Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press nr 332

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


21. veebruar 2012 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea  - Number 332KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

K  22.02   
14.00 Direktsiooni koosolek
15.30 Klassijuhatajate nõupidamine

N  23.02
12.00 Algklasside vabariigi aastapäeva aktus
13.00 Põhikooli vabariigi aastapäeva aktus
14.00 Gümnaasiumi vabariigi aastapäeva aktus

R  24.02   
ISESEISVUSPÄEV

E  27.02   
10.45 Klassivanemate koosolekud

T  28.02   
16.00 Õpilasesinduse koosolek

K  29.02   
14.00 Direktsiooni koosolek

N  01.03   
16.00 Põhikooli mälumängu III voor

R  02.03   
Ül Kõnekonkurss Kuldsuu
Inglise keele olümpiaadi lõppvoor
Saksa keele olümpiaadi lõppvoor

L  03.03   
10.00 Jukukool
Inglise keele olümpiaadi lõppvoor
Saksa keele olümpiaadi lõppvoor
Majandusolümpiaadi piirkonnavoor
Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor G

P  04.03   
Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor G

DIREKTSIOON TÄNAB

Anu Ausmees, Linda Kuuseok – õpilaste suurepärase ettevalmistuse eest Nuputa matemaatikaviktoriini maakonnavooruks

Mari Ausmees, Riina Laanes – õpilaste suurepärase ettevalmistuse eest muusikaõpetuse olümpiaadi lõppvooruks

Kristi Aro, Liis Ojasaar, Liina Truu – õpilaste hea ettevalmistuse eest inglise keele olümpiaadi maakonnavooruks

Erle Pulk – õpilase väga hea ettevalmistuse eest saksa keele olümpiaadi maakonnavooruks

Aina Seppel, Rita Ilves, Sirje Kreisman – õpilaste suurepärase ettevalmistuse eest maakondlikuks kõnevõistluseks

Triino Lest, Diana Õun, õpilasesindus ja kümnendikud – maakonna koolide vilistlased – Jukukooli tutvustamise eest maakonna põhikoolides

VEAPARANDUS

7. veebruari infolehest on keemiaolümpiaadi tulemustest välja jäänud
9. klassi 4. koht Maria Aarnis SÜG

Vabandame!

Marek Schapel, õppealajuhataja

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  22.02    Kristi Aro: Rootsi keele õpetamise arengutest Eestis.
N  23.02    Direktsiooni info
E  27.02    Viljar Aro
T  28.02    Margit Mäg: Erivajadustegaõpilane matemaatikatunnis 2.
K  29.02    Marek Schape: Seadusemuudatustest elamumajanduses.
N  01.03    Direktsiooni info.
R  02.03    Monika Raudsik: Mida teha õpiraskustega õpilastega koolis?

SAKSA KEELE OLÜMPIAADI MAAKONNAVOOR

17. veebruaril toimus saksa keele olümpiaadi maakonnavoor 8. – 9. klassidele. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised (osales 16 õpilast):

1. koht Meeri Martinson KG
2. koht Lauri Leemet SÜG
3. koht Diana Rist Leisi KK

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja

INGLISE KEELE OLÜMPIAADI MAAKONNAVOOR

18. veebruaril toimus inglise keele olümpiaad 5. – 6. klassidele. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:

5. klass (28 osavõtjat)
1. koht Annemai Sepp Kihelkonna Kool
2. koht Mesike Tõrv Leisi KK
3. koht Janely Rüdein Kaarma Kool
4. Markus Toomsalu SÜG
9. – 10. koht Liisa Veliste SÜG

6. klass (25 osalejat)
1. koht Greetel Männiste Leisi KK
2. koht Eva Aarnis SÜG
3. koht Aile Saar KVK
4. koht Artti Raasuke SÜG
6. koht Karin Nuut SÜG
8. koht Agnes Kesküla SÜG
9. koht Karl Viik SÜG

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja

KÕNEVÕISTLUS

Esmaspäeval, 13. veebruaril toimus Kuressaare Raekojas maakondlik kõnevõistlus. Ürituse eestvedajaks on pikemat aega olnud Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium. Seekord oli osalejaid kuuest koolist: Saaremaa Ühisgümnaasium, Kuressaare Gümnaasium, Kuressaare Vanalinna Kool, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, Orissaare Gümnaasium ja Valjala Põhikool.

