Saaremaa Ühisgümnaasium

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

Fotokogu Saaremaa Muuseumis

Saada link Prindi PDF

Meie kooliga seotud fotod Saaremaa Muuseumi Arhiivraamatukogus

 1. SMF 4044:1 F | Kuressaare linna algkooli VI klassi  õpilased ja õpetajad  1922.a.
 2. SMF 4044:2 F | Kuressaare linna algkooli õpilased koos õpetaja Nadezhda Pukiga (I reas keskel) 1924.a.
 3. SMF 4044:3 F | Kuressaare linna algkooli õpetajad 1939.a.
 4. SMF 4044:4 F | Nadezhda ja Eduard Pukk 1928.a. juulis.
 5. SMF 4044:5 F | Kuressaare linna algkooli IV A klassi õpilased 1923.a.
 6. SMF 4044:6 F | SÜG-i õpetaja Aleksei Sepp (1885--1969) üliõpilasena.
 7. SMF 4044:7 F | Eduard Pukk õpilastega füüsikakabinetis.
 8. SMF 4044:8 F | SÜG-i  õpilased. Keskel õpetaja Aleksei Sepp.
 9. SMF 4044:9 F | SÜG-i õpilased koos klaasijuhataja Aleksei Sepaga.
 10. SMF 4044:10 F | Saaremaa Keskkooli (SÜG) 1. lend  koos  õpetajatega 1937.a.
 11. SMF 4044:11 F | SÜG-i muusikaringi puhkpilliorkester 1932./33.a.
 12. SMF 4044:12 F | Sügi-i sümfoniettorkester ca 1932/33.a.
 13. SMF 4044:13 F | SÜG-i rahvatantsijad koos õpetaja August Elmikuga Rootsi kuninga visiidi puhul Tallinnas esinemas 22.VII 1929.a.
 14. SMF 4044:14 F | Maleringi esinemine koolipeol 2.I 1932.a.
 15. SMF 4044:15 F | Stseen SÜG-i lavastatud näidendist "Faust" 1937.a.
 16. SMF 4044:16 F | Grupp evakueeritud Kuressaare gümnaasiumi õpilasi 1916/17. õppeaastal Danilevis oma elukoha ees,...
 17. SMF 4044:17 F | SÜG-i õpetaja Aleksei Sepp abikaasaga.
 18. SMF 4044:18 F | Rinnaportree. Aleksei Sepp. 1960.a.
 19. SMF 4044:19 F | Klassijuhataja Aleksei Sepp vastsete koolilõpetajate Heimar Peremehe (vasakul) ja Leo Torniga . 1949.
 20. SMF 4044:20 F | Aleksei Sepp tunnis;seisab tahvli ees, õpilased seljaga.
 21. SMF 4044:21 F | Aleksei Sepa matus 1969.a. Sark kooli aulas, kõneleb Boris Kivi.
 22. SMF 4044:22 F | Aleksei Sepa matuste rongkäik Tallinna tänaval  1969.a.
 23. SMF 4044:23 F | Aleksei Sepp klassiga 1947.a. (29.lend).
 24. SMF 4044:24 F | Eduard Pukk. Seisab ukse ees trepil.
 25. SMF 4044:25 F | Rinnaportree. Alma Klauren.
 26. SMF 4044:26 F | Alma Klauren koeraga.
 27. SMF 4044:27 F | Alma Klauren koos õe Ida Madisega Kuressaare lossihoovis 1960.a.
 28. SMF 4044:28 F | Alma Klauren. Istub tugitoolis.
 29. SMF 4044:29 F | Ida Madise (Alma Klaureni õde). 1973.a.
 30. SMF 4044:30 F | Alma KLauren , Maarja Haamer ? ja Joosep Aavik Vallimaa t. 7 aias.
 31. SMF 4044:31 F | Alma Klauren istub kodus laua taga.
 32. SMF 4044:32 F | Alma KLauren kodus diivanil lugemas.
 33. SMF 4044:33 F | August Elmik ujumis-vetelpääste instruktorina Kuressaare paadisadama sillal 1934.a.
 34. SMF 4044:34 F |  Muusikaõpetaja(1931-1965) Joosep Aavik  tunnis. U. 1952.a.
 35. SMF 4044:35 F | Peaportree. Joosep Aavik.
 36. SMF 4044:36 F | Rinnaportree. Joosep Aavik. Pildistatud Meriväljal 8.07.1987.a.
 37. SMF 4044:37 F | Rinnaportree. Ella Aeg, bioloogia, geograafia õpetaja (1957-87). Märts 1984.a.
 38. SMF 4044:38 F | Ella Aeg pensionile saatmise päeval 23.II 1987.a.
 39. SMF 4044:39 F | Ella Aeg koos õpetajatega 23. II 1987.a. pensionile saatmise päeval.
 40. SMF 4044:40 F | Rinnaportree. Muusikaõpetaja alates 1979.aastast. Mari Ausmees.  III 1984.a.
 41. SMF 4044:41 F | Rinnaportree. Linda Anto-Liivamägi, klassivälise töö organisaator ja eesti keele õpetaja. III 1984.a.
 42. SMF 4044:42 F | Täisportree. Õppealajuhataja ja eesti keele õpetaja Linda Anto-Liivamägi 50.juubelil 14.III 1987.a. kooli aulas.
 43. SMF 4044:43 F | Linda Anto-Liivamägi 50.juubelil koos kolleegidega kooli aulas 14.III 1987.a.
 44. SMF 4044:44 F | Vene keele õpetaja (1952-53) Galina  Belan tunnis. U. 1952.a.
 45. SMF 4044:45 F | Vene keele õpetaja (1981-84) Aili Elmik. III 1984.a.
 46. SMF 4044:46 F | Rinnaportree. Ingrid Jõelaid, eesti keele õpetaja (1960-78). III 1984.a.
 47. SMF 4044:47 F | Rinnaportree. Vanda Jõelaid, inglise keele õpetaja (1960-78).
 48. SMF 4044:48 F | Rinnaportree. Jõgi, H. -koristaja. III 1984.a.
 49. SMF 4044:49 F | Rinnaportree. Ruta Kelt, algklasside õpetaja (1978-).
 50. SMF 4044:50 F | Peaportree,profiilis paremale. Direktor (1963-76) Boris Kivi.
 51. SMF 4044:51 F | Debora Vaarandi ja Boris Kivi SÜG-i 50.juubelil 1969.a. kätlemas.
 52. SMF 4044:52 F | Boris Kivi ja Jaan Rooda kätlemas.
 53. SMF 4044:53 F | Vilistlaste kokkutulekul 11.08.1996.a. linnuse keldrisaalis kooli ajalooraamatu annab...
 54. SMF 4044:54 F | Pauline Kremm tunnis. U. 1952.a.
 55. SMF 4044:55 F | Eesti keele õpetaja (1951-57) Ruth Kuuli teel kooli. U. 1952.a.
 56. SMF 4044:56 F | Peaportree. Lidia Leier.
 57. SMF 4044:57 F | Algklasside õpetaja Urve Liiv sai 11.apr. 1987 55-aastaseks.
 58. SMF 4044:58 F | Algklasside õpetaja Urve Liiv sai 11.apr. 1987.a. 55-aastaseks. Juubilar koos kolleegidega kooli aulas.  /nimed lisalehel/.
 59. SMF 4044:59 F | Rinnaportree. Maarika Ligi, internaadi kokk. III 1984.a.
 60. SMF 4044:60 F | Rinnaportree. Maria Ligi, internaadi kokk. III 1984.a.
 61. SMF 4044:61 F | Rinnaportree. Asta Loik (neiuna Kallaste), eesti keele õpetaja (1962-90). III 1984.a.
 62. SMF 4044:62 F | Rinnaportree. Reet Lulla, inglise ja saksa keele õpetaja (1982- ). III 1984.a.
 63. SMF 4044:63 F | Rinnaportree. Virve Lõbus . (käsitöö, kunstiõpetus alates 1978). 1984 ?.
 64. SMF 4044:64 F | Rinnaportree. Tanja Malviste. III 1984.a.
 65. SMF 4044:65 F | Rinnaportree. Angela Maripuu, masinakiri. III 1984.a.
 66. SMF 4044:66 F | Rinnaportree. Aime Metsmaa, kehaline kasvatus (1982- ). III 1984.a.
 67. SMF 4044:67 F | Linnuse sisehoovis direktori vastuvõtul suve lõpu puhul tänab direktor Viljar Aro SÜG-ist lahkuvat õpetajat Mare Meistersoni.
 68. SMF 4044:68 F | Inglise keele õpetaja Ruth Mustis tunnis.
 69. SMF 4044:69 F | Õppealajuhataja Vilve Männa töölaua taga. 1978.a.
 70. SMF 4044:70 F | Kooli velsker Lidia Ling oma töölaua taga.  1984?
 71. SMF 4044:71 F | Rinnaportree. Urve Nõmm, vene keel. III 1984.a.
 72. SMF 4044:72 F | Rinnaportree. Valentin Oopkaup, matemaatika õpetaja.
 73. SMF 4044:73 F | Rinnaportree. Leili Opp, internaadi öölastehoidja. III 1984.a.
 74. SMF 4044:74 F | Peaportree. Eesti keele õpetaja (1955-65, 1970-86) Luule Piibur. III 1984.
 75. SMF 4044:75 F | Luule Piibur tunnis.
 76. SMF 4044:76 F | Rinnaportree. Vene keele õpetaja Anne-Reet Paaskivi. III 1984.
 77. SMF 4044:77 F | Rinnaportree. Saksa keele õpetaja Maire Pere (Peegel). III 1984.
 78. SMF 4044:78 F | Rinnaportree. Algklasside õpetaja Viire Pors. III 1984.
 79. SMF 4044:79 F | 3/4-portree. Alli-Marie Ruga, kodundus. 1978.a.
 80. SMF 4044:80 F | Rinnaportree. Vene keele õpetaja Olga Saar. III 1984.
 81. SMF 4044:81 F | 12.aug. 1996.a. Lossihoovis SÜG-i direktor Viljar Aro annab teenelise vilistlase tunnistuse  õpetaja Aina Seppelile.
 82. SMF 4044:82 F | Rinnaportree. Pr. Sergejeva, kooli koristaja. III 1984.
 83. SMF 4044:83 F | Peaportree. Algklasside õpetaja Silvi Silem. III 1984.
 84. SMF 4044:84 F | Silvi Silem sai 20.mail 1987 50-aastaseks. Silvi Silem koos kolleegidega.
 85. SMF 4044:85 F | Õpetaja Hilja Soolepp-Nook 10.05.1951 35. lennu maateaduse tunnis.
 86. SMF 4044:86 F | Rinnaportree. Teeneline õpetaja Meta Tamm. III 1984.
 87. SMF 4044:87 F | Rinnaportree. Külli Tammleht, vene keele õpetaja. 1984?
 88. SMF 4044:88 F | Peaportree. Veli Varik, SÜG-i direktor 1976-88.a.
 89. SMF 4044:89 F | Rinnaportree. Saima Vikat, kehalise kasvatuse õpetaja. III 1984.
 90. SMF 4044:90 F | Rinnaportree. Ellen Õnnis, matemaatika õpetaja. III 1984.
 91. SMF 4044:91 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli õpetajad.
 92. SMF 4044:92 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli õpetajad 1961./62.õppeaastal. Nimde foto tagaküljel.
 93. SMF 4044:93 F | Direktor Boris Kivi annab eksdirektor Pauline Kremmile üle auvilistlase tunnistuse 1969.a.
 94. SMF 4044:94 F | Õpetajad rajooni abiturientide ballil 1970.a. kevadel.
 95. SMF 4044:95 F | Õpetajad rajooni abiturientide ballil 1970.a. kevadel.
 96. SMF 4044:96 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli õpetajad (vasakult) Ella Aeg, Vilve Männa ja Linda Liivamägi koolimaja trepil juunis 1974.a.
 97. SMF 4044:97 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli õpetajad 1976./77.õppeaastal.
 98. SMF 4044:98 F | V.Kingissepa nim.Keskkooli kollektiiv 1978.a. Lidia Leieri (I r. vasakult 1.) austamine. Paremalt 1. dir. Veli Varik.
 99. SMF 4044:99 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli õpetajate kohtumisõhtult sõpruskooli, Pärnu L.Koidula nim. 2. Keskkooli, õpetajatega ...
 100. SMF 4044:100 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli õpetajate kohtumisõhtult sõpruskooli, Pärnu L.Koidula nim. 2. Keskkooli, õpetajatega ...
 101. SMF 4044:101 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli õpetajate kohtumisõhtult sõpruskooli, Pärnu L.Koidula nim. 2. Keskkooli, õpetajatega ...
