Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 364

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


8. jaanuar2013 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 364KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  09.01   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Metoodikanõukogu koosolek
15.00 Võõrkeelte ainekomisjoni koosolek
Jalgpalliturniir 5.-7. P

L  12.01   
Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor
Korvpall B-kl P PK  

E  14.01   
Klassivanemate koosolekud

T  15.01   
8.10 Sünnipäevaaktus
09.00 Direktsiooni koosolek
Õpilasesinduse koosolek
19.00 Kabaree kooliperele

K  16.01   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.30 Klassijuhatajate nõupidamine
17.00 Eelkool

N  17.01   
16.00 Gümnaasiumi mälumängu finaal
R  18.01    II veerandi ja I poolaasta lõpp
19.00 Kabaree linnarahvale
Ül. B. Alveri luulepäevad PK
Alg. kl II veerandilõpuaktus

L  19.01   
Ül. B. Alveri luulepäevad PK
Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

E  07.01    Viljar Aro
T  08.01    Indrek Peil. CERN-i superpõrguti
K  09.01    Indrek Peil. Eesti füüsikud CERN-is
N  10.01    Direktsiooni info
R  11.01    Iivi Vikat. Uudiskirjandusest raamatukogus
E  14.01    Viljar Aro
T  15.01    Anni Väli. Muljeid meie koolist
K  16.01    Anni Väli. Ajalooõpingutest ülikoolis
N  17.01    Direktsiooni info
R  18.01    Merle Prii. SÜG-Pressi loomest

DIREKTSIOON TÄNAB

Mari Ausmees, Riina Laanes, Rita Ilves ja kõik esinejad — meeleoluka kontserdi eest õpetajate jõuluvastuvõtul kapiitlisaalis.
11. klassid ja Anu Ausmees, Sirje Kreisman, Mari Ausmees — vahva kabaree esietenduse eest õpetajate jõulupeol.
Õpilasesindus — sisuka jõulunädalala korraldamise eest.
Mart Mölder, Tiiu Haavik, Linda Kuuseok, Merle Prii, Mia Rand, Alli Kallaste, Reet Lulla, Elis Nõu, Anu Vares — õpetajate uurimiskonverentsil esitatud sisukate ettekannete eest.
Marika Pärtel — õpetajate uurimiskonverentsi läbiviimise eest.

MIDA EESTI KOOL PEAKS ÕPILASELE PAKKUMA?

Võib küsida ka teisiti -  mida on õpilasel eesti koolilt saada? Või küsida hoopis,  mis peab tek¬kima õpilase ja kooli koostöös? Selle üle palusin oma jõulusoovis õpetajatel mõtiskleda. Kipub ju nii olema, et oma argipäevas takerdume pidevalt pisiasjade rägastikku ja nii võib põhieesmärk uduseks muutuda. Juba mitmed viimased aastad on moodne öelda, et kõige olulisem on lapse areng. Küllap jah - aga mida see tähendab ja kuidas arendatav ise seda enda jaoks tõlgendab?

Ühel detsembrikuu koolitusel mõtisklesin ka mina, mis siiski võiks olla need 3-5 asja, mida kool saab anda... Pähe tulid nad järgmises järjekorras:

 1. koolist peaks saama igavesti kestva sõpruskonna;
 2. kool peaks andma kogu eluks jõudu andvad mälestused e nn juured, millele toetuda;
 3. oluline on omandada enesereflektsioonioskus e oskus oma tugevusi ja nõrkusi määratleda;
 4. õpetajad peavad olema nii erilised, et saavad olla eeskujudeks oma õpilastele;
 5. iga koolipäev peaks pakkuma eneseteostuslik¬ke ülesandeid e ületamist vajavaid latte.

Muidugi võiks jätkata õpioskuste kujundamise, individuaalse arengu ja mille kõigega veel, aga liigne laialivalgumine ähmastab sageli ka olulist ja nii ei pruugigi kuhugi jõuda. Oma grupi nelja koolijuhiga jõudsime lõpuks järgmise loendini:

 1. tasakaalustatud koolikeskkond e sobiv ja arendav iga õpilase jaoks;
 2. adekvaatse enesehinnangu kujundamine;
 3. isamaa-armastuse süvendamine;
 4. iga õpilase ande avastamine ja arendamine;
 5. sõpruskonna loomine, mälestuste tekitamine ja juurte kasvatamine.

Ka siin on ühisosi ja kindlasti saab paremini - seepärast palungi võimalikel lugejatel saata mulle oma seisukoht. Nii jõuame ka oma kooli arengukava edasise arendamiseni, saame sügavamalt tunnetada iseennast ja kasvame rohkem kokku...