Arvestust peeti kahes vanuseklassis: 8. – 9. klass ja gümnaasium. Igal õpilasel tuli kodus ette valmistada üks kõne ning kohapeal teises voorus loositi võistluskõnede teemad välja, mida peale väikest ettevalmistusaega esitama tuli hakata.

Tulemused olid järgmised:

Noorem vanuseaste:
I koht Hanna Tuus SÜG
II koht Annely Kasela OG
III koht Kristiina Maaste OG
Eripreemiad:
Ott Pukk KVK
Tiina Nõmm Valjala PK

Vanem vanuseaste:
Grand Prix Artur Loorpuu SÜG
I koht Mikk Rang SÜG
II koht Merily Porovart OG
III koht Gerda Vaigo KTG
Südamlikkuse eripreemia: Ann Tarkin KG

Artur läheb Saaremaad esindama juba 2. märtsil Põltsamaale kõnekonkursile Kuldsuu.

Aina Seppel, emakeeleõpetaja


MATEMAATIKAVIKTORIIN NUPUTA

Neljapäeval, 16. veebruaril toimus Kuressaare Gümnaasiumis maakonna matemaatikaviktoriin Nuputa 5. – 7. klassidele. Kokku osales 24 kolme- ja neljaliikmelist võistkonda kümnest koolist.

Parimad peastarvutajad olid

Kaire Looris (5. klass) – Muhu PK
Sven Mihkel Lember (6. klass) – KG
Silver Sepp (7. klass) – Valjala PK

Võistkondlikud tulemused olid
5. – 6. klass
I – II koht Tornimäe PK
I – II koht SÜG II võistkond (Karl Viik, Karel Äär, Triinu Jakson, Sofia Demi Li Valge)
III koht Leisi KK

7. klass
I koht Kuressaare Vanalinna Kool
II koht SÜG (Taavi Kuuseok, Kirti Haller, Mari Kolk)
III koht Valjala PK

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja

ÜLERIIGILINE MUUSIKAÕPETUSE OLÜMPIAAD

VI Üleriigiline muusikaõpetuse olümpiaad 6. -7. klasside (noorem rühm) ja gümnaasiumiklasside   (vanem rühm) õpilastele toimus Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias laupäeval, 18. veebruaril.
Olümpiaad toimub üle aasta.

Piirkondlikud voorud olid juba jaanuari lõpus, kus selgusid iga maakonna parimad, kes pääsesid üleriigilisele olümpiaadile.
Saaremaad läksid sel korral esindama Eva Aarnis (6b klass) ja Kärt Männa (10a klass).  

Taas algasid meeletud ajakirjade (Muusika) lugemised, veebilehtede tudeerimised, muusika kuulamised, laulmised, lugude harjutamised, noodiharjutuste laulmised (nii astme- kui tähtnimedega), ja muidugi muusikateooria kordamine.

Piirkondlikus voorus pidi esitama ka ühe kirjaliku töö – essee teemal „Minu muusikaelamus“ või kontserdi arvustuse. Piirkonna võitjate tööd läksid kohe vabariiki edasi, neid enam näha ei saanud, rääkimata nende parandamisest.

Niisiis tuli vabariigis kokku 23 õpilast nooremas vanuseastmes, ja 25 vanemas. Päeva alustati hommikul kohe kirjaliku tööga, mis koosnes ka muusika kuulamisest. II osa oli noodist laulmine, kus saadi omale loosi teel üks väike ülesanne ja pidi seda kohe ka laulma hakkama (kas siis astme- või tähtnimedega). Päeva teisel poolel saime kuulda igalt lapselt kodus õpitud laulu  ja kuulda ka nende enda kirjutatud teoseid. Need kaks viimast osa olid avalikud esinemised. Eriti oodatud on alati olnud viimane osa – omalooming, kus on väga põnevaid leide, huvitavaid pille (sel korral sai gümnaasiumi astmes kuulda ukulele't).  Viimane osa oli essee, mis oli varem maakonnast teele saadetud.

Päeva lõpus said paremad lauluesitajad ja omaloomingu autorid lõppkontserdil oma teoseid veel korra kõigi ees mängida (ja juba etteruttavalt öeldes, ka meie Kärt Männa esitas oma imeilusa laulu), vaheldumisi autasustamisega.