 102. SMF 4044:102 F | Ajakirjandusalasele aupäevale järgnenud koosviibimine majavalitsuse saalis 21.03.1981.a.
 103. SMF 4044:103 F | Ajakirjandusalasele aupäevale järgnenud koosviibimine majavalitsuse saalis 21.03.1981.a.
 104. SMF 4044:104 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli õpetajad 7. mail 1988.a.
 105. SMF 4044:105 F | SÜG-i võimlemisõpetajad (vasakult) Enn Laanemäe, Aime Metsmaa, Tiiu Haavik ja Aivar Tõnus gümnaasiumi trepil. Aug. lõpp 1994.
 106. SMF 4044:106 F | SÜG-i  trepil õpetajad (vasakult) Rita Ilves, Kunnar Sink, Anu Ausmees , Riina Oeselg, istub Kadri Leppik. Aug. lõpp 1994.
 107. SMF 4044:107 F | SÜG-i trepil. Aug. lõpp 1994.
 108. SMF 4044:108 F | Nn. kaunite kunstide õpetajad koolimaja trepil.1.sept.1995.
 109. SMF 4044:109 F | Emakeele ja kirjanduse õpetajad gümnaasiumi trepil 1.sept. 1995.
 110. SMF 4044:110 F | Vene keele õpetajad (vasakult) : Aire Aav, Ljubov Paju, Diana Õun, Anne-Reet Paaskivi, Urve Nõmm ja Laine Tubi...
 111. SMF 4044:111 F | SÜG-i keelteõpetajad gümnaasiumi trepil. Juuni 1999.
 112. SMF 4044:112 F | Algklasside ainesektsioon 1995/96. õppeaasta kevadel.
 113. SMF 4044:113 F | Algklasside ainesektsioon 1995/96. õppeaasta sügisel.
 114. SMF 4044:114 F | Matemaatikaõpetajad koolimaja trepil 1.sept. 1995.a.
 115. SMF 4044:115 F | Vilistlaste kokkutulekul 11.08.1996 linnuse keldrisaalis kooli ajalooraamatu annab eksdirektorile Boris Kivile üle ...
 116. SMF 4044:116 F | 31.aug.1996 direktori pidulikul vastuvõtul suve ärasaatmise puhul linnuse sisehoovis.
 117. SMF 4044:117 F | Kuressaare linnavalitsuse ja SÜG-i direktsiooni kohtumine saalihokis SÜG-i aulas 21.apr.1997.
 118. SMF 4044:118 F | Kuressaare linnavalitsuse ja SÜG-i direktsiooni kohtumine saalihokis SÜG-i aulas 21.apr.1997.
 119. SMF 4044:119 F | Kuressaare linnavalitsuse ja SÜG-i direktsiooni kohtumine saalihokis SÜG-i aulas 21.apr.1997.
 120. SMF 4044:120 F | Saaremaa Gümnaasiumi hoone Pikal tänaval. Pildistatud hoovi poolt. Mai 1938.a.
 121. SMF 4044:121 F | Saaremaa Keskkooli hoone Garnisoni tänavas, kuhu koliti 15.I 1945. a.
 122. SMF 4044:122 F | Saaremaa Keskkooli hoone .Garnisoni tänav.
 123. SMF 4044:123 F | Kingissepa 8-kl. kool. Garnisoni tn. 28.VI 1986.a.
 124. SMF 4044:124 F | V. Kingissepa nim. Keskkooli õpetajad. 1970.a.-te II pool. Keskel (6.) direktor Veli Varik.
 125. SMF 4044:125 F | Kuressaare 1. Keskkooli  õpetajad 1990.a. Keskel direktor Viljar Aro. Pildistatud kooli trepil.
 126. SMF 4044:126 F | SÜG-i õpetajad 1995./96.. õ./a. algul. Keskel direktor Viljar Aro. Pildistatud koolimaja trepil.
 127. SMF 4044:127 F | SÜG-i õpetajad juunis 1999. Paremalt 1. direktor Viljar Aro. Pildistatud koolimaja trepil.
 128. SMF 4044:128 F | Õpetajatepäeva kontserdil  10.okt. 1994.a. esinevad Vaido Luks ja Koit Kelder.
 129. SMF 4044:129 F | Õpetajatepäev 10.okt. 1994.a. Abituriendid olid õpetajatele organiseernud lõunasöögi Nasva Jahtklubi restoranis.
 130. SMF 4044:130 F | SÜG-i staadion 1997.a. Pildistatud koolimaja ülemiselt korruselt; taamal Smuuli tänava paneelelamud.
 131. SMF 4044:131 F | SÜG-i fuajee . 1997.
 132. SMF 4044:132 F | SÜG-i I korruse koridor. 1997.
 133. SMF 4044:133 F | SÜG-i I korruse koridor. 1997.
 134. SMF 4044:134 F | SÜG-i garderoob. 1997.
 135. SMF 4044:135 F | SÜG-i aula. 1997.
 136. SMF 4044:136 F | SÜG-i võimla. 1997.
 137. SMF 4044:137 F | Õpilased SÜG-i võimlemisklassis 1997. Paremal õpetaja Tiiu Haavik.
 138. SMF 4044:138 F | SÜG-i kaminasaal. 1997.
 139. SMF 4044:139 F | SÜG-i söökla. 1997.
 140. SMF 4044:140 F | SÜG-i baar. 1997.
 141. SMF 4044:141 F | SÜG-i raamatukogu. 1997.
 142. SMF 4044:142 F | Mälestustahvel SÜG-i põlengus hukkunud koolipoistele 12.12.1995.
 143. SMF 4044:143 F | Mälestustahvel SÜG-i hoone põlengus 12.12.1995.a. hukkunud õpilastele Raul Arvale ja Kristjan Nepperile.
 144. SMF 4044:144 F | SÜG-i lipp ja logo. 1997.
 145. SMF 4044:145 F | SÜG-i direktor Viljar Aro oma kabinetis 1997.a.
 146. SMF 4044:146 F | SÜG-i õppealajuhataja Linda Liivamägi oma kabinetis 1997.a.
 147. SMF 4044:147 F | SÜG-i sekretär Stella Hommik oma töölaua taga 1997.a.
 148. SMF 4044:148 F | SÜG-i psühholoog Mia Rand oma kabinetis 1997.a.
 149. SMF 4044:149 F | SÜG-i õpetajate tuba. Kohvitassiga Tiiu Haavik. 1997.a.
 150. SMF 4044:150 F | SÜG-i 1. a klass õpilased koos klassijuhataja Irma Sink,iga tunnis. 1997.a.
 151. SMF 4044:151 F | SÜG-i õpilased koos õpetajaga auditooriumis 1997.a.
 152. SMF 4044:152 F | SÜG-i õpilased füüsikakabinetis 1997.a.
 153. SMF 4044:153 F | SÜG-i õpilased ja õpetaja Arne  Loorpuu füüsikakabinetis 1997.a.
 154. SMF 4044:154 F | SÜG-i õpilased matemaatikakabinetis 1997.a. Tahvli juures õpetaja Valentin Oopkaup.
 155. SMF 4044:155 F | SÜG-i õpilased arvutikabinetis 1997.a. Taamal õpetaja Kunnar Sink.
 156. SMF 4044:156 F | SÜG-i tütarlapsed tütarlaste käsitööklassis 1997.a.
 157. SMF 4044:157 F | SÜG-i poisid tööõpetuse klassis 1997.a. koos õpetaja Väino Pajuga.
 158. SMF 4044:158 F | SÜG-i masinakirja klass internaadis 1997.a.
 159. SMF 4044:159 F | SÜG-i internaadi dushshiruumi sisemus. 1997.a.
 160. SMF 4044:160 F | SÜG-i internaadi dushshiruumid. 1997.a.
 161. SMF 4044:161 F | SÜG-i internaadi tuba. 1997.a.
 162. SMF 4044:162 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a. Sisse tuuakse kooli lipp.
 163. SMF 4044:163 F | Kooil aastapäev 13.o1.1989.a.
 164. SMF 4044:164 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 165. SMF 4044:165 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 166. SMF 4044:166 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 167. SMF 4044:167 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 168. SMF 4044:168 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 169. SMF 4044:169 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 170. SMF 4044:170 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 171. SMF 4044:171 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 172. SMF 4044:172 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 173. SMF 4044:173 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 174. SMF 4044:174 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 175. SMF 4044:175 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 176. SMF 4044:176 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 177. SMF 4044:177 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 178. SMF 4044:178 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 179. SMF 4044:179 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 180. SMF 4044:180 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 181. SMF 4044:181 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 182. SMF 4044:182 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 183. SMF 4044:183 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 184. SMF 4044:184 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 185. SMF 4044:185 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 186. SMF 4044:186 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 187. SMF 4044:187 F | Kooli aastapäev 13.o1.1989.a.
 188. SMF 4044:188 F | Saaremaa Gümnaasiumi II B klassi õpilased ja õpetaja Bruno Steinberg 1920.a. Pildistatud laudvoodriga hoone seina taustal.
 189. SMF 4044:189 F | Saaremaa Gümnaasiumi III C klassi õpilased  koos õpetajaga 1922.a. kevadel.
 190. SMF 4044:190 F | SÜG-i V klassi tüdrukud M.Jakobsoni fotoateljee trepil 1925 (praegu Lossi t. 16).
 191. SMF 4044:191 F | SÜG-i IV A klassi õpilased koos õpetajaga 1923.a. kevadel.
 192. SMF 4044:192 F | Stseen SÜG-i lavastusest "Sinilind" 1929.
 193. SMF 4044:193 F | SÜG-i  V (VIII) klassi õpilased ja klassijuhataja Nikolai Paivel 27.aug. 1923.a.(6.lend) Kuressaare kindluse bastioni trepil.
 194. SMF 4044:194 F | SÜG-i 7.lennu noormehed (vasakult) Eduard Hark, Anton Kaal, Vassili Grünthal-Ridala, Otto Ellik ja Oskar Kaasik ...
 195. SMF 4044:195 F | SÜG-i IV klassi õpilased koos klassijuhataja Adele Teäriga 1920. ( 6.lend, lõpetasid 1924).
 196. SMF 4044:196 F | SÜG-i õpilased koos klassijuhataja Nikolai Paiveliga 1924.a.
 197. SMF 4044:197 F | SÜG-i V klassi õpilased aknal 1924.a. (7.lend, lõpetasid 1925).
 198. SMF 4044:198 F | SÜG-i VII klassi õpilased koos klassijuhataja Nikolai Paiveliga 1924 ?.
 199. SMF 4044:199 F | Grupp SÜG-i IV klassi tüdrukuid 1924.a. (7.lend, lõpetasid 1925).
 200. SMF 4044:200 F | Salome Trei põrmu sängitamine Kudjapele 18.01.1996.
 201. SMF 4044:201 F | Salome Trei põrmu sängitamine Kudjapele 18.01.1996.
 202. SMF 4044:202 F | Salome Trei põrmu sängitamine Kudjapele 18.01.1996.
 203. SMF 4044:203 F | Salome Trei põrmu sängitamine Kudjapele 18.01.1996. Esineb kooli kammerkoor Mari Ausmehe juhatusel.
 204. SMF 4044:204 F | Salome Trei haud  Kudjapel matuse päeval 18.01.1996.
 205. SMF 4044:205 F | SÜG-i IV humanitaarharu õpilased koos õpetaja Nikolai Paiveliga klassiruumis 11.VI 1926.
 206. SMF 4044:206 F | SÜG-i 9.lennu humanitaarharu lõpetajad koos klassijuhataja Nikolai Paiveliga 2..VI 1927.a..
 207. SMF 4044:207 F | SÜG-i õpilased fotograaf M.Jakobsoni ateljee trepil Kuressaare kindluse kirderaveliinil 1928.a. sügisel.
 208. SMF 4044:208 F | Grupp SÜG-i I klassi tüdrukuid fotograaf M.Jakobsoni ateljee trepil 1928.a. kevadel kirderaveliinil.
 209. SMF 4044:209 F | Grupp SÜG-i tüdrukuid fotograaf N.Jakobsoni ateljee trepil kirderaveliinil 1929.a. sügisel.
 210. SMF 4044:210 F | Prof. Vassil Ridala Üliõpilaste Teadusliku Ühingu (ÜTÜ) patoloogilise anatoomia ja parasitoloogia ringi mõne liikmega ...
 211. SMF 4044:211 F | Prof. Vassil Ridala uurib Streptococcus agalactiae poolt tekitatud patoloogilis-histoloogilisi ...
 212. SMF 4044:212 F | Prof. Vassil Ridala koos oma õpilase EPA teadusala prorektori dots. N.Kozloviga valib välja õppemuuseumist ...
 213. SMF 4044:213 F | Prof. Vassil Ridala juhendab ÜTÜ patoloogilise anatoomia ja parasitoloogia ringi liikmeid teaduslikus töös.
