Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Kooli traditsioonid

Saada link Prindi PDF

KOOLI TRADITSIOONID


Üks kool saab olla tugev vaid siis, kui tal on välja kujunenud oma kindlad traditsioonid ja klassiväline elu toetab õppetöös ja kasvatuses seatud eesmärke. Oleme püüdnud oma koolis seda põhimõtet järgida ja tahaksime loota, et see on ka enam-vähem õnnestunud.

Nüüd siis veidi lähemalt traditsioonidest, mis on aastatega välja kujunenud ja püsima jäänud.

Jukukoolilaager

Sellega kooliaasta augusti lõpus algab, kahepäevane laager, kus uutel kümnendatel klassidel on võimalik tuttavaks saada. Neile tutvustatakse kooli töökorraldust, antakse kätte teklid, külas käivad vilistlased, tegeletakse taidluse ja spordiga. Laagri viivad läbi ja noori panevad proovile Juhanid ehk kooli abituuriumi esindajad. Laagris jagatakse kõikidele kümnendikele nimesildid, millega neil tuleb käia esimene kuu koolis, selleks, et ülejäänud koolipere neid kiiremini ja paremini tundma saaks.

1.September

Kogu kooli ühine rongkäik lossihoovi, kus toimub õppeaasta avaaktus. Kuna õpilasi on koolis palju, siis on see kogu õppeaasta ainus üritus , kus kogu õpilaspere korraga koos saab olla.

Jukude nädal ja pidu

Kuna Juhanid panevad Jukud juba laagris proovile, siis sellel nädalal (teine koolinädal) püüab abituurium vastseid kümnendikke vaid veidi „karastada“. Nädal lõpeb Juhanite poolt Jukudele  korraldatud peoga, kus kõik kümnendikud oma klasse tutvustavad, abituurium on välja mõelnud erinevaid võistlusi ning õhtu lõpus toimub Jukude ristimine.

Õpilasesinduse valimine

Koolis valitakse õpilasesindused (7.-12. klassi õpilastest) demokraatlikul teel. Eelnevalt pannakse üles kandidaate tutvustavad stendid, et iga valija ( kõik õpilased 5.- 12. klass) saaks valida talle enam meeldinud kandidaate.


Mälumäng

Toimub kord kuus, gümnaasiumil I poolaastal, põhikoolil II poolaastal. Mälumäng on mitmevooruline, igas voorus on küsimusi erinevatel teemadel, näiteks keeled, reaalained, ajalugu, loodus, sport, muusika jne. Võitjad selguvad kõikide voorude kokkuvõttes.

Kooli olümpiamängud

Saavad teoks iga kolme aasta järel, mängude esimesel päeval on rongkäik ja kultuuriprogramm, teisel võistlused. Osa võtavad õpilased 1.-12. klassini, iga klass esindab üht riiki oma kindla nime ja sümboolikaga (maale väljamõeldud nimi, lipp, ühtne vorm). Koolil on olemas olümpiahümn ja olümpialipp. Õpilased on kindlalt veendunud, et taoline üritus tavalise spordipäeva asemel on põnevam ja sisukam.

Õpetajate päev

Eelmisel päeval toimub võimu üleandmine pärisdirektsioonilt ja -õpetajatelt abituuriumile, kes järgmisel päeval tunde hakkab andma. Õpetajatele korraldab abituurium mitmesuguseid ettevõtmisi ja üllatusi, viimastel aastatel on selleks näiteks olnud väljasõidud ja erinevate asutuste külastamised. Päeval annavad õpilased õpetajatele kontserdi ning õpetajad teevad eelmisel päeval aulas suure laada, kus kehtivaks rahaks on kommid. Kõik laadal kogutud kommid viiakse perekodudesse ja haigla lasteosakonda.