Kõik olümpiaadil osalejad olid väga väga tublid! Ja seega said ka kõik omale diplomid (kuld-, hõbe- või pronksdiplom). Lisaks jagati ka eripreemiaid.

Ja kuidas siis meil läks?

Nooremas vanuseastmes sai Eva Aarnis kulddiplomi (6. koht) - juhendaja Riina Laanes.

Vanemas vanuseastmes sai Kärt Männa hõbediplomi ja eripreemia gümnaasiumiastmes „Parim lauluesitus“ - juhendaja Mari Ausmees, Pilvi Karu, Aili Põllupüü.

Kärdi omaloomingu esitamisel oli suureks abiks ka Sandra Kahu (11A).

Iga vanuseastme 3 parimat pälvisid võimaluse osaleda I Rahvusvahelisel muusikaõpetuse olümpiaadil aprillikuus Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Järgmine muusikaõpetuse olümpiaad toimub juba 2 aasta pärast!  Palju õnne veelkord tänavustele osalejatele ja nobedat sulge uutele tulijatele lugude kirjutamiseks!

Riina Laanes, muusikaõpetaja.

BRIDŽ

Laupäeval, 18. veebruaril toimunud kooli bridžimeistrivõistluste V etapi tulemused:

I koht R. Sõber — S. Sepp (10C)
II koht M. Lember (12.C) — M. Rüütel (11C)
III koht K. Saar — S. Matt (12C)

Arne  Loorpuu, bridžiturniiri korraldaja

NUHKUR NAHISTAB

Siinses rubriigis anname teile lahendada ühe ülesande. Kes esimesena toimetab õige vastuse õpetaja Merle Prii kätte (mitte tema postkasti
õpetajate toas!), siis teda ootab pisikene üllatus!

Head lahendamist!
1. Kes on kuninga abikaasa?
2. Mis riigi pealinn on Dublin?
3. Mis värv saadakse punase ja sinise kokkusegamisel?
4. Mis on Prantsusmaa pealinn?

Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe sõna. See ongi oodatavaks vastuseks!

SÜG-Press

SEGAKOOR KREEDO LAULULAAGER

Segakoor Kreedo käis ühel veebruarikuisel  nädalavahetusel oma selleaastases 1. laululaagris Valjalas. Häält käis seadmas lauluõpetaja Pilvi Karu - tänu talle! Oli tore sõbralik ja kasulik laager!


Pilvi Karu hääleseadmist õpetamas

Mari Ausmees, Kreedo juhendaja

JUKUKOOL

Laupäeval, 18. veebruaril toimus tulevastele SÜG-i 10. klassi astujatele Jukukool. Ettevõtmise eesmärgiks on tutvustada kooli ja tulevasi aineprogramme.

Alustuseks tuli enda nimi kirja panna, siis jaotati rahvas viide gruppi ning enne tundide algust tegid üheteistkümnendikud soojenduseks paar kabareenumbrit. Ja siis tulid tunnid. Mida seal tehti, räägiti, õpetati?

Emakeel: Õpetajad Sirje Kreisman ja Rita Ilves leidsid, et SÜG-ist paremat kooli pole (sest muidu nad siin õpetajad poleks) ja kindlasti tasub oma õpinguid just siin jätkata.

Keemia: Väike katsemaagia ja siis seletused sinna juurde. Kas neid katseid ka järgneva kolme aasta jooksul teha saab, on küll kahtlane, kuid muljet avaldas see kindlasti.

Matemaatika: Õpetaja Paavo Kuuseok tegi selgeks, mis meid ees ootamas on ning ilmselt nii see just ongi.

Võõrkeeled: Vene keeles tantsisime. Edaspidistes tundides vaevalt me seda enam teeme, kuid huvitavaid tunde lubab selline algus kindlasti.

Astronoomia: Ülevaade füüsika uuest ainekavast ning näited sellest, kuidas maailmaruumi ja ka elu võib mitut moodi, õigesti mõista.

Oli tore ja kasulik laupäev. Loodetavasti teisest Jukukooli päevast võtavad maakonnakoolide kõrvalt osa ka rohkemaarvuline SÜG-i üheksandike pere. See ei tähenda midagi, et tead ja tunned kooli, gümnaasium on ikka hoopis teine tera.

Järgmine Jukukool toimub laupäeval, 3. märtsil. Kohtumiseni!

Milvi Marle Prii, Jukukoolis osalenu

 
Bänner


Bänner