Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press nr 313

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


20. september 2011 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea  - Number 313KOLMAPÄEVAST REEDENI

K  21.09   
14.00        Direktsiooni koosolek
15.00        Tehnikanõukogu koosolek
16.00        Nõukoja koosolek

N  22.09   
15.30        Puhkereedepärastlõuna
13.45        MK Taimeseade konkurss

R  23.09           
Teadlasteöö (eriplaan)

E  26.09   
09.45        1.- 4. klasside  vahetunnikoolitus
10.45        Klassivanemate koosolekud

T  27.09   
09.00        SA juhatuse koosolek   
09.45        7. - 8. klassi aritmeetikavõistlus
Jooksupäev tervisepargis (eriplaan)

K  28.09   
09.45        4. - 6. klassi aritmeetikavõistlus
10.45        9.- 12. klassi aritmeetikavõistlus
14.00        Direktsiooni koosolek
15.30        Klassijuhatajate nõupidamine
Euroopa keelte päeva tähistamine (eriplaan)
Lasteaiapäev

N  29.09   
16.00        Gümnaasiumi mälumängu I voor
Euroopa keelte päeva  tähistamine

R  30.09
Inimeseõpetuse olümpiaadi lõppvoor
Mk inglise keele õpetajate koolitus
7. - 9. klassi tüdrukute  jalgpalliturniir


PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  21.09.     Diana Õun. Abituuriumi     filmiprojektist
N  22.09.     Direktsiooni info
R  23.09.     Viire Pors, Irena Sink, Maie Uustulnd. Kontrollin ja kordan
E  26.09.     Viljar Aro. Koolivõrgust
T  27.09.     Anne Teigamägi. STH võimalustest
K  28.09.     Merje Oopkaup. Ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekoolist
N  29.09.     Direktsiooni info
R  30.09.     Monika Raudsik. Õpiabi arengutest

ARITMEETIKAVÕISTLUS

Järgmisel nädalal algab meie kooli tradit­siooniline iga-aastane aritmeetikavõistlus.
Uudisena on sel aastal 3 vanusegruppi: 4.- 6. klass, 7.- 8. klass ja 9.-12. klass.
4.- 6. klass võistleb kolmapäeviti (28.09, 5.10, 12.10 ja 19.10) kell 9.45 aulas (õp Linda Kuuseok).
7.- 8. klass võistleb teisipäeviti (27.09, 4.10, 11.10 ja 18.10) kell 9.45 aulas (õp Anu Ausmees).
9.- 12. klass võistleb kolmapäeviti (28.09, 5.10, 12.10 ja 19.10) kell 10.45 aulas (õp Viljar Aro).

Arvestust peetakse iga õpilase kolme parema tulemuse üle. Klassidevahelise võistluse arvestusse läheb iga klassi kolme parema õpilase kolm paremat tulemust (osavõtjaid ootame loomulikult rohkem). Selgitatakse välja ka iga vanuserühma parim peastarvutaja.
Võistlejail kaasa võtta kirjutusvahend ja kirjutusalus.

Ootame rohket osavõttu!
Matemaatikaõpetajad

TEATED

Info oma tervisest hoolivatele gümnaasiumi­neidudele (ja nende vanematele)!

Terves kehas terve vaim! Selleks, et terve püsida, tuleb anda oma kehale regulaarselt koormust. Üks seisukoht on, et vähemalt kolm korda nädalas tuleb end higiseks liigutada. Mina tahan sellest aastast gümnaasiumi neide selle juures abistada, lisades nende ühekordsele nädalasele kehalise kasvatuse füüsilisele koormusele veel kaks  treeningut. Treeningutega alustamine ei eelda eelnevaid oskusi ega tasemel füüsilisi võimeid. Üks treeningkord (1 t 15 min) kooli võimlas sisaldab: 30 min aeroobset-anaeroobset liikumist (saalihoki, saalijalgpall vms), millele

lisandub 45 minutit üldkehalist treeningut (jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused kogu lihaskonnale). Võib lisanduda veel ka muid

treeningelemente (teatevõistlused, mängud), kõik sõltub konkreetse treeningrühma koosseisust ja soovidest. Üritan anda ka individuaalset nõu, millele lisaks tähelepanu pöörata. Treeningud on tasulised - 10 eurot kuus (ligikaudu 1,20 eurot kord), kusjuures septembrikuu on tasuta.

