Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 390

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


24. september 2013 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 390KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  25.09   
15.00 Ainekomisjonide esimeeste koosolek
Lasteaedade päev (lasteaedades)
18.00 12. klasside lastevanemate kool

N  26.09   
Euroopa keelte päeva tähistamine

R  27.09   
Teadlaste öö (kava kodulehel)

E  30.09   
10.45 Klassivanemate koosolekud
14.00 Direktsiooni koosolek

T  01.09   
15.50 Õpilasesinduse koosolek

K  02.09   
10.00 Algklasside leivanädal
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Metoodikanõukogu koosolek
15.00 Võõrkeelte ainekomisjoni koosolek
MK Teatekross Kärlal
17.00 Eelkool

N  03.09   
11.45 YFU Eesti MTÜ- Välismaal õppimine ( 138)
16.00 Gümnaasiumi mälumängu I voor

R  04.09   
Õpetajate päev

L  05.09   
Matemaatika lahtine võistlus

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  25.09    Indrek Peil. Uurimistööde juhendamisest
N  26.09    Direktsiooni info
R  27.09    Merle Prii. Kodu-uurimistöödest
E  30.09    Viljar Aro
T  01.10    Irena Sink. Eelkoolist
K  02.10    Merike Kuldsaar. Saaremaa Ettevõtluspäevad
N  03.10    Direktsiooni info
R  04.10    Õpilastest õpetajate kõnelused

DIREKTSIOON TÄNAB

Merle Prii — õpilaste eduka juhendamise eest kodu-uurijate uurimistööde võistluseks
Triino Lest ja abituurium — toreda jukunädala ja peo korraldamise eest.

MIDA OOTAD OMA KOOLILT AASTAKS 2020?

Me ei taha muuta oma kooli visiooni:
SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM – JA SAADKI HAKKAMA

• KÕIGIGA          e  iseendaga, igas meeskonnas, teiste inimestega
• KÕIKJAL         e   tööl - kodus – puhkehetkel kogu maailmas
• KÕIKSEAEG   e   täna, homme, igal ajahetkel, kogu elu
• KÕIGEGA        e   püstitatud eesmärkidega

Me oleme igati rahul ka missiooniga:
SAPERE AUDE = SÖANDA OLLA TARK

Me teame, et TARKUSE VÕTI PEITUB KÜSIMISE JULGUSES.
Koostöös hoolekoguga jõudsime vaevalt aasta tagasi ka oma kooli põhieesmärgi ümbersõnastamiseni:
Traditsioonidel põhineva innovaatilise gümnaasiumina valmistada ette õpilasi edasiõppimiseks,  elukestvaks õppeks ja õnnelikuks eluks kiiresti muutuvas globaliseeruvas maailmas.
Veidi täiendasime ka põhiväärtusi:

 • õppida, õppida, õppida
 • traditsioonide austamine
 • meeskonnatöö
 • pidev analüüs ja arenemine
 • alati endast parimat
 • loovuse toetamine
 • ideede hindamine
 • uurimistegevuse arendamine
 • hoolivus, abivalmidus ja viisakus
 • koostöö lapsevanematega
 • oma kooli tunne
 • positiivsete kogemuste jagamine teistele

Oleme teinud mitmeid analüüse oma tugevustest ja nõrkustest, ohtudest ja võimalustest. Iga-aastastest aastaraamtutestki leiame oma mõtteid parendusvõimalusteks.
Teame, et maakonna hariduse arengustrateegia järgi on prioriteetseteks arengueesmärkideks üldhariduses:

 • laste individuaalsete iseärasustega paremaks arvestamiseks koolis võimaluste loomine;
 • lastevanematele pedagoogiliste teadmiste andmine;
 • lastele erinevate vaba aja sisustamise võimaluste loomine.

Kuressaare vastvalminud arengukavast leiame lisaks veel mõned rõhuasetused:

 • haridussüsteemiga seotud inimeste rahulolu kasv, motiveeritus ja tehtud töö väärtustamine;
 • Hea Õpetaja;
 • kaasajastatud, turvaline ja säästvalt majandatud haridusasutuste võrk;
 • ratsionaalne ruumikasutus;
 • väärtuskasvatuse põhimõtete järgimine;
 • saarlane olla on kena.

Aga mida konkreetselt selleks kõigeks teha, et öeldut täita?
Suureks ja ehk veel veidi kaugeks unistuseks on muidugi korraliku ujula, käsitöö- ja kunstikeskuse rajamine kooli territooriumile. Esialgu piisab väiksematest tegudest.
Millised võiks olla lähiaastate sammud Sinu arvates? Näiteks juhtimises, õppetöös, tugisüsteemides, huvikooli osas, kooli majandamises, söökla arengus, õpilaskodus, kooli uues keskkonnahariduskeskuses, raamatukogus, IT- valdkonnas...

