Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 397

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


19. november 2013 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 397KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  20.11   
13.00 Saaremaa Noorte Infomess
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek
16.00 Kadri-Mardi võrkpalliturniir
MK infomess Tuleviku kompass

N  21.11   
16.00 Suur jäljendusvaadend

R  22.11   
Ül. B. Alveri luulepäevad G

L  23.11   
Ül. B. Alveri luulepäevad G 

E  25.11    
8.00-16.00 KHK toimuvad õpitoad
10.45 Klassivanemate koosolekud
14.00 Direktsiooni koosolek
15.50 Õpilasesinduse koosolek

T  26.11   
8.00-16.00 KHK toimuvad õpitoad   

K  27.11   
8.00-15.30 KHK toimuvad õpitoad
15.30 Keskkonnahariduse ümarlaud
15.45 Ainekomisjonide esimeeste koosolek

N  28.11   
8.00-16.00 KHK toimuvad õpitoad    
16.00 Gümnaasiumi mälumängu III voor

R  29.11  
Saaremaa Miniteaduspäevad
8.00-16.00
KHK toimuvad õpitoad
16.00 Miniteaduspäevade koolitus
23. kabaree viimane etendus

L  30.11   
Saaremaa Miniteaduspäevad
Füüsika lahtine võistlus

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  20.11    Marit Kikas. Matemaatikaõpetajate päevadest
N  21.11    Direktsiooni info
R  22.11    Triino Lest. Mina, mutter
E  25.11    Viljar Aro
T  26.11    Marek Schapel. Väärtuspõhine õppekava
K  27.11    Anne Teigamägi. Šokolaadipäevast
N  28.11    Direktsiooni info
R  29.11    Indrek Peil. Miniteaduspäevadest

DIREKTSIOONI KIITUS

Ülle Mägi – õpilaste eduka juhendamise eest Kunstivikriks.

ÕNNITLEME

Indrek Peili, kes pälvis Eesti Teadusagentuuri parima teadust ja tehnoloogiat populariseeriva õpetaja peapreemia.
Saaremaa Ühisgümnaasiumi, kes pälvis Eesti Teadusagentuuri teaduse ja tehnoloogia populariseerimise parima tegevuse II auhinna.
Aime Metsamaa — õpilaste suurepärase juhendamise eest rahvastepalli võistluseks

ANNAME TEADUSHUVILE VÕIMALUSE

Just sellise nimetusega teadushuvihariduse konverents toimus Tallinnas Salme Kultuurikeskuses reedel, 15. novembril. Rõõm on teatada, et Indrek Peil sai Eesti riiklike teaduse populariseerimise auhindade üleandmisel teadust populariseeriva teadlase, ajakirjaniku ja õpetaja kategoorias peapreemia 2200 eurot. Tegevuste ja tegevuste sarjade kategoorias tunnustati Saaremaa Ühisgümnaasiumi teise preemiaga 800 eurot. Kooli esindajatena kutsuti konverentsile Inge Vahter, Anne Teigamägi ja allakirjutanu. Peapreemia sai selles kategoorias MTÜ Koolirobootika.

Kooli tunnustamises on aga „süüdi“ kogu kool- nii õpetajad, õpilased kui ka toetavad lapsevanemad. Õnnitlused ja rahulolu tehtust kuuluvad kõigile neile ning ka meie vilistlastele. Ühtlasi teatati, et kunagi varem ei ole ükski üldhariduskool saanud korraga kahte preemiat.  Oleme õigel teel- ainulaadsed on meie Saaremaa Miniteaduspäevad, õpetajate uurimistööde konverentsid, kõigi abiturientide uurimistööd juba üle kümne aasta, keskkonnahariduskeskuse ringid ja töötoad, loodus- ja teaduslaagrid jpm. On aeg mõelda, kas saame veel paremini?

Konverentsil sai selgeks, et kooliharidus on üsna kreenis  muusika, kunsti ja spordi suunas. Üle Eesti on huvihariduses registreeritud 1942 muusika ja kunsti ning 512 spordi õppekava kõrval vaid 86 tehnika ja 54 looduse õppekava. Osalevaid õpilasi on vastavalt 29354, 43781, 994 ja 1443. Juhendajaid õpetajaid vastavalt 2155, 1381, 63, 61. Ometi avab teadushuviharidus loomepotentsiaali, loob võrdsemad võimalused elus, toetab tööelu mõistmist ja karjäärivalikut ning süvendab kogukonnatunnet.

Uuenduslikuks saab pidada konverentsi arutelublokke iga pooleteist tunni lõpus. Erinevalt sõnastatud küsimused suunasid mõtlema õpilastele suunatud teadushuvihariduse tulevikuvajaduste üle. Vajalikuks peeti juhendajate andmebaasi, suuremat rahalist tuge, juhendajate täiendkoolituse laiemaid võimalusi, lastevanemate ja üliõpilaste kaasamist juhendajateks, teaduspäevi maakonnakeskustes, isade kaasamist, reklaami ja teavitust, ETV teadussaateid eri vanuseastmetele, andekate väikeklasse jpm.  