Treeningud toimuvad teisipäeval 17.45 ja neljapäeval 16.00 SÜG-i võimlas.

Kui on sarnasest treeningust huvitatud lapsevanemaid, olete oodatud esmaspäeviti 19.45 ja kolmapäeviti 18.45 SÜGi võimlas.Vabade kohtade olemasolu kohta küsige Virge Treielilt telefonil 53 446 996.

Virge Treiel, treener

 

SÜGi 2011/ 2012 õ.-a KIIRMALE MEISTRIVÕISTLUSED

JUHEND

Mängitakse 8 osavõistlust ajavahemikus september 2011 – aprill 2012 sagedusega üks võistlus kuus, millest igal osavõtjal läheb kokkuvõtete tegemisel arvesse 5 paremat tulemust. Osavõistlused toimuvad kolmapäeviti algusega kell 16 arvutiklassis 401. 2011. aastal on võistluspäevadeks 28. september, 12. oktoober, 16. november ja 7. detsember. 2012. aasta võistluste kuupäevad tehakse teatavaks hiljemalt III õppeveerandi esimesel õppenädalal IV korruse teadetetahvlil teate väljapanekuga. Võistlusest võivad osa võtta kõik SÜGi õpilased, kes on osavõtusoovist teatanud üks päev enne võistluse toimumist võistluste kohtunikule (J. Jalakas) arvutiklassis 401.

Mängitakse ajakontrolliga 15 minutit kummalegi maletaja partiile, millele lisandub 5 sekundit iga sooritatud käigu eest. Võistluse täpne korraldus sõltub osavõtjate arvust ja tehakse enne iga osavõistluse algust arvestusega, et võistlus ei kestaks kauem kui 2 tundi. Lõpliku paremusjärjestuse selgitamisel kasutatakse arvestuspunkte: 1. koht osavõistlusel annab 10 punkti, 2. koht 7 punkti, 3. koht 5 punkti, 4. koht 3 punkti, 5. koht 2 punkti ja 6. koht 1 punkti.

Kui auhinnalistele kohtadele pretendeerijad on kokkuvõttes kogunud võrdselt arvestuspunkte, siis korraldatakse nende vahel järelmatš.

Üldkokkuvõttes kolme paremat mängijat autasustatakse diplomi ja meenega. Eriauhinna saab kuni kuuenda klassi võistleja, kui ta ei ole kolme esimese hulgas.

Võistlust toetab ESF projekti „Saaremaa Teadus- ja Huvikooli loomine“ raames.

Juuno Jalakas, maleringi juhendaja
Tel 56 682 436

SÜG-i XII SÜGISJOOKS

EESMÄRK:    
Populariseerida jooksmist kooliõpilaste hulgas.

LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT:
Võistlused viib läbi SÜG  27.09.2011.a
Võistlused toimuvad  Kuressaare Tervisepargis.

OSAVÕTJAD:
Osalevad Saare Maakonna üldhariduskoolide 1-12. kl õpilased.

VÕISTLUSTE PROGRAMM:
1. - 4. kl  P; T        1 km -               Kuressaare Tervisepark
5. - 6. kl  P; T        2 km -               Kuressaare Tervisepark
7. kl  P                  2 km -               Kuressaare Tervisepark
8. – 9. kl  P           4 km -               Kuressaare Tervisepark
7. – 9. kl  T           2 km -               Kuressaare Tervisepark
10. - 12. kl  T        4 km -               Kuressaare Tervisepark
10. - 12. kl   P       7,3 km              Start  Kuressaare Tervisepark - Roomasaare jahisadam - Kuressaare Tervisepark

REGISTREERIMINE:
Jooksukaardid saab täita Kuressaare Tervisepargi stardipaigas alates kella13.30.

AUTASUSTAMINE:
Iga vanuseastme kolme paremat  poissi ja tüdrukut autasustatakse diplomi ja medaliga. 7,3 km distantsi I -III kohta medali ja diplomiga.

