Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 366

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


22. jaanuar 2013 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 366KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  23.01   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek

N  24.01   
15.45 Õppenõukogu

R  25.01   
Ül. Tammsaare konkurss
Ül. Solistide konkurss Solistica KGs
21.45 Kabaree Solistica osalejatele

L  26.01   
20.00 Kabaree vilistlastele
Ül. Solistide konkurss Solistica KGs
Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

E  28.01   
10.45 Klassivanemate koosolekud
Emakeeleolümpiaadi uurimistööde tähtaeg

T  29.01   
14.00 Direktsiooni koosolek
15.50 Õpilasesinduse koosolek

K  30.01   
12.00 Nipitiri etendus algklassidele
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Ainekomisjonide esimeeste koosolek
MK G etlejate konkurss

N  31.01  
16.00 Bumerang
MK PK etlejate konkurss 

L  02.02  
Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  23.01    Liina Truu. E-õppe mudelitest
N  24.01    Direktsiooni info
R  25.01    Stella Hommik. Vanaema soovitused
E  28.01    Viljar Aro
T  29.01    Irena Sink. Õpetajate haridustehnoloogilised pädevused
K  30.01    Irena Sink. E-portfoolio
N  31.01    Direktsiooni info
R  01.02    Inga Paaskivi. Taas sotsiaalpedagoogikast

DIREKTSIOON TÄNAB

Rita Ilves – õpilaste väga hea juhendamise eest vabariiklikuks luulekonkursiks Tuulelapsed.
Anu Ausmees, Marit Kikas, Linda Kuuseok, Paavo Kuuseok, Irena Sink, Kersti Truverk - õpilaste väga hea ettevalmistuse eest matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooruks.
Triino Lest, Diana Õun, Andreas Noor, õpilasesindus – kooli sünnipäeva korraldamise läbiviimise eest.

HARJUMUSTE JA MUUTUSTE PARADOKS
ehk
TRADITSIOONILINE VERSUS UUENDUSLIK KOOL

Motoks sobiks lõik Igor Mangi horoskoobist 2009:
Haridusminister on mõistma hakanud, et ütlemine „Nagu jumal taevas, nii kapten laevas” kehtib ka koolidirektori kohta.. Vanadel headel aegadel võrdsustati õpetaja aadliseisusega, õpetajaga vaidlemine oli matsluse tunnus. Õpetaja tähtsus on alati suurem ükskõik millise ministri omast.

Nii sai neli aastat tagasi kirjutatud artikkel oma alguse. Ja järgmised aastad üha suurendasid märksõnu „rutiinist välja“. Paraku ei ole see sugugi lihtne- loobuda harjumuspärasest ja katsetada uusi tundmatuid. Ka riigi haridusmaastikul toimuvad reformide reformid pidevalt ja kõik see viib mõtted pigem stabiilsuse ja kindlustunde tähtsusele.

Kui õige alustaks väikese ajurünnakuga, et saada teada, milline on meie arvates traditsiooniline ja milline uuenduslik kool. Püüame koos vastuseid leida järgmistele küsimustele:

 • Kas tahad olla traditsioonilise või uuendusliku kooli õpetaja, lapsevanem, õpilane? Miks?
 • Millised uuendused on õiged uuendused?
 • Kas traditsioonid on harjumused?
 • Kas negatiivsed harjumused on halvad traditsioonid?
 • Kuidas on muutused seotud traditsioonidega?
 • Kuidas traditsioonid tekivad ja kuidas kaovad?

Aristoteles: „Me oleme see, mida me korduvalt teeme. Suurepärasus ei ole seega tegevus, vaid harjumus.”

Marcus Aurelius: „Märka, et kõik on muutuste tulemus, ja harju mõttega, et loodus ei armasta midagi nii palju kui olemasolevate vormide muutmist ja nendest uute loomist.”

Päris kindel on, et:

 • kui teised ei ole sinu visiooni omaks võtnud, siis seepärast, et nad ei ole võtnud omaks sinu õpetamis-, kasvatamis-, õppimisstiili;
 • kui nad ei ole lojaalsed, siis ei ole sa andnud neile piisavat põhjust lojaalne olla;
 • kui nad ei ole arengust ja õppimisest vaimustuses, siis ei ole sa neile midagi vaimustavat välja pakkunud;
 • enne suurepäraseid õpilasi peavad olema suurepärased õpetajad ja vanemad.

(intrigeeritud Robin S. Sharma „Juhtimistarkus”, Pilgrim, 2008)

Mida soovitada:

 • Loe iga päev midagi sellist, mida keegi teine ei loe.
 • Mõtle iga päev midagi sellist, mida keegi teine ei mõtle.

Siis ehk oleme innovatiivsed vana lõhkumata , et vanast heast uut veel paremat sünnitada.

