Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 376

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


2. aprill 2013 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 376KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

K  03.04   
12.00 KG - SÜG - Kärdla sõrpuskohtumine kergejõustikus
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Metoodikanõukogu koosolek
15.50 Võõrkeelte ainekomisjoni koosolek
17.00 - 1a klassi Aabitsapidu

N  04.04  
SÜGi MOOD

R  05.04   
12.00 MK Vendade Liivide konkurss
Vanalinna Kooli 18. rahvastepalliturniir
20.00  MK Abiturentide Ball

L  06.04  
Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor

P  07.04   
Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor

E  08.04   
10.45 Klassivanemate koosolekud
16.00 Omaloominguliste Võimlemis- ja tantsukavade konkursi finaal, Võimlemisgala ja "Miss Graatsia" valimine

T  09.04   
09.00 Direktsiooni koosolek
15.50 Õpilasesinduse koosolek

K  10.04   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.30 Klassijuhatajate nõupidamine
MK tasemetöö eesti keeles 11. kl

N  11.04   
18.00 Tähtede Mäng

R  12.04   
Ül. Teatrifestival G

L  13.04   
Ül. Teatrifestival G
Tööõpetuse konkursi lõppvoor
Füüsikaolümpiaadi lõppvoor
MK Võimlemisfestival „Hea rüht kõigile“
10.00 MK inglise keele olümpiaad 6.-9. kl

P  14.04   
Füüsikaolümpiaadi lõppvoor
Astronoomia lahtine võistlus
Ül. Teatrifestival G

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  03.04 Margit Mägi. Raamat on sõber, kes iial ei reeda
N  04.04 Direktsiooni info
R  05.04 Indrek Peil. Füüsikapäevadest
E  08.04 Viljar Aro
T  09.04 Anni Väli. Sitsiiliast
K  10.04 Triino Lest. Uued tuuled
N  11.04 Direktsiooni info
R  12.04 Iivi Vikat. Vanaema soovitused vol.2

DIREKTSIOON TÄNAB

Mari Ausmees, Riina Laanes – õpilaste väga hea juhendamise eest Alo Mattiiseni nimelise vokaalansamblite konkursiks.
Riina Laanes – õpilase suurepärase juhendamise eest Poistelaul 2013 eelvooruks.
Sirje Kreisman, Rita Ilves – õpilaste suurepärase juhendamise eest Saaremaa Miniteatripäevadeks.
Inge Vahter, Mart Mölder – õpilaste väga hea juhendamise eest vabariiklikuks keskkonna-alaste uurimistööde konkursiks.

ÕNNELIKU ÕPILASE 10 SALADUST

On kevad - lumest hoolimata. Ja neljas veerand on alanud. Kõik kiirused suurenevad ja selles virvarris kipuvad teinekord põhiväärtused ununema. Kõige peamine on ju õnnelikkus - see on see, mida soovime nii iseendale kui kõigile teistele ja seda on õppeaasta lõpu lähenedes vaja eriti meie õpilastele. Sest õnnelik õpilane ka õpib lihtsalt paremini...

Aastaid tagasi sai ühest Maaris Aasi leheloost innustununa koostatud esitlus õnneliku õpilase kümnest saladusest. Täna tundub, et lihtsad tõed on selleks, et neid korrata - oleme ju kõik seda meelt, et lihtsuses peitub sageli ka tõde.

Kujutlegem nüüd ette, et oleme õpetaja või lapsevanem, ja mõelgem järgmistele soovitustele:

 • Esiteks - ARMASTA ÕPILASI SELLISTENA NAGU NAD ON
 • Teiseks - KEHTESTA ÕIGLASED REEGLID JA PEA NEIST KINNI
 • Kolmandaks - JULGUSTA ÕPILASI JA ÄRA ALANDA NEID
 • Neljandaks - ÕPETA ÕPILASI RASKUSTEGA TOIME TULEMA
 • Viiendaks - TEHKE VÕIMALIKULT PALJU ASJU KOOS
 • Kuuendaks - LOO ÕPILASTELE “TUGIVÕRGUSTIK”, KUID ÕPETA KA ETTEVAATUST
 • Seitsmendaks - ÕPETA ÕPILASTELE OPTIMISTLIKKU ELLUSUHTUMIST
 • Kaheksandaks - JULGUSTA ÕPILASI TERVISLIKULT TOITUMA, SPORTIMA JA VÄRSKES ÕHUS VIIBIMA
 • Üheksandaks - ÕPETA ÕPILASI EMOTSIOONE VALITSEMA
 • Kümnendaks - MÄRKA JA TUNNUSTA ÕPILASI

Kui piibli kümmet käsku ka täita, siis heaks õpetajaks ja heaks lapsevanemaks olemiseks nagu palju enamat vaja polekski.