AJAKAVA    
14.00 - 1. kl        T            
14.10 - 1. kl        P            
14.20 - 2. kl        T     
14.30 - 2. kl        P         
14.40 - 3. kl        T    
14.50 - 3. kl        P     
15.00 - 4. kl        T           
15.10 - 4. kl        P
15.20 - 5.- 6. kl    T
15.30 - 5.- 6. kl    P
15.40 - 7. kl        P
15.50 - 8.- 9. kl    P    
15.55 - 7.- 9. kl    T
16.15 - 10. - 12. kl    T    
16.20 - 10.- 12 kl    P    

Arvestust peetakse järgmistes vanuseklassides I kl  P, T; II kl  P, T; III kl  P, T; IV kl  P, T; V-VI kl  P, T; 7.-9. kl  T; 7. kl  P; 8.- 9. kl P; 10.- 12. kl  P, T.
Vanuseklass 7.- 9. kl saavad võistelda 1995.a  (need, kes õpivad põhikoolis) ja hiljem sündinud.

NB! Info tel. 5278205 Enn Laanemäe

 

ENERGIAALANE KONKURSS

Teema õpilastele:
„Uute energiaallikate ja materjalide loov kasutus Eestis“

Oodatud on tööd, milles näidatakse Eestis kasutatavad ja energiat kokku hoidvaid tooteid, ehitusmaterjale, transpordivahendeid jms. Või tutvustatakse uut tehnoloogiat, mida juba kasutatakse või alles proovitakse juurutada. Või esitletakse loovaid viise, mis aitavad energiat kokku hoida.

Konkursile esitatavate tööde tingimused:
1. Töö peab olema esitatud kas videona või presentatsioonina (slaidishow).
2. Maksimaalne pikkus on 15 minutit.
3. Esitatud töö autoreid võib olla rohkem kui üks.
4. Kui videomontaažis on kasutatud võõrkeelt, tuleb sellele lisada eestikeelsed subtiitrid. Ka eestikeelse kõne kasutamisel on eestikeelsed subtiitrid vajalikud.

Konkursi tähtaeg on 2011. aasta 27. november kell 00.00.

„Uutel energiaallikate otsinguil“ auhinnafond:
I koht: 200 eurot, 65-eurone Rahva Raamatu kinkekaart, kohviku EAT kinkekaart neljale inimesele.
II koht: 100 eurot, 65-eurone Rahva Raamatu kinkekaart, kohviku EAT kinkekaart kahele inimesele.
III koht: 65 eurot, 30-eurone Rahva Raamatu kinkekaart, kohviku EAT kinkekaart kahele inimesele.
Eriauhind ehk publiku lemmik: 30 eurot, 30-eurone Rahva Raamatu kinkekaart

Konkursi töid saab edastada kolmel viisil:
1. Saates postiga aadressile Sauna tn 2, Tallinn 10140.
2. Tuues kohapeale kohvikusse.
3. Laadides konkursitöö internetti ja edastada antud aadress e-mailile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .

Esitatud töödele tuleb kirjutada järgnevad andmed: töö pealkiri, esitaja nimi, vanus, kool, telefoninumber ja e-maili aadress.
Konkursile esitatud paremad tööd pannakse publiku lemmiku väljaselgitamiseks üles kohviku EAT internetikodusse www.eat.ee
Töödega saab tutvuda ka kohvikus ja edastada oma hääl seal. Hääletus leiab aset detsembri kahel esimesel nädalal. Võitjad valib välja kolmeliikmeline žürii, mis koosneb ülikooli õppejõust, meediainimesest ja kohvik EAT esindajast.
Tulemused avaldatakse 17. detsembril kohviku kodulehel ja võitjatega võetakse ühendust.

Kohvik EAT

KONKURSS “Koolielu 10”

Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu saab 2011. a. sügisel 10-aastaseks. Juubeliaasta tähistamiseks kuulutame välja logokonkursi "Koolielu 10". Konkursile saadetud töid soovime kasutada õppeaasta jooksul portaali kujunduselementidena. Osalema ootame nii lasteaedade kui ka üldhariduskoolide õpilasi (õpilaste vanusekategooriad: lasteaed, I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste ja IV kooliaste).

