Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 369

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


12. veebruar 2013 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 369KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  13.02   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.45 Klassijuhatajate nõupidamine
17.00 Eelkool
22.30 on ETV ekraanil sarja Eesti lood raames SÜGi Kabaree filmi teleesilinastus

N  14.02   
16.00 Õpetajate mälumäng
A. Raudkatsi laulumängude päev

R  15.02   
17.00 Ül. A. Raudkatsi nim. võistutantsimine
20.00 Kabaree rahvatantsust osavõtjatele ja Gymnastikale

L  16.02   
15.00 Ül. A. Raudkatsi nim. võistutantsimine
Informaatikaolümpiaadi lõppvoor
Väitlemise meistrivõistlused, II etapp

P  17.02   
Informaatikaolümpiaadi lõppvoor
Väitlemise meistrivõistlused, II etapp

E  18.02   
10.45 Klassivanemate koosolekud

T  19.02    
09.00 Direktsiooni koosolek
15.50 Õpilasesinduse koosolek
MK kõnekonkurss

K  20.12   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek

N  21.02   
16.00 MK Bumerang SÜGis

R  22.02  
12.00 Vabariigi aastapäeva tähistamine 1.-4. kl
13.00 Vabariigi aastapäeva tähistamine 5.-9. kl
14.00 Vabariigi aastapäeva tähistamine 10.-12. kl
17.30 1a kl Aabitsapidu

L  23.02   
Lingvistikaolümpiaadi eelvoor

P  24.02    ISESEISVUSPÄEV

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  13.02    Anni väli. Kreeka reisist
N  14.02    Direktsiooni info
R  15.02    Triino Lest. Uue traditsiooni sünd
E  11.02    Viljar Aro
T  19.02    Sirje Kreisman. Loovtöödest
K  20.02    Sirje Kreisman. Noorsookirjanduse radadelt
N  21.02    Direktsiooni info
R  22.02    Raili Tamm. Minu esimene klass

DIREKTSIOON TÄNAB

Mari Ausmees ja Riina Laanes — ansamblite hea ettevalmistamise eest maakondlikuks vokaalansamblite konkursiks.
Rita Ilves — õpilaste suurepärase ettevalmistamise eest üleriigiliseks etlejate konkursiks.
Rita Ilves, Sirje Kreisman, Merle Prii, Mia Rand, Aina Seppel — õpilaste hea ettevalmistuse eest emakeeleolümpiaadi maakonnavooruks.
Anu Ausmees, Marit Kikas, Linda Kuuseok — õpilaste väga hea ettevalmistuse eest matemaatikaviktoriini Nuputa maakonnavooruks.

IKT-ta ENAM EI SAA

On päris selge, et juba praegu ei saa ei õpilane, õpetaja ega lapsevanem enam läbi arvutita ja lähiajal muutub see veelgi võimatumaks. Seepärast on ainus võimalus kaasaegset tehnoloogiat armastama hakata. Hiljuti ühel Tiigrihüppe koolitusel viibides adusin endalegi veidi ootamatult, et arvutialast infot tuleb meie kõigi jaoks liialt suure kiirusega juurde. Kui me kohe ei hakka seda uuenevat maailma tõsisemalt uurima, võime „edukate rongist“ tõepoolest maha jääda. Peame mõtisklema kaasaegse tehnoloogia rolli üle koolis ja analüüsima kogu IKT korraldust. Oluliselt rohkem peame panustama õpetajate kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise-alasele koolitusele. Omaette problemaatikaks on kooli ainekavade täiustamine kaasaegsete õppemeetoditega ja kogu IKT arengukava planeerimine.