TEEL TULEVIKKU VÕTA MINEVIKUST KAASA PARIM.!

Teeme kooli- ja kodutraditsioonide revisjonid ja teeme pisiuuendusi kõiges.

Teeme isiklike harjumuste revisjonid ja katsetame muutusi neis.

Sest iga päev samade asjadega samal moel tegelemine uusi tulemusi ei anna. Selleks, et muuta tulemusi, peame muutma tegusid.

Viljar Aro, koolijuht

KONKURSS TUULELAPSED

18.-19. jaanuaril toimus Jõgeval 8. korda üleriigiline B. Alveri luulekonkurss Tuulelapsed. Tänavuse festivali teema oli "Südamehääl".

Osales 17 truppi, keda hindas žürii, kuhu kuulusid Raadioteatri juht Toomas Lõhmuste, kirjanik Leelo Tungal, Harrastusteatrite Liidu esindaja Maret Oomer, näitlejad Meelis

Põdersoo ja Ago Soots ning Vanemuise noorsootöö juht Mall Türk. Saaremaalt osalesid OG Mo-teater ja SÜGi Kreputlased. Orissaare etendus kandis pealkirja "Laulud Marile" ja Kreputlastel oli "Südame muusika". Mõlemad trupid tulid laureaadiks. OG trupi 3 noormeest

pälvisid ka näitlejapreemiad, Kreputlastest sai näitlejapreemia Maria Pihlak.

Aitäh Kreputlastele väga tubli esinemise eest!

Rita Ilves, Kreputlaste juhendaja

AASTA TEGU 2012

Reedel, 18. jaanuaril jagas Kuressaare linn välja mitmed auhinnad isikutele ja tegemistele, mida peetakse vääriliseks möödunud aastal esile tõsta.

Aasta haridusteo eest anti sel korral välja koguni kolm tunnustust. Esimene neist läks Kuressaare vanalinna kooli õppealajuhatajale Anne Pruulile. Teiseks aasta haridusteoks tunnistati Kuressaare noorte huvikeskuse eestvedamisel toimunud Saaremaa noortebändide festival, kolmas tegu on aga Saaremaa ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskuse valmimine.SÜG-Press

MATEMAATIKAOLÜMPIAADI MAAKONNAVOOR

19. jaanuaril toimus matemaatikaolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:

4. klass (41 osalejat)
1. koht Janari Mölder KG
2. koht Miko Pärn Muhu PK
3. – 4. koht Kennar Kahju Leisi KK
3. – 4. koht Anni Kuuseok
6. – 7 . koht Kelly Kasjanenko
8. koht Sander Teras
9. koht Paul Antsaar
10. – 12 . koht Torm Vatsfeld
10. – 12. koht Margit Valge

5. klass (35 osalejat)
1. – 2. koht Joosep Leemet Kärla PK
1. – 2. koht Feridee Sevostjanov
3. koht Karina Teesalu OG
8. – 9. koht Gendra Allikmaa
10. koht Roosmarii Sarapuu

6. klass (21 osalejat)
1. koht Kristiina Veskimeister Muhu PK
2. koht Gariina Kudritskaja Muhu PK
3. koht Artur-Fredrik Alpstal KG
8. koht Triinu Jakson
9. koht Sander Truu
10. koht Siret Sui

7. klass (32 osalejat)
1. koht Karl Viik

2. koht Ott Kärner Tornimäe PK
3. koht Kaupo Humal Leisi KK
5. – 6. koht Miikael Tuus
7. koht Rasmus Lepik

8. klass (osalejat)
1. – 2. koht Silver Sepp Valjala PK
1. – 2. koht Kirti Haller
3. – 4. koht Arne Ingalt Kärla PK
3. – 4. koht Aleks Teller Lümanda PK
5. – 6. koht Taavi Kuuseok
8. koht Roland Kastein

9. klass (12 osalejat)
1. koht Annely Kasela OG
2. koht Sander Tamm KG
3. koht Laura Kaldjärv
4. koht Lauri Leemet
5. koht Johannes Rooso
8. koht Teet Land

10. klass (6 osalejat)
1. koht Magnus Kaldjärv
2. koht Karl Martin Lember KG
3. koht Indrek Polding
4. koht Õnnela Luhila
6. koht Eva Maria Veitmaa

11. klass (8 osalejat)
1. koht Henri Sink
2. koht Kati Vahter KG
3. koht Kaspar Viilup
4. koht Krete Saak
6. kohtIndrek Viires
7. koht Grete Reinsoo
8. koht Joel Jakob Koel

12. klass (10 osalejat)
1. koht Krister Aleks Kasemaa
2. – 3. koht Anni Pupart
2. – 3. koht Matis Rüütel

5. koht Pärlin Luhila
6. koht Tiina Seo
9. koht Kerli Mägi

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja

NÄDALA KUNSTITEOS


4.B klassi vilditud loomad

RAHA LAENAMISEST, SÄÄSTMISEST JA KOGUMISEST

Kolmpäeval, 16. jaanuaril  käis üheksandatel rääkimas SEB-pangas töötav Ringa Maripuu, kes on peale kõige veel ka SÜG-i vilistlane. See nö loeng oli samal päeval kõigil üheksandatel üle Eesti ning selle ülesandeks oli meievanuseid informeerida raha jaotamisest realistlikult. Nimelt, kuidas vajalikku raha kokku saada ning kulutada ja kas on mõttekas võtta kiirlaenu.