 214. SMF 4044:214 F | Prof. Vassil Ridala järjekordselt ühte teaduste doktori väitekirja retsenseerimas.
 215. SMF 4044:215 F | Margarethe Riisik (1905-1992); paremal) koos õde Helmi ja Lindaga.
 216. SMF 4044:216 F | Grupp SÜG-i 8.lennu  tütarlapsi 1926.a. kevadel.
 217. SMF 4044:217 F | SÜG-i  humanitaarharu lõpetajad 1926.a. kevadel.
 218. SMF 4044:218 F | SÜG-i 50 aastat tagasi 3. lennu lõpetajate kokkutulekust osavõtjad  23.V 1971.a.
 219. SMF 4044:219 F | SÜG-i IV pedagoogilise haru tütarlapsed koos klassijuhataja Adolf Grafiga 1924.a. (9.lend, lõpetasid 1927).
 220. SMF 4044:220 F | Grupp SÜG-i pedagoogilise haru õpilasi 1927.a. ?
 221. SMF 4044:221 F | SÜG-i III pedagoogilise haru õpilased koos õpetaja Bruno Steinbergiaga 1924.a. ( 9. lend, lõpetasid 1927) 1924.a.
 222. SMF 4044:222 F | Üks gümnaasiumi klassiõdede väikese omavahelise klubi "Teemandi klubi" liikmeid 1925.a.
 223. SMF 4044:223 F | Grupp SÜG-i 9.lennu pedagoogilise klassi lõpetajaid 1927.a.
 224. SMF 4044:224 F | SÜG-i  pedagoogilise haru 1.lennu lõpetajad ja klassijuhataja  Adolf Graf 1927.a. (9.lennu pedagoogiline haru).
 225. SMF 4044:225 F | 9.lennu lõpetajad Evald Wöhrman ja Meta Kahu (Papp) gümnaasiumi  ettevalmistusklassis  1918.a.
 226. SMF 4044:226 F | SÜG-i 9.lennu pedagoogilise klassi poisid 1927.a. ...
 227. SMF 4044:227 F | SÜG-i 9.lennu klassiõed lossi taga u.1924.a.
 228. SMF 4044:228 F | Grupp SÜG-i 9.lennu pedagoogilise klassi õpilasi.
 229. SMF 4044:229 F | SÜG-i 9.lennu IV humanitaarklass liuväljal Linnape vallikraavis 1926.a.
 230. SMF 4044:230 F | Rinnaportree. Emilie Järvalt (neiuna Kaljurand) 1973.a./ SÜG-i 9.lend , 1927.a./.
 231. SMF 4044:231 F | SÜG-i IV A klass 1922.a. ( 9.lend, lõpetasid 1927).
 232. SMF 4044:232 F | Ruben Hillel (Robert) Grünhut (par.2.) koos sõpradega.
 233. SMF 4044:233 F | SÜG-i 9. lennu pedagoogilise haru lõpetajad ja õpetajad 1927.a.
 234. SMF 4044:234 F | SÜG-i vilistlased (vasakult) Joosep Aavik (1.lend) ja Vassili Randmets (3.lend).
 235. SMF 4044:235 F | SÜG-i I lend 1919.a.
 236. SMF 4044:236 F | Vennad Voldemar ja Albert Tilk (SÜG-i 1. lend).
 237. SMF 4044:238 F | Rinnaportree. Marta Trey--Dudkina, orelikunstnik, (I lennu lõpetaja).
 238. SMF 4044:239 F | SÜG-i III reaalharu õpilased ja klassijuhataja Vladimir Sepp 1927.a. (11.lend, lõpetasid 1929).
 239. SMF 4044:240 F | SÜG-i IV reaalharu õpilased koos klassijuhataja Vladimir Sepaga 1928.a. (11.lend, lõpetasid 1929.a.).
 240. SMF 4044:241 F | Rinnaportree. Vjatseslav Bobkovski (Palvar) 1933.a. Lõpetas SÜG-i 1929 (11.lend).
 241. SMF 4044:242 F | SÜG-i 11.lennu reaalharu lõpetajad koos klassijuhataja Vladimir Sepaga 1929.a. Pildistatud koolimajas.
 242. SMF 4044:243 F | Peaportree. Aadu Hint. (11.lend, lõpetasid 1929).
 243. SMF 4044:244 F | Rinnaportree. Aadu Hint 4.dets. 1971.a. kooli kirjanduspäeval.
 244. SMF 4044:245 F | Rinnaportree. Aira Kaal (12.lend) kooli  kirjanduspäeval 4.dets.1971.a.
 245. SMF 4044:246 F | SÜG-i V reaalharu lõpetajad koos klassijuhataja August Elmikuga 1930 (12.lend).
 246. SMF 4044:247 F | Grupp SÜG-i 12. lennu humanitaarharu tütarlapsi koos õpetaja Edith Makurin-Reichardiga .
 247. SMF 4044:248 F | SÜG-i V humanitaarharu lõpetajad (12.lend) koos klassijuhataja Aleksei Sepaga 1930.a. kevadel.
 248. SMF 4044:249 F | SÜG-i 12. lennu humanitaarharu koos klassijuhataja Aleksei Sepaga. III rida 2. Alma Kaal.
 249. SMF 4044:250 F | SÜG-i 12. lennu humanitaarharu tütarlapsed koos klassijuhataja Aleksei Sepaga. (lõpetasid 1930). III rida 4. Alma Kaal.
 250. SMF 4044:251 F | SÜG-i 12. humanitaarharu õpilased looduses. I rida vasakult 4. Alma Kaal.
 251. SMF 4044:252 F | Peaportree. Prof. Kuno Kõrge. (13.lend, lõpetas 1931).
 252. SMF 4044:253 F | SÜG-i lõpetajad (vasakul) Lydia Üksti (2.lend) ja Alma Õispuu (3.lend). 1923.a.
 253. SMF 4044:254 F | Fotol SÜG-i  õpilased (vasakult) Lydia Üksti (2.lend) , Salme Raun ja Emilie Õispuu (2.lend) 1920.a.
 254. SMF 4044:255 F | Rinnaportree. Feodor Orb 2.dets..1938.a. ( SÜG-i 14.lend).
 255. SMF 4044:256 F | Peaportree. Feodor Orb Eesti sõjaväes. Juuni 1934 Tartus.
 256. SMF 4044:257 F | Peaportree. Leonida Kopp (Janno) SÜG-i lõpetamisel 1932.a. (14.lend)- pastor Arnold Janno abikaasa.
 257. SMF 4044:258 F | Peaportree. Leonida Kopp-Janno 1981.a. (SÜG-i 14.lend).
 258. SMF 4044:259 F | SÜG-i 14. lennu lõpetajad Rootsis 1976/1977.a.
 259. SMF 4044:260 F | Hildegard Kuus (Lonn) 1935.a. (SÜG-i 14.lend humanitaarharu).
 260. SMF 4044:261 F | SÜG-i õpilaste tantsukursustest osavõtjad 1932.a. talvel. Keskel tantsuõpetaja Herbert Rahmann. /nimed foto tagaküljel/.
 261. SMF 4044:262 F | SÜG-i 15.lennu reaalklassi lõpetajad koos klassijuhataja Eduard Gerban-Järvaltiga 1933.a.
 262. SMF 4044:263 F | SÜG-i IV humanitaarklassi õpilased koos klassijuhataja Nikolai Paiveliga 27.V 1932.a. (15.lend).
 263. SMF 4044:264 F | SÜG-i V humanitaarklassi lõpetajad koos klassijuhataja Nikolai Paiveliga 2.VI 1933. ( 15.lend).
 264. SMF 4044:265 F | SÜG-i I A klassi õpilased ja klassijuhataja Eugenia Nurslandt  1929/30. õppeaastal (16.lend, lõpetasid 1934).
 265. SMF 4044:266 F | SÜG-i II A klassi õpilased ja klassijuhataja Eugenia Nurslandt (I r. 5.) 1930/31.õppeaastal. (16.lend, lõpetasid 1934).
 266. SMF 4044:267 F | SÜG-i III klassi õpilased ja klassijuhataja Eugenia Nurslandt (II r. 4.) 1931/32.õppeaastal.(16.lend, lõpetasid 1934).
 267. SMF 4044:268 F | SÜG-i IV klassi õpilased ja klassijuhataja Eugenia Nursland (II r. 4.) 1932/33.õppeaastal. (16.lend, lõpetasid 1934).
 268. SMF 4044:269 F | SÜG-i III klassi humanitaarharu poisid koos klassijuhataja Eugenia Nurslandtiga (I r.1.) 1931/32.õ.a.
 269. SMF 4044:270 F | SÜG-i humanitaarharu IV klassi poisid koos klassijuhataja Eugenia Nurslandtiga (I r.2.). 1932/33. õ.a.
 270. SMF 4044:271 F | SÜG-i 16. lennu lõpetajad ja õpetajad 1934.a. juuni algul.
 271. SMF 4044:272 F | SÜG-i 16. lennu klassiõed (vasakult) Olga Teiss (Lango) ja Ludmilla Bachmann talvel 1933.a.
 272. SMF 4044:273 F | Rinnaportree. Õpetaja Olga Teiss (Lango) 1942.a. (16.lend 1934).
 273. SMF 4044:274 F | Rinnaportree. Olga Teiss(Lango), õpetaja. 1968.a. (16.lend).
 274. SMF 4044:275 F | Rinnaportree. Heino Kuivjõgi, SÜG-i 1933/34. õ/a.  humanitaarharu abiturient.
 275. SMF 4044:276 F | Rinnaportree. Heino Kuivjõgi Eesti mereväes ajateenija madrusena. 1936.a. (16.lend).
 276. SMF 4044:277 F | SÜG-i 16.lennu kolm lõpetajat vilistlaste kokkutulekul 20.VII 1968 koolimajas: ...
 277. SMF 4044:278 F | Grupp SÜG-i 17.lennu õpilasi ja õpetaja Jakobson.
 278. SMF 4044:279 F | Grupp Pöidelt pärit SÜG-i õpilasi 1933/34.a. II reas paremalt 2. Debora Trull-Vaarandi.
 279. SMF 4044:280 F | Aksel Sarv (17.lend)  pedagoogiumi päevil matemaatika eksamiks valmistumas 14.08.1937.a.
 280. SMF 4044:281 F | Rinnaportree. Veli Aarma (Vladimir Aleksandrov õpilasena, 17.lend). 1958.a.
 281. SMF 4044:282 F | Rinnaportree. Veli Aarma. 1968.a.
 282. SMF 4044:283 F | Debora Vaarandi (17.lend) Anna Haava ausamba avamisel Palal autogrammi kirjutamas .1964.a.
 283. SMF 4044:284 F | Rinnaportree. Debora Vaarandi. 17.II 1967.a. (17.lend).
 284. SMF 4044:285 F | Rinnaportree. Juhan Smuul. 17.II 1967.a.
 285. SMF 4044:286 F | Debora Vaarandi Karjala Soomes luulemiitingul 1968.a.
 286. SMF 4044:287 F | Debora Vaarandi kõneleb oma 60.sünnipäeval 1.okt. 1976.a.
 287. SMF 4044:288 F | Debora Vaarandi 60.sünnipäeval 1.okt. 1976 koos sõpradega.
 288. SMF 4044:289 F | Debora Vaarandi oma 60.sünnipäeval Viiu Härma ja Paul-Eerik Rummoga 1.okt.1976.a.
 289. SMF 4044:290 F | Debora Vaarandi 60.juubel 1.okt. 1976.a.
 290. SMF 4044:291 F | SÜG-i I põhiklassi tütarlapsed 1926.a. kevadel Kuressaare kindluse raveliini trepil.
 291. SMF 4044:292 F | SÜG-i I põhiklassi õpilased koos klassijuhataja Eugenia Nurslandtiga 1926.a.kevadel.
 292. SMF 4044:293 F | SÜG-i II põhiklassi õpilased koos klassijuhataja Luise Varestiga 1926.a.kevadel.
 293. SMF 4044:294 F | SÜG-i I põhiklassi õpilased koos klassijuhataja Vladimir Paiveliga 1926.a. kevadel.
 294. SMF 4044:295 F | Kuressaare Algkooli õpilased klassijuhataja Mihhail Mikuga looduses.
 295. SMF 4044:296 F | SÜG-i segarahvatantsurühm. (16.lend ?).
 296. SMF 4044:297 F | SÜG-i III humanitaarklassi tütarlapsed koos klassijuhataja Aleksei Sepaga.  1935. v. 1936.a.
 297. SMF 4044:298 F | Grupp SÜG-i  meriskaute (18.lend).
 298. SMF 4044:299 F | SÜG-i õpilased (vasakult) Selma Tänak...
 299. SMF 4044:300 F | Täisportree. Ilmar Väli ? mereväelasena. (18.lend).
 300. SMF 4044:301 F | Alfred Tuhk sõjaväes. (18.lend).
 301. SMF 4044:302 F | Aino Haab-Vilval Stockholmis oma 50.sünnipäeval 28.11.1967. (18.lend).
 302. SMF 4044:303 F | Heljo Kesküla (Anniko) Stockholmis 1966.a. juunis. (18.lend).
 303. SMF 4044:304 F | SÜG-i I klassi õpilased koos õpetaja Luise Varestiga (I r.vas.-lt 5.) 1933.a. kevadel. (19.lend).
 304. SMF 4044:305 F | SÜG-i IV klassi õpilased ja klassijuhataja Johannes Kesküla . (19.lend 1937).
 305. SMF 4044:306 F | SÜG-i 19.lennu V klassi õpilased tunnis, klassijuhataja Johannes Kesküla seisab ukse taustal. Dets. 1936.a.