Muutumise aeg on käes. Lähiaastateks ennustatakse uute tehnoloogiate plahvatuslikku kasutuselevõttu kõigis elusfäärides ja et hakkama saada, tuleb selleks juba täna tõsiselt valmistuda. Muidu võivad korduda 90-ndad, mil arvutite tulekuga jäid paljud vanema põlvkonna esindajad tööta. Kooliõpetajatele peaks arvutite kasutamine õppetöös pakkuma ainulaadse võimaluse sünergeetiliseks koostööks õpilastega, sest igas klassis on kindlasti õpilasi, kes valdavad uut tehnoloogiat õpetajatest paremini. Niimoodi üksteist toetades õpivad mõlemad ja kindlasti haarab sel moel tehtav koostöö paratamatult kaasa ka lapsevanemad. Pealegi on tänapäevane nutitelefongi tegelikult üsna korralik arvuti ja sellega saab kasutada väga paljusid õppeprogramme.

Soovin kõigile pealehakkamist arvutimaailma sügavustesse tungimisel!

Viljar Aro, koolijuht


ÕIENDUS

Eelmisse SÜG-Pressi on ekslikult sattunud 2A klassi I veerandi autahvlile kantavate ja kiidetavate õpilaste nimed. Vabandame õpilaste
ja vanemate ees.

Õige on järgnev:

Autahvlile kantakse:
Brigite Hollo,  Riti Järveots, Joosep Kobin, Albert-Johann Lepik, Patrik Ool, Stella Raav, Janika Tasane.

Õppenõukogu kiituse saavad:
Marek Koit, Kaur Luhaäär, Maarja-Liis Sarap, Kauri Talk, Tristen Tass, Gendro Umber, Karl-Sander Vaga, Stefy Vasemägi, Laur Palijenko, Neleriin Viljus.

Marek Schapel, õppealajuhataja


COMENIUS OTSIB HUVILISI

Projekt "Believe It Or Not" SÜG-is. Otsitakse lahkeid peresid!

12.-17. märtsini võõrustab meie kool Comeniuse projekti BION raames väliskülalisi Tsehhist, Itaaliast, Walesist, Rumeeniast, Türgist, Hispaaniast ja Saksamaalt. Kuressaaret ja ka meie pealinna väisab selle nädala jooksul kokku 14 õpetajat ja 20 õpilast. Õpilased tuleb meil ära majutada kodudesse - nii on selliste projektide puhul ikka kombeks, sest tore on ju vahetult peredes elades kogeda külastatava maa eluolu ning kombeid. Otsitakse lahkeid õpilasi, kes oleksid huvitet meie noorte külaliste majutamisest ja nendega tegelemisest. Siit võib ju järgneda sõprus (või ka ärisuhe) kogu eluks!

Huvilistel pöörduda inglise keele õpetaja Liis Ojasaare poole. Ruum 308.

Liis Ojasaar, Comeniuse projekti vedaja SÜGis

 

TULE RAHVATANTSU NAUTIMA!
VABARIIKLIK ETLUSKONKURSS

8.veebruaril toimus Kostiveres üleriigiline etlejate konkurss, kus kolmes vanuseatmes kokku oli ligemale 50 osavõtjat. Žüriisse kuulusid Raadioteatri juht Toomas Lõhmuste, Harrastusteatrite Liidu esindaja Maret Oomer ja kirjanik Maria Lee Liivak . Igas vanuseastmes anti välja 3 laureaaditiitlit ja eripreemiad. SÜGist võtsid konkursist osa Tauri Nõgu ja Maria Pihlak (laureaat).

Aitäh Taurile ja Mariale väga tubli esinemise eest!

Rita Ilves, etlejate juhendaja

POISTELAUL 2013

Pühapäeval, 10. veebruaril toimus KG-s „Poistelaul 2013“ Saaremaa eelvoor. Konkurssi korraldab Eesti Meestelaulu Selts.

Meie koolist osales hulgaliselt poisse ja paljud (esikolmik) pääsesid ka edasi Põhja-Eesti vahevooru, mis toimub 17. märtsil Tallinnas. (Eelinfoks veel see, et sealt omakorda ootab tublimaid FINAAL Türil 6. aprillil!).


Poistelaulust osavõtjad

Osavõtjad ja tulemused:

Kuni 7- aastased:
SÜG auhinnalisi kohti ei saanud, aga tubli oli  Kennet Puiestee (õp. Riina Laanes), kes sai eripreemia.