Viljar Aro, koolijuht

SAAREMAA PÄIKE 2013

Sul on olemas hea idee ja tegutsemistahteline tiim?
Kui jah, siis see siin on midagi sinule!

Ei ole veel ideid? Pole hullu, geniaalsed ideed sünnivad protsessi käigus!

Saaremaa Ettevõtjate Liit koostöös SA Saaremaa Arenduskeskusega ja Saarte Koostöökoguga viivad läbi juba viiendat aastat järjest koolinoorte äriidee konkursi

SAAREMAA PÄIKE 2013

Mis on Saaremaa Päike 2013?
Projekti eesmärk on tekitada noorte seas huvi Saaremaa majanduse arenguperspektiivide vastu, ärgitada õppureid olema loovad ja ettevõtlikud ning tahtma ja julgema võtta vastutust ettevõtjana.

Kes on Saaremaa Päike 2013 sihtgrupp?

 1. põhikoolide õpilased;
 2. õpilased, kes õpivad Saare maakonnas gümnaasiumis või kutseõppeasutustes;
 3. kohalikes kõrgkoolide filiaalides õppivad tudengid vanusega kuni 24 aastat.

Osalema oodatakse kuni 24 aastaste õppurite 1- kuni 4-liikmelisi võistkondi. Žürii, hindab esitatud ideekirjeldust, majanduslikku otstarbekust, kohaliku eripära väljatoomist, loomingulisust ja innovaatilisust.

Miks peaksin osalema Saaremaa Päike 2013 projektis?
Projekti raames toimub palju huvitavaid üritusi nagu ettevõtluspäev praktilise töötoaga, Saaremaa ettevõtete külastus, ettevõtlusõhtu ning pidulik lõpetamine! Kõikidel üritustelosalejaid inspireerivad Saaremaa ettevõtjad, kes jagavad oma kogemusi ja tarkusi.

Mis on auhinnaks?
Lisaks projekti käigus omandatud teadmistele, tutvustele ja esinemisjulgusele on
auhinnafond 1000 eurot!

Samuti on ettevõtjatel õigus panna välja eriauhindasid vastavalt oma eelistustele.
Hoia ennast kursis meie FB lehel Saaremaa Päike 2013
Saaremaa Päike 2013 või www.seliit.ee


SÜG-il parim „Gangnam Style“ paroodia

Noortehaal.delfi.ee korraldas möödunud aasta vaieldamatule hitile „Gangnam Style“ tehtud paroodiate paremushääletuse.

Võistlustulle läks kaheksa paroodiat ning parimaks osutus Saaremaa Ühisgümnaasiumi abiturientide ning õpetajate tehtud muusikaline etteaste. Oma poolehoidu avaldas suisa 53% hääletanutest (1471 häält).

Teisele sai Eesti koolinoorte paroodia, mis kogus 37% hääletanutest (1017 häält).

Video tehti SÜG-is toimunud õpetajate päeva puhul 2012. aasta sügisel. Palju õnne, Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetajad ja abituriendid, saite hakkama parima "Gangnam Style" laulu paroodiaga! Filmi saab vaadata YouTube lehelt.

SÜG-Press

SAAREMAA TONDIJUTUD

2012. aasta sügisel kuulutas Eesti Kirjanduse Muuseum välja Saaremaa tondijuttude kogumise võistluse. Oma pere hirmulugusid kogusid Saaremaa Ühisgümnaasiumist 6. klasside, 8.A ja 9.B klassi õpilased, kokku 34 tööd.

Loosi tahtel võitsid 2 külastuspiletit Tartu AHHAA- keskusesse Reiko Mäeorg (6.A), Sandra Aulik (8.A) ja Mairi Kukk (9.B).

Varsti avaldatavasse tondijuttude veebikogumikku soovitakse avaldada järgmiste meie kooli õpilaste tööd:
6.A klass – Andrea Ärmus
6.B klass – Elo Nõmm, Kaisa Raaper, Kerdo Salujärv, Henri Põrk
8.A klass – Sandra Aulik, Kirti Haller, Kerli Aksalu, Kaili Põder, Lilia Kivi, Alice Berens
9.B klass – Emma Peel

Aitäh aktiivse osavõtu eest!

Merle Prii, emakeeleõpetaja

ÕPETAJATE UURIMISTÖÖDE KONVERENTS

Koolivaheaja viimasel reedel (04. jaanuar) toimus traditsiooniliselt õpetajate uurimistööde konverents. Ettekandeid oli seekord kokku maagiline number seitse.

