Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 375

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


26. märts 2013 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 375KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

K  27.03   
08.45 Autahvli pildistamine
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek
17.00 SÜG versus KG võrkpallis

N  28.03   
16.00 PK mälumäng
Matemaatikavõistlus Känguru
Majandusolümpiaadi lõppvoor
Filosoofiaolümpiaadi lõppvoor

R  29.03   
SUUR REEDE
Filosoofiaolümpiaadi lõppvoor

L  30.03   
Filosoofiaolümpiaadi lõppvoor

P  31.03   
Filosoofiaolümpiaadi lõppvoor

E  01.04   
10.45 Klassivanemate koosolekud
16.00 Omaloominguliste võimlemis- ja tantsukavade  konkursi eelvoor

T  02.04   
09.00 Direktsiooni koosolek
15.50 Õpilasesinduse koosolek

K  03.04   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Metoodikanõukogu koosolek
15.00 Võõrkeelte ainekomisjoni koosolek

N  04.04   
15.00 Kirjandustund maakonna 8. klassidele Kuressaarekultuurimajas
16.00 SÜGi MOOD
18.00 Täntede Mäng

R  05.04   
20.00 Abiturientide Ball
Mk Vendade Liivide konkurss
Vanalinna Kooli 18. rahvastepalliturniir

L  06.04  
Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor

P  07.04   
Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

E  25.03    Viljar Aro. Arengukava SWOT-st
T  26.03    Merle Prii. Keeletegu 2012
K  27.03    Liis Ojasaar, Reet Lulla. Comeniusest
N  28.03    Direktsiooni info
E  01.04    Viljar Aro
T  02.04    Ragne Aaviste. Välismaal õppimisest
K  03.04    Margit Mägi. Raamat on sõber, kes iial ei reeda
N  04.04    Direktsiooni info
R  05.04    Indrek Peil. Füüsikapäevadest

DIREKTSIOON TÄNAB

Reet Lulla, Liis Ojasaar ja nende meeskond - Comeniuse projekti kokkusaamise suurepärase korraldamise eest.
Rita Ilves ja tema meeskond — Saaremaa Miniteatripäevade suurepärase korraldamise eest.
Irena Sink, Triino Lest, Andreas Noor, Indrek Peil – sisekoolituspäevadel läbiviidud väga heade loengute ja õpitubade eest.
Reet Igav, Rita Ilves, Sirje Kreisman - õpilaste väga hea ettevalmistuse eest emakeeleolümpiaadi lõppvooruks.
Merje Oopkaup - õpilaste väga hea ettevalmistuse eest ühiskonnaõpetuse
olümpiaadi lõppvooruks.

MUNADEPÜHADE OOTUSES

Kevadine koolivaheaeg kinkis meile siiani jätkuva kevadpäikese ja karged külmad ööd lasevad nautida libedaid suusaradu. Hinnakem seda loodusandi. Saaremaal on piisavalt lagedaid põlde, mille lumekoorikul on hää liuelda ja enne jääminekut võib ka merejääl (mitte riskides) kiiret uisusammu lihvida. Küllap nii loodusega ühes olemine viib mõtted ka lähenevatele munadepühadele. Munade värvimine ja koksimine, maiustuste otsimine, väikesed kollased tibud, pühadejänkud, pajuurvad - nii on ikka olnud ja nii on ikka jälle.

Tänases loos on paslik anda ehk ka väike ülevaade, kuidas omaaegsete talutarede elu sündi tähistavatest munadest kirikupüha sai.

Oleme kirikuaasta suures nädalas. Kristuse ülestõusmispüha on alati esimesel pühapäeval pärast täiskuu loomist, mis langeb 21. märtsile või järgnevale ajale. Ülestõusmispüha võib jääda 22. märtsi ja 25. aprilli vahele. Palmipuudepüha on nädal enne ülestõusmispüha. Jeesus tuli Jeruusalemma, rahvahulgad tervitasid teda juubeldades ja palmioksi lehvitades. Suurel Neljapäeval

