Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 367

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


29. jaanuar 2013 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 367KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  30.01   
12.00 Nipitiri etendus algklassidele    
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Ainekomisjonide esimeeste koosolek
Mk G etlejate konkurss

N  31.01   
16.00 Bumerang
Mk PK etlejate konkurss
MK Tähekese viktoriin 3.-4. kl III voor 

L  02. 02  
Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

E  04.02   
10.45 Klassivanemate koosolekud

T  05.02   
09.00 Direktsiooni koosolek
15.50 Õpilasesinduse koosolek

K  06.02   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Metoodikanõukogu koosolek
MK ansamblite päev Kihelkonnal
Võõrkeelte ainekomisjoni koosolek

N  07.02   
NUPUTA eelvoor

R  08.02   
Ül. Etlejate konkurss
Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoor

L  09.02  
Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  30.01    Irena Sink. E-portfoolio
N  31.01    Direktsiooni info
R  01.02    Inga Paaskivi. Taas Sotsiaalpedagoogikast
E  04.02    Viljar Aro
T  05.02    Triino Lest. Noorsootööst Harjumaal
K  06.02    Mia Rand. Erivajadusega laps
N  07.02    Direktsiooni info
R  08.02    Marika Pärtel. Suurelt mõtlemisemaagiast

DIREKTSIOON TÄNAB

Rita Ilves - õpilaste suurepärase ettevalmistuse eest Hansenist Tammsaareni võistulugemiseks.
Arne Loorpuu, Indrek Peil - õpilaste väga hea ettevalmistuse eest füüsikaolümpiaadi maakonnavooruks.

AASTATAGUSEL TEEMAL
ÕPILASED HINDAVAD ÕPETAJAID

Just sellise temaatikaga küsitlust teeme pea igal õppeaastal 10.-ndates ja 12.-ndates klassides. Psühholoogiakursuse lõppedes said õpetajatele hindeid panna kümnendikud. Pooleaastase gümnaasiumis õppimise jooksul kujuneb ilmselt üsna adekvaatne arusaam ja pandud hindeid on õpetajatel mõistlik kasutada eneseanalüüsiks. Üldine pilt oli taas päris hea ja hinded klassiti üsna sarnased. Järgnevas on toodud hinnatavad faktorid koos keskmiste hinnetega vastavalt 10a, 10b ja 10c õpilastelt (sulgudes aastatagused hinded, kuigi kõik õpetajad ei ole samad ja õpilasedki uued):

1) õpetaja meeldib mulle - 4,0(4,1); 4,1(4,2); 4,1(4,3);
2) õpetaja on õpilase suhtes heasoovlik ja taktitundeline - 4,4(4,3); 4,4(4,4); 4,2(4,4);
3) õpetaja suurendab minu huvi aine vastu- 3,8(3,7); 3,7(3,6); 3,7(3,8);
4) õpetaja õpetab mind õppima - 3,8(3,8); 3,6(3,7); 3,4(3,9);
5) õpetaja nõuab tunnis aktiivset kaasatöötamist- 4,2(4,1); 4,1(4,1); 4,0(4,0);
6) õpetaja esitab materjali selgelt ja loogiliselt- 4,3(4,3); 4,2(4,2); 4,0(4,1);
7) õpetaja hindab õiglaselt - 4,4(4,5); 4,7(4,4); 4,3(4,4);
8) õpetaja antud kodutööde maht on mõistlik - 4,7(4,5); 4,6(4,5); 4,5(4,3).

Mida järeldada? Tundub, et keskmine õpetaja suhtub õpilastesse mõistvalt ja õpetajapoolset koolikiusamist ei paista olevat. Siiski, kui süveneda faktorisse „õpetaja on õpilase suhtes heasoovlik ja taktitundeline“, ei saa kuidagi rahul olla hinnetega alla 3,5 (10a-s 2, 10b-s 2, 10c-s 1 õpetaja). Tundub, et õpilased saavad aru hindamisest ja ebaõiglust selles ei näe. Tundub ka, et kodutöödega ei tunta end olevat koormatud. Samas - suurimaks „valulapseks“ on taas õpioskuse vähesuse kõrval saamas
huvipuudus. Kuidas järjest laienevate võimalustega maailmas äratada õpilase huvi oma aine vastu? Alla 3,5 on hinnatud 10a-s 5, 10b-s 4 ja 10c-s 5 õpetajat. Küllap tuleb see võtta jätkuvalt käesoleva ja järgmiste õppeaastate üheks põhiküsimuseks. Huvi on ju arengu ja õpiedu alus.

