Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Õpikute tagastamine ja laenutus

Saada link

Õpikute ja muude trükiste tagastamine

1. Sel õppeaastal peavad õpilastel olema kõik laenutatud õpikud ja muud trükised raamatukokku tagastatud 31. maiks (v.a. õppetöö võlglased).

2. Õpikud tuleb korrastada ja vajadusel parandada (soovitavalt paber- ehk maalriteibiga).

3. Õpikutelt ei pea maha võtma korralikke ja terveid kilekaani. Need on head  tugevad - kaitsevad õpikut ning hoiavad kokku aega ja raha - ka järgmistele õpilastele.

4. 9. ja 12. klassi õpilased saavad ringkäigulehele allkirja siis, kui kõik õpikud on raamatukokku tagastatud.

5. 1.- 3. klassi õpilased tagastavad õpikud klassijuhatajale (ka inglise keele ja muusikaõpikud).

6. Tagastamata või rikutud teavikud tuleb asendada sama või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega (nt. kohustusliku kirjanduse nimekirjas oleva raamatuga) või tasuda nende alghind.

OLULINE KOLIMISE TÕTTU!
Õpikute laenutus 2021/22. õppeaastaks


7. 3. - 8. klassi õpilastele toimub õpikute laenutus 7.- 9. juunil 2021.
NB! Info puudutab praeguseid 3. - 8. klassi õpilasi!

Õpikuid laenutatakse õpilastele elektrooniliselt kooli raamatukogus
kell 9 - 17 alljärgnevalt:
3. - 4. klassid 7. juuni
5. - 6. klassid 8. juuni
7. - 8. klassid 9. juuni

 
Bänner


Bänner