Kindel on see, et peame ka ise edasi astuma — kuhu ja kuidas e mida igaüks meist teisiti ja uutmoodi teeb, et meie andekad areneks?

Viljar Aro, koolijuht

Vabariigi piirkonnavõistluste parimad

Reedel, 15. novembril 2013 kogunesid Kuressaare Spordihoonesse Eesti Koolispordi Liidu 4.-5. klasside Dumle rahvastepalli piirkonnavõistlustele kokku 10 kooli poiste ja 10 kooli tüdrukute võistkonnad.

Mängiti kahes alagrupis; kolm alagrupi paremat pääses edasi finaalturniirile. Saaremaa Ühisgümnaasiumi tüdrukute võistkond mängis hästi ja võitis kõik mängud. Finaalturniiril tulid juba tulisemad heitlused teise alagrupi kolme paremaga. Meie kooli tüdrukud, võites kõik mängud 2:1, saavutasid üldkokkuvõttes I koha.Võistluspäev oli väga pikk ja väsitav, aga rõõm oli suur saavutatu üle. Päeva lõpus õnnitleti kolme paremat kooli. Nad  said karikad ja võistlejad medalid, diplomid ning  kommipakid. Eriauhinnamedali sai iga võist¬konna parim mängija.

Tüdrukute võistkondade viis paremat kooli olid järgmised:
I koht -Saaremaa Ühisgümnaasium
II koht - Kärla Põhikool
III koht - Valjala Põhikool
4. koht- Noa-Rootsi Gümnaasium
5. koht - Kuresaare Vanalinna Kool
Saaremaa Ühisgümnaasiumi edukas võistkonnas mängisid: Eliisa Kirst, Anni Kuuseok, Luise Vevers, Berit Porss (kõik 5a-st) ja Karmen - Kelsi Kruut, Triinu Eliise Põld, Karola Soe ning Johanna Priske (kõik 5b-st). Parima mängija medali sai Triinu Eliise Põld.

Õpilased maiustasid end õpetaja poolt kingitud kommidega.Võistlustel kaotatud energia tuli kuidagi taastada.

Õnnitlen tublisid tüdrukuid ilusa saavutuse üle ning tänan vanemaid.

Kehalise kasvatuse õpetaja, ainekomisjoni esimees    
Aime Metsmaa

Kooli rahvastepallivõistluste parimad

5. novembril toimusid SÜG-i 5.-6. klasside tütarlaste rahvastepallivõistluste viimased mängud. Võistlusmängud olid huvitavad ja tasavägised. Võistlusest väljus täiseduga 6a klassi võistkond, kes võitis kõik 3 kohtumist ja mängis järgmises koosseisus: Huberta Karma, Kätriin Käsper, Gendra Allikmaa, Katre- Liis Võhma, Kristin Häng, Katri Maripuu, Kristiin Raud, Elerin Vinn ja Jane Õunaid.

Võistluste paremusjärjestus oli:
I koht - 6a
II koht - 6b
III koht - 5b
4. koht - 5a

Tänan kõiki võistlejaid ja õnnitlen võitjaid.

Võistluste korraldaja, Aime Metsmaa

GÜMNAASIUMI MÄLUMÄNG

Alanud on taas mälumängude sari gümnaasiumile. I voor toimus juba õpetajate päeva eel, mille viis läbi huvijuhi asendaja Robi Jürgen Algo 12b klassist. Küsiti 15 küsimust, mis olid väga keerulised, sest selle vooru tulemused olid sellised:

I-II koht 12c ja 11c 5p
III-IV koht 11a ja 12b 3p
5.-6. koht 10a ja 10b 1p
10c klassis punkti skoori ei õnnestunud avada.
Mängust ei võtnud osa 11b ja 12a klass.

Möödunud neljapäeval, 14. novembril toimus järjekordne gümnaasiumi mälumängu II voor.
I koht 11c 10p, II-VI koht 11a, 12b, 12c 9p, 5. koht 10b 8p, 6. koht 11b 6p, 7.-8. koht 10a ja 10c 4p
Ka sel korral ei osalenud 12a klass.

Kohtumiseni 28. novembril III voorus.

