Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 427

Saada link Prindi PDF

 

 

SÜG-Press

 


9. september 2014 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 427ESMASPÄEVAST REEDENI

K  10.09   
15.30 Klassijuhatajate nõupidamine

N  11.09   
18.00 6. – 9. klassi lastevanemate kool

R  12.09   
Sarapikulaager gümnaasiumi loodusklasside õpilastele – 10b, 11b, 12b   

L  13.09   
Sarapikulaager gümnaasiumi loodusklasside õpilastele – 10b, 11b, 12b

P  14.09

E  15.09   
09.00 Selge pilt koolitus 11. kl
10.45 Klassivanemate koosolekud
14.00 Direktsiooni koosolek

T  16.09   
Spordipäev
Õpilasesinduse valimine
09.00 Selge pilt koolitus 12. kl
18.00 10. klasside lastevanemate kool

K  17.09   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek

N  18.09   
16.00 Gümnaasiumi mälumängu I voor
18.00 11. klasside lastevanemate kool

R  19.09   
Koostöö kaitseliiduga. 1.- 4. kl. poiste õpitoad
19.00 Jukude pidu    

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  10.09    Anne Teigamägi. Ravimtaimed 2
N  11.09    Direktsiooni info
R  12.09    Indrek Peil. Gröönimaa 2
E  15.09    Viljar Aro
T  16.09    SPORDIPÄEV
K  17.09    Anne Teigamägi. Ravimtaimed 3
N  18.09    Direktsiooni info
R  19.09    Mia Rand. KiVa uus aasta

DIREKTSIOON TÄNAB

Abituriendid, Diana Õun, köögipersonal, Võhma külamaja, Triin Vallsalu – õnnestunud Jukulaagri läbiviimise eest.

JUBA ESIMENE NÄDAL LÄBI


Alles see oli, kui Jukulaagris meie uusi kümnendikke nägin ja eelmises lehes ka nende ühe töögrupi luuletuse avaldasin. Aga ka teistelt tuli ootusi aineõpetajatele:
- vähem kodutöid; efektiivsem töö tunnis;
- palju õpetlikke filme;
- minimaalselt suusatamist;
- kohelge meid võrdselt;
- jätke paha tuju koju; kõik õpetajad lõbusad nagu Merike;
- ärge mõnitage;
- arvestage, et teie õppeaine pole ainus;
- mussa tunni lõpus;
- vastutulelikkus, sõbralikkus; inimlikkus; leebus; järeleandlikkus.
Jääb loota, et nii oligi - juba terve nädala jagu.

Juba läheb kiiremaks – TÜ Teaduskool on kuulutanud välja oma kursused nii reaalainetes kui ka humanitaarias. Saate uurida tema kodulehelt http://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused-opilastele . Soovitan soojalt - saab targemaks, iseseisvamaks ja kogemuse võrra rikkamaks.
Ka Koolieluportaal (http://www.koolielu.ee/ ) pakub uusi võistlusi ja konkursse – saab oma elu tõeliselt huvitavaks teha.

Eelmisel nädalal käisin ka meie kauaaegse õppealajuhataja Vilve Männaga kohtumas. Kaheksakümmend eluaastat tähendas lilli ja õnnitlusi ning kooliainelisi mõtisklusi. Vilve oli nagu ikka – vitaalne, arukas ja mõistev. Soovisin jätkuvaid õnneaastaid kogu koolipere poolt.

Ja lõpetuseks taas meist endist, sest meie olemise rõõm ja rahulolu on just meie endi kätes...
Tee ääres turritas maa seest välja kuivanud puutüvi. Keset ööd teel hiiliv varas ehmatas: ta pidas seda valvuriks, kes tahab teda kinni võtta. Kui puurondist möödus armunud noormees, võpatas ta süda: talle näis, et seal ootab teda armsam. Tondilugusid kuulnud laps puhkes puujäänust nähes nutma: tema pidas seda kolliks, kes teda varitseb. Puu aga oli ikka puu. Me näeme maailma sellena, mis oleme ise.

Viljar Aro, koolijuht

MEIE KLASSID ARVUDES

2014/2015 õppeaasta
Meie klassid ja klassijuhatajad

Klass Klassijuhataja Kokku T P
1a Christina Köster 25 10 15
1b Alli Kallaste 25 13 12
2a Irena Sink 26 13 13
2b Kersti Truverk 26 13 13
2c Merje Lindmäe 5 - 5
3a Viire Pors 25 12 13
3b Marina Mäetalu 22 11 11
4a Kaie Raud 22 8 14
4b Ruta Kelt 24 12 12
4c Marika Tiikmann 5 1 4
1. – 4. kl. KOKKU 205 93 112
5a Triin Vallsalu 24 13 11
5b Marju Roberts 21 11 10
6a Linda Kuuseok 23 12 11
6b Merle Prii 21 13 8
5c/6c Helle Kukk ¾ 1/2 2/2
7a Inge Vahter 23 11 12
7b Riina Laanes 22 13 9
8a Inga Paaskivi 23 11 12
8b Marina Priske 26 15 11
9a Marit Kikas 21 7 14
9b Liis Ojasaar 20 8 12
5. – 9. kl. KOKKU 231 116 115
1.- 9. kl. KOKKU 436 210 226
10a Ljubov Paju 18 13 5
10b Sirje Kreisman 36 18 18
10c Mari Ausmees 21 11 10
11a Merje Oopkaup 21 13 8
11b Merike Kuldsaar 23 13 10
11c Diana Õun 21 11 10
12a Indrek Peil 29 17 12
12b Arne Loorpuu 14 6 8
12c Raili Tamm 35 18 17
10.-12. kl. KOKKU 218 120 98
1. – 12. kl. KOKKU 654 330 324