 306. SMF 4044:307 F | SÜG-i 19.lennu lõpetajad kooli uksel 1937.a. kevadel.
 307. SMF 4044:308 F | Rinnaportree. Aarne Vinkel gümnaasiumi 19.lennu  lõpuklassi õpilasena 6. I 1937.a.
 308. SMF 4044:309 F | Rinnaportree. Aarne Vinkel, TA Keele ja Kirjanduse Instituudi eesti kirjanduse sektori juhataja, doktor. 1971.a.
 309. SMF 4044:310 F | Rinnaportree. Aarne Vinkel, filoloogiadoktor. 15.I 1978.a. (19.lend 1937).
 310. SMF 4044:311 F | Peaportree. Herta Transtok (1918-2003), SÜG-i 19.lend. Okt. 1981.a.
 311. SMF 4044:312 F | 18.lennu vilistlased (vasakult) Hermann Koppel, Vanda Hermassoo (Voitk), Erika Teär ja Aleksander Piip ...
 312. SMF 4044:313 F | SÜG-i 20.lennu I klassi õpilased koos klassijuhataja Nikolai Paiveliga 23.V 1934.a.
 313. SMF 4044:314 F | SÜG-i 20.lennu II klassi õpilased ja klassijuhataja Nikolai Paivel 27.V 1935.a.
 314. SMF 4044:315 F | SÜG-i 20.lennu lõpupilt 1938.a.
 315. SMF 4044:316 F | SÜG-i 20.lennu lõpetaja Juhan Peegel (vasakul).
 316. SMF 4044:317 F | Rinnaportree. TRÜ dotsent Juhan Peegel 1971.a.
 317. SMF 4044:318 F | Rinnaportree. SÜG-i 20.lennu lõpetaja Helga Poopuu- kolenel Johannes Poopuu tütar (abielus Paakspuu), elab Kanadas.
 318. SMF 4044:319 F | Rinnaportree. Vladimir Tauts, SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 319. SMF 4044:320 F | Rinnaportree. Ludmilla Kumpas, SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 320. SMF 4044:321 F | Rinnaportree. Arvo Teär, SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 321. SMF 4044:322 F | Rinnaportree. Antonina Maran.
 322. SMF 4044:323 F | Rinnaportree. Leonida Aschtemenko , SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 323. SMF 4044:324 F | Rinnaportree. Adele Haus,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 324. SMF 4044:325 F | Rinnaportree. Viktoria Kokk, SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 325. SMF 4044:326 F | Rinnaportree .Helene (Elena) Lepik, SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 326. SMF 4044:327 F | Rinnaportree. Eugenia (Jenny) Maripuu,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 327. SMF 4044:328 F | Rinnaportree. Erika Mikkau, SÜG-i 20.lennu lõpetaja 1938.a.
 328. SMF 4044:329 F | Rinnaportree. Alide Pihel,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 329. SMF 4044:330 F | Rinnaportree. Helga Poopuu,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 330. SMF 4044:331 F | Rinnaportree. Armilda (Milda) Raunmägi,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 331. SMF 4044:332 F | Rinnaportree. Valve Ristma (Tistma),  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 332. SMF 4044:333 F | Rinnaportree. Renate (Miralda ?) Tilt, SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 333. SMF 4044:334 F | Rinnaportree. Selma Tänak,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 334. SMF 4044:335 F | Rinnaportree. Elbeth Vilsar,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 335. SMF 4044:336 F | Rinnaportree. Elisabeth Väli,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 336. SMF 4044:337 F | Rinnaportree. Orest (Oskar) Kamp,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 337. SMF 4044:338 F | Rinnaportree. Ake (Oke) Koel,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 338. SMF 4044:339 F | Rinnaportree. Alfred Ots,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 339. SMF 4044:340 F | Rinnaportree. Juhan Peegel,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 340. SMF 4044:341 F | Rinnaportree. Elmar Punab,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 341. SMF 4044:342 F | Rinnaportree. Jüri Ristkok,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 342. SMF 4044:343 F | Rinnaportree. Boris Taimla (Troitski),  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 343. SMF 4044:344 F | Rinnaportree. Antoni Truuvert,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 344. SMF 4044:345 F | Rinnaportree. Endel Velvelt,  SÜG-i 20.lennu lõpetaja  1938.a.
 345. SMF 4044:346 F | SÜG-i progümnaasiumi lõpupilt (9.kl.) 1938.a. (paljud 22.lend 1941).
 346. SMF 4044:347 F | Rinnaportree. Olev Jõgi, ajakirja "Keel ja Kirjandus" peatoimetaja. (22.lend 1941).
 347. SMF 4044:348 F | SÜG-i 23.lennu õpilased koos direktor Eduard Pukiga füüsika kabinetis. (lõpetasid 1941).
 348. SMF 4044:349 F | SÜG-i 23. lennu noormehed koos klassijuhataja Erna Normanniga. /nimed foto tagaküljel/.
 349. SMF 4044:350 F | SÜG-i 23.lennu noormehed.
 350. SMF 4044:351 F | SÜG-i 23. lennu noormehed koos riigikaitseõpetuse õpetaja Mihhail Mikuga (vasakul) sõjaväelisel õppusel.
 351. SMF 4044:352 F | SÜG-i 23. lennu õpilased koolimaja ees. I reas vas.-lt  3. Antonina Oll-Kesküla.
 352. SMF 4044:353 F | Rinnaportree. Antonina Oll (abielus Kesküla), SÜG-i 23.lennu lõpetamisel 1941.a.
 353. SMF 4044:354 F | Peaportree. Antonina Kesküla,  SÜG-i muusikaõpetaja. 1980.a. (23.lend).
 354. SMF 4044:355 F | Rinnaportree. Jaan Ratassepp, 23. lennu lõpetamisel 1941.a. Hiljem töötas õpetajana.
 355. SMF 4044:356 F | Rinnaportree. Jüri Suurhans. (23.lend).
 356. SMF 4044:357 F | SÜG-i 24. lennu lõpupilt 1942.a.
 357. SMF 4044:358 F | Juveelitehase Aste tsehhi galvaniseerija Loore Tiik  (neiuna Mägi; 24.lennust) töötamas. 1970.a.
 358. SMF 4044:359 F | Rinnaportree. Loore Tiik (neiuna Mägi; 24.lend), Juveelitehase Aste galvaniseerija. 1973.a.
 359. SMF 4044:360 F | Rinnaportree. Jüri Daniel (Wrzhesnevsky; 07.05.1923; 24.lend), sporditeadlane. 25.III 1991.a.
 360. SMF 4044:361 F | SÜG-i 25.lennu õpilased koos klassijuhatajaga 1938/39. õppeasastal.
 361. SMF 4044:362 F | SÜG-i 25.lennu õpilased koos klassijuhataja Richard Jaskaga 1942/43. õppeaastal. /nimed foto tagaküljel/.
 362. SMF 4044:363 F | 12.aug. 1996.a. Lossipargis SÜG-i vilistlaste kokkutulekul esineb vilistlane Robert Kreem.
 363. SMF 4044:364 F | SÜG-i direktor Viljar Arolt võtab  kooli ajalooraamatu vastu vilistlane Robert Kreem vilistlaste kokkutulekul 12.aug. 1996.
 364. SMF 4044:365 F | Rinnaportree. Salme Mikk, kauaaegne pedagoog, 25.lennust. 12.V 1983.a.
 365. SMF 4044:366 F | Rinnaportree. Leida  Põld (neiuna Tammel; 25.lend), pedagoog. 1943.a.
 366. SMF 4044:367 F | Õpetaja Leida Põld-Tammel Kingissepa V.Kingissepa nim. Keskkooli I B klassi õpilaste  keskel 1957/58.a. õ.-a.
 367. SMF 4044:368 F | SÜG-i 26.lennu lõpetajad koos klassijuhataja Erna Normanniga (I r. vasakult 5.) 1944.a.
 368. SMF 4044:369 F | SÜG-i 26.lennu kokkutulekust osavõtjad koos välisvilistlastega 22.VI 1989.
 369. SMF 4044:370 F | SÜG-i 28.lennu lõpetajad (11.klass) koos direktor Johannes Valgma ja klassijuhataja Ella Kiviga 1946.a.
 370. SMF 4044:371 F | Rinnaportree. Õie Sepp (abielus Mandel), silmaarst . Apr. 1952. (28.lend).
 371. SMF 4044:372 F | Rinnaportree. Õie Mandel /neiuna Sepp; 28.lend), silmaarst. Apr. 1977.a.
 372. SMF 4044:373 F | Kuressaare Keskkooli 10. b klassi õpilased koos klassijuhataja Aleksei Sepaga 2.XI 1945. (29.lend).
 373. SMF 4044:374 F | Grupp Kuressaare Keskkooli õpilasi koolimaja trepil Garnisoni tänaval . Märts 1947. (29.lend).
 374. SMF 4044:375 F | Kuressaare Keskkooli 29.lennu 11. b klassi õpilased koolimaja trepil Garnisoni tänaval märgiõhtule järgneval päeval .
 375. SMF 4044:376 F | Grupp Kuressaare Keskkooli 29.lennu XI A klassi õpilasi koolimajas. 1947.a.
 376. SMF 4044:377 F | Grupp Kuressaare Keskkooli 29.lennu XI A klassi õpilasi koolimaja hoovimaja ees (end. linnakool). Kevadel 1947.a.
 377. SMF 4044:378 F | SÜG-i 29. lennu lõpetajad ja tulevased õpetajad Vilma Lepik (vasakul; abielus Mölder) ja Meeri-Laine Rüütel (abielus Rössler).
 378. SMF 4044:379 F | Õpetaja Edna (neiuna Tool; 29.lend) Kesküla koos tütre Ellega. 1965.a.
 379. SMF 4044:380 F | Rinnaportree. Õpetaja Asta Maripuu (neiuna Kuldma; 29. lend) 1984.a.
 380. SMF 4044:381 F | Rinnaportree. Elli Lukas (abielus Veskis; 29.lend).
 381. SMF 4044:382 F | Rinnaportree. Elli Veskis. 1975.a.
 382. SMF 4044:383 F | Grupp SÜG-i 30.lennu 11. b klassi  õpilasi 27.okt. 1947.a. hoone taustal .
 383. SMF 4044:384 F | Grupp SÜG-i 30. lennu 9. a klassi õpilasi viimasel päeval.
 384. SMF 4044:385 F | Grupp SÜG-i 30. lennu XI B klassi noormehi viimastel koolipäevadel 14.V 1948.a.
 385. SMF 4044:386 F | SÜG-i 30.lennu lõpetajad Muhust (vasakult): Leida Vaher, Hilda Küla, Armilde Schmuul ja Linda Rannala 1948.a.
 386. SMF 4044:387 F | SÜG-i 30. lennu õpilased gümnaasiumi hoonet taastamas 1947.a.
 387. SMF 4044:388 F | SÜG-i 30. lennu õpilased taastamas gümnaasiumi hoonet 13.apr. 1948.a.
 388. SMF 4044:389 F | SÜG-i 30.lennu 10. b klassi topeltkvartett 20.apr. 1947.a.
 389. SMF 4044:390 F | SÜG-i 30.lennu X B klassi dzhässorkester "Piakordia" 08.03.1947.a.
 390. SMF 4044:391 F | SÜG-i 30.lennu  "Mustjala pulmarongi" tegelased klassiõhtul 1947.a.
 391. SMF 4044:392 F | Grupp SÜG-i 30.lennu õpilasi spordivõistlustel 1947.a. Lossihoovis.
 392. SMF 4044:393 F | SÜG-i 30.lennu lX klassi õpilased suusavõistlustel.
 393. SMF 4044:394 F | SÜG-i XI klassi võistkond spartakiaadil Lossihoovi spordiväljakul 1947. v.1948.a.
 394. SMF 4044:395 F | SÜG-i 30.lennu A ja B klassi esindajad spordivõistlustel Lossihoovis 20.IX 1947.a.
 395. SMF 4044:396 F | SÜG-i 30.lennu XI B klassi 100 meetri jooksjad (paremalt) : ...
 396. SMF 4044:397 F | SÜG-i 30.lend peale pingutavaid klassidevahelisi spordivõistlusi 21.sept. 1947.a.
 397. SMF 4044:398 F | SÜG-i 30.lennu lõpetanute II  kokkutulekust osavõtjad 26.VI 1958.a. Kingissepa Keskkoolis (?).
 398. SMF 4044:399 F | SÜG-i 30.lennu lõpetanute koosviibimiselt 26.VI 1958.a. koskkooli aulas.
 399. SMF 4044:400 F | SÜG-i 30.lennu lõpetanute II  kokkutulekust osavõtjad 26.VI 1958.a. Kingissepa Keskkooli trepil.
 400. SMF 4044:401 F | SÜG-i 30.lennu lõpetanute II  kokkutulekust osavõtjad 26.VI 1958.a. Kudjape kalmistul mälestamas endisi õpetajaid.