Triino Lest, huvijuht

KOOLIVIKKER 2013

Möödunud teisipäeval, 12. novembril toimus Orissaare Gümnaasiumis esmakordselt selline vahva ettevõtmine nagu Koolivikker. Mis asi see küll olla võiks? Juba mitmed eelnevad aastad on maakonna koolidele korraldatud Kunstivikrit, kus ka meie kool on alati edukalt esindatud olnud. Samuti on toimunud lõbus seltskondlik võistlusmäng Koolitop. Nüüd aga otsustati need ettevõtmised omavahel ühendada. Nimelt sõitis Orissaarde meie koolist 11- liikmeline esindusvõistkond - 5 mälumängijat  ja 6 kunstiinimest.
Mälumängu võistkond oli moodustatud vastavalt nõuetele - igast klassist üks õpilane (Karl-Martin Kuusk 5a, Oto Pruul 6a, Henri Paomees 7b, Karl Viik 8a, Kirti Haller 9a), kunstitiimides võisteldi paarides.
Väga tore oli võistluse juures see, et osalesid kõik Saarmaa koolid (va Ruhnu).

Mälumängijad saavutasid 9.-10. koha.

Kunstivoorus aga olid kõik võistkonnad väga edukad:
Roosmarii Sarapuu 6b, Iiris Kirs 6b - 5.-6. kl elutarkuse eripreemia.
Robin Mäetalu 8b, Mart Truu 8b - 7.-9. kl I koht Victoria Käesel 10a, Hanna Aksalu 10a - eripreemia gümnaasiumi parima töö eest.

Kunstiõpilaste juhendaja oli Ülle Mägi.

Kogu võistluse üldarvestusse läksid mälumängu ja 7.-9. kl kunstitöö tulemused. Seega saavutasime kokkuvõttes 4.-5. koha 10,5 punktiga (märkus - III koht saavutati vaid 0,5- punktise paremusega).
Suur tänu kõigile võistlejatele, kes kooli edukalt esindasid!

Triino Lest, huvijuht


Veeaasta viktoriin „Puhas vesi hoiab elu“

13. novembril toimus meie koolis rahvusvahelisele veeaastale pühendatud viktoriin „Puhas vesi hoiab elu“.

Kokku oli registreerunud Saaremaa erinevatest koolidest tosin 4-liikmelist võistkonda, mis koosnes 5.-7. klassi õpilastest. Ettevalmistumiseks oli ette antud lisaks kooliõpikutele ja loodusajakirjadele väga pikk nimekiri veega seotud internetilehekülgedest (keskkonnaameti, EMHI, keskkonnaministeeriumi ja terviseameti kodulehed) jne.

Ettevalmistuse käigus said õpilased põhjaliku ülevaate veeseadusest, igaüheõigusest, kalapüügiõigusest jne. Edaspidiseks saadi näiteks teadmisi ka sellest, kuidas koduses majapidamises reovett puhastada, kuidas säästlikumalt vett kasutada, milline on Eesti veekogude seisukord, kus ja milline peab vastavalt põhjavee tasemele olema vajalik septik, kuidas äikese kaugust määrata, millised on meie ja kaugemate maade sademed ja kuidas need võivad meid ohustada, kus ja milline peab olema kaev, mis ei alluks reostusele jne.

Viktoriinil lahendati kokku 20 erilaadset küsimust, mis oli üles ehitatud sarnaselt saatele „Loodustark“.

Meie koolist osales kaks võistkonda.

Tulemused:
Võistkond SÜG: Diana Alt ja Karl Hendrik Tamkivi (mõlemad 7b), Oliver Paljak 6a ja Liisa Õunpuu 6b — I koht.
Võistkond SÜG 2: Elo Nõmm ja Kaisa Raaper (mõlemad 7b), Kätriin Käsper 6a ja Feridee Sevostjanov 6b - II koht.

Veeviktoriin viidi läbi kõigis maakondades, enamus küsimusi oli koostanud keskkonnaministeerium, mõned just Saaremaale iseloomulikke küsimusi oli lisanud kohalik keskkonnaamet.

Pärast pingsat mõttetööd viis DR. Arvo Tuvikene läbi töötoa „Kaladele külla“. Seal saadi ülevaade kaladest, nende nõudlikkusest keskkonnale. Sai kuulda, milliseid helisid kalad tekitavad ja milleks nad neid kasutavad.

Tänu Saaremaa keskkonnaametile meeldiva ürituse korraldamise eest!

Inge Vahter, bioloodiaõpetaja

TAGASIVAADE KERGEJÕUSTIKUSUVELE

Tundub, et suvi on selleks korraks möödas. Viimane aeg on anda teada, mida meie kooli
(nii kevadel juba lõpetanud kui ka värskelt kooli astunud) kergejõustikunoored sel suvel korda saatsid.
Toredad võistkondlikud saavutused jäid kooliaasta lõpusaginasse: vabariiklikul koolide- vahelisel jõuproovil saavutasime 3. koha ja võitsime ka SÜG – KG – KÄRDLA G sõpruskohtumise. TV 10 Olümpiastarti võistlustel ei osale me küll täieliku võistkonnaga, aga see parim valik, kes osales, saavutas läbi aasta väga häid kohti.

