Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 358

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


20. november 2012 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 358KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  21.11   
11.35 Edasiõppimise võimalused välismaal (gümnaasiumile)
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Kadri-Mardi võrkpalliturniir
17.00 Eelkool
MK infomess Tuleviku kompass

N  22.11       
10.45 Kogunemine põhikoolile aulas
11.45 Kogunemine Gümnaasiumile aulas
16.00 Gümnaasiumi mälumängu III voor

R  23.11   
10.00 Lingvistika õppepäev
Ül. B. Alveri luulepäevad G

L  24.11   
09.00 Maakonna kuni 18- aastaste noorte malevõistlused
Ül. B. Alveri luulepäevad G
Väitlemise meistrivõistlused, I etapp

E  26.11   
09.00 Kohtumine lasteaedadega ( 141)
10.45 Klassivanemate koosolekud
18.30 Lastekoori ristimine

T  27.11   
09.00 Direktsiooni koosolek
15.50 Õpilasesinduse koosolek

K  28.11    
10.30 Teadusbuss Väike Vanker
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Ainekomisjonide esimeeste koosolek

N  29.11    
11.00 Koolijuhtide koolitus (141)

R  30.11   
14.00 Saaremaa
Miniteaduspäevad

21.00
22. kabaree viimane etendus
Vene keele kooliolümpiaad G

L  01.12   
Saaremaa Miniteaduspäevad
Füüsika lahtine võistlus    

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  21.11    Marek Schapel. Nädalalõpp HKHK-s
N  22.11    Direktsiooni info.
R  23.11    Marika Pärtel. Koolijuhtide kursuse lõputöödest
E  26.11    Viljar Aro
T  27.11    Diana Õun. Inspireeriv õpikeskkond koolis
K  28.11    Kristi Aro. Baltimaade rootsi keele õpetajate konverentsist
N  29.11    Direktsiooni info
R  30.11    Liis Ojasaar. Inglise keele õpetajate aastakonverentsist

DIREKTSIOON TÄNAB

Ülle Mägi – õpilaste suurepärase ettevalmistuse eest maakonna kunstikonkursiks "Kunstivikker"
Õilasesindus – Suure Jäljendusvaadendi korraldamise eest
Virge Treiel – 4.- 5. kl tüdrukute rahvastepalli võitkonna ettevalmistamise eest prk vooruks

ÕNNITLEME

Õnnitleme Tulevikutalent 2012 stipendiaate teaduse kategoorias: Robi-Jürgen Algo 11b ja Gerda Nelis 11b

SÜG-Press

ÕPETAJA PROFESSIONAALSUSE TOETAMISEST KOOLI TASANDIL

Just sellisel teemal sooviti minult ettekannet Välishindamise Aastakonverentsile 2012 Haridusministeeriumis 15. nov. Loo teljeks sai õnnelikkus ja ettekanne ise sobis kenasti järjeks professor Margit Sutropi esinemisele. Kõikide ettekannete esitlusi saab vaadata HTM-i kodulehelt.

Alustasin sellest, et mul on nüüd kolm uut õpetajat, tänu kellele ma õpin hoopis teisiti kui varem - minu lapselapsed. Ja nad on enamasti kogu aeg õnnelikud - nii ka mina. Ja kui nad on mõnikord õnnetud, siis tahan teha kõik selleks, et nad oleksid taas õnnelikud. Ka koolis peaks nii olema, et õnnelike õpetajate tõttu on õpilased õnnelikud ja kui õpetajad on mõnikord õnnetud, siis tahavad õpilased teha kõik selleks, et nende õpetajad oleksid taas õnnelikud.Tõepoolest - kui tahad olla professionaalsem õpetaja, siis MIKS? Ehk selleks, et õpetada õpilasi paremini - aga MIKS? Ehk selleks, et nendel läheks elus paremini - aga MIKS? Ehk selleks, et siis kõigil läheb elus paremini- ka minul endal... Ja siis olen õnnelik!

VAID ÕNNELIK ÕPETAJA SAAB ÕPETADA ÕPILASI ÕNNELIKUKS!

Paar kuud tagasi kirjutasin Aleksander Pulveri kirjeldatud õnnevalemist. Mida siis kooli tasandil saab teha, et õpetaja oleks õnnelik?

1. Vajalik oleks olla võimalikult sõltumatu oma otsustes

Õpetaja tõepoolest saabki teha üsna palju otsustusi ise... Ka parimate praktikatega tutvumine suurendab iseseisvustunnet. Kindlasti on oluline tugi psühholoogilt, sotsiaalpedagoogilt ja võimaluse korral ka logopeedilt. Koolis rakendunud õpiabisüsteem aitab samuti kaasa õpetaja suuremale kindlustundele...

2. Tunnetatud võimekus e ma suudan
Siin on kõige tähtsam olla aldis väljakutsetele- pakkuda välja ideid, osaleda konkurssidel, uurida, juhtida projekte jpm. Kindlasti tuleb kasuks oma erioskustele rakenduse leidmine koolis. Oluline on juhtkonna toetus ja erinevad tunnustusvõimalused...