Aktiivilaager

Laager toimub kahes osas –  õpilasesindusele eraldi ning teisel päeval lisanduvad esinduse liikmetele aktiivsed õpilased 5.-12. klassidest. Arutletakse koolis olevate probleemide, ürituste, ettepanekute ja kooli arenguga seotud küsimuste üle. Alati on laagris põnevad külalised. Loomulikult ei puudu ka meelelahutuslik osa. Laagri viivad läbi õpilasesinduse liikmed.

Kadri-Mardi võrkpalliturniir

Aasta üks populaarsemaid spordiüritusi nii põhikooli kui ka gümnaasiumi võrkpalluritele, millest lisaks õpilastele on osa võtnud ka  õpetajate võistkond.

Suur jäljendusvaadend

Taidlusüritus, kus klassid jäljendavad tuntud lauljaid ja ansambleid. Üritus on kooliõpilaste seas väga populaarne.  Oma etteastega astub alati üles õpilasesindus. Ka õpetajad on mõnikord jäljendusvaadendiks esinemisnumbri ette valmistanud. 

Saaremaa Miniteaduspäevad

Tegemist on üleriigilise õpilaste teaduskonverentsiga, mis pakub põhikooli ja gümnaasiumi noorteadlastele võimalust oma uurimistöid teistega jagada, tagasisidet saada, kogemusi vahetada ning uusi teadmisi omandada. Miniteaduspäevadele oodatakse õpilasi, kes on koostanud eakaaslasi huvitaval teemal uurimuse ja on nõus seda teistele tutvustama. Kõik ettekanded saavad kogenud superviisoritelt tagasiside ning tublimaid noorteadlasi tunnustatakse auhindade ja meenetega. Toimuvad ka erinevad õpitoad.

Nostalgiaõhtu

Kooli mälestuspäeva eelõhtul või mälestuspäeva õhtul on luuleteater Krevera eestvedamisel kõikidel võimalus koguneda kooli aulasse, et seal aeg maha võtta ja mõtiskleda elu üle. Kuulata luulet ja kauneid laule- muusikapalu.

Mälestuspäev

Iga aasta 12. detsember algab kooliperele Laurentiuse kirikus hommikuse mälestusteenistusega, et meenutada üheskoos kooli jaoks tähtsaid ja kalleid inimesi, keda meie seas enam ei ole. Samuti viivad abiturientide esindajad surnuaedadesse küünlad.

Jõulunädal

Selleks valmib igal aastal põhjalik eriplaan. Mõned näited, mis toimub peale traditsiooniliste jõulupidude: kammerkoori ja ansamblite vahetunnikontserdid, värvide teemapäevad, direktsiooni liikmete ja õpilasesinduse tervitused hommikul, algklassidele muinasjutuvahetunnid, mandariinide söömine, villase soki ralli, päkapikkude jõukatsumised, hommikudiskod kooli õuel, jõululaat või loterii, esinemised lasteaedades ja haiglas, kirikukontserdid algklassidelt, kammerkoori ja luuleteatri ühiskontsert linnarahvale lossi kapiitlisaalis. Viimane kava tuleb esitamisele ka direktori vastuvõtul kõigile kooli töötajaile ning see toimub samuti lossis. Vastuvõtule järgneb õpetajate jõulupidu, kus igal aastal saab teoks KABAREE esietendus, mida esitlevad  üheteistkümnendad klassid.

Kooli sünnipäev

Toimub aktus-kontsert, mis tavaliselt leiab aset õues, koolimaja ees. On toimunud klassijuhatajatunde vilistlastega, klassid on teinud koolile kingitusi, selleks päevaks selgub ka kooli joonistuskonkursi võitja. Võidutöö kingitakse tublimatele õpetajatele, kooli teenistujatele ja õpilastele tänuks tehtu eest. On olnud ka ühine suur kringlisöömine, kringlisse on iga klass andnud omaküpsetatud osa. Juubelisünnipäevadel on pidulikud aktused kooli aulas.

Vilistlaste õhtu

Toimub iga aasta veebruaris, eeskavaks kabaree. Üritusel osalevad peamiselt nooremad vilistlased.