8- ja 9- aastased poisid:
Meie koolist osales seal Raul Joaquin Seppel (õp. Riina Laanes), Kevin Räim ja Sten Normet Noor (õp.Mari Ausmees), kes olid ka igati vahvad laulumehed, aga esinelikusse ei jõudnud.

10- ja  11-aastased poisid:
I koht Alo Benno (õp. M. Ausmees)
II koht Martin Vesberg (õp. R.Laanes)
III koht Vootele Mets (õp. R. Laanes)

12-aastased ja vanemad kuni häälemurdeni:
III koht- Henri Paomees (õp. Pilvi Karu)

Kuni 16- aastase häälemurde läbi teinud noormehed:
II koht- Carlos Liiv (õp. R. Laaanes)

Juhendajad tunnevad heameelt kõigi osavõtjate üle!

Mari Ausmees, muusikaõpetaja

Maakondlik NUPUTA–võistlus

7. veebruaril toimus Kuressaare Gümnaasiumis maakondlik Nuputa- võistlus. Teatavasti toimub üritus võistkondlikult kahes vanuserühmas: 5.-6. klass ja 7. klass.
5.-6. klassi võistkonda kuulub kaks „viiendikku“ ja kaks „kuuendikku“, 7. klassi võistkonda kolm „seitsmendikku“.

Võistlus koosneb mitmetest juba traditsioonilistest osadest. Kõigepealt selgitatakse välja parim peastarvutaja igas vanuserühmas, seejärel läheb võistkondlikuks ülesannete lahendamiseks. Ülesannete seas on matemaatiline ristsõna, „jah-ei“ vastustega küsimused, klassikalised nuputamisülesanded ja nn avatud ehk loovusülesanded, mille puhul tuleb leida ülesandele võimalikult palju vastusevariante.

14 võistkonna seas oli 5.-6. klasside paremusjärjestus:
1. Muhu PK II võistkond
2. Orissaare Gümnaasiumi võistkond
3. Kuressaare VK
4. – 5. SÜG II võistkond ja KG III võistkond
8. – 9. SÜG I võistkond

Tublima tulemuse saavutanud SÜG II kuulusid: Mihkel Rasu, Garel Muul, Kätriin Käsper ja Gendra Allikmaa. SÜG I moodustasid: Triinu Jakson, Siret Sui, Feridee Sevostjanov ja Liisa Õunpuu.

Seitsmendate klasside paremusjärjestus (12 võistkonda):
1. Tornimäe PK
2. SÜG I võistkond
3. Leisi KK
4. SÜG II võistkond  
SÜG I meeskonda kuulusid Karl Viik, Karel Äär ja Artti Raasuke, SÜG II kuulusid Johannes Treiel, Miikael Tuus ja Kristo Püüding.
Maakonna parim peastarvutaja seitsmendike seast on ka meie koolist – Karl Viik (Artti Raasuke jagas 2.-3. kohta).

Väga hea uudis on see, et kummagi vanuserühma kaks esimest võistkonda saavad võimaluse tõestada end ka vabariiklikus voorus, mis toimub 27. aprillil Võrumaal. Meie koolist saab edasi minna 7. klassi võistkond. Palju õnne!

Hoiame omadele pöialt!

Linda Kuuseok, matemaatikaõpetaja


BRIDŽ

Laupäeval toimunud kooli meistrivõistluste III etapi tulemusd:
I koht Kevin Org (10C) - Rauno Pihel (10C)
II koht Maria Lindau (10c) - Henrika Trave (10C)
III koht Sander Sepp (11C) - Matis Rüütel (12C)
Võitlusel osalesid väljaspool arvestust ka SÜG-i vilistlased, kanged bridžimängijad Manglus Lember ja Jakob Prii, kes oma oskustega tõstsid
kindlasti turniiri taset. Kõrvaltvaatajaks ei suutnud seekord jääda ka võistluste kohtunik, kes samuti haaras kaardid ja sekkus võistlusesse.
(Kas tema osalemine turniiri taset tõstis või mitte, näitab hilisem analüüs.)