Konkursi tingimused:
- Konkursile esitatav töö peab olema originaallooming ja vastama autoriõigustele.
- Formaat ja tööde esitamine:
- Konkursitöö peab olema loodud arvutiga.
- Logos peaks kasutama sõna "koolielu 10", ideaalis võiks esile tulla ka seos Tiigrihüppe Sihtasutuse kui haridusuuenduse eestvedajaga.
- Töö esitada järgmisele aadressile: link
- Iga osaleja võib osaleda kuni 3 tööga.
- Tiigrihüppe haridusportaalil Koolielu on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud töid Koolielu portaalis ja Koolielu portaali tutvustavates materjalides.
- Konkursitööde esitamise tähtaeg: 1. oktoober 2011

Auhinnad:
Igas vanusekategoorias loositakse välja auhindadena Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Koolielu logodega meened.

Lisaküsimustega pöörduda: Kristi Semidor

NB! Kõigi õppeaasta jooksul Koolielu konkurssidel osalenud õpetajate ja õpilaste seas loositakse välja 2 Ipadi – üks õpetajate, üks õpilaste hulgas.

Koolielu portaal

KONKURSS “Minu raamat/õpik”

Raamatud on toredad ja kasulikud, eriti kui ise autor olla. Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kutsub õpilasi osalema konkursil, mille eesmärgiks on luua virtuaalne raamat või õpik. Õpilane võib luua oma e-õpiku mõne õpitava teema/aine kohta, teha oma luule-, pildi- või esimese juturaamatu.

Konkursi tingimused:
- Osalema oodatakse lasteaia ning I-III kooliastme (1.-9. klassi) lapsi.
- Võistlustöid hinnatakse neljas vanusegrupis: lasteaed, I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste.
- Osaleda võib nii individuaalselt kui ka gruppidena (grupis kuni 6 õpilast).
- Sobiva e-raamatu loomise keskkonna valivad õpilased kas ise või õpetaja abiga (näide).   
- Oma e-raamatu loomisel žanrilisi piire pole.
- Konkursitöö sisaldab originaalloomingut sh ka illustratsioonid.
- Töö vastab autoriõigustele.
- Konkursi raames valminud tööd tuleb varustada Creative Commons´i litsentsiga Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

Žürii hindab konkursitöö sisu, edasiantu selgust ja autorite loovust. Hindamisel lähtutakse Koolielu õppematerjalide kvaliteedinõuetest.  
- Hindamismudel: http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=print&hmid=530
- Konkursitöö tuleb esitada: link
- Tähtaeg: 1. detsember 2011

Auhinnad:
I koht – MP3-mängija
II koht – Komplekt: juhtmeta hiir ja kõrvaklapid
III koht – Tiigrihüppe/Koolielu sümboolikaga mälupulk ja pastakas.
Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid ja preemiaid ümber jagada.   
Lisaküsimustega pöörduda: Anu Peri, Hene Binsol. 