Kõik õpetajad saavad teada ka enda hinded ning võrdluse keskmisega. Siis on võimalik mõnedel oma kahtesid parandada ja teistel heast tagasisidest rõõmu tunda. Jääb loota, et teine poolaasta lähendab meie õpilasi ja õpetajaid veelgi ning arenevas koostöös paranevad nii huvi, õpioskused kui ka hinded.

Viljar Aro, koolijuht

KONKURSS HANSENIST TAMMSAARENI

25. jaanuaril toimus Albus 10. korda üleriigiline etluskonkurss Hansenist Tammsaareni, kus õpilased esitavad katkendeid Tammsaare teostest. Meie koolist osalesid gümnaasiumi vanuseastmes Pärlin Luhila ja Tauri Nõgu, kes mõlemad pälvisid eripreemia. VII-IX klassi arvestuses saavutas Maria Pihlak esikoha. Mariale tuli ka konkursi kolme vanuseastme üldarvestuses grand prix, mis on tema jaoks sel konkursil teine üldvõit. Peapreemia sai ta 2010. aastal. SÜGi on tulnud grand prix ka esimeselt konkursilt 2004. aastal, siis oli võitjaks Reet Sillavee.

Aitäh Mariale, Pärlinile ja Taurile väga hea esinemise eest!

Rita Ilves, etlejate juhendaja


SOLISTICA

25.- 26. jaanuaril 2013. a. toimus esmakordselt Kuressaare Gümnaasiumis Eesti noorte lauljate konkurss Solistica .

KONKURSI TULEMUSED:

Žürii peapreemiad:
Grand prix - Susanna-Reti Räim, Kehra Kunstidekooli Heli Laulustuudio, juhendaja Heli Karu
Parima juhendaja preemia Suurjuht - Margot Suur

4.-6. klassid
I koht Susanna-Reti Räim, Kehra Kunstidekooli Heli Laulustuudio, juhendaja Heli Karu
II koht Rebecca Tamm, Gustav Adolfi Gümnaasium / Nõmme Kultuurikeskus, juhendaja Elviira Maasalu
III koht Pauline Vähi, Ülenurme Muusikakool, juhendaja Ursel Oja
4. koht Karoliine Pärlin, Ülenurme Muusikakool, juhendaja Ursel Oja
5. koht Kerstin Tang, Kuressaare Gümnaasiumi huvikool Inspira, juhendaja Pilvi Karu
6. koht Pamela Paul, Tõrva Laulustuudio, juhendaja Novella Hanson

7.-9. klassid
I koht Kristina Bianca Rantala, Räpina Muusikakool, juhendaja Margot Suur
II koht Kristiin Koppel, Kuressaare Gümnaasiumi huvikool Inspira, juhendaja Pilvi Karu
III koht Kristjan Luik, Viljandimaa, Viljandi Muusikakool, juhendaja Ele Millistfer
4. koht Teele Tilts, Kuressaare Gümnaasiumi huvikool Inspira, juhendajad Pilvi Karu ja Tiit Paulus
5. koht Hedvig-Hanna Raud, Räpina Muusikakool, juhendaja Margot Suur
6. koht Liina Tsimmer, Valga Muusikakool, juhendaja Maarika Reinhold

