Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press nr 325

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


20. detsember 2011 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea  - Number 325KOLMAPÄEVAST NELJAPÄEVANI

K  21.12   
15.30  Õppenõukogu
19.00  G Jõulupidu

N  22.12   
16.00  Direktori vastuvõtt kooli töötajatele
19.00  Kabaree-etendus

VAHEAEG 23. dets – 08. jaan

R  06.01    10.00  Õpetajate uurimistööde konverents

E  09.01    10.45  Klassivanemate koosolekud

T  10.01    16.00  Õpilasesinduse koosolek

K 11.01   
14.00  Direktsiooni koosolek
15.00  Metoodikanõukogu koosolek

N  12.01               
Kooli viktoriin

L   14.01   
10.00  Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

DIREKTSIOON TÄNAB

Merike Kuldsaar – õpilaste väga hea juhendamise eest geograafiaolümpiaadi maakonnavooruks
Hendrik Kuusk ja meediaring – Saarte Hääle noortelehe Vahtraleht väljaandmise eest

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  21.12    Irena Sink: Jõulunäpukas
N  22.12    Direktsiooni info
VAHEAEG
E  09.01    Viljar Aro
T  10.01    Monika Raudsik: Õpiabi koolitusest
K  11.01    Marek Schapel: Eksam kui uuring
N  12.01    Direktsiooni info
R  13.01    Triino Lest: Talvine Küpros


SISEKONTROLL

Töövihikute täitmine

22. DETSEMBER

Seoses veerandilõpuga toimuvad 22. detsembril 6 esimest tundi lühendatult järgmistel aegadel:
1. tund: 08.10 – 08.40
2. tund: 08.45 – 09.15
3. tund: 09.30 – 10.00
4. tund: 10.15 – 10.45
5. tund: 11.00 – 11.30
6. tund: 11.45 – 12.15

Seetõttu on sel päeval tööõpetuse bussi väljumisajad järgmised (sulgudes Upalt väljumise aeg):
08.00 9A klass (09.15)
09.23 6A klass (10.40)
10.50 5A klass (12.10)

Söömised on järgmistel aegadel:
10.45 - algklassid
11.30 - põhikool
12.15 – gümnaasium

Marek Schapel, õppealajuhataja

LUGUDE VÕLU

Viimaselt väärtuskasvatuse konverentsilt jäi eriti meelde TÜ õppejõu Olga Schihalejevi narratiivide töötuba ja tema materjalid. Praegune maailm ei ole kahjuks lugudekeskne - toimumas on hoopis vastupidised protsessid:

 • Me eraldame pea südamest. Tulemuseks on mõistus, mis ei tea, kuidas tunda, ja südamed, mis ei tea, kuidas mõelda.
 • Me eraldame faktid tunnetest. Tulemuseks on kuivad faktid, mis muudavad maailma kaugeks ja kõrvaliseks, ning harimatud emotsioonid, mis taandavad tõe sellele, kuidas hetkel tuntakse.
 • Me eraldame teooria praktikast. Tulemuseks on teooriad, mil on vähe pistmist eluga, ning tegevus, mida ei valgusta mõistmine.
 • Me eraldame õpetamise õppimisest. Tulemuseks on õpetajad, kes räägivad, aga ei kuula, ning õpilased, kes kuulavad, aga ei räägi. (Palmer, P. „The Courage to Teach“)


Head lugu iseloomustavad arengujoon e nn punane lõng, põnevus, tunnete haaramine, peategelasega samastumise võimalus ja tõlgendusvõimalusi pakkuv sõnum. Heade lugude kuulamisel sünnivad kujutluspildid, mis on isikupärased, turvalised ja loovad ning
jätavad kujutlusvõimele ruumi. Heade lugude üle mõeldes:

 • kujunevad väärtushinnangud ja hoiakud;
 • saab mõtestada maailma ja iseennast;
 • arenevad kommunikatiivsed oskused;
 • areneb fantaasia;
 • edeneb kriitiline mõtlemine;
 • kasvab maailma mitmekesisuse hoomamine;
 • toimub ettevalmistus uuteks ja tundmatuteks olukordadeks;
 • korrastatakse oma sisemaailma.