kutsub Jeesus kõik oma jüngrid pühale õhtusöömaajale. Koos temaga on äraandja Juudas ja salgaja Peetrus. Jeesus vangistatakse. Ta kuulatakse üle kohtu ees ja süüdistatuna jumalateotuses määratakse hukkamisele. Suure Neljapäeva jumalateenistus alustab “püha kolme päeva“ (Triduum Sacrum), mil mõeldakse Jeesuse kannatusele, surmale ja ülestõusmisele meie eest. Päeva ladinakeelne nimetus dies viridium (roheliste okste päev) viitab Suurele Neljapäevale kui traditsioonilisele pihilkäimise päevale. Jumalateenistusega on ka liitunud jalgadepesemise talitus, millega tuletatakse meelde, kuidas Jeesus pesi oma jüngrite jalad ja käskis meil anda end teiste teenimiseks. Suure Reede varahommikul viiakse Jeesus kohaliku maavalitseja Pilaatuse ette, kes rahvahulkade nõudmisel kinnitas hukkamise vajalikkust. Jeesust pekstakse ja mõnitatakse ning algab ristitee Kolgatale. Jeesus koos kahe kurjategijaga lüüakse risti. Keskpäevast kella kolmeni tuli pimedus üle maa ja  templivaip kärises lõhki. Jeesuse surnukeha viiakse kaljuhauda, mille sissepääsu ette veeretatakse kivi. Vaiksel Laupäeval läksid naised, kes olid Jeesusega koos tulnud Galileast, ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. Ülestõusmispühal läksid naised haua juurde Jeesust võidma. Nad leidsid, et kivi on hauakambri eest veeretatud ja nägid maas surilinu. Nad ei teadnud veel Kirjast, et ta peab surnuist üles tõusma.

On igaühe oma asi, mida või keda ta usub. Üks on selge - pühadust ja pühasid peab olema, et inimene oleks puhtam ja parem; et oleks mälestusi, mis aitavad elada, ja et oleks, mille nimel elada.

RAHULIKKE PÜHI KÕIGILE!

Viljar Aro, koolijuht

REKLAAMIÕPETUSE SAAVUTUS

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomisjoni filmikonkursile “EESC 2013 Video Challenge Europe Past Forward” esitati ka meie 11B klassi reklaamiõpetuse valikaines Kuressaare Ametikooli meediaringiga koostöös valminud film/ reklaamklipp "Mida tähendab olla EL kodanik". Filmi idee autorid on Piret Saartok ja Noora Mölder. Oli teada, et film pääses esikolmikusse. Brüsselis toimunud lõppüritusel sai teatavaks, et film sai esikoha ja 5000 eurot preemiaraha. Kokku saadeti konkursile 27st EL liikmesriigist üle 100 filmi, millest rahvahääletusele pääses 94 filmi.

Klipid on siin: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.video-challenge-2013

Palju õnne võitjatele!

Marek Schapel, õppealajuhataja

TOIMUNUD OLÜMPIAADID

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoor
20. märtsil toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoor. Meie õpilastest saavutas Anni Pupart (12c) 7. koha ja Vahur Varris (11c) 13. koha.

Emakeeleolümpiaadi lõppvoor
22. - 23. märtsil toimus emakeeleolümpiaadi lõppvoor. Meie õpilaste tulemused olid järgmised:
9. - 10. klasside arvestuses Hanna Tuus (10c) 7. koht, 11. - 12. klasside arvestuses Robi-Jürgen Algo (11c) 2. koht (lisaks uurimistöövooru 3. koht ja eripreemia parima loomingulise ülesande lahenduse eest) ja Ann Katarina Meri (11a) 5. koht.

Kuldmedal Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadilt!
11. Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad toimus 17.-24. märtsil Luksemburgis. Osa võtsid 22 liikmesriiki, igast riigist kaks kolmeliikmelist võistkonda.

Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadi üldvõidu sai Saksamaa. Eesti võistkonnad saavutasid üldarvestuses 5. ja 6. koha. 5. koha võistkonda koosseisus Eva-Maria Tõnson Tartu Veeriku koolist, Magnus Kaldjärv Saaremaa Ühisgümnaasiumist ja Tiit Hendrik Piibeleht Gustav Adolfi Gümnaasiumist autasustati kuldmedaliga. Hõbemedalid said Jaanika Unt Hugo Treffneri gümnaasiumist, Oliver Nisumaa Tallinna reaalkoolist ja Rasmus Kisel Gustav Adolfi gümnaasiumist.

Õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja

Vabariiklik keskkonna-alaste uurimistööde konkurss

15. märtsil toimus Tartus järjekordne vabariikliku uurimistööde konkursi II voor, kuhu kutsuti edasi 20 parimat uurimistööde tegijat oma töid tutvustama. Saaremaalt kutsuti kokku 8 uurimistööd, meie koolist 5 tööd.

Saarlaste tulemused:

5.-7. klass:
Lisanna-Lee Leiman 5a klass: „Punahirvest kui invasiivsest liigist ja tema tegevusest Saaremaal Eikla jahiseltsi maadel“. I-II koht
Elo Nõmm 6b klass ja Diana Alt 6b klass: „Metskitsedest ja Saaremaa sokkude sarvedest“. I-II koht
Markus Oeselg KG 6. klass: „Loomade ettevalmistused talveks, lisasööda andmine ning tarbimine minu kodutalu kompostihunnikus Saaremaal Kasti külas“. 6. koht
Mart-Mark Tuisk KG 7. klass: „Veere sadam ja küla loomislugu aastatel 1961-1965“. 7. koht

8.-9. klass:
Merilin Mänd Aste PK 8. klass ja Helena Ellermaa Aste PK 8. klass: „E. Coli ja enterokokkide arvukus Saaremaa supluskohtades 2011-2012“. II koht
Kaili Põder 8a klass: „Hulkuvad kassid: haiguste levitajad ja loomade murdjad“. III koht

10.-12. klass:
Hanna Tuus 10c klass: „Euroopa naaritsa (Mustela Lutreola) taasasustamine Saaremaale“. 4. koht
Karl Eik Rebane 10b klass: „Haha arvukusest Vaikadel läbi aegade“. 9. koht
Hannal on võimalus oma tööd tutvustada rahvusvahelisel keskkonna-uuringute olümpiaadil (INEPO) Türgis, mis toimub käesoleva aasta maikuus.

Inge Vahter ja Mart Mölder

KEELETEGU 2012

14. märtsi hommikul, kui minema hakkasime, ei olnud mul aimugi, kuskohas Kadrina asub ja mis seal toimub. Kohale jõudes sai mulle selgeks, et olen sattunud konkursi Keeletegu 2012 lõpetamisele. Üsna kohe, paari sõnavõtu järel teatati konkursi võitjad, mõlemad preemiad läksid sõnaraamatute autoritele, kuid kandidaatide hulgas oli teisigi tegijaid. Järgnes kontsert, kus Kadrina kooli õpilased esitasid nii laule, rahvatantse kui ettekandeid, vaatajaid rõõmustati isegi toreda näidendiga.  Seejärel pakuti lõunat hoolikalt peidetud sööklas, kuhu jõudmiseks tuli läbida ligi kilomeeter koridore (ei kujuta ette, kui pikk vahetund seal söömiseks on).  Kodutee möödus suuremate takistusteta, mis muidugi ei tähenda, et hulka väiksemaid vahejuhtumeid ei olnud. Üldiselt jäin üritusega rahule, aga kaks tundi kohapeal olemist ei vääri siiski kümmet tundi sõitu...

Mari Kolk, 8.A klass

MINITEATRIPÄEVAD

Selleks korraks on taas Saaremaa Miniteatripäevad lõpule jõudnud. Läbi kolme tegusa päeva oli huvilistel võimalik jälgida paljude toredate kooliteatrite ülesastumisi. Läbi pingelise konkurentsi said tulemused järgmised:

GRAND PRIX
Rakvere RG Protest  "Kastis"
Juhendaja Anett Rannamets

LAUREAADID

Viimsi Kk K.O.K.K. "Klaar"
Juhendaja Eva Kalbus

Karksi Noorteteater "O" "Minu sõbra lugu"
Juhendaja Silvia Soro

Rapla Riinimanda Teater "Teener"
Juhendaja Valter Uusberg

Parim meesnäitleja
Tõnis Sestverk — Rakvere RG Protest

Parim juhendaja
Eva Kalbus - Viimsi Kk K.O.K.K.