10.-12. klassid
I koht Elina Hokkanen, Heino Elleri nim Tartu muusikakool, juhendaja Ursel Oja
II koht Kristin Kolts, Ülenurme Muusikakooli rütmimuusika lauluosakond, juhendaja Ursel Oja
III koht Kristi Raias, Põlva Muusikakool, juhendaja Margot Suur
4. koht Brigita Sillaots, Tõrva Laulustuudio, juhendaja Novella Hanson
5. koht Tiina Adamson, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool, juhendaja Eve Pärnsalu
6.-7. koht Gertu Pabbo, Tõrva Gümnaasium, juhendaja Novella Hanson
6.-7. koht Eleryn Tiit, Viljandi Muusikakool, juhendaja Ele Millistfer

Žürii eritunnustused:
Eripreemia Toremees - Egnar Hernits, Tõrva Laulustuudio, juhendaja Novella Hanson
Eripreemia Kangestkena - Pamela Paul, Tõrva Laulustuudio, juhendaja Novella Hanson
Eripreemia Helisevhääl - Hedvig-Hanna Raud, Räpina Muusikakool, juhendaja Margot Suur
Eripreemia Wingesving - Kristina Bianca Rantala, Räpina Muusikakool, juhendaja Margot Suur
Eripreemia Eestiasi - Kadi Kaldmäe, Räpina Muusikakool, juhendaja Margot Suur
Eripreemia Mägedehääl - Liina Tsimmer, Valga Muusikakool, juhendaja Maarika Reinhold
Eripreemia Moomalaul - Elina Hokkanen, Heino Elleri nim Tartu muusikakool, juhendaja Ursel Oja
Eripreemia Parim saarlane - Kristiin Koppel, Kuressaare Gümnaasiumi huvikool Inspira, juhendaja Pilvi Karu
Eripreemia Niigutpäris - Brigita Sillaots, Tõrva Laulustuudio, juhendaja Novella Hanson
Eripreemia Täitsamees - Egert Aaviste, Toomas Volli laulustuudio, juhendaja Toomas Voll
Eripreemia Klahvikunn - Riivo Jõgi
Eripreemia Öbesörmeke - Novella Hanson

Viljandi Kitarrifestivali eritunnustused:
Teele Tilts, Kuressaare Gümnaasiumi huvikool Inspira, juhendajad Pilvi Karu ja Tiit Paulus
Sander Sepp, Kuressaare Muusikakool, juhendaja Tiit Paulus

Pärnu kontserdibüroo eritunnustus:
Pärnumaa parim juhendaja - Toomas Voll

Nagu näha, läks saarlastel seal igati hästi!

ÕNNE KRISTIINILE ja SANDRILE ja nende juhendajatele PILVI KARULE  ja TIIT PAULUSELE!

Konkurss oli ladusalt ja toredasti korraldatud ning igati hariv. Väga meeldiv  oli ka see, et vaatamata ürituse paiga muutusele oli ikka mitmeidki meie kooli õpetajaid kuulajate seas! Ilmselt on muusika parim lõõgastusvahend pingelisele töönädalale....

Vaataja- kuulaja rollis olnu Mari Ausmees

FÜÜSIKAOLÜMPIAADI MAAKONNAVOOR

26. jaanuaril toimus füüsikaolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:

8. klass (8 osalejat)
1. koht Arne Ingalt Kärla PK
2. koht Sander Tiits KG
3. koht Mari Kolk
4. koht Taavi Kuuseok

9. klass (6 osalejat)
1. koht Annely Kasela OG
2. koht Renno Tamtik OG
3. koht Laura Kaldjärv
5. koht Teet Land
6. koht Johannes Rooso

10. klass (7 osalejat)
1. koht Andi Ingalt
2. koht Magnus Kaldjärv
3. koht Mikk Kärner OG
4. koht Hanna Tuus
7. koht Hardo Niit

11. klass (9 osalejat)
1. koht Henri Sink
2. koht Kati Vahter KG
3. koht Karl Jõgi
4. koht Indrek Viires
5. koht Vahur Varris
6. koht Georg Arnold
8. koht Theodor Kaljo
9. koht Helena Kuivjõgi