Õpetajate mälumäng

See on õpilasesinduse poolt elukutsutud ettevõtmine õpetajatele, kus nad panevad oma teadmised proovile õpilaste poolt koostatud küsimustele vastamises. Võitnud õpetajate võistkondade vahel liigub rändkarikas.

Üleriigiline A. Raudkatsi tantsude võistutantsimine

Alates 2013. aastast korraldab Saaremaa Ühisgümnaasium üleriigilist Anna Raudkatsi tantsude võistuesitamise festivali, kus esitatakse kohustuslik tants ja vabalt valitud lemmiktants ning nende põhjal selgitatakse välja parim rühm.

Spordimälumäng Bumerang

Toimub veebruaris. Osaleda saab alates 5. klassist. Mälumänguks tuleb alati end ettevalmistada kindlateks teemadeks. Teemad sõltuvad maakondlikust ja vabariiklikust voorust. Kooli tublimad saavad edasi maakonda, sealt piirkondlikku vooru ja kui kõik hästi läheb, siis on võimalik osaleda ka vabariiklikus mälumängus. Mälumängu viib läbi Eesti Koolispordi Liit.

Vabariigi aastapäev

Selleks päevaks selguvad kooli plakatikonkursi võitjad, aktusel on tavaliselt külaliseks olnud mõni tuntud inimene, toimuvad vastavasisulised klassijuhatajatunnid. 24. veebruaril osaleb õpilasesindus Kuressaare kesklinnas toimuval rahvakogunemisel, kus asetatakse meie kooli poolt pärg Vabadussõja monumendi jalamile.

Talvelõpuball

Kümnendate klasside poolt korraldatav suurejooneline ball gümnaasiumi õpilastele, kust ei puudu tantsimine elava muusika saatel ega ka õnneloos. Kaetud on rikkalik suupistelaud ja pakutakse torti. Ballil on üllatusesinejad ja kaasa saab lüüa erinevates tegevustes. Samuti saavad kõik osalejad lasta balli fotograafil teha endast mälestufoto. Balli lõpus kuulutatakse välja balli kuningas ja kuninganna.

SÜG Alternatiiv

SÜG-i aasta kõige varieeruvama muusikaga vaba üritus. Osa võtavad noortebändid üle Saaremaa ja nendele lisaks ka sooloartistid. Ettevõtmisel ei jahita võitu, vaid lavakogemust ja kohalviibijad saavad hea kontserdielamuse. Korraldajateks muusikahuvilised koolinoored ise.


Saaremaa Miniteatripäevad

Kooliteatrite festival, mis kasvas välja 1992. aasta vabariikliku festivali alternatiivüritusest. Sellest on nüüdseks saanud õppeaasta üks olulisematest kultuurisündmustest koolis, mille organiseerimisse on haaratud üle saja õpilase ja osavõtjaid üle Eestimaa on olnud igal aastal paarikümnest koolist.

Kuldvillak

Mälumäng telesaate Kuldvillak põhimõttel- erinevad teemad, erinevad punktisummad vastuste eest. Vastamine on kiiruse peale. Osalejateks on gümnaasiumi klassid.

Kelmikas kevadõhtu

Ühel kaunil aprillikuu õhtul toimuv vahva koosviibimine koos Krevera, Kreputlaste, lõbusa publiku ja hea tujuga.

Direktsiooni vastuvõtt

Mõeldud parimatele ja tublimatele õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Kuulutatakse välja TOP 10 õppetöös, taidluses ja spordis, sellega kaasnevalt ka kooli parim õppur, taidleja ja sportlane. Samuti selguvad ka kooli Aasta Õpilased ja Aasta Õpetaja. Seda auväärset nimetust on võimalik saada vaid üks kord elus. Sellega kaasneb ka kooli kevadkontsert ja õpilastööde näitus.