Parim kujundus — Viimsi Kk K.O.K.K. — "Eksisteerimise ABC", juh. Daniil Merkuriev

Parim muusikaline kujundus
— Rakvere G Teatriansambel  "Unistuste hotell", juh. Aili Teedla

Parim Saaremaa trupp
— SÜG Kreisis "Stiiliharjutused", juh. Sirje Kreisman

Näitlejapreemiad:
Karl Koost — Viimsi Kk K.O.K.K.
Pärlin Luhila — SÜG Krevera
Siim Jesper Varblane — Näitegrupp Protsess
Kristin Kurvits — SÜG Kreisis
Henrik Lainvoo — Rakvere RG "Karla"

Ansamblimängu preemia — Rapla Riinimanda Teater "Teener", juh. Valter Uusberg

Huumoripreemia — SÜG Kreisis  "Stiiliharjutused", juh. Sirje Kreisman

Žürii eripreemiad trupile:
OG Mo-teater — "Herakles", juh. Mare Noot
SÜG Kreputlased — "Lumivalgeke", juh. Rita Ilves
KGeellased  — "Mängi elu", juh. Laura Oolup, Anneli Meisterson

Publikupreemia — Rapla Riinimanda Teater "Teener", juh. Valter Uusberg

Õpilasžürii preemia
— Rakvere RG Protest — "Kastis"

Elurõõmupreemia — Rakvere G Teatriansambel

Žürii individuaalsed eripreemiad:
Karl Kesküla — SÜG Kreisis "Stiiliharjutused"
Daniil Merkuriev — Viimsi Kk K.O.K.K. "Eksisteerimise ABC"
Jan Teevet — H. Treffneri G Unenäoklubi

LEMMIKŽÜRIILIIGE
Alo Kurvits

Sügav tänukummardus kõigile tublidele õpilastele, õpetajatele ja kooli töötajatele, kes Saaremaa Miniteatripäevade korraldamisele kaasa aitasid.

Tänu teile läks festival väga hästi korda. Aitäh ka vahvatele kooli bändidele, kes festivaliõhtutel publikule mõnusat muusikaelamust pakkusid!

Kõik tublid inimesed, kes kandsid Saaremaa Miniteatripäevadel silti "KORRALDAJA", olete oodatud esmaspäeval, 1.aprillil kell 15.45 sööklasse festivali lõplikule lõpetamisele. (See ei ole aprillinali!)

Rita Ilves, Saaremaa Miniteatripäevade peakorraldaja

SÜG-i ujujad Eestimaa Talimängudel

 

Sõbrapäeval, 14.veebruaril teatati, et meie ujujate treeninggrupist on võimalik kolmel õpilasel Võrus toimuvatele Eestimaa Talimängudele pääseda. Need on võistlused, mida peetakse iga 4 aasta järel erinevates Eestimaa paikades.

Ei jäänudki muud üle, kui korraldasime hoobilt katsevõistlused. Ujuda oli vaja 100m distantsid krooli, selili ja rinnuli. Meil puudusid siiani selle pikkuse võistluskogemused, kuna tavaliselt peetakse 50m distantside arvestusi. Selgus, et kõige edukamad on Kaisa Raaper 6B, Andrea Ärmus 6A ja Carmen Electra Pirn 5B klassist. Kaisa ja Carmen said Väimela ujulas võistlemiseks 100m krooli ja selili ning Andrea 100m krooli ja rinnuli. Peale nende oli Saaremaa 18-liikmelises ujujate esinduses ka Katri Maripuu 5A klassist Norma Helde trennist, kes võistles 100m kroolis ja rinnuliujumises.

Võistlustel üldse oli 3 vanuserühma: poisid ja tüdrukud 16 ja nooremad; mehed 17-39, naised 17-35 ning mehed 40+ ja naised 35+. Viimases said võistelda ka treenerid-õpetajad. Ja meil läks täitsa hästi – saime igal alal, kus osalesime 4. koha.

Parimad tulemused meie tüdrukutel: Katri Maripuu 100m vabalt – 1.26,12; Kaisa Raaper 100m vabalt - 1.27,46; Andrea Ärmus 100m rinnuli – 1.56,11 ja Carmen Electra Pirn 100m selili – 1.45,22. Katri ja Kaisa valiti ka Saaremaa 2. teatevõistkonda (4x50 vabalt), mis sai absoluutarvestuses 8. koha 13 võistkonna hulgas.