3. Positiivsed suhted
Küllap on meie koolis suhete valdkonnas olulised õpetajate ühistegevus ja seltsielu, ühine õpetajate tuba versus vaheruumid ja ühist „keelt“ kujundavad ühiskoolitused. Ilmselt on arenguruumiks kogu info selline edastamine, et võimalikult kõik sellest täpselt ühtemoodi ka alati aru saaksid...

4. Elu siht
Eks me püüa eri moodidel oma tööd mõtestada ja väärtustada. Ka käesolev artikkel täidab seda eesmärki. Eriti oluline on õpilaste ja vilistlaste tagasisidemed ja nii ameti- kui ka firmauhkus. Suur roll on töökeskkonnal - et meil oleks mugav ja soe ning klassiruumides kõik vajalik.  Vähe tähtis pole ka abikaasadega suvelõpu ärasaatmine ja jõuluvastuvõtt, sündivate laste meelespidamine ja vanavanema positsiooni tähtsustamine...

5. Isiksuslik areng
Küllap on arendavad igasugused esinemised - pedagoogilistel kõnelustel, uurimistööde konkursil, koolitustel. Kindlasti on väljakutseks võimalus teisi koolitada, olla mentoriks praktikantidele või uutele õpetajatele. Vastutus- ja eneseteadvustunnet peaks tõstma kaasamine juhtimisse - ainekomisjonid, Nõukoda, tehnikanõukogu jne...

6. Eneseaktsepteerimine
Minu arvates on üks õige õpetaja ikka mingi “kiiksuga” ja koolil oleks mõistlik neid aktsepteerida e ka õpetajatele läheneda individuaalselt. Samuti on mõistlik oma nõrkusi kompenseerida tugevustega... Nii tekivadki lood lennuraamatutesse ja vilistlaste mälestustesse...

Iga õnnefaktorit võib veelgi suurendada - tuleb vaid tahta ja teadvustada. Järgnev slaid on koostatud meie kooli kohta. Usun, et kõik vastab tõele. Seda saab aga ka isikustada - hinnangute ootamiselt eneseanalüüsile, isetegemiselt koostööle jne.Ja lõpetuseks. Meie vastutamegi parema tuleviku eest - õpetame ja kasvatame ju tulevasi riigikoguliikmeid, arste, õpetajaid, ehitajaid –
kõiki inimesi. Kui tahame, et nad oleksid oma tulevikus õnnelikud, siis peame ise seda juba täna olema - iga päev, iga kell.Soovin meie ühisele koolile õnnelikke õpetajaid ja koolitöötajaid, õnnelikke õpilasi ja lapsevanemaid, õnnelikke linnajuhte ja haridusametnikke, õnnelikke linlasi ja saarlasi!

Viljar Aro, koolijuht


MAASTIKUMÄNG

Reedel, 16. novembril käisime klassiga taskulampidega maastikumängul.
Selle viis läbi meie klassi ühe lapse ema. Maastikumäng toimus Kuressaare Tervisepargis.Alguses kontrollis politsei meie helkureid. Siis läksime rajale. Seal pidi leidma 15 punkti. Need olid asetatud 2 kilomeetrisel rajal. Iga pere oli üks meeskond. Minu meeskonnas oli veel mu pinginaaber. Esimene küsimus oli lihtne, kus küsiti meie kooli asukohta. Teise küsimusega jäime natuke jänni, teada oli vaja linnapargi vanust. Variandid olid: A-650, B-150, C-50. Alguses arvasime, et linnapargi vanus on 150. Kuid pärast panime ikka 650.

Järgmised küsimused olid juba lihtsad. Vahepeal oli küsimuste vahe nii pikk ja me kahtlesime, kas on ikka kõik punktid leitud. Viimane küsimus oli selline: "Kes on Konstantin Vassiljev?".
Mina teadsin seda kohe, kuna ta on minu lemmiksportlane. Seejärel olid meil kõik punktid tehtud. Vaatasime õigeid vastuseid. Olime üllatunud, meil oli kõik õige. Saime ka medalid. Pärast mängisime lastega tagaajamist.Seejärel ootas meid üllatus. Me saime õhku lasta Hiina laterna. Ma pole kunagi neid näinud. Hakkasime koju minema. See oli väga põnev üritus.

Mihkel Keso, 3.a klass

Suured tänud Evelinile ja Kristale imetoreda ürituse läbiviimise eest; Hendriku memmele, Liiliale ning Meritile  maitsvate pirukate ja kookide eest; Annele transpordi eest!!!