 401. SMF 4044:402 F | SÜG-i 30.lennu lõpetanute IV  kokkutulek algas Kingissepa Keskkooli juurest .Osavõtjad koolimaja trepil juulis 1963.
 402. SMF 4044:403 F | SÜG-i 30.lennu lõpetanute IV  kokkutulek jätkus Mändjalas.Juuli 1963.a.
 403. SMF 4044:404 F | SÜG-i 30.lennu V kokkutulek Vahasel juulis 1968.a.
 404. SMF 4044:405 F | SÜG-i 30. lennu kokkutulekust osavõtjad oma kunagises klassiruumis 1983.a.
 405. SMF 4044:406 F | Tööstuskombninaat "Varma" tehnoloog Maimu Lempu oma töölaua taga1973.a.
 406. SMF 4044:407 F | Kingissepa Kalakombinaadi naisansambel esinemas Järve rannas kohtumisel kosmonaut German Titoviga juulis 1965.
 407. SMF 4044:408 F | Rinnaportree. Evald Alt , autograafiga 1985. (30.lend).
 408. SMF 4044:409 F | Rinnaportree. Valve Heinmets 1948.a. suvel keskkooli lõpetamisel (30.lend).
 409. SMF 4044:410 F | Rinnaportree. Hilma Kesküla (abielus Laiõunpuu; 30.lend) juuli 1951.a.
 410. SMF 4044:411 F | Rinnaportree. Antitea Ingalt (abielus Metsa) keskkooli 30.lennu lõpetamisel 1948.a.
 411. SMF 4044:412 F | Rinnaportree. Antitea Metsa (neiuna Ingalt). 1977.a.
 412. SMF 4044:413 F | Antidea Metsa (vasakul) oma kaasautori ja mõttekaaslasega Kiira Allikmetsaga järjekordset õpikumaketti arutamas.
 413. SMF 4044:414 F | Keskkooli 30.lennu õpilased (vasakult) Maria Sepp, Hilma Kesküla ja Antidea Ingalt  koos koeraga 1947.a.
 414. SMF 4044:415 F | Rinnaportree. Anton Meius, õpetaja. (30.lend).
 415. SMF 4044:416 F | Keskkooli 30.lennu X A klass lastekasvatuse tunnis väikelastekodus 1947.a. kevadel.
 416. SMF 4044:417 F | Keskkooli 30.lennu lõpetaja Hilma (Kesküla) Laiõunpuu H.Pöögelmanni nim. Elektrotehnika Tehases kahe noortöölisega 1983.a.
 417. SMF 4044:418 F | Keskkooli 30.lennu õpilased (vasakult) Selma Säkk (Murik), Peeter Teesalu ja Antidea Ingalt (Metsa)  varemete koristustöödel.
 418. SMF 4044:419 F | Rinnaportree. Vello Mikk (30.lend) 1949.a.
 419. SMF 4044:420 F | Rinnaportree. Vello Mikk (30.lend) dets. 1976.a.
 420. SMF 4044:421 F | Rinnaportree. Aleksei Paivel (30.03.1929- 15.09.2003),dendroloog. 12.02.1982.a. (30.lend).
 421. SMF 4044:422 F | Rinnaportree. Laine Tarkin 1967.a. (30.lend).
 422. SMF 4044:423 F | Pinginaabrid Silva Lember-Mägi ja Laine Tarkin. (30.lend).
 423. SMF 4044:424 F | Rinnaportree. Peeter Teesalu, sporditegelane. (30.lend).
 424. SMF 4044:425 F | Rinnaportree. Peeter Teesalu, sporditegelane. (30.lend).
 425. SMF 4044:426 F | Rinnaportree. Selma Teesalu, füsioloogiaprofessor. Dets. 1975. (30.lend).
 426. SMF 4044:427 F | Selma Teesalu doktoridissertasiooni kaitsmine 10.dets. 1975.a.
 427. SMF 4044:428 F | Selma Teesalu pärast doktoridissertatsiooni kaitsmist oma esimese oponendi meditsiinidoktor Klimoviga 10.dets. 1975.a.
 428. SMF 4044:429 F | Albert Uustulnd kõnelemas Saaremaa kirjanduspäeval 4.12.1971.a.
 429. SMF 4044:430 F | Albert Uustulnd 12.aug.1996.a. vilistlaste kokkutuleku ajal.
 430. SMF 4044:431 F | Rinnaportree. Jüri Suurhans, SÜG-i 23.lennu lõpetamisel 1941.a.
 431. SMF 4044:432 F | Keskkooli 31.lennu IX klassi õpilased kohustuslikul metsatööl 3.aug. 1947.a.
 432. SMF 4044:433 F | Saaremaa võistkond spordivõistlustel Viljandis. Sportlased Viljandi rannakohviku trepil aug. 1945.
 433. SMF 4044:434 F | Kuressaare Keskkooli õpilased (!X ja X kl.) 21.09.1947.a. kergejõustiku võistlustel  Lossihoovis .
 434. SMF 4044:435 F | Rinnaportree. Juta Kiisa (neiuna Lember; 31.lend) oma viimasel tööpäeval enne pensionile minekut 28.02.1986.
 435. SMF 4044:436 F | Erna Mägi (neiuna Kunstimees; 31.lend) saab pensioniealiseks 16.dets.1985.a.
 436. SMF 4044:437 F | SÜG-i I klassi õpilased koos vanematega 1.sept. 1983.a. Vasakul  2. õp. Erna Mägi.
 437. SMF 4044:438 F | SÜG-i 30.lennu kokkutulek .
 438. SMF 4044:439 F | Kuressaare Keskkooli XI A klassi õpilased Maie Rattur-Haavel  (vasakul) ja Ruth Luig rahvariietes. 20.03.1949.a.
 439. SMF 4044:440 F | Passipilt. Heikki Kalle , õpetaja. 1987.a. (31.lend).
 440. SMF 4044:441 F | Rinnaportree. Luule Magus (abielus Koppel; 31.lend), õpetaja. 1987.a.
 441. SMF 4044:442 F | Rinnaportree. Ruth Luig (abielus Lill; 31.lend) 27.08.1948.a.
 442. SMF 4044:443 F | Rinnaportree. Endel Nõmm 1986.a. (31.lend).
 443. SMF 4044:444 F | Kuressaare Keskkooli 32.lennu VIII B klassi õpilased 1947.a. Pildistatud aulas.
 444. SMF 4044:445 F | Kuressaare Keskkooli 32.lennu poisid klassiruumis Stalini ja Koidula portreedega 11.III 1947.
 445. SMF 4044:446 F | Füüsikatund Kuressaare Keskkooli 32.lennu IX B klassis 17.II 1948.a. I rida paremalt:
 446. SMF 4044:447 F | Kuressaare Keskkooli 32. lennu õpilased Kärlal kevadel 1948.a.
 447. SMF 4044:448 F | Grupp Kuressaare Keskkooli 32.lennu noormehi sõjanduse tunnis 1947.a.
 448. SMF 4044:449 F | Grupp Kuressaare Keskkooli 32.lennu noormehi enne astronoomiatundi.
 449. SMF 4044:450 F | Kuressaare  Keskkooli 32.lennu 10. a klassi õpilased, keskel klassijuhataja Rosalie Soom. 10.06.1949.a.
 450. SMF 4044:451 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 32.lennu lõpetajad , keskel klassijuhatajad Aleksei Sepp , Armilde Prii ja direktor Pauline Kremm.
 451. SMF 4044:452 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 32. lennu lõpupilt koos õpetajatega. 1950.a.
 452. SMF 4044:453 F | Grupp V.Kingissepa nim.Keskkooli 32.lennu õpilasi pärast 11.klassi lõpupidu 1950.a.
 453. SMF 4044:454 F | Keskkooli 32.lennu noormehed (vasakult) Endel Prei, Ludvig Pilt, Arnold  Teär ja Enno Kallaste 1947.a.
 454. SMF 4044:455 F | Keskkooli 32. lennu noormehed Paul Remmel (vasakul) ja Johannes Kuusk pargipingil istumas.
 455. SMF 4044:456 F | Keskkooli 32. lennu õpilased (vasakult) Paul Paakspuu, klassijuhataja Aleksei Sepp ja Herbert Sepp lõpetamisel 1950.a. kevadel.
 456. SMF 4044:457 F | Keskkooli 32. lennu  õpilased Aita Munk-Peters ja Naima Kirs-Pere 1949.a.
 457. SMF 4044:458 F | Keskkooli 32.lennu õpilased 1949.a. kevadel parki koristamas.
 458. SMF 4044:459 F | Keskkooli 32.lennu õpilased 1949.a. sügisel "Ühenduse" kolhoosis hoogtööpäeval koos kolhoosnikega.
 459. SMF 4044:460 F | Keskkooli 32.lennu õpilased 1949.a. sügisel "Ühenduse" kolhoosis hoogtööpäeval.
 460. SMF 4044:461 F | Kuressaare Keskkooli rahvatantsurühm 1947.a.
 461. SMF 4044:462 F | Kuressaare Keskkooli 32.lennu õpilased kergejõustikuvõistluste ajal Lossihoovis kevadel 1948.
 462. SMF 4044:463 F | Keskkooli 32.lennu korvpalli naiskond koosseisus :
 463. SMF 4044:464 F | Grupp sporditegelasi 1949/50.
 464. SMF 4044:465 F | Pedagoogiline klass Leningradis ekskursioonil. Aug.1951.a.
 465. SMF 4044:466 F | Grupp keskkooli 32.lennu lõpetajaid oma II kokkutulekul Pihtlas. U. 1960.
 466. SMF 4044:467 F | Keskkooli 32.lennu kokkutulekul juulis 1960.a.
 467. SMF 4044:468 F | 27.nov. 1979 toimus väga südamlik kontsert-kohtumine Heli Läätsaga. H.Läätsa õnnitleb õpetaja Helju Pärt.