Esimeseks asjaks tegime läbi viktoriini, kus oli kuus küsimust. Küsiti näiteks, kui hästi me enda arust oskame raha jagada tarvilikeks asjadeks. Seal oli ka paar arvutusülesannet ning koht, kus pidi otsustama, mida teha vajaliku raha saamiseks, et osta iPad-i. Valikud olid kas laen, kogumine või järelmaks. Kõige odavamaks osutus kogumine, sest nii järelmaksuga kui laenuga lisandub veel raha soetatava asja algsumma otsa. Mõned meie klassis olid üllatunud, et järelmaksuga tuleb lõpuks alghinnast ikkagi kallim.

Koostasime kogu klassiga ühise pere eelarve, kelle vanemad teenisid Eesti keskmist palka. Kui olime täitnud koos loengu läbiviijaga tulu ja kulu lahtrid vastavate numbritega, siis alles jäänud vaba raha ei olnud tegelikult väga väike summa. Kuid eks me kõik siiski saime karmi reaalsusega tuttavaks, sest kõigile jõudis kohale, kui palju tegelikult kulub ellujäämisele tänapäeval ühel tavalisel 4-liikmelisel perekonnal.

Kõige lõpetuseks saime uuesti hinnata oma finantskirjaoskust ehk kõike seda, mida meile räägiti raha õigesti paigutamisest ja raiskamisest. Minule endale oli see materjal küll enamjaolt teada, kuid siiski suutsin leida tundmatuid ja huvitavaid fakte .

Heleri Soe, 9.B klass

ETLEJATE KONKURSI ETENDUS

Kolmapäeval, 30. jaanuaril kell 17.00 Kuressaare Linnateatris maakonna etlejate konkursi etendus "Me kohtume maa ja taeva piiril". Pilet 1.50.-

SÜG-Press

UUED KABAREE-ETENDUSED!

25. jaanuaril  kell 21.45
1. veebruaril  kell 19.00
PILETID JUBA MÜÜGIL SEKRETÄRI JUURES JA SPORDIHOONES!
OMALOOMINGU LEIUNURK

Laul kalapulgast

Üks priske ja mahlane
suur kalapulk
ulpis nagu laevuke
mõnusalt ja sihitult.
Ta õõtsus üles ja alla
ning hoidis kõigile
rasvastele kogemustele meeled valla.
Must vares või oli see ronk,
kes aknalaual maandudes
maitsvat palakest märkas
tegi aknal kraak-kraak
ja pöörane himu temas ärkas.
Astus tasa-tasa lähemale see vaak,
hiilis nagu kass see kraaks
ning kadunuks jäigi krõbe pala
nüüd püüda tuleb uus ja parem kala.

Triinu Jakson, 6.A

Saaremaa tondijutud

Kummituste maja

See lugu räägib ühest vanast majast, kus kummitas. See maja oli 2-korruseline ja mõlemal korrusel oli kaks korterit. Neid korruseid ühendas vana kriuksuv puutrepp, kus oli iga sammu kuulda.

Teisel korrusel ühes korteris elasid kaks sõbrannat. Ühel õhtul, kui nad kodus olid, kuulsid nad treppidel raskeid samme. Sammud lähenesid ja uksel käis koputus. Tüdrukud hüüdsid: „Jaa, sisse!“ Aga kedagi ei tulnud. Üks tüdrukutest läks siis vaatama, aga kedagi polnud. Nad oleks kuulnud, kui keegi oleks alla või kõrvalkorterisse läinud. Järgmise päeva õhtul kuuldi samme katusel. Ja nii hakkas olema igal õhtul. Tüdrukud hakkasid kartma ja kolisid ära.

Hiljem selgus, et esimesel korrusel oli vana naine voodisse surnud. Selle naise hing jäi aga majja alles. Maja sai päris kiiresti tühjaks, sest kummitus ajas nad minema.

Mihkel Rasu, loo jutustas ema.

Kuidas kord sahvris kolistamas käidi

Minu maakodu asub Viidumäel. Seal oli keegi sahvris kolistamas käind.