12. klass (6 osalejat)
1. koht Lembitu Valdmets OG
2. koht Romet Raun KG
3. koht Matis Rüütel
4. koht Pärlin Luhila
5. koht Krister Aleks Kasemaa

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja

NOOR MEISTER 2013

SA Innove korraldab 8.–9. märtsil 2013. aastal esmakordselt noortele Eesti kutsehariduse võimalusi tutvustava suurürituse Noor Meister, mille raames toimuvad kutsemeistrivõistlused, kus 21 eriala kutseõppurid näitavad oma oskusi. Lisaks tutvustavad kutseõppeasutused oma õppimisvõimalusi ning avatud on töötoad, kus külastajad saavad erinevaid ameteid proovida. Üritus on külastajatele tasuta.
Täpsemat informatsiooni Noor Meister 2013 kohta on võimalik saada SA Innove kodulehelt www.innove.ee/noor-meister ning SA Innove esindajad võtavad Teiega sel teemal ka isiklikult ühendust.

SÜG-Press

NÄDALA KUNSTITEOS


Marys Toomse, 12.B
Akrüülmaal

SAAREMAA KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED
9. detsember 2012

Esikohad:
PB kuul Karl Paal 11.37
PC kaugus Rasmus Saare 4.75
PC kuul Robin Alba 9.11
PB 60 Genert Allikmaa 8,11
PB 60.tkj Genert Allikmaa 9,25
TC Mariliis Remmel 9.90
TB kuul Airike Kapp 10.60
PC TE Johannes Treiel 2.90
PJ KU Rauno Liitmäe 13.46
TJ KÕ Loore Magus 1.50
TA 60 Karmen Armus 8,57
TJ 60 Krete Suurorg 8,70
PJ TE Rauno Liitmäe 4.10
PJ 60 Kerdo Jakunin 7,54
PJ KA Rauno Liitmäe 6.37
TA 60.tj Karmen Armus 10,06
TJ KU Maria Trave 9.29
PJ 60.tj Alar Leemet 9,65
TJ KA Krete Suurorg 4.59
PJ KÕ Hardo Niit 1.70
TA 600 Eva Haavel 2.02,4
TJ 600 Gerda Nelis 2.12,8
PJ 600 Alar Leemet 1.37,1

Teised kohad:
TB 60 Helina Koppel 8,87
TP KÕ Airike Kapp 1.30
TC KU Gendra Allikmaa 8.62
PB 60.tj Johannes Treiel 9,55
TC 60 Mariliis Remmel 8,83
TC 60.tj Carmen Electra Pirn 10,19
TV KU Helina Koppel 9.53
PC KÕ Rasmus Saar 1.35
PC 60.tj Rasmus Saar 9,85
TB KA Helina Koppel 4.30
TC 60 Carmen Electra Pirn 1.55,7
PJ KU Kerdo Jakunin 12.06
TJ KÕ Krete Suurorg 1.35
TA 60 Maigret Mõru 8,88
TJ 60 Gerda Nelis 9,25
PJ KA Kerdo Jakunin 6,27
TA 60.tj Eva Haavel 11,32
TJ KU Loore Magus 8.64
TA KA Eva Haavel 4.15
TJ KA Loore Magus 4.16
PA KÕ Indro Kottise 1.65
PA 60.tj Indro Kottise 10,31
TA 600 Victoria Käesel 2.13,1
PJ 600 Hardo Niit 1.40,5

Kolmandad kohad:
TC KA Gendra Allikmaa 4.60
TC 60 Katri Maripuu 8,89
PB KA Johannes Treiel 4.80
TC 60.tj Genert Allikmaa 10,26
TC 600 Siret Sui 2.08,1
PJ KA Alar Leemet 5.97
TA 60.tj Maigret Mõru 11,68
TA Ku Eva Haavel 8.11
TJ KU Krete Suurorg 7.71

Virge Treiel, kergejõustikutreener

Algklasside sisekergejõustiku tulemused:3. klasside tüdrukud:

60 m jooks
I   Elise-Maria Trei       10,55
II  Karmelin Leivat       11,14
III Hosanna Mäekallas  11,22