 


Stella Hommik, sekretär

SÜG-i SPORDIPÄEV  16. septembril

5.-9. klass

9.45    5.-9. kl T
Inge  Jalakas  - ZUMBA    SÜG-i aulas
9.30    5.-6  ja 7.-9. kl P jalgpalliturniir  endise põhikooli  staadionil
12.15  Linna staadionil avamine ja pendelteatejooks 6T + 6P
12.30  Kergejõustiku meistrivõistlused 6T + 6P
alad: 60 m, pall, kaugus, P- 1000 m, T- 400 m, ( kõrgus)
Iga õpilane valib kolm ala, igal alal 3 võistlejat

Ülejäänud õpilased lähevad matk- orienteerumisele

10.-12. kl

9.30  Linna staadionil avamine ja pendelteatejooks 6T + 6P
10.00  Kergejõustiku meistrivõistlused   6T + 6P
alad: 100 m või 150m, kaugus, kuul, P-1000 m, T- 400 m, (kõrgus)
Iga õpilane valib kolm ala, igal alal 3 võistlejat

Ülejäänud õpilased lähevad matk- orienteerumisele

13.00 10.-12.kl  neidudele  
Liis Ojasaar – Bodyjam   SÜG-i aulas
13.00 10.- 12.kl noormeestele  jalgpalliturniir endise põhikooli staadionil

NB! Vabastatud ja erigrupi õpilased on kohtunikud staadionil

Aime Metsmaa, kehalise kasvatuse ainekomisjoni esimees

KiVa UUDISEID

Kiusamisvaba  Kooli (KiVa) projekt jõudis Eestisse aasta tagasi ja 20 esimese pilootkooli hulgas asus projektiga toimetama ka meie kool. Esimene KiVa aasta tähendas seda,  et omavaheliste suhete ja positiivse õhkkonna teemad olid pideva tähelepanu all, seda nii klassijuhatajatundides, õpetajate nõupidamistel kui ka klassivälises elus. Õpetajad-korrapidajad KiVa sümboolikaga vestides tuletasid õpilastele meelde kaaslastest lugupidavat käitumist.  KiVa töörühma poole said  nõu ja abi leidmiseks pöörduda nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad, kes kiusamist märkasid. Nii sügisel kui ka kevadel  viidi projektikoolides läbi anonüümne õpilasküsitlus, mis võimaldab meil võrrelda oma tulemusi teiste koolidega. Praegu võime öelda, et kuigi meie olukord eelmise sügise küsitluse andmetel oli teiste koolidega võrreldes üsna hea,  paranesid esimese KiVa aasta jooksul praktiliselt kõik näitajad. Nii on kõikides klassides vastatud, et aasta jooksul on kiusamist jäänud vähemaks, langenud on  nii nende laste arv, kes tunnistasid, et on teisi kiusanud kui ka nende arv, kes kiusamise all kannatasid. See näitab, et oleme õigel teel ja jätkame projektiga ka sel õppeaastal. Head uut KiVa aastat kõigile!

Mia Rand, SÜG-i psühholoog

TULE KERGEJÕUSTIKUTRENNI!

5.-12. klass, kes on huvitatud osalemisest
*kergejõustiku treeningutel
*üldkehalise ettevalmistuse (ÜKE) treeningutel,
andke endast teada virge.treiel@syg edu ee  

Virge Treiel, kergejõustiku treener

SÜGi loodusõpetajad kiviriigis

SÜGi loodusainete õpetajad tutvusid TÜ geoloogi Igor Tuulingu juhendamisel 22. augustil Saaremaa geoloogiliselt huvitavate piirkondadega, õppisid tundma Saaremaa aluspõhja ja filmisid tegevusi uue õppefilmi „SÜGi loodusõpetajad kiviriigis“ tarbeks.

Lähemalt tehti tutvust Katri panga, Loona kivimaja, Lümanda lubjapargi, Lagenõmme karjääri, Jaagarahu karjääri ja Kuriku pangaga. Õppereisil koguti kivimeid ja kivistisi, millest koostatakse septembris näitus, kivifilm valmib 25. septembriks.