Olid väga põnevad ja harivad võistlused, kus kõik osalejad said tasuta maitsva lõunasöögi, kingituseks veel Eestimaa Spordiliidu Jõud embleemiga taskulambi ja Saaremaa Spordiliidu embleemiga suusamütsi. See reis läbi talvise Eestimaa – minnes imeilus päikesepaiste ja tagasi tulles tõeline lumetorm – jääb kõigile osalejatele kindlasti kauaks meelde!

Aitäh Normale, kes Saaremaa ujujad talimängudele organiseeris!

Õpetaja Ly Haandi

POISTELAUL 2013

17. märtsil toimus Tallinnas Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatav VIII üle-eestiline poiste-solistide võistulaulmise Põhja-Eesti vahevoor.
Saaremaad esindas 18 lauljat, kellest POOLED osutusid finaali vääriliseks!!!

Saarlaste tulemused:
8-9-aastased lauljad
III koht Jüri Valt (juh Tiina Oks)
III koht Karl-Reedik Mändar (juh Marika Aarnis)

10-11-aastased lauljad
II koht Martin Vesberg (juh Riina Laanes)

12 ja vanemad...
I koht Sten-Erik Liiv (juh Laine Lehto)
II koht Karret Sepp (juh Malle Veske)

Kuni 16-aastased
II koht Kairo Kiider (juh Malle Veske)
III koht Heldur Harry Põlda (juh Pilvi Karu)

Noormehed kuni 20. aastani
I koht Risto Paiste (juh Laine Lehto)
III koht Martin Õisnurm (juh Mai Rand)

Vahvalt laulsid ka Vootele Mets, Alo Benno ja Carlos Liiv, aga seekord marjamaale ei jõudnud!

Finaal eelpoolnimetatutele toimub 6. aprillil Türil.
Hoiame eelkõige Martinile, aga ka teistele tublidele laulumeestele pöialt!

Mari Ausmees, muusikaõpetaja

DUETTIDE KONKURSS VILJANDIS

Reedel, 22. märtsil toimus Viljandi Muusikakoolis III üleriigiline duettide konkurss, kus kolmes erinevas vanusekategoorias oli osalejaid kokku 35.

Saarlased olid taaskord väga edukad: 10.-12. klasside vanuseastmes saavutas teist aastat järjest I koha duett Kärt Männa - Sandra Kahu (SÜG / Inspira, juh Pilvi Karu), III koha 7.-9. klasside vanuseastmes pälvisid Alice Berens – Reet Koppel (Inspira, juh Pilvi Karu).

Lisaks tunnustas žürii (Tauno Aints, Eve Viilup, Thea Paluoja, Mare Väljataga) eripreemiatega gümnaasiumi vanuseastmes osalenud kaht duetti: Tanel Aeg – Kairo Kiider (KG / Vanalinna Kool, juh Laine Lehto) ning Grete Reinsoo – Kristin Kurvits (Inspira, juh Laine Lehto, Tiit Paulus).


Sandra Kahu ja Kärt Männa

Saaremaad esindasid konkursil veel 4.-6. klasside vanuseastmes Kerstin Tang – Jutta Loviisa Juht (Inspira, juh Pilvi Karu) ning 10.-12. klasside vanuseastmes Aale Lember - Hanna Mari Villsaar ja Pilleriin Arge - Maarja-Grisel Mets (Kuressaare MK, juh Kairit Sepp).

Materjal lühendatult KG kodulehelt

MADIS KALLAST KUULAMAS

Kolmapäeval, 16. märtsil käis kuuendate klassidega aulas vestlemas Madis Kallas.Juttu oli spordist, käitumisest, õppimisest ja natuke tema tööst. Madis Kallase põhiline sõnum lastele oli, et õppimine ei tohi kannatada sportimise arvelt ja tippsportlasena tuleks meediaga suheldes jälgida lihtsaid käitumisreegleid, nii pannakse sinu head suhtlemist tähele ja kunagi hiljem on nii võimalik saada mõnele heale töökohale. Samuti rääkis Madis Kallas oma kooliajast. Talle olid rasked keeled, aga ta teadis, et ta peab need vähemalt minimaalselt ära õppima, sest tulevikus võib neid vaja minna. Näiteks Madis Kallas käis suvel olümpiamängudel, aga seal suheldi vaid inglise keeles. Madis Kallas rõhutas, et tegelege täiskasvanuna sellega, mis teile meeldib ja mida te hästi oskate, nii on huvi sellega ka tulevikus tegeleda.