 468. SMF 4044:469 F | Keskkooli 32. lend 30 aastat hiljem 28.juunil 1980 . Pildistatud kino otsaseina ääres.
 469. SMF 4044:470 F | Keskkooli 32. lend 1990.a. -  40 aastat pärast lõpetamist kõlakoja ees 21.juulil 1990.a.
 470. SMF 4044:471 F | Rinnaportree. Endel Eero sõdurpoisina 1952.a.
 471. SMF 4044:472 F | Endel Eero "Kommunaari" direktorina 1972.a.
 472. SMF 4044:473 F | Rinnaportree. Enno Kallaste, õpetaja. 1955.a. (32.lend).
 473. SMF 4044:474 F | Enno Kallaste koos õe Asta Kallaste-Loiguga. U. 1936.a. (E.K 32. lend, A.K. 35. lend).
 474. SMF 4044:475 F | Leili ja Enno Kallaste oma esiklapse Viivega 1955.a.
 475. SMF 4044:476 F | Leili ja Enno Kallaste oma esimese lapselapse Viiuga 1982.a.
 476. SMF 4044:477 F | Enno Kallaste eesti keele eksamil Tallinna Õpetajate Instituudis 1956.a.
 477. SMF 4044:478 F | Enno Kallaste 1981.a. oma 50.sünnipäeval laulu löömas.
 478. SMF 4044:479 F | Enno Kallaste juhatab Torgu meeskoori 1961.a.
 479. SMF 4044:480 F | Rinnaportree. Naima Pere (neiuna Kirs; 32.lend). 1958.a.
 480. SMF 4044:481 F | Rinnaportree. Naima Pere (abielus Pere) 21.IX 1947.a.
 481. SMF 4044:482 F | Rinnaportree. Urve Kirss, pedagoog. 1986.a. (32.lend).
 482. SMF 4044:483 F | Rinnaportree. Aleksander Koel 1986.a. (32.lend).
 483. SMF 4044:484 F | Johannes Kuusk Lossihoovis verstaposti ees 1949.a.
 484. SMF 4044:485 F | Rinnaportree. Johannes Kuusk kevadel 1950. (32.lend).
 485. SMF 4044:486 F | Johannes Kuusk 1987.a. sügisel.
 486. SMF 4044:487 F | Piiri kooli direktor Hilda Rand (neiuna Männa) koos raamatupidaja Linda Ristkokaga. (32.lend).
 487. SMF 4044:488 F | Peaportree. Endel Mägi (32.lend) jaan. 1988.
 488. SMF 4044:489 F | Peaportree. Aita Peters (neiuna Munk) 1985.a. (32.lend).
 489. SMF 4044:490 F | Rinnaportree. Endel Noor, keskkooli 32.lennu lõpetaja. Rinnas lõpumärk.  26.06.1950.a.
 490. SMF 4044:491 F | Endel Noor (paremalt) , tütar Rita keskkooli lõpupeol, abikaasa Aino ja poeg Riho 25.06.1983.a.
 491. SMF 4044:492 F | Leida Kesküla kodus. Aug. 1956.
 492. SMF 4044:493 F | Qena, Leida ja Maret Kesküla (neiuna Paakspuu).  Märts 1970. (32.lend).
 493. SMF 4044:494 F | Rinnaportree.  Endel Prei 1966.a. (32.lend).
 494. SMF 4044:495 F | Rinnaportree. Valve Truumees (abielus Reinmets) 1950.a. (32.lend).
 495. SMF 4044:496 F | Peaportree. Pedagoog Valve Reinmets (neiuna Truumees) 1979.a. (32.lend).
 496. SMF 4044:497 F | Paul Remmel klarnetit mängimas 1950.a. kevadel. (32.lend).
 497. SMF 4044:498 F | Rinnaportree. Vaike Sepp (abielus Kallas) 1950.a. (32.lend).
 498. SMF 4044:499 F | Peaportree. Pedagoog Vaike Kallas ( neiuna Sepp) 1976.a. (32.lend).
 499. SMF 4044:500 F | Rinnaportree. Pedagoog Ants Teder 1960.a. (32.lend).
 500. SMF 4044:501 F | Rinnaportree. Helvi Varvas 1.mail 1950. (32.lend).
 501. SMF 4044:502 F | Helvi Varvas oma töölaua taga 24.V 1987.a.
 502. SMF 4044:503 F | Peportree. Insener-hüdrotehnik  Eduard Sirp 1963.a. (32.lend).
 503. SMF 4044:504 F | Keskkooli 33.lennu 10 B klass 1949/50. õ.-a.
 504. SMF 4044:505 F | Grupp keskkooli 33.lennu X klassi tütarlapsi 25.I 1950.a. Pildistatud klassiruumis.
 505. SMF 4044:506 F | Grupp keskkooli 33.lennu XI klassi õpilasi 28.VI 1951.a.
 506. SMF 4044:507 F | V.Kingissepa  nim. Keskkooli 33.lennu A-klassi lõpupilt 1951.a. Keskel klassijuhataja Artemi Leier.
 507. SMF 4044:508 F | V.Kingissepa  nim. Keskkooli 33.lennu lõpupilt 1951.a.
 508. SMF 4044:509 F | Keskkooli 33. lennu lõpetajad Margareta Aste-Jõgi (vas.) ja Elviine Kuusk koos õpetaja Ado Sepaga lõpupäeval 1951.a.
 509. SMF 4044:510 F | 33.lennu lõpetajad Lucia Reinart-Tasa, Margareta Aste-Jõgi ja klassijuhataja Artemi Leier lõpupäeval kooliaias 21.06.1951.
 510. SMF 4044:511 F | Keskkooli 33.lennu kokkutulek Nasval augustis 1981. (Lõpetasid 1951.a.). Üldpilt.
 511. SMF 4044:512 F | Keskkooli 33.lennu  A-klassi  kokkutulek Nasval augustis 1981. (Lõpetasid 1951.a.).
 512. SMF 4044:513 F | Keskkooli 33.lennu B-klassi kokkutulek Nasval augustis 1981. (Lõpetasid 1951.a.).
 513. SMF 4044:514 F | Keskkooli 33.lennu kokkutulek 1986. (Lõpetasid 1951.a.).
 514. SMF 4044:515 F | Keskkooli 35. lennu B-klassi õpilased tööl kolhoosis 1952.a. sügisel.
 515. SMF 4044:516 F | Keskkooli 35. lennu B-klassi õpilased tööl kolhoosis oktoobris 1952.a.
 516. SMF 4044:517 F | Peportree. Laine Rettau-Trapido (11.02.1934 Valjala). 1960. aastad.  (35.lend 1953).
 517. SMF 4044:518 F | Rinnaportree. Leo Aumees 02.VI 1953. (35.lend).
 518. SMF 4044:519 F | Rinnaportree. Maret Põld-Kivimäe. Lõpetanud TÜ keemia teaduskonna 1958. (35.lend 1953).
 519. SMF 4044:520 F | Peaportree. Albert Raamat. Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi. (35.lend 1953).
 520. SMF 4044:521 F | Rinnaportree. Mall Põld-Kuusk. Lõpetas 1958.a. TÜ geograafia osakonna. (35.lend 1953).
 521. SMF 4044:522 F | Õie Teder-Tuuling. Lõpetas Leningradi II Meditsiinilise Instituudi. (35.lend 1953).
 522. SMF 4044:523 F | Rinnaportree. Raimu Liiv. Lõpetas Tallinna Politehnilise Instituudi autoteede ja remondi osakonna. (35.lend).
 523. SMF 4044:524 F | Rinnaportree. Pauline Kästik-Tehu. (35.lend 1953).
 524. SMF 4044:525 F | Rinnaportree. Saime Tisler-Kase. (35.lend 1953).
 525. SMF 4044:526 F | Rinnaportree. Helju Pärt (1934-200 ). Lõpetas TÜ ajaloo-keeleteaduskonna . (35.lend 1953).
 526. SMF 4044:527 F | Rinnaportree. Heimar Mändmets Nõukogude Armee ohvitserina. Lõpetas sõjaväelendurite kooli. 35.lend 1953).
 527. SMF 4044:528 F | Rinnaportree. Väino Prei. Lõpetas EPA agronoomia teaduskonna. Parasmetsa sordi-katsepunkti juhataja. (35.lend).
 528. SMF 4044:529 F | Peaportree. Urve Maripuu. Lõpetas Leningradi II Meditsiinilise Instituudi. (35.lend 1953).
 529. SMF 4044:530 F | Rinnaportree. Asta Meius-Reinart. Lõpetas Tallinna Pedagoogolise Instituudi. (35.lend 1953).
 530. SMF 4044:531 F | Rinnaportree. Ellen Sooäär-Kask. (35.lend 1953). Töötanud Torgu koolis õpetajana.
 531. SMF 4044:532 F | Peaportree. Inge Kose. (35.lend 1953).
 532. SMF 4044:533 F | Rinnaportree. Ants Suurpere. Lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi masinaehitusinsenerina. (35.lend 1953).
 533. SMF 4044:534 F | Rinnaportree. Kalev Loik. Töötas "Tuleviku" kolhoosis rebasefarmi juhatajana. (35.lend 1953).
 534. SMF 4044:535 F | Rinnaportree. Terese Aru. Lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusinsenerina. (35.lend 1953).
 535. SMF 4044:536 F | Rinnaportree. Mary Kirss. Lõpetas TÜ arstiteaduskonna. (35.lend 1953).
 536. SMF 4044:537 F | Rinnaportree. Kalev Tarkmeel. Lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi. (35.lend 1951) .
 537. SMF 4044:538 F | Rinnaportree. Urve Penu-Valdmaa. Lõpetanud TÜ ajaloo-keeleteaduskonna. (35.lend 1953).
 538. SMF 4044:539 F | Rinnaportree. Naime Laht-Lamp. Töötas "Saare Kaluri" kolhoosis kultuurala töötajana. (35.lend 1953).
 539. SMF 4044:540 F | Peaportree. Helvi Matiesen-Kiil. (35.lend 1951).
 540. SMF 4044:541 F | Rinnaportree. Ellen Nellis-Tool. Töötas teeninduskombinaadis "Saare". (35.lend 1953).
 541. SMF 4044:542 F | V.Kingissepa Nim. Keskkooli 39. lennu lõpetajad ja õpetajad 1957 kevadel.
 542. SMF 4044:543 F | Rinnaportree. Ülo Tuulik  1971.a. (40.lend 1958).
 543. SMF 4044:544 F | Taivo Linna esinemas 1974.a. (42.lend 1960).
 544. SMF 4044:545 F | 3/4-portree. Heidi-Ingrid Rattur-Maaroos, süles lillekimp. (42.lend 1960).
 545. SMF 4044:546 F | Keskkooli 42.lennu X B-klassi õpilane Maret Sepp-Sõmer viljapõllul töötamas.
 546. SMF 4044:547 F | Akrobaatika esivõistlustel sooritas keskkooli 44.lennu B-klassi õpilane Tiiu Johanson tirelringi ette vahelduva käte tõukega.
 547. SMF 4044:548 F | Hetk keskkooli 46.lennu lõpuaktuselt 1964a. juunis.
 548. SMF 4044:549 F | Keskkooli 46.lennu 11. b klassi lõpupilt 1964.a. Keskel klassijuhataja Niina Suudla.
 549. SMF 4044:550 F | Keskkooli 46.lennu 11. c klassi lõpupilt 1964.a.; keskel klassijuhataja Alder Sõrm. /nimed lisalehel/.
 550. SMF 4044:551 F | Hetk keskkooli 46.lennu lõpuaktuselt 1964a. juunis.
 551. SMF 4044:552 F | Vilistlaste kokkutulekul Lossihboovis 12.08.1996 esineb maavanem Jüri Saar.
 552. SMF 4044:553 F | Anti Liiv 12.aug. 1996 vilistlaste kokkutuleku ajal.
 553. SMF 4044:554 F | Keskkooli 47.lennu C-klassi õpilane Maria Shatilova (ab. Pärn) kõrgushüppel Kuressaare staadionil. (lõpetas 1965).
 554. SMF 4044:555 F | Hetk keskkooli 47.lennu lõpuaktuselt 1965.a. juunis. /nimed lisalehel/.
 555. SMF 4044:556 F | Hetk keskkooli 46.lennu lõpuaktuselt 1965a. juunis.
 556. SMF 4044:557 F | Keskkooli 47.lennu lõpupilt 1965.a. Istuvad õpetajad, keskel dir. Boris Kivi. /nimed lisalehel/.
 557. SMF 4044:558 F | Keskkooli 47.lennu 11. a klassi lõpupilt 1965, keskel klassijuhataja Virve Alas. /nimed foto tagaküljel/.
 558. SMF 4044:559 F | Keskkooli 47.lennu 11. b klassi lõpupilt 1965; keskel klassijuataja Laine Lember. /nimed tagaküljel/.
 559. SMF 4044:560 F | Grupp Keskkooli 47. lennu lõpetajaid 1965 (end. 8. c õpetaja Kiviaru õpilased). /nimed foto tagaküljel/.
 560. SMF 4044:561 F | Grupp 47.lennu 11. b klassi lõpetanud  noormehi 1965.a. /nimed foto tagaküljel/.
 561. SMF 4044:562 F | 47.lennu lõpetajad (vas.-lt) Taimi Pihelpuu, Hilja Vorobjova, õp. Laine Lember, Malle Väärt ja Maia Sääsk  lõpuõhtul 1965.
 562. SMF 4044:563 F | Keskkooli 47. lennu lõpetajad Anne Salumäe (vas.) ja Margit Hainsalu lõpuaktusel 1965.a.
 563. SMF 4044:564 F | Keskkooli 47. lennu lõpetajad Anne Mets (vas.) ja Milvi Schura 1965.a.
 564. SMF 4044:565 F | Liia Hänni (neiuna Juulik; 47.lend) 12.aug.1996 vilistlaste kokkutuleku ajal.
 565. SMF 4044:566 F | Keskkooli 48. lennu lõpupilt 1966.a..
 566. SMF 4044:567 F | Peaportree. Elle Tilts, 48.lennu lõpetaja 1966.a.
 567. SMF 4044:568 F | Täisportree. 49.lennu XI C-klassi lõpetaja Natalia Gavriljuk 1967.a.
 568. SMF 4044:569 F | Keskkooli 49.lennu õpilased Ljudmilla Stankevitsh (vas.) ja Ljudmilla Zhitnik ./lõpetasid 1967/. (L.Z. elab J. Smuuli).
 569. SMF 4044:570 F | Rinnaportree. Margus Lopp. (50.lend 1968).
 570. SMF 4044:571 F | Peaportree. Mare Ivalo. (51.lend 1969).
 571. SMF 4044:572 F | Keskkooli 53.lennu XI A-klassi lõpupilt juunis 1971.a.
 572. SMF 4044:573 F | Keskkooli 54.lennu XI A klassi lõpupilt 1972.a. juunis.
 573. SMF 4044:574 F | Keskkooli 54.lennu XI B- klassi lõpupilt 1972.a. juunis.
 574. SMF 4044:575 F | Keskkooli 54.lennu XI C- klassi lõpupilt 1972.a. juunis.
 575. SMF 4044:576 F | Peaportree. Riina Valvere. (54.lend 1972).
 576. SMF 4044:577 F | Keskkooli direktor Boris Kivi ja läbiviija Ella Aeg autasustavad kodu-uurimise konverentsil esinejat ...