60 m tõkkejooks
I   Elise-Maria Trei      13,06
II  Hosanna Mäekallas  14,18
III Sandra Kukk            14,58

Ühe ringi (175m) jooks
I   Karmelin Leivat        34,9
II  Marleen Mai              36,9
III Krisse Pulk                37,3

Paigalt kaugushüpe
I   Elise-Maria Trei         1.69
II  Sandra Kukk              1.46
III Hanna Vinter             1.41

Hooga kaugushüpe

I   Elise-Maria Trei         3.10
II  Sandra Kukk              2.80
III Birgit Keerd              2.75

Paigalt kolmikhüpe
I  Emma Kirs                4.42
II Birgit Keerd              4.41
IIIGervila Räim            4.38

Topispall
I    Gervila Räim         7.75
II  Katariina Aulik      6.75
III Getriin Ots             6.75


Kõrgushüpe

I  Hanna Vinter         0.90
II Maria Kasak         0.90
III – IV Getriin Ots   0.85
III - IV Birgit Keerd  0.85

3.klasside poisid

60 m jooks
I    Raul Tahk             10,06
II   Karl Sander Pirn   10,28
III  Gregor Ruttu         10, 52

60 m tõkkejooks
I    Karl Sander Pirn   12,76
II   Raul Tahk              12,78
III Martin Vesberg       12,80

Ühe ringi (175m) jooks

I    Raul  Tahk               30,4
II  Karl Sander Pirn       30,8
III Martin Vesberg        34,1

Paigalt kaugushüpe
I    Karl Pilden               1.68
II  Orm Maripuu            1.58
III Mark Paomees          1.55

Hooga kaugushüpe
I   Karl Sander Pirn  3.28
II  Martin Vesberg   3.27
III Raul Tahk           3.20

Paigalt kolmikhüpe
I    Martin Vesberg        5.10
II   Gregor Ruttu            4.62
III  Margo Väin             4.60

Topispall
I  Kert Tartes                   8.00
II Karl Anders Gutman   7.50
IIIOrm Maripuu              7.00

Kõrgushüpe
I   Voldemar Kirss           0.90
II  Siim Andres Himmist 0.90
III Kert Tartes                  0.90

4. klasside tüdrukud:
60 m jooks

I   Karola Soe               10,75
II  Laura Veliste           10,88
III Kaisa Tiitson           11,17

60 m tõkkejooks
I   Eliisa Kirst               12,47
II  Berit Porss               12,61
III Johanna Priske         13,92

Ühe ringi (175m) jooks
I   Luise Vevers                29,8
II  Eliisa Kirst                   30,7
III Karmen Kelsi Kruut    34,0

Paigalt kaugushüpe
I   Kelly Kasjanenko        1.71
II  Eliisa Kirst                  1.68
III Laura Veliste              1.54

Hooga kaugushüpe

I   Luise Vevers              3.88
II  Berit Porss                 3.46
III Triinu Eliise Põld      3.25

Paigalt kolmikhüpe
I  Karmen Kelsi Kruut    5.10
II Kelly Kasjanenko        5.06
III Berit Porss                  4.96

Topispall

I    Luise Vevers                9.50
II  Karmen Kelsi Kruut     8.75
III Triinu Eliise Põld          8.25

Kõrgushüpe
I  Luise Vevers                 1.20
II Berit Porss                    1.10
III Liana Mikk                  1.05

4.klasside poisid
60 m jooks

I    Markus Armus            10,03
II   Andre Koppel             10,13
III  Paul Antsaar               10, 34

60 m tõkkejooks

I    Andre Koppel              12,11
II   Artur Johanson            12,66
III Riko Kose                     13,39

Ühe ringi (175m) jooks
I    Markus Armus               31,8
II  Kaspar Kivi                    32,8
III Rene Dubrovski             32,4

Paigalt kaugushüpe
I    Markus Armus                 1.93
II  Rene Dubrovski               1.93
III Andre Koppel                  1.81