Lõpukellapäev

Abiturientide ja üheksandike viimase koolikella päev, toimuvad klassijuhatajatunnid, esimesed klassid annavad kontserdi ja sellele järgneb tutijooks. Õhtul on abituuriumil pidu - kas ühine kogu lennul või klassiti, see on erinevatel aastatel erinev. On olnud ka klasse, kel sel päeval ilus traditsioon läbi käia kõikidest kodudest.

Vilistlaste kokkutulek

Toimub suvel iga viie aasta järel. Traditsiooniliselt on kokkutuleku programmis kalmistu külastamine, kõigi lendude ühine rongkäik lossihoovi, kus toimub kontsert-aktus ning teeneliste ja auvilistlaste nimetuste kätteandmine, sellele järgneb tamme istutamine kooli juures ja õhtul toimub koosviibimine koolimajas, seal esinevad ka koolis tegutsevad taidluskollektiivid.
 

Üks kool saab olla tugev vaid siis, kui tal on välja kujunenud oma kindlad traditsioonid ja klassiväline elu toetab õppetöös ja kasvatuses seatud eesmärke. Oleme püüdnud oma koolis seda põhimõtet järgida ja tahaksime loota, et see on ka enam-vähem õnnestunud.
Nüüd siis veidi lähemalt traditsioonidest, mis on aastatega välja kujunenud ja püsima jäänud.

Jukukoolilaager
Sellega kooliaasta augusti lõpus algab, kahepäevane laager, kus uutel kümnendatel klassidel on võimalik tuttavaks saada. Neile tutvustatakse kooli töökorraldust, antakse kätte teklid, külas käivad vilistlased, tegeletakse taidluse ja spordiga. Laagri viivad läbi ja noori panevad proovile Juhanid ehk kooli abituuriumi esindajad. Laagris jagatakse kõikidele kümnendikele nimesildid, millega neil tuleb käia esimene kuu koolis, selleks, et ülejäänud koolipere neid kiiremini ja paremini tundma saaks.

1.September
Kogu kooli ühine rongkäik lossihoovi, kus toimub õppeaasta avaaktus. Kuna õpilasi on koolis palju, siis on see kogu õppeaasta ainus üritus , kus kogu õpilaspere korraga koos saab olla.

Jukude nädal ja pidu

Kuna Juhanid panevad Jukud juba laagris proovile, siis sellel nädalal (teine koolinädal) püüab abituurium vastseid kümnendikke vaid veidi „karastada“. Nädal lõpeb Juhanite poolt Jukudele korraldatud peoga, kus kõik kümnendikud oma klasse tutvustavad, abituurium on välja mõelnud erinevaid võistlusi ning õhtu lõpus toimub Jukude ristimine.


Õpilasesinduse valimine

Koolis valitakse õpilasesindused (7.-12. klassi õpilastest) demokraatlikul teel. Eelnevalt pannakse üles kandidaate tutvustavad stendid, et iga valija ( kõik õpilased 5.- 12. klass) saaks valida talle enam meeldinud kandidaate.

Mälumäng
Toimub kord kuus, gümnaasiumil I poolaastal, põhikoolil II poolaastal. Mälumäng on mitmevooruline, iga voor on teatud teemal, näiteks keeled, reaalained, ajalugu, loodus jne. Võitjad selguvad kõikide voorude kokkuvõttes.


Kooli olümpiamängud

Saavad teoks iga kolme aasta järel, mängude esimesel päeval on rongkäik ja kultuuriprogramm, teisel võistlused. Osa võtavad õpilased 1.-12. klassini, iga klass kujutab üht maad oma kindla nime ja sümboolikaga (maale väljamõeldud nimi, lipp, ühtne vorm). Koolil on olemas olümpiahümn, lipp, maskott. Õpilased on kindlalt veendunud, et taoline üritus tavalise spordipäeva asemel on põnevam ja sisukam.