 577. SMF 4044:578 F | Peaportree. Raivo Mänd 1972.a. (55.lend)
 578. SMF 4044:579 F | Peaportree. Raivo Mänd (s. 11.09.1949 Pihtla v. Liiva k.), keemik. (55.lend 1973).
 579. SMF 4044:580 F | Peaportree. Liia Rand. /55.lend 1973/.
 580. SMF 4044:581 F | Keskkooli 56. lennu XI b-klassi lõpupilt; keskel klassijuhataja Rimma Klaus 1974.a.kevadel.
 581. SMF 4044:582 F | Keskkooli 57.lennu X B klass 1974.a. kevadel. II reas keskel klassijuhataja Loriida Neeme.
 582. SMF 4044:583 F | Peaportree. Aavo Levisto (09.08.1956) VII klassi õpilasena. (56.lend 1974).
 583. SMF 4044:584 F | Peaportree. Ellen Pins. (56.lend 1974).
 584. SMF 4044:585 F | Keskkooli 57.lennu XI A klassi lõpupilt 1975.a. kevadel ; keskel klassijuhataja Niina Suudla. .
 585. SMF 4044:586 F | Peaportree. Sille Veskis (ab. Väli) õpilasena; praegu perearst. (57.lend 1975).
 586. SMF 4044:587 F | Peaportree. Tõnis Leedo. (57.lend 1975).
 587. SMF 4044:588 F | Peaportree. Sergei Klimov. (57.lend 1975).
 588. SMF 4044:589 F | Keskkooli 58.lennu IX A klassi õpilased ja klassijuhataja Sylvia Valvere 1974.a. kevadel.
 589. SMF 4044:590 F | Keskkooli 58.lennu õpilased Andres Sääsk ja Ilona Advelt kooli aupäevadel 1975./76.
 590. SMF 4044:591 F | Keskkooli 60.lennu X b klassi õpilased ja klassijuhataja Ester Kaljo 1977.a. kevadel.
 591. SMF 4044:592 F | Peaportree. Margus Kruusmägi õpilasena; majandustegelane. /59.lend 1977).
 592. SMF 4044:593 F | Peaportree. Pille Elli õpilasena, kaelas pioneerirätt. (60.lend 1978).
 593. SMF 4044:594 F | Keskkooli 61.lennu X A klassi õpilased 1978.a.kevadel; II reas keskel õp. Ruth Mustis.
 594. SMF 4044:595 F | Peaportree. Andrus Ausmees 61.lennu XI c klassi õpilasena 1979.a. kevadel. /vabariigis 3.koht füüsikas ja 11. koht keemias/.
 595. SMF 4044:596 F | Peaportree. Andrus Ausmees, filosoofiadoktor. 1991? ( 61.lend 1979).
 596. SMF 4044:597 F | Peaportree. Anu Saar 61.lennu XI C klassi õpilane 1979.a. kevadel. ( 1. koht kirjanduses; meedik).
 597. SMF 4044:598 F | Peaportree. Jüri Saar 61.lennu 11. c klassi õpilasena 1979.a. kevadel. (3.koht keemias).
 598. SMF 4044:599 F | Peaportree. Aivo Reinart 61.lennu 11. c klassi õpilasena 1979.a. kevadel.
 599. SMF 4044:600 F | Peaportree. Tõnu Polding 61. lennu 11. c klassi õpilasena 1979.a. kevadel.
 600. SMF 4044:601 F | Peaportree. Raimond Pajussaar 61.lennu 11.c klassi õpilasena 1979.a. kevadel.
 601. SMF 4044:602 F | Rinnaportree. Urmas Kiil 61.lennu 11. c klassi õpilasena 1979.a.kevadel.
 602. SMF 4044:603 F | Peaportree. Liis Õll. (61.lend 1979).
 603. SMF 4044:604 F | Peaportree. Kaie Koopuu (ab.Rõõm-Laanet). (63.lend 1981).
 604. SMF 4044:605 F | Peaportree. Anne Viilup. (63.lend 1981).
 605. SMF 4044:606 F | Keskkooli 64.lennu lõpupilt 1982. Keskel direktor Veli Varik.
 606. SMF 4044:607 F | Peaportree. Aime Bezrukova, 64.lennu VIII A klassi õpilane 1979.a. kevadel.
 607. SMF 4044:608 F | Peaportree. Kati Kuusk, 64.lennu VIII c klassi õpilane 1979.a. kevadel.
 608. SMF 4044:609 F | Peaportree. Maret Laul, 64.lennu VIII a klassi õpilane 1979.
 609. SMF 4044:610 F | Peaportree. Brigita Lepamets, 64.lennu lõpetaja 1982.a.
 610. SMF 4044:611 F | Rinnaportree. Krista Nuum,  64.lennu 11 c klassi õpilane 1981./82. õ./a.
 611. SMF 4044:612 F | Peaportree. Aivi Ojasalu, 64.lennu VIII A klassi õpilane 1979.a.
 612. SMF 4044:613 F | Peaportree. Ulvi Rand, 64.lennu VIII A klassi õpilane 1979.a.
 613. SMF 4044:614 F | Peaportree. Riina Teeäär, 64.lennu VIII A klassi õpilane 1979.a.
 614. SMF 4044:615 F | Peaportree. Ago Tänav, 64.lennu XI A klassi õpilane 1981./82. õ./a.
 615. SMF 4044:616 F | Peaportree. Piret Vapper, 64.lennu VIII B klassi õpilane 1979.a.
 616. SMF 4044:617 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 65.lennu XI klassi õpilane Tiiu Soonik esineb kooli aupäeval "Kanname V.Kingissepa nime".
 617. SMF 4044:618 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 65.lennu XI klassi õpilane Tiia Kütt esineb kooli aupäeval "Kanname V.Kingissepa nime".
 618. SMF 4044:619 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 65.lennu XI klassi õpilane Ivar Kaasik  esineb kooli aupäeval "Kanname V.Kingissepa nime".
 619. SMF 4044:620 F | Peaportree. Paul Laidus, keskkooli parim noorteadur 1981./82. õppeaastal.
 620. SMF 4044:621 F | Peaportree. Jaak Kiiker, 65.lennu X c klassi õpilane 1981./82. õ./a.
 621. SMF 4044:622 F | Peaportree. Külli Mänd. (65.lend) . 1982./83. õ./a. ajalooolümpiaadil 5. koht III voorus.
 622. SMF 4044:623 F | Rinnaportree. Alar Valt 1981./82. õ./a. 9. c klassi parim noorteadur.
 623. SMF 4044:624 F | 66.lennu X c klassi õpilane Karin Väli esineb kooli aupäeval "Kanname V.Kingissepa nime" 22.03.1983.
 624. SMF 4044:625 F | Peaportree. Krista Leesi, 66.lennu õpilane 1982./83.a.
 625. SMF 4044:626 F | Peaportree. Veiko Sepp  pioneerina.  (66.lend 1984). Majandustegelane, sünd. 17.06.1966.
 626. SMF 4044:627 F | Peaportree. Sirje Niit, 65.lennu õpilane 1982./83. õppeaastal.
 627. SMF 4044:628 F | Keskkooli 67. lennu 11. b klassi õpilased ja klassijuhataja Inge Vahter 1985.a. aprillis.
 628. SMF 4044:629 F | Peaportree. Raido Paasma pioneerina. (67. lend 1985). Lõpetas TÜ arstiteaduskonna.
 629. SMF 4044:630 F | Peaportree. Tõnu Palu  67.lennu VIII b klassi õpilane 1981./82. õ./a.
 630. SMF 4044:631 F | Peaportree. Maia Ruttu 67.lennu õpilane 1982./83. õppeaastal.
 631. SMF 4044:632 F | Peaportree. Jaan Truu, 67.lennu õpilane 1982./83. õ./a.
 632. SMF 4044:633 F | Keskkooli 69.lennu 10. a klassi õpilased koos klassijuhataja Rita Ilvesega (2.r. keskel).
 633. SMF 4044:634 F | Keskkooli 69.lennu X a klassi poisid 1986.a. aprillis. /nimed foto tagaküljel/.
 634. SMF 4044:635 F | Keskkooli 69.lennu X c klassi poisid 1986.a. kevadel.  /nimed foto tagaküljel/.
 635. SMF 4044:636 F | Keskkooli 69.lennu 11. b klassi õpilased ja klassijuhataja Irma Peeker 1987.a. aprillis.
 636. SMF 4044:637 F | 69.lennu 11. a klass 1986.a. sügisel majandis tööl.
 637. SMF 4044:638 F | 69.lennu 11. a klass 1986.a. sügisel majandis tööl.
 638. SMF 4044:639 F | 69.lennu 11. a klass 1986.a. sügisel majandis tööl.
 639. SMF 4044:640 F | 69.lennu 11. a klass 1986.a. sügisel majandis tööl.
 640. SMF 4044:641 F | 69.lennu 11. a klass 1986.a. sügisel majandis tööl.
 641. SMF 4044:642 F | 69.lennu 11. a klass 1986.a. sügisel majandis tööl.
 642. SMF 4044:643 F | 69.lennu 11. a klass 1986.a. sügisel majandis tööl.
 643. SMF 4044:644 F | 69.lennu 11. a klass 1986.a. sügisel majandis tööl.
 644. SMF 4044:645 F | 69.lennu 11. a klass 1986.a.  sügisel majandis tööl.
 645. SMF 4044:646 F | 69.lennu 11. a klass 1986. a. sügisel majandis tööl.
 646. SMF 4044:647 F | 69.lennu 11. a klass 1986.a. sügisel majandis tööl.
 647. SMF 4044:648 F | 69.lennu 11. a klass 1986.a. sügisel majandis tööl.
 648. SMF 4044:649 F | 69. lennu 11. a klassi  lavastatud näidispulm 1986./87. õ./a. "Ja pruut ongi kindlas haardes!".
 649. SMF 4044:650 F | 69. lennu 11. a klassi  lavastatud näidispulm 1986./87. õ./a. Pulmapilt. /nimed lisalehel/.
 650. SMF 4044:651 F | 69. lennu 11. a klassi  lavastatud näidispulm 1986./87. õ./a.
 651. SMF 4044:652 F | Grupp 69.lennu 11. a klassi õpilasi 1986./87. õ./a. /nimed foto tagaküljel/.
 652. SMF 4044:653 F | Keskkooli 69.lennu 11.a. klassi õpilased Valentina Nikolajeva, Meelis Suurhans ja Ave Pärnoja (vasakult vaadates).
 653. SMF 4044:654 F | Peaportree. Edith Sepp, 69.lennust. (fotol 7.kl. 1983).
 654. SMF 4044:655 F | Keskkooli 70.lennu abituriendid vestlusringis 1988.a. kevadel.
 655. SMF 4044:656 F | 70.lennu õpilased Kristina Seppa (vasakul), Kadri Koit ja Merle Raudsepp koduses peolauas 1988.a.kevadel.
 656. SMF 4044:657 F | Esineb 70.lennu 11. b klassi kapell 1988.a. kevadel.
 657. SMF 4044:658 F | Keskkooli 70.lend 1988.a. kevadel aupäevade isetevuse laureaatide kontserdil. /nimed foto tagaküljel/.
 658. SMF 4044:659 F | Peaportree. Tarvi Varik pioneerina 1982.a. (72.lend 1990).
 659. SMF 4044:660 F | SÜG-i 74.lennu 12. a klassi lõpupilt 1992.a.kevadel, keskel klassijuhataja Erina Küüra.
 660. SMF 4044:661 F | SÜG-i 74.lennu 12. b klassi lõpupilt 1992.a.kevadel.
 661. SMF 4044:662 F | SÜG-i 74.lennu 12. c klassi lõpupilt 1992.a.kevadel.
 662. SMF 4044:663 F | SÜG-i 76.lennu 12. a klassi lõpupilt 1994.a. juunis.
 663. SMF 4044:664 F | SÜG-i 76.lennu 12.b klassi lõpupilt 1994.a. juunis.
 664. SMF 4044:665 F | SÜG-i 76.lennu 12. c klassi lõpupilt 1994.a. juunis, keskel klassijutaja Mia Rand.
 665. SMF 4044:666 F | SÜG-i 76.lennu  üldpilt 1994.a. juunis.
 666. SMF 4044:667 F | Tiina Häng, 76.lennu lõpetaja, kooli paremaid deklamaatoreid.
 667. SMF 4044:668 F | SÜG-i 77.lennu  üldpilt 17.06. 1995.
 668. SMF 4044:669 F | SÜG-i 77.lennu  12. a klassi lõpupilt 17.06.1995., keskel klassijuhataja Sirje Kreisman.
 669. SMF 4044:670 F | SÜG-i 77.lennu  12.b klassi lõpupilt 17.06.1995., keskel klassijuhataja Veljo Volke.
 670. SMF 4044:671 F | SÜG-i 77.lennu  12. c klassi lõpupilt 17.06.1995., keskel klassijuhataja Urmas Kiil.
 671. SMF 4044:672 F | SÜG-i IX lennu  I pedagoogilise haru lõpetajad 1927.a.
 672. SMF 4044:673 F | SÜG-i pedagoogilise klassi õpilaste eine kooli köögis  1928?.
 673. SMF 4044:674 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 3.lennu  pedagoogilise klassi lõpupilt 1950.a.
 674. SMF 4044:675 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli pedagoolise klassi ekskursioon Leningradi 1951. (Vaskratsaniku juures).
 675. SMF 4044:676 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli pedagoolise klassi ekskursioon Leningradi 1951.