Samal päeval on koolis ka geoloog Igor Tuuling, kes tutvustab Saaremaa kivimeid ning kivistisi ning tema käest saab ka küsida infot kodus olevate huvitavate kivide või kivististe kohta.

Anne Teigamägi

ÖIETI EUROPEADIL

Selle aasta üleeuroopaline rahvatantsu kokkusaamine toimus Poolas, rahvakeeli kutsutakse seda üritust Europeadiks. Seal said kokku rahvatantsijad üle kogu Euroopa ning see aasta ei jäänud Eestil sellest kohe kindlasti tükk hammustamata, nimelt oli meie riik seal üks rahvustest, kes olid enamuses: iga nurga peal olid eestlased, pole nagu ühtegi poolakat kohanudki eriti.Muidugi oli  kohal ka Öieti, kes esindas seal nii Eestit kui ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi. Loomulikult pole öietlased võõrad kultuurile, kuna seal leidus seda ikka hulganisti. Terve väike linn Poolas oli üle vallutatud eurooplaste poolt, kes armastavad kultuuri, nii pillimängijaid kui ka tantsijaid. Ööbisime kesklinna lähedal ühikates, mis sarnasesid kortermajadega ning kui päevased ekskursioonid ja trennid olid tehtud, siis oleks justkui linn saanud omale uue südame meie ühiselamute ümbruses. Iga ühika eesukse ees näitasid pillimängijad oma oskusi, ning rahvatantsijad, kes kepsutasid oma jalga, nii et hommikul lihased valutasid. Kõik suhtlesid ja tantsisid üksteisega, siin võõraid  ega välismaalasi pole olnud: kõik olid sõbrad. Ka Öieti leidis omale uued tutvused Ungaariast.

Selline simman kestis viis päeva, vahepeal oli avakontsert ja viimaks ka lõpukontsert, kus siis kõik riigid tutvustasid oma rahvatantse. Eesti esines avakontserdil Õige Vasembaga, mis läks küll natuke sassi, kuid õnneks sellest said aru ainult eestlased, ka Öieti hoidis naeru kinni sellel hetkel ning lõpukontserdil esinesime Kaerajaaniga. Kõik see tegevus toimus amfiteatris, mis oli sellise ilma ja ürituse kohta ideaalne paik tantsimiseks.

Kuid ega Öieti ei esinenud kõigest ühe korra. Europeadil oli ka hulk tänavaesinemisi, mis on just see, mis teeb selle ürituse eriliseks, minu arust. Lihtsalt mindakse tänavale, muusika ja tantsutuju kaasas, ja tantsitakse kuni süda ihaldab.

Peale lõpukontserti seadsime suuna kohe Eesti poole. Bussisõidud Poola ja tagasi kestsid üle kümne tunni ning seetõttu pidime öö veetma bussis, mis ei olnud just kõige meeldivam, kuid õnneks oli meil kaasas Orissaarest üks naisrühm koos pillimängijaga, kelleta poleks meie bussireis kindlasti olnud nii lõbus, kui ta oli. Sama võin ka öelda terve reisi kohta.

Üritame sellest kindlasti osa võtta ka järgmine aasta, kui Europeade toimub Rootsis. Selle aasta Öieti esimene proov toimub 20. septembril, kell 12.00 kultuurikeskuses.

Richard Beljohin, Öieti tantsija

NUHKUR NAHISTAB

Siinses rubriigis anname teile lahendada ühe ülesande. Kes esimesena toimetab õige vastuse õpetaja Merle Prii kätte (mitte tema postkasti õpetajate toas!), siis teda ootab pisikene üllatus!

Head lahendamist!
1. Kelle kohta öeldakse „reinuvader“?
2. Mis on mitmuse vastandsõna?
3. Mis laul algab sõnadega „See oli ennemuistsel a´al, kui heeringas elas kuival maal“?
4. Kuidas öeldakse „elukutse“ teisiti?

Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe sõna. See ongi oodatavaks vastuseks!

SÜGPress

SÜGi KODUTÜTRED MATKAMÄNGUL

Möödunud nädala laupäeval kogunesid kodutütred ja noorkotkad Kuressaares, et võtta osa matkamängust kuni 12-aastastele.
Üritus algas tavapärase rivistusega ja õige pea võis esimene võistkond teele asuda. Tegemist oli orienteerumismänguga, kus tuli näidata oma oskusi täpsuses, kompimises, käepäraste vahenditega mõõtmises, kaalumises, esmaabis, taimede äratundmises, salakirjas ja rahvaluules.


Kompimisülesanne: mida küll see kott sisaldab?

Pea kaks tundi hiljem oli finišisse jõudnud viimane võistkond ning oli aeg kokku võtta rajalt saadud tulemused. Meie tüdrukute võistkond koosseisus Gabriele Ader, Käthriin Steinberg ja Karmen-Kelsi Kruut võitsid igati tubli kolmanda koha!Merle Prii, SÜGi kodutütarde juhendaja

Viimati uuendatud Teisipäev, 09 September 2014 12:43  
Bänner


Bänner