V koha saavutanud
Arne Loorpuu, bridziõpetaja

EMAKEELEOLÜMPIAADI MAAKONNAVOOR

09. veebruaril toimus maakondlik emakeeleolümpiaad 7.-12. klassini. SÜGIi õpilaste tulemused esikümnes on järgmised:

7. klass (osalejaid 31)
I koht Karoliina Tammel KG
II koht Brita Laht Tornimäe PK
3.-4. koht Helina Magus Kärla PK
3.-4. koht Ene-Liis Orb Aste PK
10.-13. koht Eva Aarnis

8. klass (osalejaid 22)
I koht Kairi Rakaselg Lümanda PK
II-III koht Karita Süld
II-III koht Jane Treima Valjala PK
4. koht Reet Koppel
10. koht Anna-Maria Lest

9. klass (osalejaid 21)
I koht Maarja-Liis Milter Valjala PK
II koht Annely Kasela Orissaare G
3.-4. koht Heleri Soe
3.-4. koht Hanna Mari Villsaar Leisi KK
6. koht Pirjo Mononen
9. Laura Kaldjärv

10. klass (osalejaid 11)
I koht Hanna Tuus
II koht Diana Rist Leisi KK
III koht Kairi Ansper Leisi KK
5. Anni Kaup
7. Indrek Polding
8. Õnnela Luhila

11. klass (osalejaid 20)
I koht Ann Katariina Meri
II koht Kaspar Viilup
III koht Triine Aavik
7. Robi-Jürgen Algo
8. Marii Metsmaa
10.-11. koht Hedi Remm

12. klass (osalejaid 12)
I koht Kaisa Silluste Kuressaare G
II koht Kadri Raudsepp
III koht Diana Sulbi Kuressaare G
5. Pärlin Luhila
9.-10. koht Krete Sema

Aitäh osalejatele ja õnne võitjatele!

Marek Schapel, õppealajuhataja

SÜGi 5.-9. klasside võistkondlik  malevõistlus


6. veebruaril toimus SÜGi põhikooli võistkondlik malevõistlus, kus osales 4 klassi.
I koht 7a klass, Karel Äär ja Sten Vainu
II koht 6b klass, Siret Sui ja Liisa Veliste
III koht 5a klass, Mark Marcus Soodla ja Kätriin Käsper

Juuno Jalakas, võistluste korraldaja

SÜG-i MURDMAASUUSATAMISE MEISTRIVÕISTLUSED

NELJAPÄEVAL, 14.veebruaril 2013 toimuvad SÜG-i murdmaasuusatamise meistrivõistlused Kuressaare tervisepargis.

8b ja 5b -kõik õpilased suusatavad kehalise kasvatuse tunni ajal.
Kell 12.00  5a- kõik,6b,7a- kõik
Kell 13.00  6a , 8a,9a,9b, 7b pärast tööõpetust
Kell 14.30 - 15.00 } 10c,10a, 10b, 11a, 11b,
start avatud         11c, 12a, 12b, 12c

Klassi esindab 4 T ja 4 P

Toimub klassidevaheline arvestus.

Distantsid 5.-7. kl  T 2km    5. kl P 2km  6.-7. kl P-4km       8.-9. kl  T 3km    P 6km       10.-12. kl T 6km    P 10km

Kehalise kasvatuse ainekomisjon


NÄDALA KUNSTITEOS


Robin Mäetalu, Sörel Haller, Liisa Niit 7.B


ÕPILASTE OMALOOMING

Kui vanemad nädalaks ära sõidavad...

Kui vanemad läheksid nädalaks ajaks ära, teeksin kodus kõike, mida nad mul keelanud on. Ega ma muidu osadest neist asjadest eriti ei vaimustukski, kuid oleks kuritegu võimalus kasutamata jätta.