Õpetajate päev

Eelmisel päeval toimub võimu üleandmine pärisdirektsioonilt ja -õpetajatelt abituuriumile, kes järgmisel päeval tunde hakkab andma. Õpetajatele korraldab abituurium mitmesuguseid ettevõtmisi ja üllatusi, viimastel aastatel on selleks näiteks olnud väljasõidud. Päeval annavad õpilased õpetajatele kontserdi ning õpetajad teevad eelmisel päeval midagi toredat õpilastele.


Aktiivilaager
Laager toimub kahes osas – õpilasesindusele eraldi ning teisel päeval lisanduvad esinduse liikmetele aktiivsed õpilased 5.-12. klassidest. Arutletakse kooli olevate probleemide, ürituste, ettepanekute ja kooli arenguga seotud küsimuste üle. Loomulikult ei puudu ka meelelahutuslik osa. Laagri viivad läbi õpilasesinduse liikmed.

Kadri-Mardi võrkpalliturniir

Aasta üks populaarsemaid spordiüritusi nii põhikooli kui ka gümnaasiumi võrkpalluritele, millest lisaks õpilastele on osa võtnud ka õpetajate võistkond.

Suur jäljendusvaadend

Taidlusüritus, kus klassid jäljendavad tuntud lauljaid ja ansambleid. Üritus kogub iga aastaga üha enam populaarsust. Asendab varasematel aastatel toimunud taidlusülevaatusi.

Nostalgiaõhtu
Kooli mälestuspäeva eelõhtul või mälestuspäeva õhtul on luuleteater Krevera eestvedamisel kõikidel võimalus koguneda kooli aulasse, et seal aeg maha võtta ja mõtiskleda elu üle. Kuulata luulet ja kauneid laule- muusikapalu.Mälestuspäev
Iga aasta 12. detsember algab kooliperele Laurentiuse kirikus hommikuse mälestusteenistusega, et meenutada üheskoos kooli jaoks tähtsaid ja kalleid inimesi, keda meie seas enam ei ole. Samuti viivad abiturientide esindajad surnuaedadesse küünlad.

Jõulunädal
Selleks valmib igal aastal põhjalik eriplaan. Mõned näited, mis toimub peale traditsiooniliste jõulupidude: kammerkoori ja ansamblite vahetunnikontserdid, värvide teemapäevad, direktsiooni liikmete ja õpilasesinduse tervitused hommikul, algklassidele muinasjutuvahetunnid, päkapikkude jõukatsumised, hommikudiskod kooli õuel, jõululaat või loterii, esinemised lasteaedades ja haiglas, kirikukontserdid algklassidelt, kammerkoori ja luuleteatri ühiskontsert linnarahvale lossi kapiitlisaalis. Viimane kava tuleb esitamisele ka direktori vastuvõtul kõigile kooli töötajaile ning see toimub samuti lossis. Vastuvõtule järgneb õpetajate jõulupidu, kus igal aastal saab teoks KABAREE esietendus, mida esitlevad üheteistkümnendad klassid.


Kooli sünnipäev

Toimub aktus-kontsert, mis tavaliselt leiab aset õues, koolimaja ees. On toimunud klassijuhatajatunde vilistlastega, klassid on teinud koolile kingitusi, selleks päevaks selgub ka kooli joonistuskonkursi võitja. Võidutöö kingitakse tublimatele õpetajatele ja õpilastele tänuks tehtu eest. On olnud ka ühine suur kringlisöömine, kringlisse on iga klass andnud omaküpsetatud osa.

Vilistlaste õhtu

Toimub igal aastal, eeskavaks kabaree. Üritusel osalevad peamiselt nooremad vilistlased.

Õpetajate mälumäng

See on õpilasesinduse poolt elukutsutud ettevõtmine õpetajatele, kus nad panevad oma teadmised proovile õpilaste poolt koostatud küsimustele vastamises. Võitnud õpetajate võistkondade vahel liigub rändkarikas.