Lugude abil mõeldakse ja meenutatakse - lood on kultuuri fenomen. Kui tahame kasvatada kultuuri, siis peame looma lugusid, mis kannavad väärtusi ja on meie sõnum mitte ainult järeltulevatele põlvedele, vaid ka meile endile.

Lood on nagu muinasjutud, mille autorid oleme ise ja nad mõjuvad palju mõjusamalt, kui me neid ettelugemise asemel jutustame. Siis mõjub ka silmavaade, kehakeel ja siirus. Ja see kõik ongi riikliku õppekava pädevuste arendamine.

Käes on lugude tippaeg - Jõulud. Soovin kõigile viljakat lugude loomise aega - lood ju tekivadki iseenda tunnete ja mõtete peegeldusena ning vajavad vaid veidike analüüsi ja sõnaseadet. Nad lähendavad õpilast ja õpetajat. Nad aitavad nii loojat kui kuulajat elada.

Viljar Aro, koolijuht

MATEMAATIKAOLÜMPIAADI KOOLIVOOR

5. detsembril toimus matemaatikaolümpiaadi koolivoor gümnaasiumile ja 8. detsembril põhikoolile. Olümpiaadi esikolmikud olid klasside kaupa järgmised:

5. klass
1. Mihkel Rasu            5a     30p
2. Sofia Demi Li Valge     5a     23p
3. Sander Truu           5b     22p

6. klass
1. Karl Viik     6a     35p
2. Karel Äär     6a     26p
3. Johannes Treiel     6b     24p

7. klass
1. Kirti Haller     7a     30 p
2. Mari Kolk     7a     24 p
3. Sten Vaher     7a    16 p

8. klass
1. Laura Kaldjärv     8a     37p
2. Johannes Rooso     8b     33p
3. Teet Land     8b     16p

9. klass
1. Rasmus Arge     9a     28p
2. Hanna Tuus     9b     27p
3. Maria Aarnis     9b     22p

10. klass
1.-2.  Krete Saak     10C    23p    
1.-2. Henri Sink     10C    23p
3. Indrek Viires     10C    21p

11. klass
1.  Anni Pupart     11C     33p
2.-3.  Pärlin Luhila     11C     26p
2.-3. Matis Rüütel     11C     26p

12. klass
1. Jakob Prii     12C    69p
2. Teele Treiel     12C    47p
3. Birgit Truumees    12C    45p

Õnnitleme võitjaid ja edu maakonnavoorus!
Paavo Kuuseok, matemaatikaõpetaja

MAAKONNA SOLISTIDE JA DUETTIDE KONKURSS

Maakonna solistide ja duettide konkurss toimus 7.detsembril Kuressaare Gümnaasiumi aulas, korraldasid KG Huvikool Inspira muusikaosakond ja noorsootööosakond ning KG humanitaarosakond.
Kokku osales 59 solisti ja 9 duetti 14 erinevast koolist üle Saaremaa.

Võistlus toimus 5 erinevas vanusegrupis: 5.-6. kl solistid, 7.-9. kl solistid, 10.-12. kl solistid, 4.-9. kl duetid ja 10.-12. kl duetid. Solistid jagunesid lisaks veel kahte kategooriasse: A-kategoorias võistlesid spetsiaalses solistiõppes käivad lauljad, B-kategoorias üldhariduskoolides või ametikoolides õppivad lauljad.
Žürii töötas koosseisus Thea Paluoja (esimees),  Wei Yu, Malle Stint, Annika Väälma ja Mihkel Koppel. Lisaks žürii eritunnustustele andsid oma eripreemiad välja KG humanitaarosakond ja KG Huvikool Inspira.

