Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 372

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


5. märts 2013 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 372KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  06.03   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Metoodikanõukogu koosolek
15.00 Võõrkeelte ainekomisjoni koosolek
17.00 Eelkool

N  07.03   
Tööõpetuse konkursi piirkonnavoor

R  08.03   
Ül. A. Mattiiseni nim.vokaalansamblite konkurss

L  09.03   
Jukukool
Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor
Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor gümnaasiumile
Ül. A. Mattiiseni nim.vokaalansamblite konkurss
Sisekergejõustiku MV D-kl

P  10.03   
Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor gümnaasiumile

E  11.03   
10.45 Klassivanemate koosolekud

T  12.03   
09.00 Direktsiooni koosolek
15.50 Õpilasesinduse koosolek
15.00 Õigekirjakonkursi lõpetamine

K  13.03   
13.-15.03 Comeniuse projekti külalised
08.10 6a ja 6b kl esineb Madis Kallas
12.00 Noortefoorum 10. -12. kl
14.00 Juhtkonna koosolek
15.30 Klassijuhatajate nõupidamine

N  14.03   
15.30 Õppenõukogu
Tööõpetuse konkursi piirkonnavoor

R  15.03   
Keemiaolümpiaadi lõppvoor
13.00 III veerandilõpuaktus alg. kl

L  16.03   
VAHEAEG Saaremaa Miniteatripäevad
Keemiaolümpiaadi lõppvoor

P  17.03   
VAHEAEG Saaremaa
Miniteatripäevad

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  06.03    Diana Õun, Triino Lest. Võistutantsimise järelkajad
N  07.03    Direktsiooni info
R  08.03    NAISTEPÄEV
E  11.03    Viljar Aro
T  12.03    Andreas Noor. Kuidas hooldada arvutit 1
K  13.03    Andreas Noor. Kuidas hooldada arvutit 2
N  14.03    Direktsiooni info
R  15.03    Iivi Vikat. Eesti-Rootsi ametiühinguseminarist

DIREKTSIOON TÄNAB

Marina Priske, Inga Paaskivi, Ljuba Paju, Diana Õun – õpilaste ettevalmistamise eest maakonna vene keele festivaliks.
Mia Rand, Anne Teigamägi, Diana Õun, Raili Tamm, Mart Mölder, Merike Kuldsaar, Liis Ojasaar, Reet Lulla, Merje Oopkaup, Rita Ilves, Hendrik Kuusk - panuse eest Jukukooli I õppepäeva õnnestumisse.

JUKUKOOLI VANEMATEGA

Jukukooli oleme teinud juba palju aastaid, aga esimest korda kaasasime ka lastevanemaid. Vanemad said näha mõnda numbrit kabareest ning kuulda direktorit ja klassijuhatajaid. Siis läksid ühed Aado Haandiga õpilaskodu kaema ja teised direktoriga kooli uudistama. Aulas rääkis Mia Rand hiljem koolis hakkama saamisest ning Marek Schapel kooli õppekavast ja valikuvõimalustest. Lõpuks näitas Anne Teigamägi veel kõigile valminud keskkonnahariduskeskust.

Vanemate muljetest saime lugeda nende tagasisidelehtedelt. Üks võimalus oli jätkata lauset „Tänane Jukukooli õppepäev kinnitas meie pere otsust valida edasiõppimiseks SÜG, sest...“:
- siin on kõik võimalused gümnaasiumihariduse saamiseks;
- siin on huvitav klassiväline tegevus;
- siin on tugevad traditsioonid;
- kool on süsteemne ja siin on tugevad õpetajad;
- see on lapse otsus;
...

Sai ka jätkata lauset „Tänane päev ei muutnud meie otsust valida edasiõppimiseks SÜG, sest...“:
- piisav ülevaade kinnitas meie soovi;
- siin on kõige paremad valikud;
- SÜG on parim;
- laps saab siit hea põhja ülikooli;
- siin on ühtehoidev kollektiiv ja toetav suhtumine;
....

Üks vanem jätkas ka viimasena pakutud lauset „Tekitas kahtluse, kas SÜG on õige edasiõppimise võimalus, sest...“
- on akadeemiline võrreldes teiste koolidega.

Kas ma peaks küsima, mida võiks või peaks mõtlema „akadeemilisuse“ all? Kahtlemata on see eelkõige teadmiste ja süsteemsuse põhisus ning võiks eelkõige sobida neile, kes soovivad oma haridusteed jätkata kõrgkoolis. Ja küllap võiks gümnaasiumis õppimine olla klassikalise  õppimise mõttes rohkem teadmisi hindav, süvendav ja personaalne - show jäägu kabareele ja muudele harivatele klassivälistele üritustele, mis kõik täiendavad õppimist toetavat emotsionaalset baasi. Ja ka see kõik on väga tähtis.