Karl Hendrik Tamkivi, 6.B klass

1. – 9. KLASSIDE III VEERANDI ÕPPETÖÖ KOKKUVÕTE

Õpilaste veerandihinnete kokkuvõte on järgmises tabelis:

Klass Õpilasi Õppeedukus % Kvaliteet % Ainult viielisi Autahvel Kiita Võlglasi
1A 26 100 84,6 10 10 12 0
1B 26 100 80,8 4 4 17 0
2A 23 87,0 69,6 5 5 11 3
2B 25 100 80,0 7 7 13 0
3A 24 100 75,0 3 12 6 0
3B 24 95,8 75,0 5 16 2 1
4A 24 95,8 66,7 4 15 1 1
4B 23 95,7 56,5 0 11 2 1
Kokku
1. – 4.
195 96,9 73,8 38 80 64 6
5A 24 95,8 58,3 2 10 4 1
5B 24 100 70,8 5 15 2 0
6A 24 79,2 16,7 0 2 2 5
6B 24 91,7 62,5 3 14 1 2
7A 24 83,3 16,7 1 4 0 4
7B 24 83,3 45,8 2 10 1 4
8A 26 76,9 26,9 1 7 0 6
8B 20 75,0 15,0 0 3 0 5
9A 22 81,8 45,5 0 8 2 4
9B 22 72,7 31,8 0 3 4 6
Kokku
5. – 9.
234 84,2 39,3 14 76 16 37
Kokku 429 90,0 55,0 52 156 80 43

Õppenõukogu otsusega kantakse kooli autahvlile väga hea õppeedukuse eest (1. – 2. klassis ainult viielised; 3. – 9. klassis keskmine hinne 4,5 või üle selle, * õpilane on ainult viitele õppija):

1A klass
Robin Keerd, Karmen Kundrats, Gätlin Rauniste, Rickie Magnus Jojo Roberts, Romi Liise Roomets, Arabella Soolind, Kristina Sõster, Triinu-Liis Toom, Lisete Vahu, Liisa Viljaste

1B klass
Marisa McCourt, Marii Mägi, Kirke Viik, Karmen Viilup

2A klass
Brigite Hollo, Riti Järveots, Joosep Kobin, Stella Raav, Janika Tasane

2B klass
Karmo Kalamees, Jürgen Liiv, Katrin Lindmäe, Artur Medri, Kirke Medri, Ermo Nõmm, Merit Sepp

3A klass
Mihkel Keso*, Annaliisa Lepik*, Martin Vesberg*, Kaspar Kaseväli, Eliise Kask, Sandra Kukk, Albert Leppik, Kärt Loodus, Carl-Juhan Meri, Elise-Maria Trei, Hendrik Vijand, Margo Väin

3B klass
Maria Kasak*, Voldemar Kirss*, Lissel Mägi*, Raul Tahk*, Otto Tuuling*, Paula Aarnis, Maris Alas, Emma Kirs, Kelli Klütsnik, Marleen Mai, Orm Maripuu, Jonna Mononen, Gregor Ruttu, Karl Pilden, Krisse Pulk, Liisa Tõll

4A klass
Anni Kuuseok*, Liana Mikk*, Berit Porss*, Laura Veliste*, Lennart Aavik, Paul Antsaar, Markus Armus, Artur Johanson, Kelly Kasjanenko, Karl-Martin Kuusk, Kätrin Opp, Kristel Soe, Kaisa Tiitson, Torm Vatsfeld, Luise Vevers

4B klass
Jolana Kaljurand, Andre Koppel, Karmen-Kelsi Kruut, Johanna Priske, Triinu Eliise Põld, Karola Soe, Käthriin Steinberg, Andres Sui, Sander Teras, Elisabeth Vaarik, Margit Valge

5A klass
Gendra Allikmaa*, Kätriin Käsper*, Huberta Karma, Triinu-Mari Kõllamaa, Katri Maripuu, Kristiina Raud, Mattias Rihvk, Martin Sepp, Marleen Vahu, Katre-Liis Võhma