KONKURSI TULEMUSED

5.-6. kl B-kategooria solistid (10):
I koht Loore Kütt (Kaali PK, juh Piret Laak)
II koht Viktoria Aljandi (Salme PK, juh Karin Pulk)
III koht Gert Lindau (Kihelkonna Kool, juh Ursula Jakobson)
Žürii eripreemia – Margerite Mesila (Kärla PK, juh Marika Aarnis)
Žürii eripreemia – Roosa Angeelika Antonov (Salme PK, juh Karin Pulk)
KG humanitaarosakonna eripreemia - ilusa emakeele edastaja läbi muusika – Gert Lindau (Kihelkonna Kool, juh Ursula Jakobson)
KG Huvikooli Inspira eripreemia – Margerite Mesila (Kärla PK, juh Marika Aarnis)

5.-6. kl  A-kategooria solistid (10):
I koht Kerstin Tang (Inspira, juh Pilvi Karu)
II koht Lisette Nau (Inspira, juh Laine Lehto)
III koht  Kateriine Püüa (Inspira, juh Pilvi Karu)
Žürii eripreemia – Johanna Rasu (Inspira, juh Pilvi Karu)
KG humanitaarosakonna eripreemia - ilusa emakeele edastaja läbi muusika – Kerstin Tang (Inspira, juh Pilvi Karu)

4.-9. kl duetid (3):
I koht Stella-Liisa Lõhmus ja Katariina Õunpuu (Kärla PK, juh Marika Aarnis)
Žürii eripreemia Karl Jõgi ja Henri Paomees (Inspira, juh Pilvi Karu)
KG humanitaarosakonna eripreemia - ilusa emakeele edastajad läbi muusika – Karl Jõgi ja Henri Paomees (Inspira, juh Pilvi Karu)
KG Huvikooli Inspira eripreemia – Stella-Liisa Lõhmus ja Katariina Õunpuu (Kärla PK, juh Marika Aarnis)

7.-9. kl B-kategooria solistid (8):

I koht Kairo Kiider (Vanalinna Kool, juh Malle Veske)
II koht Sophie Stepanov (SÜG, juh Mari Ausmees)
III koht Ingela Kaljuste (Orissaare G, juh Ilvi Pihl)
KG humanitaarosakonna eripreemia - ilusa emakeele edastaja läbi muusika –  Ingela Kaljuste (Orissaare G, juh Ilvi Pihl)
KG Huvikooli Inspira eripreemia – Kairo Kiider (Vanalinna Kool, juh Malle Veske)

7.-9. kl A-kategooria solistid (10):
I koht Stella-Liisa Lõhmus (Kärla PK, juh Marika Aarnis)
II koht Reet Koppel (Inspira, juh Pilvi Karu)
III koht Teele Tilts (Inspira, juh Pilvi Karu)
Žürii eripreemia – Greete Paaskivi (Inspira, juh Pilvi Karu)
KG humanitaarosakonna eripreemia - ilusa emakeele edastaja läbi muusika – Kristiin Koppel (Inspira, juh Pilvi Karu)
KG Huvikooli Inspira eripreemia – Stella-Liisa Lõhmus (Kärla PK, juh Marika Aarnis)

10.-12. kl B-kategooria solistid (7):
I koht Merilin Sepp (Kuressaare Ametikool, juh Anita Kangur)
II koht Tanel Aeg (SÜG)
III koht Merlin Laula (Kuressaare MK, juh Kairit Sepp)
KG humanitaarosakonna eripreemia - ilusa emakeele edastaja läbi muusika – Kaire Raudsepp (Inspira, juh Laine Lehto)
KG Huvikooli Inspira eripreemia – Merlin Laula (Kuressaare MK, juh Kairit Sepp)

10.-12. kl A-kategooria solistid (14):

I koht Kärt Männa (SÜG, juh Pilvi Karu)
II koht Andreas Hõlpus (Inspira, juh Laine Lehto)
III koht Aale Lember (Kuressaare MK, juh Kairit Sepp)
Žürii eripreemia – Maarja-Liis Mereäär (Inspira, juh Laine Lehto)
Žürii eripreemia – Helena Pihlas (Inspira, juh Laine Lehto )
KG humanitaarosakonna eripreemia - ilusa emakeele edastaja läbi muusika – Sandra Kahu (Inspira, juh Pilvi Karu)
KG Huvikooli Inspira eripreemia – Kärt Männa (SÜG, juh Pilvi Karu)