Konverentsi alustas Mart Mölder, kes andis ülevaate Darwinist, tema teooriatest, maailma¬vaatest ning suurkuju kaasaegsetest koos nende teooriate ning arusaamadega pärilikkusele.

Seejärel sai sõnajärje Tiiu Haavik, kelle teemaks oli „Kuidas tulla toime ülekaalulisusega“ ning kuulajad said põhjaliku ülevaate toitumisalustest, erinevatest dieetidest ning tervislikust eluviisist.

Linda Kuuseok tegi kokkuvõtte teemal „Infopädevused ehk miks Google´ist ei piisa“. Õpetajaskond sai ülevaate väga paljudest erinevatest nn kinnistest otsingusüsteemidest, mis on huvilistele Internetiavarustes küll avatud, kuid mille kasutamiseks peab juba baasteadmisi olema. Samuti jäi kõlama üleskutse, kus nii õpilastel kui õpetajatel on võimalik analoogilisest kursusest osa võtta. Õpilased peaksid huvi korral pöörduma Linda Kuuseoki või Indrek Peili poole.

Merle Prii tegi põgusa ülevaate Karja kirikust, mis väidetavalt on Saaremaa keskaegsetest kirikutest kauneim. Kuigi ajaloolased üritavad mõtestada tolleaegse Karja kihelkonna suurt tähtsust, jäävad ikkagi paljud saladused kiriku ümber veel avastamiseks.

Mia Rand keskendus teemale „Õpioskuste problemaatikast“, mis oli kokkuvõte viimase 15 aasta 6. klassidele mõeldud õpioskuste olümpiaadist. Tagasivaade andis tulemuseks, et SÜG-i esindus on enamik piirkondlikest võistlustest võitnud, vabariigist on esikoht Saaremaale tulnud kahel korral. Teemast jäi kõlama mõte, et isegi väga tublidel lastel on veel arenguruumi nii meeskondlikuks koostööks kui ainetevaheliseks lõiminguks.

Alli Kallaste, Reet Lulla ja Elis Nõu rääkisid teemal „Tahvelarvuti võimalustest“. Kool sai sügisel kingituseks kolm tahvelarvutit ning nüüd oli aeg teha kokkuvõtteid kasutamisvõimalustest. Kõik kolm ettekandjat leidsid, et tahvelarvuti avardab tohutult võimalusi suhelda maailma erinevate paikadega, teha mitmeid loomingulisi töid ning rikastada koolielu erinevate arvutiprogrammidega. Puuduseks toodi tahvelarvuti kallis omahind, kasutamiskindlus ning otsene kokkupuude igapäevase kooliprogrammiga.

Konverentsi lõpetas Kuressaare linnavalitsusest Anu Vares, kes tegi ülevaate Kuressaare linna arengukavast.

Oli töine ja vaimu virgutav konverents.

Aitäh Marika Pärtelile.

SÜG-Press

UUT KIRJANDUST RAAMATUKOGUS

E. Kivimaa, Tiia Kõnnussaar jt. Tartu Ülikool ja legendid (Menu Kirjastus, 2012)
M. Rehepapp  Disainispikker : tööraamat õpetajale disaini õpetamiseks (Eesti Kunstiakadeemia, c2012)
C. Lään  Rahvakalendri tähtpäevi : Eesti rahvakombed väikestele ja suurtele (TEA, 2012)
T. Kivirähk  Käsitöötuba : kunsti- ja tööõpetus : 4. osa : Tähtpäevakaardid (Koolibri, 2012)
K. Kurik  Raamat : kirjanduslik mälumäng (nii huvitav lugemine kui hariv seltskonnamäng) 2012
K. Vilbaste jt.  Suur koolilaste mälumäng : 1000 küsimust ja vastust (Cum Laude, 2012)
B. Oftring  Loomade rajad ja jäljed (loodusjuhi abil õpib laps jälgi ja jäljeradasid lugema) Koolibri, 2012