Mõtle reaalselt või unista ja aita oma koolil kasvada. Ootan kõikvõimalikke ettepanekuid nädala jooksul nii õpilastelt, lapsevanematelt, õpetajatelt, kooli personalilt, vilistlastelt ja lihtsalt poolehoidjatelt oma meilile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Viljar Aro, koolijuht

EELKOOL 2013/2014 ÕPPEAASTALOSALEMISEKS PALUME  EELNEVALT REGISTREERIDA  KOOLI SEKRETÄRI TELEFONIDEL  45 24 430; GSM 534 861 81
VÕI MEILI TEEL See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
2. OKTOOBRIL KELL 16.45 OOTAME KÕIKI KOOLI AUDITOORIUMIS 1. KORRUSEL RUUMIS 138.
Tunnid ja loengud algavad täpselt kell 17.00.
Lastel palume kaasa võtta vahetusjalatsid ja pinal, vanematel kirjutusvahend.  

LASTE TUNDIDE TEEMAD:

2. OKTOOBRIL “Sügis käes”
6. NOVEMBRIL “Mardid ja kadrid on tulekul”
22. JAANUARIL “Aastaring algas uuesti”
5. VEEBRUARIL “Talvel on lõbus!”
5. MÄRTSIL “Kevadised säutsud”

LOENGUD VANEMATELE:

2. OKTOOBER 2013: Viljar Aro  “SÜG - Sinu lapse kool“

6. NOVEMBER 2013: Marina Mäetalu, Ruta Kelt “Kiusamisvaba kool”
Politseinik Kaisa Nurm “Ohud kooliteel”

22. JAANUAR 2014: Tiiu Tulk “Lapse tervisest kooliarsti silmade läbi”
Irena Sink “Targalt valitud koolitarbed”

5. VEEBRUAR 2014: Marit Roos “Logopeedi töö koolis”
Uued klassijuhatajad

5. MÄRTS 2014: Mia Rand – “Kooli memme musiga”

Loenguplaanis võib ette tulla muutusi.

Irena Sink, eelkooli koordinaator

PARANDUS

Eelmises infolehes juhtus 1. klassi tüdrukute sporditulemustes väike aps. Tegelikud tulemused on sellised:

1. klasside tüdrukute kaugushüppe paremusjärjestus:
I Maribel Remmel    2.48
II Grete Kull       2.29
III Mia Maria Muul  2.28

SÜG-Press

EUROOPA KEELTE PÄEV 2013


Alates 2001. aastast tähistatakse iga aasta 26. septembril Euroopa keelte päeva. Euroopa on keelte poolest väga rikas: Euroopa Liidu 23-le ametlikule keelele lisanduvad veel enam kui 60 piirkondlikku või vähemuskeelt ning muudest riikidest või kontinentidelt pärit inimeste keeled.
Saaremaa Ühisgümnaasiumis on Euroopa keeltepäeva tähistatud samuti alates 2001. aastast. Esimestel aastatel tähistati seda päeva keelealase viktoriiniga. Viiel viimasel aastal on aga seda päeva kasutatud mõne Euroopas asuva maa tutvustamiseks. Koolis on toimunud Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa, Wales’i ja Itaalia päevad. Sel aastal otsustas võõrkeelte ainekomisjon tuua kõigile veidi lähemale meie naaberriigi Soome.
Mida 26. septembril koolis tehakse?

• USTEL ON SOOMEKEELSED SILDID
• MENÜÜS SOOMEKEELSED TOITUDE NIMETUSED
• I KORRUSE VITRIINIDES ON SOOMET PUUDUTAVAD VÄLJAPANEKUD
• KOOLIKELL ON SOOMEPÄRANE
• 9.45 vahetunnis saavad aulas laulda karaoket põhikooli õpilased ja 10.45 vahetunnis gümnaasiumi õpilased.
• 13.45 vahetunnis saab kätte viktoriini küsimused ruumist 203 õpetaja Ragne Aaviste käest. Igast klassist (2.-12.kl.) üks 1-3-liikmeline võistkond. Lahendamiseks aega 24 tundi. Vastused tagastada järgmisel päeval samale õpetajale. Lehele kirjutada kindlasti lahendajate nimed.

Diana Õun, võõrkeelte ainekomisjoni esimees

 

BRIDŽ


Laupäeval toimus käesoleva õppeaasta bridžimeistrivõistluste esimene etapp. Kohale olid saabunud ka vilistlased Matis Rüütel ja Manglus Lember oma parimates rõivastes.


Noored sõdurpoisid vastasteks Hannale ja Milvile

Nemad ka turniiri võitsid, aga ametlik õpilaste paremusjärjestus oli järgmine:
I koht Kevin Org - Rauno Pihel
II koht Milvi Marle Prii - Hanna Tuus
III koht Kreta Rand - Triinu Sink
4. koht Maria Lindau - Henrika Trave
Kõik nimetatud õpivad XI C klassis.