10.-12. kl duetid (6):
I koht Sandra Kahu ja Kärt Männa (Inspira/SÜG, juh Pilvi Karu)
II koht Kairo Kiider ja Tanel Aeg (Vanalinna Kool/SÜG, juh Malle Veske)
III koht Grete Reinsoo ja Kristin Kurvits (Inspira, juh Laine Lehto)
Žürii eripreemia – Maarja-Liis Mereäär ja Kertu Laasma (Inspira, juh Laine Lehto)
Žürii eripreemia päeva parimale instrumentalistile – Jaan-Eerik Aardam
KG humanitaarosakonna eripreemia - ilusa emakeele edastajad läbi muusika – Sandra Kahu ja Kärt Männa (Inspira/SÜG, juh Pilvi Karu)
KG Huvikooli Inspira eripreemia – Maarja-Grisel Mets ja Anli Luup (Kuressaare MK, juh Kairit Sepp)

ÕNNE KÕIGILE, KES ZÜRII POOLT ÄRA MÄRGITI!
Tore muusikaelamus oli nii kuulajatele, hindajatele kui juhendajatele!

Mari Ausmees, muusikaõpetaja

 

GEOGRAAFIAOLÜMPIAADI MAAKONNAVOOR


10. detsembril toimus geograafiaolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:

7. klass (27 osalejat)
1. koht Arne Ingalt Kärla PK
2. koht Silver Sepp Valjala PK
3. koht Erico Tuus Leisi KK

8. klass (13 osalejat)
1. koht Lauri Leemet SÜG
2. koht Teet Land SÜG
3. koht Renno Tamtik OG
7. koht Johannes Rooso SÜG
9. koht Kevin Maranik SÜG

9. klass (22 osalejat)
1. koht Hanna Tuus SÜG
2. koht Anni Kaup Valjala PK
3. koht Indrek Polding Salme PK

10. klass (12 osalejat)
1. koht Vahur Varris SÜG
2. koht Indrek Viires SÜG
3. koht Riin Nõukas KG
5. koht Theodor Kaljo SÜG
8. koht Ainar Õunpuu SÜG

11. klass (15 osalejat)
1. – 2. koht Lauri Kiirend OG
1. – 2. koht Rander Süld Leisi KK
3. koht Krister Aleks Kasemaa SÜG
5. koht Oskar Vevers SÜG
6. koht Joosep Hallaste SÜG
7. koht Rauno Liitmäe SÜG
9. koht Kadri Raudsepp SÜG
12. klass (9 osalejat)
1. koht Janeli Harjus SÜG
2. koht Sander Sadam KG
3. koht Thorwald Eirik Kaljo SÜG
4. koht Liisa Lonn SÜG

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja


SÜG-I 7. MEISTRIVÕISTLUSED

6.detsembril toimusid seitsmendad SÜG-i
meistrivõistlused Kuressaare Spordihoones.
Võistlejaid oli palju ja saavutati häid tulemusi.

Kooli meistrivõistluste rekordid püstitasid Eva Haavel TB 600 m jooksus, Danel Tiirats PB 600 m jooksus, Sander Tšernobrovkin PJ kuulitõukes ja Rauno Liitmäe PJ kõrgushüppes.
Klassidest olid võidukad need, kellel oli vähem nulle. Võitsid 8a ja 10b.

Eriauhinnad parimate tulemuste eest said Eva Haavel ja Danel Tiirats põhikooli osas ning  Teele Treiel ja Rauno Liitmäe gümnaasiumi osas.

Aktiivsema klassijuhataja auhinna sai Diana Õun.

Kuna sellel võistlusel antakse alati välja ka vahvaid loosiauhindu, siis nimetaksin siinkohal ära ka kõik toetajad: kooli söökla, Makroskaubanduse OÜ, Tervisesalong Karmen, Ansu talu Valjalas (mesi), Arensburg SPA, Vika VKN (kala), turu lihapood (vorst), Vanalinna Kohvik, Saaremaa Spordiliit, Ergo Kindlustus, Kuressaare Linnateater, Saaremaa Spordisõprade Söu, Salva Kindlustus.
Suur tänu kõigile kehalise kasvatuse õpetajatele ja kohtunikele abi eest.

