Saaremaa Ühisgümnaasium

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

Distantsõpe kooli sulgemise ajal

Saada link Prindi PDF

Siia tekivad juhendid ja info, kuidas riikliku eriolukorra ajal ja selle lõppedes õppetöö toimub ja jätkub.

 • Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi pöördumine kooliaasta lõpu puhul
 • Lõpuaktuste info
  9. juuni
  12.00 4.a aktus
  13.30 4.b aktus
  15.00 4.c ja 4.d aktus
  NB! Aktus toimub aulas, lapsega võib kaasas olla kaks vanemat või saatjat. Muid külalisi ega õnnitlejaid kooli territooriumil ei ole.
  18. juuni
  14.00 Põhikooli lõpuaktus
  NB! Aktus toimub aulas ainult 9. klasside õpilastele. Vanemaid ja muid külalisi kooli territooriumil ei ole.
  2. juuli
  14.00 Gümnaasiumi lõpuaktus
  NB! Aktus toimub aulas ainult abiturientidele, õnnitlemine on kooli territooriumil.


  Aktustel peab kinni pidama 2+2 reeglist. Tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorra nõuetest võib plaanides ette tulla muudatusi.
  Kõikidest aktustest tehakse videoülekanne, mida saab veebi vahendusel vaadata.
 • Õppetöö mais ja juuni algul
  • Distantsõpe jätkub 31. maini (reaalne viimane koolipäev 29. mai).
  • 18. maist võib õpetaja ainuotsusel lõpetada muusika, kunsti, kehalise kasvatuse, male, üldõpetuse tunnid, teavitades sellest vastava klassi õpilasi eKooli kaudu. Sama kehtib ka tööõpetuse kohta, ametikooli õpetajatega jätkame 31. maini.
  • Väikeklassid võivad 18. maist vajadusel koolis tööd alustada, seda eelkõige oma õpetaja õpetamisel ja arvestades kehtivate tervisenõuetega.
  • 1. juunist algab töö võlglastega, esialgsete plaanide põhjal koolis.
  • Praktikat ei toimu, välja arvatud 10.b ja 11.b klass, kes teevad 3. - 5. juunil looduspraktika linnalähistes kohtades väikestes rühmades. Kokkuleppel õpetaja ja vanematega võivad toimuda väikeklasside KHK projektide sõidud kehtivaid nõudeid arvestades.
  • ÜKT tundide arvestusega sel aastal ei tegele.
  • Põhikooli 3. trimestri ja gümnaasiumi eriolukorra kursused võib lõpetada sõnaliste hinnetega arvestatud/mittearvestatud. Hinde või hinnanguga kasutamisest teavitab õpetaja õpilasi eKooli kaudu hiljemalt 18. maiks.
 • Õppetöö ja vaheajaga on tekkinud mitmed küsimused. Alljärgnevas on kokkuvõte hetketeadmiste põhjal. Kui riigis olukord muutub, anname teada.
  Aga hetkel:
  • Vaheaeg on 20.–26. aprillini kõigile klassidele.
  • 12. klassi õppetöö on üldiselt lõppenud vaheajaks, kuid vajadusel võib tegutseda veel 30. aprillini. 30. aprilli kuupäevaga on ka nende kursuse- ja kooliastmehinded välja pandud, ka inglise keel. Mais õpivad 12. klassid eesti keelt ja matemaatikat (tõenäolised riigieksamid).
  • Üleminekueksameid ja 9. klassi lõpueksameid ei toimu.
  • 1.–11. klass jätkavad tunniplaaniliselt esialgu 2. juunini (ka 9. klassid).
  • Eriolukorra kursuse- ja trimestrihinnetes võib kasutada hindeid A ja MA.
  • Uurimistööde ja loovtööde tähtajad on hetkel muutmata.
 • Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse eripedagoogide praktilised näpunäited õpetajatele.
 • Direktsiooni 26.03 otsuse õppetöö osas.
  • 12. klassid jätkavad tunniplaaniga esialgu kuni vaheajani. Edasised otsused teeme vastavalt ministeeriumi otsustele.
  • Üleminekueksamid jäävad ära, 1. - 11. klass käivad tunniplaanijärgselt tunnis 2. juunini.
  • Otsuse praktikapäevade kohta teeme vastavalt kujunevale olukorrale, sama ka 9. klasside tundide kohta.
 • Haridus- Teadusministeerium annab teada (25.03), et seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood.

  Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd.

  • Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalikke kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu.
  • Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada.
  • Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks –need toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.
  • Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel.
  • Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise.

  Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
  Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

  Samuti juhitakse tähelepanu sellele, et kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis
  eesti keeles
  vene keeles
  inglise keeles

  Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

  Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.
 • Hea lapsevanem!

  On suurepärane aeg usaldada oma last tema tähtsas töös,  ja kui sa lased tal oma kodutöid endal teha, siis seda uhkem saad tema üle hiljem olla. Muidu on tal  raskem uuesti koolis alustada, siis kui elu taaskord oma rütmi läheb.
  Koduõpe on suur väljakutse, kuid annab võimaluse õppida vastutuse võtmist ning oskuse oma õppeprotsessi juhtida.
  Kui tunned, et vajad nõu ja jõuga abi, siis oleme Sinu jaoks olemas ja valmis appi ruttama.

  Olen kindel, et koos saame hakkama!

  Saaremaa Ühisgümnaasiumi Tugimeeskond
 • eKooli konto loomise juhend. Kui koolile juurdepääsu taotlus on esitatud, siis palume kannatust, taotlused kinnitab eKooli admin käsitsi.
 • Nõuanded õpilastele distantsõppega toimetulekuks.
 • Tugispetsialistide abi koduõppe perioodil õppimisel, õppima suunamisel või antud ülesannete tegemisel.
 • Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse nõuanded lapsevanematele koduõppe korraldamiseks.
 • HITSA e-koduõppe info
 • WHO soovitusi stressiga toimetulekuks praeguse olukorra valguses.
 • Õppetöö toimumise põhimõtted:
  • Tunniplaan kehtib.
  • Sama päeva tunniplaanijärgsed tööd ja tegemised on eKooli sisestatud kodutööna hommikul kell 9.00-ks. Tööd teeme valmis samal päeval, kui ei ole antud muud kuupäeva.
  • Eraldi kodutöid ei anta!!
  • Hindamine toimub tavapärasel viisil (töölehed, kontrollküsimused jne), on lubatud kasutada ka hindeid A ja MA (eriolukorra lõppedes saab otsustada, kuidas aastahinne tekib, kuid üldjuhul on kaks esimest trimestrit olemas, gümnaasiumiga keerulisem, kuid kooliastme hinde panekuks samuti eelnevad ja järgnevad kursused on hinnatud).
  • Õpetaja edastab õpilastele kontaktid ja kellaajad eKooli päeviku teadete alt, millal ja kuidas on ta konsultatsiooniks saadav. Konsultatsiooni aeg on igaks tunni toimumise päevaks.
  • Puudujate märkimist üldiselt ei toimu vaid kontrollitakse ainult õpiväljundi saavutamist läbi nn kontrollküsimuste (kõik võimalused, mida hindamiseks kasutada), st kui õpilane ei ole sooritanud kontrollküsimustele vastamist ehk tõendanud omapoolset õpiväljundi saavutamist, siis on see võrdsustatud “tegemata tööga” ja märgitakse “0”.
  • Lapsevanem edastab klassijuhatajale eKooli kaudu teate lapse või pere haigestumisest, sel perioodil õpilaselt tööd ei eeldata.
  • Murede korral palun ühendust võtta klassijuhatajaga ja kasutada ka tugispetsialistide toetust.
Viimati uuendatud Teisipäev, 09 Juuni 2020 08:39  
Bänner


Bänner