Kõigi laste ja vanemate nimel tänades,
õp  Margit

UUT KIRJANDUST RAAMATUKOGUS 19.11.2012

A. Lindemann, E.Bachmann Arenguvestluse mooduli kasutamine eKoolis : Pratktiline juhendmaterjal (AS Aktaprint, 2012)
I. Rohtmets Mitmekesisus - maailma loov alge (loodusest, teadusest ja ühiskonnast kõnelev koguteos kõige laiemale lugejate ringile) MTÜ Loodusajakiri, 2012
M. Kukk (koostaja) Retsepte piimast (Imavere: Eesti Piimandusmuuseum, 2012). Töövihik piimast (Imavere: Eesti Piimandusmuuseum, 2012)
Mari Lepik (koostaja) Sörwema – Sõrvemaa: Sõrvemaast jutustavad peatükid raamatust "Saaremaa enne ja nüüd"/ Martin Körber (Salme vald : MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts, 2012)
Helme - Tõrva ajaloost (Tõrva Pensionäride Ühenduse kingitus SÜGi Hostelile,13.-14.07.2012)

Ostetud MTÜ SÜGress rahadest:

L.-H. Olsen Loomade ja lindude märgid & jäljed. Loodusesõbra käsiraamat (raamat õpetab tähele panema ning mõistma loomade ja lindude elutegevuse jälgi) TEA, 2012
Puud: Seemnest võimsa metsani; Aarded: Kaotatud ja leitud varandused;  Tähed: Sünnist musta auguni + CD (kaasas interaktiivsed arvutimängud, millega saab testida oma teadmisi ja oskusi) TEA, 2012
K. Gilbert Looduslik kosmeetika : 35 sammsammulist juhendit koduse kosmeetika valmistamiseks
(Hiina: Wild Frog, c2012)
I. Karjus Metsamoori taimekosmeetika : pühendusega naistele, kes ju alati kaunist ihalevad (2010)

KG ja SÜGi õpetajate ühiskonverentsi tööd  22.10.2012:

Marina Mäetalu
Kooli ja lasteaia koostöö [Võrguteavik]  (Kuressaare, 2012)
Margit Düüna Koostööst ja suhetest koolituskeskuses Osilia [Võrguteavik]
Raina Tiidovee Koostöö ja suhted vanematega [Võrguteavik]
Endel Tustit Õpetaja/treeneri elukestev koostöö oma õpilastega [Võrguteavik]
Riina Haljas Koostöö Meie KG toimimise näitel [Võrguteavik]
Anneli Meisterson Koostöö ja suhted ehk kuidas me õpilasvahetust tegime [Võrguteavik]
Marit Tarkin Kujundav hindamine –võimalus koostööks ja headeks suheteks [Võrguteavik]
Anne Teigamägi SÜGi koostöö kõrgkoolidega ja teadusasutustega [Võrguteavik]
Inge Vahter Puhkereedepärastlõuna – loodusainete ainekomisjoni üritus õpetajatele [Võrguteavik]
Rita Ilves Miniteatripäevade juhtimisstruktuur [Võrguteavik]
Diana Õun Kabaree lennu ühtsuse loojana [Võrguteavik]

ÕPPEKIRJANDUS:

A. Salumaa Matemaatika töölehed 5. klassile (Avita, 2012)
P. Palm Matemaatika kontrolltööd 5.klassile (Avita, 2012)

LASTE- JA NOORTEKIRJANDUS:


H. Vilep Üle põhjatu kuristiku (jutustuses saadakse võitu hirmudest, väärtustatakse peret ja usaldust, tullakse välja keerulistest olukordadest jne.) A-Disain, 2011
R. Reinaus Kivid, tulnukad ja sekt (raamatust „Mõistatus lossivaremetes” tuntuks saanud tegelased) 2011
J. Asher Kolmteist põhjust (autori esimene romaan jutustab ühe enesetapu järellainetustest, teos sai ilmudes kiiresti populaarseks ning võitis üle kümne noortekirjanduse preemia) Tänapäev, 2010

ILUKIRJANDUS:

T. Õnnepalu Mandala (raamatus on oma koht nii kassidel kui nende peremehel, aga ka väikesel poisil Joosepil, vana mõisa ammukadunud rahval ning selle uutel asukatel, kes kõik otsivad oma õnne valemit) Varrak, 2012
W. P. Young Hurtsik (Kanada päritolu autor kirjutas raamatu algselt oma kuuele lapsele elutõdede leidmiseks, kuid sellest sai kiiresti ülemaailmne nähtus…) Tänapäev, 2010

Uudiskirjanduse kohta leiate infot raamatukogu andmebaasist  
RIKSWEB  http://192.168.0.5/riksweb/

Iivi Vikat, raamatukogu juhataja

KUNSTIVIKKER 2012

Eelmisel teisipäeva, 13. novembril, toimus Kuressaare Ametikoolis Saaremaa koolinoorte kunstikonkurss Kunstivikker. Konkursitööna pidi valmima segatehniks töö, mis oli pühendatud Ametikooli 90. juubelile. Meie kooli õpilased esinesid väga edukalt.

Meril Kallasmaa, Victoria Käesel 9a töö „Pidu“ - I koht 7.-9. kl vanuseastmes
Aleksandra Männik, Kaisa Raaper töö „Sünnipäev“

Õnnela Luhila 10c, Pärlin Luhila 12c töö „Juubel“ - III koht gümn. vanuseastmes.

Õpilaste juhendaja  Ülle Mägi.

Palju õnne kenade saavutuste eest!

Triino Lest, huvijuht

 
Bänner


Bänner