ÕPPEKIRJANDUS:
K. Kubri  Matemaatika õpik 2. klassile (Koolibri, 2009)
K.Kubri  Matemaatika õpik 3. klassile (Koolibri, 2010)
E. Nurk  Matemaatika 5. klassile. 1. osa (Koolibri, 2012)
T. Elvisto  Loodus- ja inimeseõpetus : tööraamat 2. klassile 1.osa + töövihik 2.osa (Koolibri, 2012)
Loodusgeograafia töövihik 8. klassile II osa (Avita, 2012)
K. Relve  Bioloogia õpik 8. klassile: 2. osa (Avita, 2012)
M.M. Piir  Inimesed ajas : ajalooõpik 5. klassile I-II osa (Avita, 2011)
V. Mitting  Muusika kasutusvõimalusi eesti keele ja kirjanduse tunnis (Koolibri, 2012)
I. Garšnek  Muusikaõpik gümnaasiumile: 19.sajandi muusika. Eesti muusika kujunemine (Avita, 2012)
Ettevõtlikkusest ettevõtluseni : gümnaasiumiõpik (Sihtasutus Teadlik Valik, c2012)
Riigikaitse : Gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele (Kaitseministeerium, 2012)
Contact: Simulation of life in Paris/ Communication game (prantsuse keele õppemäng) Creative.., 2012
Quartier Latin. Prantsuse keele töövihik (Avita, 2012)

LASTE- JA NOORTEKIRJANDUS:

Merca (M. Jääger)  Mullivesi (luuleraamat lastele) TEA Kirjastus, 2009
K. Kass  Peeter ja mina (Tänapäev, 2012)
T. Saar  Eduard ja Pihla hakkavad töövarjudeks (11 ameti põhjalik tutvustus) Koolibri, 2012
L. Rennison  Poisid, stringid ja ogar kass : Georgia Nicolsoni pihtimused (Tiritamm, 2003)
Õudusjuttude varalaegas (õudusjuttudekogu vilunud hirmusõbrale, kes teab, et kui koll on juba siruli maas, siis ei tasu teda enam kepiga torkima minna; raamatu pildid on sama jõledad kui tegelased:)) Sinisukk, 2011
J. Krüss Timm Thaler ehk Müüdud naer : romaan noorele lugejale (Tänapäev, 2012)
I. Soopan  Kõik poisid ei saa suureks (kaasakiskuv raamat 10 -14 aastastest poistest) Eesti Päevaleht, 2008
M. Keränen  Varastatud oranž jalgratas (hoogne, tempokas ja tänapäevane lugu Tartu Supilinnast) 2008
M.L. Tamm  Mõtleme lastele, kellel on raskem

ILUKIRJANDUS:
A. Kivirähk Lood (Eesti Keele Sihtasutus, 2012)
A. Kõomägi  Hea firma (romaan räägib edukast ärist täiesti ootamatu nurga alt) Jumalikud Ilmutused, 2011
P. Kangur  Urmas Alender : lõputa lookleval teel (eluloo raamat) Ajakirjade Kirjastus, 2010
A. Ammas  Kaie Kõrb : unistuste nimel (eluloo raamat) Fookus Meedia, c2011
K. Vainküla  Ervin Abel. Siin ma olen (eluloo raamat) Menu Kirjastus, 2010
P.- R. Purje  Aitab naljast! : legend Dan Põldroosist : Dan Põldroos, 6.03.1970 - 5.05.2007 (2011)
E. Kaun  Minu India : mister Singhi surm ja tuhat tassi chai'd (Petrone Print, 2012)
U. Randmaa  Minu maailmameri : esimene eestlane, kes purjetas üksi ümber maakera (Petrone, 2012)

Uudiskirjanduse kohta leiate infot raamatukogu andmebaasist  
RIKSWEB  http://192.168.0.5/riksweb/

Iivi Vikat, raamatukogu juhataja

OMALOOMINGU LEIUNURK

Sellenädalases leiunurgas on 3.B klassi laste omalooming.

„Talv“

Õues oli öö nii pime,
seega pole üldse ime,
et kogu muumimaja unes
seisab vapralt tuisulumes.
Ümber oru aina hanged.

Karl Anders Gutman„Muumioru talv“

Must oli taevas ja sinine lumi,
Muumiorus valitses talveuni.
Kõik väikemutukad nägid kevadest und,
kuigi õues sadas ikka veel lund ja lund.
Kevad oli veel kaugel.

Krisse Pulk

„Talvine loodus“

Taevas on must ja lumi on valge
tuisk oli voolinud kõrge hange.
Eemal seisis lumehange sarnane maja,
sinna ei saanud keegi jala.
Mullapraost kostis mutukate unine kaja.

Emma Kirs

„Rahutu Muumitroll“

Muumiorgu kätte jõudnud talv,
meri magab sügavalt jää all.
Ainult väike Muumitroll
nii rahutu on ta,
sest trollitalvel tema meil magada ei saa.
Paula Aarnis

Viimati uuendatud Teisipäev, 08 Jaanuar 2013 17:49  
Bänner


Bänner