Õnnelikku kevadet kõigile!

Viljar Aro, koolijuht

Maletajate võistlusrohke koolivaheaeg

SÜGi mitmele paremale maletajale oli  möödunud koolivaheaeg pingeliste male-võistluste periood. Maakonna kuni 16-aastaste neidude meistrivõistlused males võitis täiseduga Siret Sui (6b). Samavanuste noormeeste võistlusel said klassivennad Andre Koppel ja Andres Sui (4b) vastavalt teise ja kolmanda koha. Siin oli kindel võitja nendest neli aastat vanem Reivo Vinter Mustjalast. Seejärel siirdusid Andre Koppel ja Andres Sui osa võtma Tallinnas kolm päeva kestnud noorte valikturniirist, kus 60 osavõtjat mängisid Šveitsi süsteemis 7 vooru. Andre Koppel kogus seal 4,5 punkti (13. koht) ja Andres Sui 4 punkti (21. koht), millega omandasid õiguse osaleda maikuu algul Tartus toimuvatel Eesti kuni 12-aastaste noorte meistrivõistlustel.

Juuno Jalakas, maleringi juhendaja

BRIDŽ

Neljapäeval toimunud kooli meistrivõistluste IV etapil reastusid paarid järgmiselt:
I koht Milvi Marle Prii (10.C) - Hanna Tuus (10.C)
II koht Mari Kolk (8.A) - Arne Loorpuu (43.B)
III koht Matis Rüütel (12.C) - Karl Eik Rebane (10.B)

Võistluse läbiviija Arne Loorpuu

UUT KIRJANDUST RAAMATUKOGUS

25.03.2013

L. Kuldsepp  Saaremaa Rahvateater (ülevaade teatri tegevusest 50 aasta jooksul, sisaldab 55 teatri-tegelase lühibiograafiaid, rolle, lavastusi ja 95 portreefotot) Faatum, 2013
H. Külvik Setomaa: Looduse raamatukogu 1/2013 (teejuht Setomaa looduse juurde) Loodusajakiri, 2013
H. Krips jt.  Suhtlemine probleemsete õpilastega (raamat probleemsetest lastest/õpilastest, kes käituvad agressiivselt ja vanemate ning õpetajate õigest käitumisest nendega) Atlex, 2012
T. Niiberg  Sõbraks olemise kunst : Sõbrune, armu, pühendu (Pegasus, 2012)

Poola Vabariigi Suursaatkonna kingitus kooli raamatukogule:

J. Korczak  Kuningas Macius Esimene : [muinasjutt]  Tiritamm, 2012

Keskkonnaministeeriumi ja Haridusministeeriumi kingitused:
Tegevuspõhimõtted tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks : Juhend haridus-asutustele (Tervise Arengu Instituut : Atlex, 2012)
Ü.-M. Papp  Ärka, märka, tegutse : käsiraamat soolise võrdõiguslikkuse seaduse normide täitmiseks ja sugupoolte aspekti arvestamiseks üldhariduskoolide õppe- ja kasvatustöös (Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, 2012)
T. Kään jt.  Eesti turbatööstuse ajalugu + DVD (In Nomine, 2012)
L. Eek  Maismaa võõrliikide käsiraamat (2., parand. ja täiend.trükk) Keskkonnaministeerium, 2013
L. Eek  Vee võõrliikide käsiraamat  (Keskkonnaministeerium, 2011)

ÕPPEKIRJANDUS:

T. Puik  Eesti keele õpiabi harjutusi 4. - 6. klassile (Atlex, 2012)
K. Ennok  Lapse emotsionaalne arendamine : tundekasvatust toetavad praktilised tegevused ja mängud: metoodiline abimaterjal lasteaiaõpetajatele, õpetajakoolituse tudengitele ja algklasside õpetajatele (Atlex, 2012)
T. Siilaberg jt. Ühiskonnaõpetuse töövihik gümnaasiumile (GTR) II osa ) Avita, 2013
M. Saks  Matemaatika iseseisvad tööd 2. klassile : II osa (Avita, 2013)
E. Abel  Diskreetse matemaatika elemendid  I (Atlex, 2012)
E. Abel  Arvuteooria elemendid  I : [gümnaasiumi valikkursus] Atlex, 2013
U. Vakker jt.  Lapsepõlvemaa: õpik-tööraamat 1.- 9. klassile  (õpik-tööraamat annab teadmisi koduvallast – Lümandast; raamatu lõpus lauamäng) Lümanda Põhikool, 2012
H. Roos  Muusikaõpetus 6. klassile : CD I - III osa (Avita, 2013)
M. Frick  Soome keel iseõppijale : Algajale ja taasalustajale + 3 audio CD-d (TEA, 2009)