Koolielu portaal

ÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD 2011/12 õa I poolaasta

ÕPETAJA AINE AEG KOHT
ARO, Kristi inglise keel 5ab, 6ab T 15.00 310
ARO, Viljar matemaatika T 16.00 138
AUSMEES, Anu matemaatika 5b, 7a E 14.00; 10ab, 12a T 16.00 407
AUSMEES, Mari muusika K 15.30 305
HAANDI, Ly kehaline kasvatus, terviseõp T 14.00 317
HAAVIK, Tiiu kehaline kasvatus E 16.00, T 16.00 SH
ILVES, Rita eesti keel ja kirjandus T 16.00 411
JUNG, Aili kunstiõpetus T 16.00 137
KALLASTE, Alli algklassid KOKKULEPPEL 206
KELT, Ruta algklassid KOKKULEPPEL 210
KIKAS, Marit matemaatika N 15.00 409
KREISMAN, Sirje eesti keel ja kirjandus K 15.46 413
KULDSAAR, Merike geograafia K 15.00 317
KUUSEOK, Linda matemaatika E 15.00, N 15.00 406
KUUSEOK, Paavo matemaatika T 15.00 409
LAANEMÄE, Enn kehaline kasvatus T 16.00 SH
LAANES, Riina muusika K 15.00 310
LAURSON, Maret eesti keel ja kirjandus N 14.50 310
LOORPUU, Arne füüsika E 16.00 320
LULLA, Reet inglise keel K 15.30 307
LÕBUS, Virve tööõpetus K 15.30 ÕK 316
METS, Anne ajalugu K 14.00 406
METSMAA, Aime kehaline kasvatus T 15.45 VÕI
MÄETALU, Marina algklassid N 08.10 217
MÄGI, Margit algklassid KOKKULEPPEL 209
MÄGI, Ülle kunstiõpetus, joonestamine K 15.00 301
MÖLDER, Mart bioloogia K 16.00 220
NIIT, Marju inglise keel, prantsuse keel E 08.10 203
OJASAAR, Liis inglise keel N 15.00 308
OOPKAUP, Merje ajalugu, ühiskonnaõpetus PK R 15.00; G N 16.00 301
PAASKIVI, Inga vene keel R 14.00 313
PAJU, Evelin inglise keel N 15.45 307
PAJU, Ljubov vene keel N 15.45 309
PAJU, Väino tööõpetus KOKKULEPPEL
PEIL, Indrek füüsika E 15.00, T 15.00 138
PORS, Viire algklassid T 14.00 212
PRII, Merle eesti keel ja kirjandus 7a K 14.45; 5ab, 8b N 14.45 410
PRISKE, Marina vene keel E 15.00 313
PRISKE, Vauri inglise keel KOKKULEPPEL
PULK, Erle saksa keel K 15.45 304
RAND, Mia eesti keel ja kirjandus T 14.00 119
SCHAPEL, Marek matemaatika N 15.30 407
SEPPEL, Aina eesti keel ja kirjandus T 14.00 410
SINK, Irena algklassid KOKKULEPPEL 214
SINK, Kunnar arvutiõpetus E 16.00 404
TABRI, Liis ajalugu E 15.45 310
TAMM, Ivar kehaline kasvatus KOKKULEPPEL
TAMM, Raili keemia E 15.30 416
TASA, Elle inglise keel E 15.30 314
TRUU, Liina inglise keel E 15.45 315
TRUVERK, Kersti algklassid KOKKULEPPEL 213
UUSTULND, Maie algklassid KOKKULEPPEL 201
VAHTER, Inge bioloogia N 15.00 220
ÕUN, Diana vene keel E 16.00 019


Marek Schapel, õppealajuhataja

ÕPILASESINDUSE VALIMINE

Teisipäeval, 20. septembril toimus 5. - 12. klassidele õpilasesinduse valimine. Esindusse saavad kandideerida kõik 7. - 12. klasside õpilased, keda huvitab koolielu arendamine, parendamine  ning huvitavamaks tegemine. Kandidaate oli sel korral 14 ning vabukohti 9. Sel õppeaastal alustavad õpilasesinduses tööd järgmised õpilased:

1. Jüri Põld 10c
2. Airike vipp 10b
3. Alar Truu 10b
4. Eliise Hoogand 12c
5. Sigrid  Hüüdma 11a
6. Maarja Merisalu 12a
7. Eva Kristina Vatsfeldt 12c
8. Brenda Rauniste 10c
9. Maria – Helena Palijenko 8a

Soovime kõigile palju jaksu ning edu.
Palju õnne võitjatele!

Triino Lest, huvijuht

 

EUROOPA KEELTEPÄEV ON TULEKUL

Järgmise nädala kolmapäeval ja neljapäeval korraldavad meie kooli võõrkeelteõpetajad vahvaid üritusi, mille üldiseks nimetajaks on WALES´i PÄEVAD. Toimub viktoriin, filmide vaatamine, ustel on huvitavad sildid jne.

Jälgi reklaami ja saa osa vahvatest ettevõtmistest!


Wales´i lipp

Diana Õun, ainekomisjoni esimees

Viimati uuendatud Teisipäev, 20 September 2011 17:45  
Bänner


Bänner