Kõigepealt magaksin kella kolmeni päeval ega kuuleks nõudlikku häält hüüdmas: „No tõuse juba üles, varsti on õhtu käes!“ Sööksin hiliseks hommikueineks kahjulikke suhkruga kaetud helbeid, kuulmata sõnu: „Mis toit see ka on, kallike? Soe puder ootab ju...“ Veedaksin aega ema-isa suurel voodil vedeledes ja lugedes
ebaharivaid koomiksiajakirju. Ja keegi ei ütleks mulle: „No mis rämpsu sa küll loed? Võta parem mõni mõistlikum raamat.“
Õhtu poole hakkaks mul igav. Kutsuksin paar sõpra külla, ajaksime juttu ja teisest toast ei hõigataks: „Noored, vaadake natuke, missuguseid sõnu te kasutate!“ Hiljem läheksime linna ringi jalutama. Ära jääksid ema-isa etteheitvad sõnad: „Mispärast te just nüüd pimedas välja peate minema?“ Võib-olla ostaksime endale kusagilt iga hoolitseva emme õudusunenäo – ülesoolatud rasvased friikartulid – ja toituksime neist. Või tuleks kellelgi meist kaval mõte talvel lumesajus jäätist süüa. Peagi naudiksime kõige värvilisemaid seebimaitselisi mahlapulki, mille nägemine paneb vanemad hüüatama: „Oh jummel, mis sa küll kätte said? Kas sa ka tead, mida kõik need lisaained tervisele teevad?“

Kui närvilised lapsevanemad mu sõpradele helistama hakkavad ja nad üksteise järel koju peavad minema, jalutaksin minagi koju. Avastaksin, et uks on lukustamata ununenud. Vähemalt ei tuleks keegi jutuga: „Kas sa tahad, et kogu maja tühjaks tehtaks?“ Poole ööni vaataksin telekast „mõttetuid saateid, mida lapsed üldsegi nägema ei pea“. Teadmata kellaajal roniksin voodisse (mida ma vahepeal kokku pannud ei olegi. Nüüd pole vaja uuesti lahtitegemisega vaeva näha. Kui praktiline!)
Eks mind ole hoiatatud, et ma kunagi ei topiks muna mikrolaineahju soojenema. Miks mitte? See oleks ju nii kiire ja lihtne! Prooviksin järele ja koristaksin terve tunni tagajärgi. Unustaksin peaaegu igal õhtul hambad pesemata. Käiksin ringi, jättes kogemata kindad kätte panemata. Loomulikult testiksin kõiki multikatest nähtud tarkusi.

Leiaksin kuskilt uuest aastast järelejäänud ilutulestikurakette. Õnneks oleks mul mõistust nendega õue kolida... Igaks juhuks loeksin isegi kasutusjuhendi läbi. Oi-oi, kell on juba päris palju, loodame, et naabrid tigedaks ei saa.

Ühel päevalsaabuks telefonikõne: „Varsti jõuame, kullake!“ Märkaksin ehmatusega, milliseks mu ümbrus vahepeal on muutunud. Siis algaks kiire päästeoperatsioon ja vanemad isegi ei kukuks majja sisenedes pikali.

Mari Kolk, 8.A

NUHKUR NAHISTAB

Siinses rubriigis anname teile lahendada ühe ülesande. Kes esimesena toimetab õige vastuse õpetaja Merle Prii kätte (mitte tema postkasti
õpetajate toas!), siis teda ootab pisikene üllatus!

Head lahendamist!
1. Kelle kohta öeldakse „kanavaras“?
2. Mis looma on pildil kujutatud?

3. Millise ajakirja peatoimetaja on Leelo Tungal?
4. Mis riigi pealinn on Tallinn?

Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe sõna. See ongi oodatavaks vastuseks!

SÜG-Press

ÕPILASTE OMALOOMING


Vahvaid pilte 2.A kunstitundidest


Karmen Kundrats


Liisa Viljaste


Sõbrapäevatervitused 3.A klassilt

 
Bänner


Bänner