ILUKIRJANDUS:
M. Kangro  Dantelik auk (novellikogu) Eesti Keele Sihtasutus, 2012
M. Kangro  Tule mu koopasse, mateeria (luulekogu) Eesti Keele Sihtasutus, 2007
P. Bristol  Nonstop (luuletused, proosalood) Ilmamaa, 2012
J. Petrone  Misjonäripoos (tõsieluliste lühilugude kogumik, mis kajastab Eesti elu läbi välismaalase silmade: hapukurkidest, verivorsti- ja süldinaljadest, nõuka-nostalgiast ja kalapäevast jne.) 2013

LASTE- JA NOORTEKIRJANDUS:
E. Koff  Keerutädi (südamlik lugu Pelgulinna lastest ja natuke imelikust Keerutädist. Põlvepikuraamatu konkursi võiduraamat) Päike ja Pilv, 2012
I. Tomusk  Kriminaalsed viineripirukad : Neljanda A kriminalistid (Tammerraamat, 2013)
T. Kõnnussaar  Tagasitee koju : Kaarli ja Jette seiklused võrgus (põnev ja hoogne lugu nii poistele kui tüdrukutele arvutimängudest ja sellest, kui tähtsad on tegelikult head sõbrad ja kodu) Varrak, 2012
M. Sabolotny  Peaaegu inimene (lugu 15-aastasest Grettenist) Tänapäev, 2011

Uudiskirjanduse kohta leiate infot raamatukogu andmebaasist  
RIKSWEB  http://192.168.0.5/riksweb/

Iivi Vikat, raamatukogu juhataj
a

9. KLASSIDE LÕPUREIS TŠEHHIMAALE

Vaheaja veetsime koos terve lennuga välismaal. Täpsemalt Tšehhis ja Poolas. Kuna bussisõit sinna oli üpriski pikk, alustasime sõitu pühapäeva hommikul väga vara. Õhtuks jõudsime Varssavisse, kus peatusime hotellis Atos, mis jättis suuremas osas väga nõukogudeaegse mulje. Hommikul tegime Varssavi linnas väikese bussiekskursiooni. Nägime fantastilist arhitektuuri: seal oli lahe rippsild, megasuur jalgpalliväljak ja kaunis pilvelõhkuja. Edasi jätkus sõit Praha suunas. Pika sõidupäeva lõpul jõudsime hotelli Rhea, kus tuli meil veeta kaks ööd. See hotell vajas hädasti kapitaalset remonti nii seest kui väljast: rõdud olid kinni naelutatud, et sinna ei pääseks, mööbel oli kõik kaugest nõukogude ajast. Lõpuks aga harjusime ära ning olukord polnudki enam nii hull.

Teisipäeval oli meil plaanis külastada Karlsteini lossi, kuid halva ilma tõttu pidime selle ära jätma. Selle asemel viidi meid suurde kaubanduskeskusesse, kus meil oli vaba aega poodelda. Peale šoppamist algas meil ekskursioon Praha vanalinnas, mis oli imeilus. Ekskursiooni tegi kohalik giis Jonathan, kes oli tšehlane, kuid suurest huvist eesti keele vastu oli selle ära õppinud. Ta tutvustas meile kaunis gooti stiilis Vitase katedraali. Ehitis oli tehtud lubjakivist ja kuna see muutub süsihappegaasi käes mustaks, oli terve katedraal must. Veel nägime presidendi elupaika, Kuldset tänavat ning palju-palju muud. Päeva lõpuks olid jalad väga väsinud, kuid usun, et kõik jäid rahule.

Kolmapäeva hommikul alustasime jälle varakult sõitu. Seekord oli sihiks Moraavia karstiala. Külastasime sealseid karstikoopaid, mis olid tõeliselt võimsad. Kohati oli maa all kõhe olla ja muidugi külm, kuid see elamus oli super, vapustav, mida loodus teha võib, ka maa all. Kuna karstikoopad asusid Brno linna lähedal, oli meil ka seal vaba aega. Õhtuks läksime Ostravasse, kus ööbisime väikeses armsas hotellis nimega Isora.