Oli sõjaaeg. Minu vanavanavanemad Mihkel ja Elviine elasid minu maakodus. Aeg oli sügisene ja läks vara pimedaks. Ühel ööl kuulsid nad, et keegi kolistab sahvris. Mihkel tahtis vaatama minna,mis seal on, aga Elviine ei lubanud ja lõpuks jäid nad kööki istuma ega avanud sahvri ust. Kui hommik kätte jõudis, avasid nad ukse. Sahvri aken oli eest ära tõstetud ja asjad segamini.

Siiani ei tea keegi täpselt, mis see oli. Kas kummitus või rüüsteretkel külamees.

Karl Hendrik Tamkivi, loo jutustas isa.

ÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD
2012/13 õa II poolaasta

ÕPETAJA AINE AEG KOHT
ARO, Kristi inglise keel T 14.50 314
ARO, Viljar matemaatika T 16.00 138
AUSMEES, Anu matemaatika 6B, 8A: E 15.00 407
10A, 11AB: E 16.00 407
AUSMEES, Mari muusika K 15.45 305
HAANDI, Ly kehaline kasv, terviseõp T, N 14.00 413
HAAVIK, Tiiu kehaline kasvatus E 16.00 SH
HOMMIK, Kätlin inglise keel, prantsuse keel E 15.30 203
ILVES, Rita eesti keel ja kirjandus T 16.00 411
JUNG, Aili kunstiõpetus T 16.00 137
JUNS-VELDRE, Maila fotograafia KOKKULEPPEL
KALLASTE, Alli algklassid KOKKULEPPEL
KARISE, Merit reklaamiõpetus KOKKULEPPEL
KELT, Ruta algklassid KOKKULEPPEL
KIIL, Urmas ajalugu, filosoofia E 15.45 310
KIKAS, Marit matemaatika T 14.00, K 14.00 416
R 13.00 310
KREISMAN, Sirje eesti keel ja kirjandus T 15.46 413
KULDSAAR, Merike geograafia K 14.00 317
KUUSEOK, Linda matemaatika 5B: E 14.00, 7B: T 14.00, 6A: N 14.45 406
KUUSEOK, Paavo matemaatika 12ABC: E 15.00, 10B, 11C: K 15.00 409
LAANEMÄE, Enn kehaline kasvatus KOKKULEPPEL
LAANES, Riina muusika R 14.30 305
LAURSON, Maret eesti keel ja kirjandus T 15.00 410
LOORPUU, Arne füüsika E 16.00 320
LULLA, Reet inglise keel T 15.00 307
LÕBUS, Virve tööõpetus K 15.30 ÕK 316
METSMAA, Aime kehaline kasvatus T 16.00 VÕI
MÄETALU, Marina algklassid KOKKULEPPEL
MÄGI, Margit algklassid KOKKULEPPEL
MÄGI, Ülle kunstiõpetus, joonestam T 15.45 301
MÖLDER, Mart bioloogia KOKKULEPPEL
NÕU, Elis saksa keel T 15.45 304
OJASAAR, Liis inglise keel T, N 16.00 308
OOPKAUP, Merje ajalugu, ühiskonnaõpetus 7AB, 8AB, 9AB: R 15.00 301
12ABC: E 16.00 301
PAASKIVI, Inga vene keel K 15.00 137
PAASMA, Raivo riigikaitse KOKKULEPPEL
PAJU, Ahti fotograafia KOKKULEPPEL
PAJU, Ljubov vene keel E 16.00 309
PAJU, Väino tööõpetus KOKKULEPPEL
PEIL, Indrek füüsika T, N 15.00, 16.00 310
PORS, Viire algklassid KOKKULEPPEL
PRII, Merle eesti keel ja kirjandus K 14.45 410
PRISKE, Marina vene keel T 15.00 313
RAND, Mia eesti keel ja kirjandus N 14.00 119
SCHAPEL, Marek matemaatika T 15.00 409
SEPPEL, Aina eesti keel ja kirjandus T 07.35 410
SINK, Irena algklassid KOKKULEPPEL 214
SINK, Kunnar arvutiõpetus E 16.00 401
TAMM, Ivar kehaline kasvatus KOKKULEPPEL
TAMM, Raili keemia E 16.00 416
TAMM, Ruth ajalugu KOKKULEPPEL
TRUU, Liina inglise keel E 15.45 315
TRUVERK, Kersti algklassid KOKKULEPPEL
UUSTULND, Maie algklassid KOKKULEPPEL
VAHTER, Inge bioloogia N 15.00 317
VÄLI, Anni inglise keel T 15.00 315
ÕUN, Diana vene keel E 16.00 019

Marek Schapel, õppealajuhataja

Viimati uuendatud Teisipäev, 22 Jaanuar 2013 22:45  
Bänner


Bänner