TC 60m
1. Mariliis Remmel 4b        9.11
2. Karita Käsk  6b               9.34
3. Carmen Electra Pirn 4b   9.37

PC 60m     
1. Rasmus Saar 5a      9.18
2. Kendro Tohter 4b   9.39
3. Ian Felix Post 5b        9.47

TB 60m
1. Eva Haavel 8a       8.89
2. Karita Süld 7b       9.23
3. Helina Koppel 7b  9.40

PB 60m
1. Danel Tiirats 8a        8.12
2. Tairo Jürisson 8a      8.45
3. Johannes Rooso 8b   8.53

TA 60m
1. Karmen Armus  9a      8.60
2. Anita Jakimenko 10c   8.75
3. Krete Suurorg 10b       8.87

PA 60m
1. Kerdo Jakunin 9b  7.78
2. Alar Leemet 10a    7.99
3. Miikael Trave 10b 8.09

TJ 60m
1. Anni Pupart 11c      8.95
2. Grete Pokk 12 b       9.02
3. Greete Vapper 11b     9.13

PJ 60m
1. Rauno Liitmäe 11c    7.69
2. Ken Kaljurand 12c     7.79
3. Sander Tšernobrovkin 11c  7.81
TC kaugus
1. Gendra Allikmaa 4a       4.04
2. Carmen Electra Pirn 4b 3.99
3. Helina Sepp 5a               3.84

PC kaugus
1. Rasmus Saar 5a         4.19
2. Kristo Püüding 6b      4.16
3. Ian Felix Post 5a        4.04

TB kaugus
1. Hanna Saagpakk 8a    3.92
2. Brenda Parbus 8a       3.85
3. Darja Peljuh 7a           3.74

PB kaugus
1. Genert Allikmaa 7b    4.90
2. Danel Tiirats 8a          4.71
3. Johannes Treiel 6b      4.70

TA kaugus
1. Grete Reinsoo 10c    4.26
2. Elis Kukk        10b    4.10
3. Krete Saak       10c    4.01

PA kaugus
1. Kerdo Jakunin 9b        6.09
2. Alar Leemet  10a         5.70
3. Kaspar Püüsing 10c     5.29

TJ kaugus
1. Tiina Ollemaa 12b     4,55
2. Teele Treiel 12c         4.51
3. Greete Vapper 11b     4.46

PJ kaugus
1. Rauno Liitmäe 11c                   6.09
2. Ken Kaljurand 12c                   6.08
3. Sander  Tšernobrovkin 11c      5.83

TC kõrgus
1. Karita Käsk 6b     1.25
2.-3.Marilis Remmel 4b,
Kätrin Mändmaa 6a  1.15

PC kõrgus
1.Rasmus Saar 5a                       1.35
2. Ian Felix Post 5a                     1.30
3.Harles Herman Ojasaar 6a       1.30

TB kõrgus
1.Eva Haavel 8a          1.35
2.Brenda Barbus 8a    1.30
3.Karita Süld  7b         1.25

PB kõrgus
1.Johannes Treiel 6b 1.55
2.-3. Indro Kottise 8b,
Kris Tänav 7b 1.45

TA kõrgus
1.Karmen Armus 9a     1.45
2.Grete Reinsoo 10c      1.40
3.Pia-Lotta Toom 9b     1.40

PA kõrgus
1. Markus Aru 9b  1.60
2. Jüri Põld  10c     1.55
3.-4. Markus Mägi 10b,
Kristjan Kruuser 10b 1.45

TJ kõrgus
1. Teele Treiel 12c 1.65
2. Eliise Kõiv 11b 1.45
3.-4. Loore Magus 12b, Helerin Rauna 11a 1.40