Hooga kaugushüpe
I   Andre Koppel                3.77  
II  Artur Johanson              3.33
III Andres Sui                    3.27

Paigalt kolmikhüpe
I    Artur Johanson                  5.72
II   Karl-Martin Kuusk           5.30
III  Markus Armus                 5.22

Topispall

I    Karl-Martin Kuusk           10.25
II Gregor Kelder                      8.75   
III Andres Sui                           8.75            

Kõrgushüpe
I   Paul Antsaar                        1.10
II  Kaspar Kivi                         1.05
III Kaarel Vokk                        1.00

2. klasside tüdrukud:
60 m jooks

I   Maarja-Liis Sarap       11,18
II  Kirke Medri                11,32
III Annabel Raun             11,44

30 m tõkkejooks

I   Brigitte Hollo            6,35
II  Kirke Medri              6,63
III Karmen Ehanurm     6,71

Ühe ringi (175m) jooks

I  Brigitte Hollo            34,2

Paigalt kaugushüpe

I    Karmen Ehanurm     1.63   
II   Kirke Medri              1.62,5
III  Katriin Aksalu          1.47,5

Hooga kaugushüpe

I   Brigitte Hollo             3.10
II  Kariina Kasjanenko   2.82
III Riti Järveots              2.82

Paigalt kolmikhüpe
I  Kirke Medri              4.66
II Karmen Ehanurm     4.43
III Riti Järveots            4.40

Topispall
I    Karmen Ehanurm   6.25
II  Riti Järveots            5.50
III Stefy Vasemägi      5.00

Kõrgushüpe
I  Brigitte Hollo               0.95
II – III Kirke Vaabel       0.80
II – III Stefy Vasemägi   0.80

2. klasside poisid
60 m jooks

I    Ermo Nõmm            9,74
II   Kevin Räim              9,98
III  Joosep Kobin          10,08

30 m tõkkejooks
I   Artur Medri                   7,34
II  Markus Luup                 7,34
III Jaak Kuuseok                8,86

Ühe ringi (175m) jooks

I  Ermo Nõmm                  31,6
II  Kevin Räim                   34,1
III Albert-Johann Lepik     34,8

Paigalt kaugushüpe
I    Joosep Kobin               1.73
II   Kristofer Tiitson          1.54
III  Karmo Kalamees        1.51,5

Hooga kaugushüpe
I   Ermo Nõmm         3.39
II  Joosep Kobin        3.10
III Kevin Räim          3.00

Paigalt kolmikhüpe
I   Ermo Nõmm              5.24
II  Kristofer Tiitson        4.56
III  Joosep Kobin            4.54

Topispall
I    Karl-Sander Vaga        6.75
II  Martin Kivi                   6.25
III Albert-Johann Lepik    5.50

Kõrgushüpe
I   Albert-Johann  Lepik      0.90
II  Kaur Luhaäär                  0.90
III Marek Koit                     0.85

Tõkkejooks
I Karl-Sander Vaga
II Tristen Tass
III Laur Paljenko

1. klasside tüdrukud:
60 m jooks
I   Triinu-Liis Toom       10,88
II  Ingel Helena Mägi      11,25
III Marisa Mccourt          11,32

30 m tõkkejooks
I   Triinu-Liis Toom        6.53
II  Heddi-Loore Ots        6,69
III Ingel Helena Mägi     6.83

Ühe ringi (175m) jooks
I   Triinu-Liis Toom       37,2
II  Marisa Mccourt         40,7
III Marii Mägi                 41,0

Paigalt kaugushüpe
I   Marii Mägi               1.37
II  Heddi-Loore Ots      1.32,5
III Liisa Viljaste           1.30

Hooga kaugushüpe
I   Lisete Vahu              2.77
II  Triinu-Liis Toom     2.59
III Marii Mägi               2.52

Paigalt kolmikhüpe
I  Kristina Sõster             4.48
II Lisete Vahu                 4.38
III Marisa McCourt          4.36

Topispall
I    Vivian Viil                  4.00
II   Lisette Tagaküla         4.00
III Romi Liise Roomets   3.75

