesanded, testid, foorumid, vikid, ...).

 1. SÜG Harno Moodle's - kursuse tellimiseks kirjutage henrik.pihl_at_syg.edu.ee
 2. Juhend alustavale Moodle'i kasutajale - HITSA, 2013

Õppevara, õpikud, õppekeskkonnad

 • Opiq - varamus enam kui 200 õppekomplekti 1.-12. klassini
 • Taskutark - enesetestid õppuritele ning õppematerjalid 1.-12. klassile
 • E-kogud - arvutihinnatavad e-ülesannete komplektid ja diagnostilised testid õpilaste teemapõhiste teadmiste, osaoskuste või keeletaseme testimiseks Eksamite Infosüsteemis eis.ekk.edu.ee/eis/.
  I-III kooliastmele loodus-, sotsiaal- ja võõrkeelte valdkonnas ning üldõpetuses ja eesti keeles
 • E-koolikott – riikliku õppekavaga seotud, õpetajate loodud ning kirjastuste jt asutuste poolt välja antud õppevara
 • eõpik.ee – kirjastuse Maurus e-õppematerjalid
 • koduope.99math.com - ülevaade erinevatest Eesti firmade loodud või pakutavatest e-koduõppe lahendustest (lingikogu sisaldab ka eelpoolviidatud keskkondi), mh nt Tagasi Kooli YouTube e-külalistunnid ning Zoom-külalistunnid;
  Kaitseministeeriumi riigikaitseteemalised e-külalistunnid jpm
 • Globaalkultuur Google'i vahendusel, Euroopa kultuuripärand europeana.eu kogudest
 • Eesti kirjandus – ehk midagi hingele: kultuuriministeeriumi Eesti kirjanduse programmi tasuta e-raamatud
 • LearningApps.org - kasutajate poolt avalikku kasutusse antud äppide kogu; võimalik otsida keele ja kategooria järgi
 • Live Worksheets - interaktiivsete töölehtede kogu (algklassidele), olemasolevatest prinditavatest (doc, jpg, pdf...) töölehtedest interaktiivsete loomine; võimalus siduda Google Classroom'iga

 

Õppeainete lingid

Üldised Algklassid Õppemängud Matemaatika
Võõrkeel Eesti keel ja kirjandus Geograafia Keemia
Bioloogia Kunst Muusika Kehaline kasvatus
Ajalugu Füüsika
 
Bänner


Bänner