Vanematel paluti nimetada ka mõned asjaolud, mis kooli valikut kõige enam mõjutavad. Enimmainitud olid:
- õpilase eesmärk ja soov just selles koolis õppida;
- kooli kuulsus lastevanemate ja laste suu läbi;
- õpetamise ja õppimise kõrge tase;
- pikaajalised traditsioonid;
- laialdane huviringide valik;
- väga palju valikaineid;
- väga hea füüsiline ja vaimne koolikeskkond;
- kõrgkoolile suunatud õppevormid;
- kool ei ole ülearu suur;
- ühtekuuluvustunne ja hoolivus õpilasest.

Meile meie uued vanemad meeldisid - loodame, et ka meie neile. Jukukooli järgmine päev on juba järgmisel laupäeval - siis juba ilma vanemateta.

Viljar Aro, koolijuht

SÜG ALTERNATIIV

Reedel, 01. märtsil toimus SÜG Alternatiiv juba teist korda. Seal said üles astuda noored kui ka vanemad muusikud oma vapustavate bändidega. Seekord oli kokku tulnud lausa 7 bändi. Tänavuse Alternatiivi oli eriti huvitavaks teinud asjaolu, et pea pooled bändid olid oma liikmeid või laule muutnud vaid paar päeva enne ülesastumist. Sel aastal oli ka ühikarahvas ühe bändi kokku pannud - Kingu Six. Lahedad olid nad tõesti, ehk järgmine aastagi saab neid laval näha, kas just täies koosseisus, aga siiski. Rahvast tuli kokku üle terve Saaremaa ning isegi kaugemalt. Paljudel neist olid kindlasti omad lemmikud, kuid siiski võeti kõik soojalt vastu. Eelmise aasta eestvedaja Thorwald Eirik Kaljo ei saanud küll kohale tulla, kuid väga armsa ergutuskõne saatis ta meile küll. Loodetavasti otsustavad Alar Truu ja Lauri Põld ikka võtta vaevaks üritust aasta pärast korrata.


Kingu Six

Milvi Marle Prii, 10.C

SUUSAVÕISTLUSED KARUJÄRVEL

21.veebruaril 2013 korraldas Kärla Spordiklubi Saare maakonna murdmaasuusatamise meistrivõistlused koolinoortele. Väga ilusal päikesepaistelisel kargel päeval oli Karujärve suusaradadele tulnud võistlema kümne kooli õpilased. Kiire, jäine rada nõudis suusatajatelt head koordinatsiooni ja tähelepanelikkust pööretel kurvis ja laskumistel. Oli mitmeid kukkumisi, õnneks läks kõik hästi.

Meie kool võistles 37 õpilasega viies erinevas vanuseastmes tüdrukutele ja poistele. Koolidevahelisse arvestusse läks iga distantsi kahe parema punktid.

Võrdse arvu punktide (336) korral kokkuvõttes saavutas SÜG-i võistkond II koha KG võrreldes, kuna KG-l oli 4 alavõitu, SÜG-il aga 3 alavõitu.

Individuaalsed paremad tulemused olid järgmised:
T-D kl  2km  II koht Eliisa Kirst 3a 12.28,8
11. koht Kristel Soe 4a 19.25,7
T-C kl 2km  7. koht Luise Vevers 4a 13.04,6
9. koht Kätriin Käsper 5a 14.57,3
T-B kl  3km  II koht  Maria Kirst  7a  15.55,9
10. koht Mari Kolk 8a  21.35,3
T-A kl  3km  I koht Eva Haavel 9a 12.52,8
II koht  Keidi Õisnurm 10c  13.53,6
III koht  Reelika Alba   10c  14.13,8
5. koht  Heleri Soe  9b  14.43,2
T-J kl  5km  4. koht   Eva Maria Vaher 12c  25.58,2
5. koht  Grete Kesküla 12a  26.05,5
P-D kl 2km  I koht Martin Vesberg  3a  9.17,7
4. koht Mark Paomees 3b  11.14,0
P-C kl 3km  I koht Robin Alba  5b  12.44,1
III koht Rasmus  Saar 6a   13.03,8
P-B kl  5km  7. koht Karl Lember 8b 18.54,7
13. koht Ken Pihlas  8a  21.18,1
P-A kl 5km   III koht Hans- Olavi Vaher 9b 16.49,0
9. koht Karl Eik Rebane 10b 19.00,3
P-J kl 10km  II koht  Kristo Õunap 11c 36.09,2
III koht  Hannes Kurgpõld 12c  36.24,6

Tüdrukute kogutud punktide suhe KG-ga oli 163: 167.
Poiste kogutud punktide suhe  KG-ga oli 173: 169.