PJ kõrgus
1. Rauno Liitmäe 11c      1.97
2. Ken Kaljurand 12c       1.75
3. Mihkel Kõbin 12c        1.75

TC kuul
1. Kardi Aru  6b         8.74
2. Maria Kirst 6a        8.71
3. Karina Sepp 6a       8.17

PC kuul
1. Karel Äär 6a        8.70
2. Garel Muul 5a     8.43
3. Mart Mölder  6a  7.94

TB kuul
1. Maria Kristiina Mölder 8b 8.08
2. Helina Koppel 7b               8.06
3. Maria-Hellena Paljenko 8a 7.80
PB kuul
1. Hannes Kask 7b            10.03
2. Miikael Tuus 6b            8.79
3. Jan-Erik Soodla 8b        8.34

TA kuul
1. Triine Aavik 10b           9.97
2. Margaritta Nau 10a       8.70
3. Hanna Tuus 9b              8.40

PA kuul
1. Kerdo Jakunin 9b        12.00
2. Joel Jakob Koel 10b     10.53
3. Kevin Org 10b             10.14

TJ kuul
1. Teele Treiel 12c            9.95
2. Mari Peeters 12b          9.11
3. Gerli Kruuser 12b        9.07
PJ kuul
1. Sander Tšernobrovkin 11c       12.91
2. Indrek Kavel 12b                      10.78
3. Mikk-Andres Altrof 11b           10.68

TC 300m
1. Marilis Remmel 4b           52.7
2. Carmen Electra Pirn 4b     54.6
3. Sofia Demi Li Valge 5a    54.9

PC 300m
1. Cevin Vahter  5a     53.8
2. Kendro Tohter 4b    54.6
3.Kristo Püüding 6b   56.1

TB 600m
1. Eva Haavel 8a        2.00.2
2. Hanna Saagpakk 8a   2.09.9
3. Maria-Kristiina Mölder 8b 2.13.1

PB 600m
1. Danel Tiirats 8a        1.47.5
2. Kevin Maranik 8b      1.59.7
3. Ken Pihlas 7a            2.10.9

TA 600m
1. Airike Vipp 10b          2.11.2
2. Triine Aavik 10b         2.11.8
3. Sirja Aljasmets 10a     2.13.0

PA 600m
1. Theodor Kaljo 10C        1.40.5
2. Alar Leemet 10a            1.41.0
3. Markus Mägi 10b          1.49.2

TJ 600m
1. Kaisa Kaldmäe 12a       1.57.4
2. Eliise Hoogand 11c       1.57.5
3. Gerlin Kruuser 12b         2.02.7

PJ 600m
1. Thorwald Eirik Kaljo 12b    1.36.0
2. Rimo  Timm 12c                  1.37.9
3. Karl Oskar Villsaar 12b        1.39.6


Virge Treiel, kergejõustiku treener

VAHVA TUND!


Reedel, 09. detsembril käis kooli meditsiiniõde Tiiu meie inimeseõpetuse tunnis. Ta rääkis meile haavade tekkimisest ning näitas pilte ka. Ta õpetas sõrmehaava siduma. Sõrme oli alguses raske siduda, aga pärast oli palju kergem. Siis me pidime ise endale tegema sõrmesideme. Arst ütles, et mul on liiga nõrgalt tehtud. Mul oli liiga halb side. Lõpuks läks side kokku. Sidet oli ümber sõrme väga lahe siduda!


Martin sõrmesidet tegemas

Hendrik 2A

JÕULUSOOV KOOLILE


Rahu kõigi hingedesse, lõtvust päevapingetesse.
Usku oma kirgedesse, valgust öisse süngetesse.
Mured viigu päikse paitus, talvevihm ja jõuluootus.
Rõõmu toogu mõtlik vaikus, kodusoe ja uue lootus.

Jõuluks kogu koolile soovin sügavust.
Tasub mõelda lätetele, paotades ehk tagaust.
Nii võiks ajavoolul läbi enda lasta kulgeda,
et siis saada tarkust uueks kasvuks jälle julgeda.

Viljar Aro, koolijuht

 
Bänner


Bänner