Kõrgushüpe
I  Kristina Sõster               0.60

1. klasside poisid
60 m jooks
I   Miko Näälik      10.20
II  Martin Truverk  10.32
III Artur Kuning     10,67

30 m tõkkejooks
I    Kaur Kose            6.40
II   Robin Keerd        6.43
III  Miko Näälik        6.51

Ühe ringi (175m) jooks
I – II Artur Kuning                 33,2   
I – II  Martin Truverk             33,2
III      Rico Robert Alliksoon  36,0

Paigalt kaugushüpe
I    Kevin Zukker            1.43
II   Karro Vatsfeld          1.35
III  Karel Klütsnik          1.35

Hooga kaugushüpe
I   Martin Truverk           3.00
II  Romet Vilter              2.88
III  Miko Näälik              2.88

Paigalt kolmikhüpe
I   Kennet Puiestee         4.68
II  Robin Keerd              4.66
III  Raul Seppel              4.37

Topispall
I  Kaur Kose               7.00
II Miko Näälik            5.50
IIIJan Erich Sarapuu   5.25

Kõrgushüpe
I   Artur Kuning      0.95
II  Martin Truverk   0.80
III  Karl Kaldjärv    0.75

UUT KIRJANDUST RAAMATUKOGUS 28.01.2013

Vana-Egiptuse inimene (Avita, 2012)

P. Englund Sõja ilu ja valu : Esimene maailmasõda 241 lühipeatükis (raamat tugineb sõjas osalenutest järele jäänud materjalil: kirjadel, päevikutel, memuaaridel) Varrak, 2011

H. Voog  Uku suur süda + juhendmaterjal õpetajale (erivajadustega lastele; sisaldab punktkirja tähestikku) Eesti Puuetega Inimeste Koda, 2012

Lapsevanem, kas sa tead… kuidas toetada oma lapse valikuid? (soovitused ja nõuanded, kuidas lapsevanem saab toetada oma last tulevikuplaanide tegemisel) Sihtasutus Innove, 2012

R. Lubi  Kirjanduslikud ekskursioonid (mõeldud alates 5. klassist; 8 kirjandusliku ekskursiooni marsuudi käigus kõnnitakse järgmiste Eesti kirjanike radadel: O.Luts, C.R.Jakobson, E.Vilde, A.H.Tammsaare, M.Under jt.) Koolibri, 2011

E. Reisalu  Loe, värvi, nuputa : Arendavaid ülesandeid ja harjutusi I kooliastmele (õppematerjal on valminud I kooliastme tasandusklassi õpiabi tundides) Koolibri, 2013

K. Lääts  Tähelepanelik laps : Töölehed taju, tähelepanu ja keskendumise arendamiseks (erineva temaatikaga taju arendavad töölehed on mõeldud kasutamiseks eelkoolist kuni II kooliastmeni koolis, õpiabitundides ning kodus) Koolibri, 2013

Kuulsad teadlased : sari Silmaring (raamat maailma suurimatest teadlastest, nende elust, saavutustest ja mõjust meie nüüdisaegsele elule; raamatuga kaasas ülevaatlik seinaplakat, mis on abiks teadusloo põhijoonte omandamisel) Koolibri, 2009

Dagestanlased : sari Rahvused Eestis (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, 2012)

M. Kõiv  Uudisjutte tegelikust ning võimalikest maailmadest : nägemused ja uned (Loomingu Raamatukogu, 1-3/2013) Kultuurileht, 2013

LASTE- JA NOORTEKIRJANDUS:
J. Till  Charlie + Leo: kuidas vallutada maailma kõige halvatujulisema tüdruku südant? (lõbus tänapäeva koolinoorte muinasjutt, täis vaimukat huumorit, põnevaid juhtumisi ja närvikõdi) Avita, 2012

Uudiskirjanduse kohta leiate infot raamatukogu andmebaasist  
RIKSWEB  http://192.168.0.5/riksweb/

Iivi Vikat, raamatukogu juhataja

 
Bänner


Bänner