Võistluste kohtunik Arne Loorpuu

Animafilmide konkurss „Muutuv kool“


HITSA Innovatsioonikeskus korraldab 2013/2014 õppeaasta animafilmide konkursi, mis haarab üldhariduskoolide kõiki kooliastmeid. Konkursi eesmärgiks on jäädvustada koolikutuuri ja -keskkonda tänases päevas ning näidata oma kooli tulevikus.

Konkursi teemaks on „ Muutuv kool“.

TINGIMUSED
Konkursitööks on animafilm, mis võib olla nii
joonis-, lamenukk-, ümarnukkfilm. Samuti võib
teha arvutianimatsiooni või piksillatsiooni.
Konkursil osalevad rühmad I–IV kooliastmeni:
Rühm moodustatakse vähemalt kahe erineva kooliastme õpilaste vahel. Näiteks: I kooliastme õpilased (1.-3.klass) joonistavad pildid ja III
kooliastme õpilased (7.-9.klass) monteerivad, filmi kokku.

Rühma koosseis on lubatud kombineerida üle kõikide kooliastmete, rühma liikmete arv ei ole piiratud.

Konkursile esitatav töö peab olema õpilaste endi originaallooming. Konkursitööle lisatud ise loodud muusika annab lisapunkte.

Konkursile esitatava animafilmi pikkus on kuni 3 minutit. Konkursitöö loomisel on arvestatud
autoriõigustega.
Konkursile esitatav töö on avaldatud Creative Commonsi litsentside alusel „Autorile viitamine“ http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ee/ või „Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel“
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/
Konkursitööd ei ole varem esitatud ühelegi konkursile.

TÖÖDE ESITAMINE
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 7. märts 2014 a.
Konkursitööd tuleb esitada HITSA Innovatsioonikeskuse registreerimissüsteemi kaudu, kus tuleb täita järgmised andmed:
animafilmi esitanud kool, animafilmi autorite nimed ja kooliaste, animafilmi juhendanud õpetaja kontaktandmed, animafilmi link, mis viitab kas YouTube või Vimeo keskkonda üles laetud konkursitööle. Üles laetud filmi juures peab olema märksõna (Tag) „Muutuv Kool“. Esitatud konkursitöö peab olema kättesaadav 3 aasta jooksul alates esitamise kuupäevast.

HINDAMINE
Konkursitööde hindamisel lähtutakse hindamismudelist
http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=print&hmid=1443
Konkursitöid hindab HITSA
Innovatsioonikeskuse poolt kokkukutsutud ekspertide koosseis, kes valib välja 10 parimat animafilmi, mille kaitsmine toimub žürii ees HITSA Innovatsioonikeskuse kevadkonverentsil 9. aprillil 2014 a.

AUHINNAD
Auhinnatakse kolme parima animafilmi loonud autoreid.

Kõiki konkursil osalenud õpilasi ja juhendajaid tänatakse HITSA Innovatsioonikeskuse tänukirjaga.

LEVITAMISÕIGUS
Filmi autorid annavad konkursi korraldajale õiguse levitada konkursile esitatud töid, muuhulgas saata neid erinevatele festivalidele. Konkursile laekunud töid ei kasutata kommertslikul eesmärgil ilma autori nõusolekuta.

SÜG-Press

LIISA-MIINA KUTSUB VÕISTLEMA!!

Miksike avaldab oma kodulehel õpilaste koostatud võistlusi ning kutsub kõiki Miksikese sõpru nendes osalema. Võistle Sinagi! Parimatele tunnistused!

 • Kui oled õpilane ning soovid, et ka Sinu võistlus siin avaldatakse, siis võta meiega ühendust aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .
 • Keelemiksi õpilaste võistlusi koostab igakuiselt Liisa-Miina.

Septembrikuu võistlus: Õpime inglise keelt! (6.-7. kl) / kuni 9. oktoober 2013

SÜG-Press

OTT KUTSUB VÕISTLEMA!

Miksike avaldab oma kodulehel õpilaste koostatud võistlusi ning kutsub kõiki Miksikese sõpru nendes osalema. Võistle Sinagi! Parimatele tunnistused!

 • Kui oled õpilane ning soovid, et ka Sinu võistlus siin avaldatakse, siis võta meiega ühendust aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .
 • Teadusmiksi õpilaste võistlusi koostab igakuiselt Ott. Võistlused on seotud OrganicLingua projektiga.

Septembrikuu võistlus: Kas tunned automarke? / kuni 9. oktoober 2013

SÜG-Press


Viimati uuendatud Kolmapäev, 02 Oktoober 2013 12:38  
Bänner


Bänner