Rõõm on näha, et suur osa koolinoori tahab tegeleda nii saavutusspordiga kui ka hoolitseda oma tervise eest.

Järgmine võimalus üheskoos sportida on kahe nädala pärast, siis toimuvad SÜGi meistrivõistlused kergejõustikus.

SÜGi kergejõustikusuvi 2013

3.- 4. juuni Rakveres Eesti juunioride ja B-klassi MV
MJ teivashüpe Rauno Liitmäe 4.20 (2. koht)
MJ 400m Rauno Liitmäe 51,18 (4. koht)
MJ 110mtj Rauno Liitmäe 15,44 (4. koht)
MJ odavise Rauno Liitmäe 57.18 (9. koht)
MJ 400m Kerdo Jakunin 54,39
MJ kaugushüpe Kerdo Jakunin 5.92
MJ 400m Alar Leemet 54,44
MJ 400mtj Alar Leemet 1.00,12 (4. koht)
NJ 400m Krete Suurorg 1.03,88 (5. koht)
NJ kaugushüpe Krete Suurorg 5.29 (6. koht)
NJ kolmikhüpe Krete Suurorg 10.44 (5. koht)
NJ kettaheide Triine Aavik 31.63 (6. koht)
NJ osavise Triine Aavik 35.96 (9. koht)
TB kettaheide Airike Kapp 35.57 (3. koht)
TB kuulitõuge Airike Kapp 11.31 (6. koht)
TB odavise Airike Kapp 36,22 (7. koht)
TB odavise Helina Koppel 32.58 (8. koht)
TB kuulitõuge Helina Koppel 9.60
PB 300mtj Genert Allikmaa 43,88 (4. koht)
PB kõrgushüpe Genert Allikmaa 1.65 (10. koht)
PB 110mtj Genert Allikmaa 15,90 (5. koht)
PB 110mtj Johannes Treiel 16,03 (6. koht)
PB kaugushüpe Johannes Treiel 5.72 (10. koht)
PB odavise Johannes Treiel 42.14 (7. koht)
PB kettaheide Karel Äär 28.33
PB odavise Karel Äär 29.13

26.- 27. juuni Eesti noorsoo ja A-klassi MV Võrus
PA kõrgushüpe Kaarel Ernits 1.89 (1. koht)
PA 110mtj Kaarel Ernits 15,50 (5. koht)
PA kaugushüpe Kaarel Ernits 6.43 (6. koht)
TA 100m Karmen Armus 13,70
TA 100mtj Karmen Armus 16,32 (10. koht)

30.- 31. juuli Balti A-klassi maavõistlus
Kaarel Ernits kõrgushüpe 1.95 (1. koht)

2.- 4. august Eesti mitmevõistluse MV Rakveres
MJ 10-võistlus Rauno Liitmäe 7010p 2. koht (11,55- 6.61- 13.13- 1.94- 51,73- 16,05- 39.71- 3.95- 61.52- 4.44,43)

27.- 28. august Rukkilillemängud Tallinnas
TB kettaheide Airike Kapp 36.56 (2. koht)
TB odavise Airike Kapp 35.88 (5. koht)
TB kettaheide Helina Koppel 25.07
TB odavise Helina Koppel 31.30 (8. koht)
PB 300mtj Genert Allikmaa 44,34 (8. koht)
PB 200m Genert Allikmaa 25,69
PB kõrgushüpe Johannes Treiel 1.70 (5. koht)
PB kettaheide Karel Äär 32.81
TC 200m Mariliis Remmel 29,59
TC kaugushüpe Mariliis Remmel 4.36
TC 200m Carmen Electra Pirn 30,21
TC kaugushüpe Carmen Electra Pirn 4.08
MJ odavise Rauno Liitmäe 62.00 (5. koht)
MJ 300mtj Alar Leemet 44,65 (4. koht)
MJ kaugushüpe Alar Leemet 6.06 (8. koht)

30. august- 2. september 8 riigi sõpruskohtumine Varssavis
Eesti võistkonda kuulusid: Mariliis Remmel (kaugushüppes 3. koht), Carmen Electra Pirn (600m), Gendra Allikmaa (pallivise)
7. september Eesti juunioride ja noorte karikavõistlused Tartus
KJK Saare võistkond saavutas kokku 6. koha. Saaremaa võistkonda kuulusid:
Rauno Liitmäe 400m 51,48 (1. koht); 110mtj 15,80 (4. koht)
Alar Leemet 400mtj 1.01,69 (3. koht); 800m 2.13,04
Kaarel Ernits kõrgushüpe 1.89 (3. koht); kaugushüpe 6.16
Johannes Treiel kolmikhüpe 13.01 (3. koht)
Kerdo Jakunin 100m 12,17; 200m 25,61

Virge Treiel, kergejõustiku treener

 
Bänner


Bänner