Sõbrapäeva tähistamine

Toimuvad erinevad ettevõtmisel, traditsiooniks on saanud pildistamine sõpradega ja tervituste postkasti kasutamine. Sõbrapäeval korraldatakse erinevaid stiilipäevi.

Üleriigiline A. Raudkatsi tantsude võistutantsimine

Alates 2013. aastast korraldab Saaremaa Ühisgümnaasium üleriigilist Anna Raudkatsi tantsude võistuesitamise festivali, kus esitatakse kohustuslik tants ja vabalt valitud lemmiktants ning nende põhjal selgitatakse välja parim rühm.

Vabariigi aastapäev

Selleks päevaks selguvad kooli omaloomingukonkursi võitjad, aktusel on tavaliselt külaliseks olnud mõni tuntud poliitik, toimuvad vastavasisulised klassijuhatajatunnid.

Miss Graatsia

Kooli spordiüritus, kus selgitatakse parimad klasside võimlemisrühmad ja üksikesinejad 5.-12. klassini, võistlustel esitab iga rühm ühe kohustusliku ja ühe omaloomingulise kava.

SÜG Alternatiiv

SÜG-i aasta kõige varieeruvama muusikaga vaba üritus. Osa võtavad noortebändid üle Saaremaa ja nendele lisaks ka sooloartistid. Ettevõtmisel ei jahita võitu, vaid lavakogemust ja kohalviibijad saavad hea kontserdielamuse. Korraldajateks muusikahuvilised koolinoored ise.

Saaremaa Miniteatripäevad

Kooliteatrite festival, mis kasvas välja 1992. aasta vabariikliku festivali alternatiivüritusest. Sellest on nüüdseks saanud õppeaasta üks olulisematest kultuurisündmustest koolis, mille organiseerimisse on haaratud üle saja õpilase ja osavõtjaid üle Eestimaa on olnud igal aastal paarikümnest koolist.


Lauamängude turniir

Mõeldud gümnaasiumi klassidele meenutamaks lapsepõlve koos erinevate mängudega, näitena saab tuua selliseid mänge nagu Tsirkus, Reis ümber maailma, Kabe, Male ja Alias. Selgitatakse välja meistrid erinevate mängude ja koostatakse üldine paremusjärjestus.

Kelmikas kevadõhtu

Ühel kaunil aprillikuu õhtul toimuv vahva koosviibimine koos Krevera, Kreputlaste, lõbusa publiku ja hea tujuga.


Direktsiooni vastuvõtt

Mõeldud parimatele ja tublimatele õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Kuulutatakse välja TOP 10 õppetöös, taidluses ja spordis, sellega kaasnevalt ka kooli parim õppur, taidleja ja sportlane. Samuti selguvad ka kooli Aasta Õpilased ja Aasta Õpetaja. Seda auväärset nimetust on võimalik saada vaid üks kord elus. Sellega kaasneb ka kooli kevadkontsert ja õpilastööde näitus.


Lõpukellapäev

Abiturientide ja üheksandike lõpukella päev, toimuvad klassijuhatajatunnid, esimesed klassid annavad kontserdi ja sellele järgneb tutijooks. Õhtul on abituuriumil pidu- kas ühine kogu lennul või klassiti, see on erinevatel aastatel erinev. On olnud ka klasse , kel sel päeval ilus traditsioon läbi käia kõikidest kodudest.

Vilistlaste kokkutulek

Toimub suvel iga viie aasta järel. Traditsiooniliselt on kokkutuleku programmis kalmistu külastamine, kõigi lendude ühine rongkäik lossihoovi, kus toimub kontsert-aktus ning teeneliste ja auvilistlaste nimetuste kätteandmine, sellele järgneb tamme istutamine kooli juures ja õhtul toimub koosviibimine koolimajas, seal esinevad ka koolis tegutsevad taidluskollektiivid.

Viimati uuendatud Pühapäev, 16 Aprill 2017 19:47  
Bänner


Bänner