Hommikul alustasime sõitu uuesti Poola poole ning tee peal peatusime ka Wieliczka soolakaevanduses, mis oli samuti väga-väga võimas. Nägime seal soolast nikerdatud kõikvõimalikke kujusid, täiesti tegutsevat kirikusaali ning seintelt oli võimalik lakkuda soola nii palju, kui keegi soovis. Maapinnale tagasi viis meid kaevurite lift, mis oli väga kitsas ja jube.

Õhtuks sõitsime tagasi Varssavisse ning järgmisel hommikul ootas meid ees pikk kodusõit.
Reis oli väga lahe. Aitäh meie õpetajatele, kes nii meeldejääva ekskursiooni korraldasid.

Reisimuljeid vahendasid 9.B klassi õpilased Pirjo, Maria Kristiina, Anna Maria, Heleri, Marta ja Indro

Vee ja elektri säästmine

Kolmanda veerandi lõpus uuriti algklasside keskkonnasäästlikkuse tõstmise projekti „Teeme ära“ raames  vee ja elektri säästmist. Kuna antud teema puudutab meid igaühte, siis oli seda tunda ka laste teadlikkusest. Usinalt ja õhinaga arutleti koos, täideti erinevaid töölehti ja mängiti teemakohast lauamängu.
Esimeste klasside lapsed uurisid puhta vee omadusi, arutasid rühmades vee kasutamise võimalustest. 1.B klassi lapsed mängisid veel memoriini ja koostasid rühmatöö.
2.A klass arutles, kuidas vett säästa ja täitis töölehti. 2.B klassil käis külas Karmo ema Milena Väli, kes selgitas, kuidas on võimalik elektrit kokku hoida ja säästlikult kasutada. Lapsed täitsid koos töölehti.
3.A klass uuris projekti raames, kust on võimalik saada elektrienergiat ning kuidas seda energiat säästa. Klassis toimus vestlus, arutelu,
teemakohaste slaidide vaatlus ja plakatite joonistamine. 3.B klass uuris vee omadusi ning uuris, kuidas jõuab vesi igaühe koju ja kuhu jõuab reovesi.


3.A pildid teemal „Elekter“

Neljandad klassid tegid ajurünnakuid vee ja elektri säästmise kohta. Põhiküsimusteks olid - miks peab säästma ja kuidas säästa.

Projekti raames oli II korrusel võimalik tutvuda erinevate töödega, mis kajastasid vee ja elektri säästmist.

Kersti Truverk, algklassiõpetajate ainesektsiooni esimees

3.A TEGEMISI III VEERANDIL

Tallinna reis

2. märtsil käisime klassiga vaatamas teatrit „Prints ja kerjus“. Buss hakkas sõitma juba kell  7.10. Pidin ärkama väga vara. Sõit oli väga lahe, kuna rääkisime sõpradele nalju ja mängisime telefonidega. Pärast praamilt tulekut  vaatasime bussis ka filmi. Tallinnas näidati meile palju ehitisi ning Martini ema rääkis nende ajaloost. Kõik olid väga lahedad. Sõitsime ka Pika Hermanni eest läbi. Seejärel läksime Estonia teatrisse.  See oli väga lahe. Prints ja kerjus vahetasid riided ära ja teised inimesed ei teadnud, kes nad tegelikult on. Pärast vaheaega vaatasin ma nende nägusid, mis olid väga sarnased. Peale etendust rääkis mu ema, et nad on kaksikud. Ka minu tädi tuli peale etendust teatrimajja. Veetsime vaba aja koos. Me käisime ka Lidos söömas, kus me nägime Märt Avandit. Seejärel oli vaba aeg kahjuks läbi ning läksime suurde jäähalli uisutama. See oli väga suur ruum. Mulle meeldis ka see, et seal oli libe jää. Sain natuke selgeks ka tagurpidi uisutamise. Pärast uisutamist hakkasime Kuressaarde sõitma. Me vaatasime mitut filmi, mis olid väga lahedad ja naljakad. Jõudsimegi lõpuks Kuressaarde. See oli väga huvitav ja naljakas päev.

Mihkel Keso, 3.a

Meie käisime klassiga 02.03 Škoda jäähallis. Hea oli uisutada, kuna jää oli libe ja plats oli suur. Seal olid raamid, millega sai vajaduse korral uisutada. Kõik peale ühe lapse uisutasid ning kellel tuli isu süüa, võis minna üles kohvikusse. Kahjuks sai see tegevus läbi. Ma arvan, et kõigile see meeldis.

Hanna  Vinter, 3.a

Viimati uuendatud Teisipäev, 02 Aprill 2013 14:40  
Bänner


Bänner