Mõned tugevamad tüdrukud olid haiged. Medaliomanikke oli sama palju kui 2012.  aastal ( 11). Eelmisel aastal oli KG meist 27 punkti võrra parem. Sel aastal kogusime võrdse arvu punkte (336). Seekord reastati alavõitude abil koolide paremusjärjestus. Nii tuligi tunnistada jällegi naaberkooli (KG) paremust  SÜG-i vastu.
Püüame esikohta järgmine aasta uuesti. Kaunil Karujärve maastikul oli õpilastega tore võistelda. Kõik võistlejad said kosutuseks magusa šokolaadisuutäie õpetaja käest tagasiteel bussis.

Õnnitlen kõiki suusatajaid isiklike rekordite püstitamise puhul ja tänan ilusate suusasõitude eest.

Aime Metsmaa,
kehalise kasvatuse õpetaja,kehalise kasvatuse ainekomisjoni esimees

OMALOOMINGU NURK


Nii käivad tunnis korralikud 9.B noormehed...

TALISPORDIPÄEV KARUJÄRVEL

Meie talispordipäev toimus esmaspäeval, 25. veebruaril. Seal olid kõik algklassid. Me pidime kooli juurde kogunema hakkama kell 8.45. Buss aga väljus kell 9.00. Busse oli neli tükki.Karujärvel oli neli erinevat suusarada: 2km, 3km, 5km ja 10km. Mina sõitsin 4km. Kui ma suusatasin, siis ma ei kukkunud. Karujärvel olid veel ka kõrged kelgumäed. Enamus lapsi sõitsid kaks km. Kaks last sõitsid aga kümme kilomeetrit.

Sinna tuli ka üks suur, aga sõbralik koer. Ta elas seal suusaradade lähedal. Koer jäi küll vahel suusatajatele ette, aga nad said temast mööda.

Me saime veel ka seal süüa. Süüa anti suppi ja leiba. Kui olid supi ära söönud, siis said teed ja kohukese.
Pärast söömist läksime klassikaaslastega kelgutama. Kelgumägi oli suht suur. Sealt sai suure hoo. Me sõitsime peaaegu teise otsa välja.

Kui uuesti tahtsid ülesse tulla, siis eriti ei jaksanud, aga lõpuks ikkagi saime. Kelgumäelt me pidime ära tulema kell 12.00.

Tagasi me hakkasime sõitma kell 12.30. Buss viis meid kooli taha, sest siis sai suusad õuemajja viia, kes tahtis. Minule see suusapäev väga meeldis.  

Karola Soe, 4.b klass

INTERVJUU KATI LEINARUGA

Pea kuu aega on meie kooli teisel korrusel olnud näha liikumas üht toredat naisterahvast. Lähemal uurimisel selgus, et tegemist on Kati Leinaruga, kes 3.B klassis teeb oma esimest tutvust õpetajatööga. Järgnevalt mõned küsimused talle:Miks võtsite eesmärgiks saada algklasside õpetajaks?
Kuna see amet pakub mulle palju tegevust ja erinevaid väljakutseid ning samuti on see töö
mitmekülgne, pole ühe koha peal istumist.

Kas selle ameti õppimine on vahest ka keeruline?
Ei sugugi mitte, kui ise suhtud asjasse positiivselt ja kindel soov seda õppida, pole miski keeruline.

Kuidas sattus valik praktikaks just Saaremaa Ühisgümnaasiumile?  
Kuna mul oli kindel soov tulla praktikale just Saaremaale ja siis pakuti mulle teie kooli.

Kas see oleks mõeldav, et tuleksite meie kooli algklasside õpetajaks?
Ei teagi, tahaks võib- olla kuskile maakooli, kuna seal on vähem lapsi klassis.

Olete te tutvunud ka meie teiste õpetajatega? Millised on muljed?  
Jah olen, ja muljed on igati positiivsed, nad on hästi sõbralikud ja hästi avatud.

Kuidas panna kõik klassis viibivad lapsed end kuulama ja tähele panema?
Pole olnudki sellist olukorda, kus kõik kisaksid, siin klassis on kõik nii vaikne alati, keegi ei karju tunnis. Meile koolis õpetati, et kui kõik
kisavad, siis tõsta käsi üles ja see, kes sind tähele paneb, tõstab samuti käe, nii peaks klassi saabuma vaikus ja see töötab . Smile

Mitu aastat algklasside õpetajaks õpitakse?
Kokku 5 aastat ehk siis 3+2 baklaureus ja magister e lõpuks omandame magistri kraadi.

Intervjueeris Mairi Kukk, 9.B klass


NUHKUR NAHISTAB

1. Täienda raamatu pealkirja „..... Nipernaadi“
2. Mis riigi pealinn on Budapest?
3. Mis on õhtu vastandsõna?
4. Kes on pildil?Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe sõna. See ongi oodatavaks vastuseks!

Vastus tuua õpetaja Merle Prii kätte. Kiireimat õigete vastuste leidjat ootab pisike üllatus.

Eelmise mõistatuse lahendasid ära Mairi Kukk ja Kristin Tisler 9.B klassist. Palju õnne!

SÜG-Press

 
Bänner


Bänner