5B klass
Iris Kirs*, Sarah-Lisee Laipaik*, Roosmarii Sarapuu*, Feridee Sevostjanov*, Liisa Õunpuu*, Annabel Hansalu, Eva Jääger, Markus Kivi, Oskar Kivi, Lisanna-Lee Leiman, Gertrud Leiten, Carmen Electra Pirn, Marilis Remmel, Kadri Tamleht, Sten-Markus Vaska

6A klass
Annika Luhaäär, Mihkel Rasu

6B klass
Diana Alt*, Liis Hallikäär*, Kerman Keerd*, Jutta Loviisa Juht, Oliver Moring, Aleksandra Männik, Elo Nõmm, Kaisa Raaper, Kärt Roost, Emma Siigur, Siret Sui, Karl Hendrik Tamkivi, Sander Truu, Liisa Veliste

7A klass
Karl Viik*, Maria Kirst, Artti Raasuke, Karel Äär

7B klass
Eva Aarnis*, Eliisa Saar*, Airike Kapp, Hanna Klaar, Karl Kustav Kuning, Robin Mäetalu, Liisa Niit, Johannes Treiel, Mart Truu, Miikael Tuus

8A klass
Britha Kuldsaar*, Alice Berens, Kirti Haller, Mari Kolk, Reet Koppel, Sten Vaher, Karin Viilup

8B klass
Genert Allikmaa, Helina Koppel, Karita Süld

9A klass
Laura Kaldjärv, Meril Kallasmaa, Kristiin Koppel, Lauri Leemet, Monika Mander, Brenda Parbus, Hanna Saagpakk, Viviana Vilter

9B klass
Teet Land, Johannes Rooso, Heleri Soe

Õppenõukogu avaldab kiitust hea õppeedukuse eest (1. – 2. klassis veerandihinded on neljad ja viied; 3. – 9. klassis veerandihinded on neljad ja viied, kuid keskmine on alla 4,5):

1A klass
Karl Kaldjärv, Gertrud Lend, Ats Lepamets, Rasmus Mäeorg, Kennet Puiestee, Lisete Loviise Saagpakk, Raul Joaquin Seppel, Kevin Zukker, Lorette Tamm, Romet Vilter, Veikko Väliaho, Susanna Õun

1B klass
Rico Robert Alliksoon, Alex Sander Jõeäär, Maria Heleen Kald, Kaur Kose, Artur Kuning, Ingel Helena Mägi, Kaspar Nau, Heddi-Loore Ots, Karl-Patric Rohi, Jan Erich Sarapuu, Carmen Zabellevitš, Lisette Tagaküla, Martin Truverk, Anet Tõnus, Martti Vaska, Karro Vatsfeld, Vivian Viil

2A klass
Marek Koit, Albert-Johann Lepik, Kaur Luhaäär, Patrik Ool, Laur Palijenko, Maarja-Liis Sarap, Kauri Talk, Gendro Umber, Karl-Sander Vaga, Stefy Vasemägi, Neleriin Viljus

2B klass
Katriin Aksalu, Karmen Ehanurm, Kariina Kasjanenko, Helen Kruuser, Tanel Lempu, Markus Luup, Sten Normet Noor, Annabel Raun, Marie Eike Rebane, Kevin Räim, Iivika Silenok, Rebecca Reial, Kristofer Tiitson

3A klass
Siim Andres Himmist, Karmelin Leivat, Kristina Lõbus, Getriin Ots, Gervila Räim, Hanna Vinter

3B klass
Karl Andes Gutman, Birgit Keerd

4A klass
Kaarel Vokk

4B klass
Artur Kübarsepp, Karl Kübarsepp

5A klass
Kristin Häng, Oliver Paljak, Oto Pruul, Jane Õunaid

5B klass

Hardi Aun, Robin Kukk

6A klass
Triinu Jakson, Markus Toomsalu

6B klass

Mihkel Lõuk

7B klass
Carlos Liiv

9A klass
Gerda Kallas, Martin Priske

9B klass
Kristin Aksalu, Indro Kottise, Maria Kristiina Mölder, Emma Peel

Marek Schapel, õppealajuhataja

Viimati uuendatud Teisipäev, 26 Märts 2013 17:39  
Bänner


Bänner