 676. SMF 4044:677 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli pedagoolise klassi ekskursioon Leningradi 1951.
 677. SMF 4044:678 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli pedagoolise klassi ekskursioon Leningradi 1951.
 678. SMF 4044:679 F | V.Kingissepa nim Keskkooli pedagoogilise klassi V lennu lõpupilt 1952.a.
 679. SMF 4044:680 F | V.Kingissepa nim Keskkooli pedagoogilise klassi VI lennu lõpupilt 1964.a.
 680. SMF 4050:1 F | SÜG-i kirjandusringi poolt korraldatud maskiball 1929/30.a. Osa dekoratsioonist.
 681. SMF 4050:2 F | SÜG-i kirjandus- ja kunstiringi juhatus ja õpilasalmanahhi "Kume Rivi" toimetus ja autorid 1931/32. õppeaastal.
 682. SMF 4050:3 F | SÜG-i almanahhi "Kume-Rivi" kaastöötajaid  1937.a. kevadel.
 683. SMF 4050:4 F | SÜG-i rahvaluulekogujad pärast instruktsiooni-koosolekut 30.09.1939.a.
 684. SMF 4050:5 F | Rinnaportree. Ludmilla Sepp (neiuna Kadarik), SÜG-i 17.lennu lõpetanu 1934.a., tulevana õpetaja.
 685. SMF 4050:6 F | Rinnaportree. Bernhard Sööt, 1959.a.
 686. SMF 4050:7 F | Rinnaportree. Eugen Tarkpea, Süg-i 17.lennu lõpetamisel 1935.
 687. SMF 4050:8 F | Debora Vaarandi raamaturiiulist raamatuid valimas. 1959.
 688. SMF 4050:9 F | Kingissepa V.Kingissepa nim. Keskkooli kirjandusringi kohtumine kirjanike Debora Vaarandi ja Juhan Smuuliga 17.II 1967.
 689. SMF 4050:10 F | V.Kingissepa nim Keskkooli kirjandusring 1959.a.
 690. SMF 4050:11 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli dir. Pauline Kremm ja kirjandusringi esimees Anne Klaas põletavad kirjandusõhtul ...
 691. SMF 4050:12 F | SÜG-i kunstiringi juhatus 192.. (enne 1924.aastat).
 692. SMF 4050:13 F | SÜG-i tütarlaste spordiring koolimaja ees 1927.
 693. SMF 4050:14 F | SÜG-i poiste võimlemisring. 1920.aastad.
 694. SMF 4050:15 F | SÜG-i loodusteaduste ringi liikmed looduses. 1923.a.
 695. SMF 4050:16 F | SÜG-i loodusteaduse ringi juures tegutsenud matemaatikasektsioon 1927.a.
 696. SMF 4050:17 F | SÜG-i füüsika-keemia ring. U.1940.
 697. SMF 4050:18 F | Saaremaa koolide käsitööde näitus 1921.a.
 698. SMF 4050:19 F | Saaremaa koolide käsitööde näitus 1921.a.
 699. SMF 4050:20 F | Saaremaa koolide käsitööde näitus 1921.a.
 700. SMF 4050:21 F | "Elava Male" demonstratsioon SÜG-is 1931/32. õppeaastal.
 701. SMF 4050:22 F | SÜG-i puhkpilliorkester 1933/34. õppeaastal. I rida vasakult: 3. orkestrijuht Link, 4. dir. Eduard Pukk.
 702. SMF 4050:23 F | SÜG-i õpilaste tantsukursustest osavõtjad 1933/34. õppeaastal. Keskel tantsuõpetaja, endine lõpetaja Aleksander Pruul.
 703. SMF 4050:24 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli pedagoogiline personal 1973/74.õppeaastal. I reas 4. Vilve Männa (dir. kt.).
 704. SMF 4050:25 F | V.Kingissepa nim. Keskkoolli õpetajad 8. mail 1981.a. I reas keskel dir. Veli Varik.
 705. SMF 4050:26 F | Alma Klauren 90.sünnipäeval 15.jaan. 1980.
 706. SMF 4050:27 F | 15.I 1980 toimus kooli aulas kooli rajaja ja kauaaegse õpetaja Alma Klaureni 90.sünnipäeva tähistamine.
 707. SMF 4050:28 F | SÜG-i võõrkeelteõpetajad 1997.a. I reas vas.-lt 1. Niina Suudla.
 708. SMF 4050:29 F | Osilia, haridusosakonna ja TÜ Avatud Ülikooli 2,5-aastaste inglise keele kursuse lõpetajad ja õpetajad . Veebr. 2002.
 709. SMF 4050:30 F | SÜG-i õpetaja Valentin Oopkaup oma juubelipäeval koos kolleegidega.
 710. SMF 4050:31 F | SÜG-i direktor Viljar Aro.
 711. SMF 4050:32 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli muusikaõpetaja Antonina Kesküla 10.a klassi tunnis 1979.a.
 712. SMF 4050:33 F | Rinnaportree. Joosep Aavik. 1920-ndad aastad.
 713. SMF 4050:34 F | "V.Kingissepa nim. Keskkooli eesti keele  õpetaja (1949-72)  Ludmilla Sepp (neiuna Kadarik) 7.a klassi tunnis 1958.a.
 714. "
 715. SMF 4050:35 F | SÜG-i saksa keele õpetaja Maire Pere (Peegel) oma juubelil. Seisab laua taga, laual  palju lilli .
 716. SMF 4050:36 F | Ivar Hernes (Norrast)  annab üle SÜG-i direktor Viljar Arole 50 aastat V.Tiidu juures hoiul olnud Eugenie Nurslandi ...
 717. SMF 4050:37 F | SÜG-i õpetajate tuba. Laua taga istub koolist lahkuv vene keele õpetaja Anne-Reet Paaskivi. Nov. 1999.
 718. SMF 4050:38 F | SÜG-i õpetaja Inge Vahter 1. septembril. Istub laua taga; laual palju lilli.
 719. SMF 4050:39 F | Lionsite tunnustus parimale noorele õpetajale.
 720. SMF 4050:40 F | Peaportree. Margot Koel.
 721. SMF 4050:41 F | Rinnaportree. Pilvi Maripuu, SÜG-i bioloogia, keemia õpetaja 1951-1984. 1984.a. ?
 722. SMF 4050:42 F | Saarlaste sõit Tallinna laulupeole 1947.  Veoautod inimestega teel.
 723. SMF 4050:43 F | Tallinna laulupeolt tagasi sõites Virtsus 1947.
 724. SMF 4050:44 F | SÜG-i balletigrupp esinemas. 1922 (?).
 725. SMF 4050:45 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 40.lennu  10. a klassi õpilased koos õpetajatega 1957.a.
 726. SMF 4050:46 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli kolonn linna töötajate demonstratsioonil 7.nov. 1960. Tallinna tänaval.
 727. SMF 4050:47 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 8. kl. lõpetajad 1964.a. kevadel koos klassijuhataja Pilvi Maripuuga. (SÜG-i 49.lend).
 728. SMF 4050:48 F | Pedagoogilise klassi I lend Kuressaare keskkoolis 1948.
 729. SMF 4050:49 F | Abituriendid aulas küpsuskirjandit kirjutamas (aastail 1962--64?).
 730. SMF 4050:50 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 11. c kl. (SÜG-i 52.lend) lõpetajad koos klassijuhataja Valentin Oopkaubaga. 1970.
 731. SMF 4050:51 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 8. b kl. 1971/72. õ.-a. , keskel kl.juhataja Antonina Keskküla.
 732. SMF 4050:52 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 9.c kl. õpilased koos õp. Valentin Oopkaubaga  1984/85. õ.-a. Pildistatud hoone ees.
 733. SMF 4050:53 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 8. b kl. lõpetajad enne lõpueksameid koos klassijuhataja Ellen Õnnisega 1984 mais. (69.lend).
 734. SMF 4050:54 F | SÜG-i  69. lennu õpilased koos õp. Valentin Oopkaubaga 1987.a.
 735. SMF 4050:55 F | SÜG-i 69. lennu c klassi lõpetajad koos klassijuhataja Helju Pärdiga (viimases reas) 1989.
 736. SMF 4050:56 F | SÜG-i 71. lennu 12.a. klassi lõpetajad 1989.a.
 737. SMF 4050:57 F | SÜG-i õpilasesindus 1995/96. kevadel kooli pargis.
 738. SMF 4050:58 F | SÜG-i rootsi keele õppijad 1995/96. õppeaastal. Paremal istub juhendav õpetaja Kristi Aro.
 739. SMF 4050:59 F | SÜG-i  9.a klassi lõpetajad 1996.a. kevadel.
 740. SMF 4050:60 F | SÜG-i  9.b klassi lõpetajad 09.06.1996., keskel klassijuhataja Merike Kuldsaar.
 741. SMF 4050:61 F | SÜG-i 9.c klassi lõpetajad 09.06.1996., keskel õp. Ülle Mägi.
 742. SMF 4050:62 F | SÜG-i 9.d klassi lõpetajad 9.06.1996., keskel õp. Aime Metsmaa.
 743. SMF 4050:63 F | SÜG-i 78. lennu 12.a klassi lõpetajad 22.06.1996., ees 6. õp. Tiiu Tõnus.
 744. SMF 4050:64 F | SÜG-i 78. lennu 12.b klassi lõpetajad 22.06.1996., ees 5. õp. Inge Vahter.
 745. SMF 4050:65 F | SÜG-i 79. lennu 12.a klassi lõpetajad 15.06. 1997.; ees keskel õp. Urve Nõmm.
 746. SMF 4050:66 F | SÜG-i 79.lennu 12. b klassi lõpetajad 15.06. 1997.
 747. SMF 4050:67 F | 1.sept. 1997.a. SÜG-i aulas. Dir. Viljar Aro annab 1. klassile vormimütsid, assisteerib 12. b kl. õpilane Maria Faust.
 748. SMF 4050:68 F | 1.sept. 1997.a. SÜG-i aulas. Dir. Viljar Aro õnnitleb 1. klassi. Ees 1.a klassi õp. Viire Pors annab õpilasele üle õpiku.
 749. SMF 4050:69 F | SÜG-i õpilased pidulikul avaaktusel 1.sept. 1997.a. Lossihoovis. Ees 1. klassi õpilased.
 750. SMF 4050:70 F | SÜG-i 9.klassi tutipidu 15.04.1998.
 751. SMF 4050:71 F | SÜG-i 9.c klassi õpilased 1991.a.
 752. SMF 4050:72 F | SÜG-i 81.lennu 12.b klass märtsis 1999. II reas õp. Inge Vahter.
 753. SMF 4050:73 F | SÜG-i 81.lennu 12.c klass 1998/99. õppeaastal, keskel klassijuhataja Viljar Aro.
 754. SMF 4050:74 F | SÜG-i 12.d klassi õpilased 1998/99.õppeaastal, tagareas õp. Enn Laanemäe. (81.lend).
 755. SMF 4050:75 F | SÜG-i 1.b klassi õpilaste  esimene koolipäev 1999/2000. õppeaastal. Pildistatud koolimaja trepil.
 756. SMF 4050:76 F | Grupp SÜG-i 86.lennu 9.klassi lõpetajaid 2001.a. peale pidulikku aktust. Lõpetajail käes lõputunnistus ja lilled.
 757. SMF 4050:77 F | SÜG-i 82.lennu 12.a klassi tutipidu 2000.a.,III rida keskel õp. Ljubov Paju. Pildistatud koolimaja trepil.
 758. SMF 4050:78 F | SÜG-i 82.lennu lõpupilt. 20.06.2000.a. Ees keskel dir. Viljar Aro (6).  Pildistatud koolimaja ees.
 759. SMF 4050:79 F | SÜG-i 82.lennu 12. c klassi lõpupilt. 20.06.2000.a. Pildistatud koolimaja ees.
 760. SMF 4050:80 F | SÜG-i 82.lennu 12.b klassi lõpupilt. I rida vas.-lt 4. klassijuhataja Arne Loorpuu. 20.06.2000.a. Pildistatud koolimaja ees.
 761. SMF 4050:81 F | SÜG-i 82.lennu 12.a klassi lõpupilt 20.06.2000.a. 1.rea keskel klassijuhataja Ljubov Paju. Pildistatud koolimaja ees.
 762. SMF 4050:82 F | SÜG-i 82. lennu 12.b klassi tutipidu 2000.a. II reas keskel õp. Arne Loorpuu. Pildistatud koolimaja trepil.
 763. SMF 4050:83 F | SÜG-i 82. lennu 12. c klassi tutipidu 2000.a. III reas 8. õp. Marek Schapel. Pildistatud koolimaja trepil.
 764. SMF 4050:84 F | SÜG-i 83.lennu 12. b klassi õpilased 2001.a. Pildistatud aulas.
 765. SMF 4050:85 F | Grupp SÜG-i 83.lennu lõpetajaid 16.06.2001.a. Pildistatud spordiväljakul.
 766. SMF 4050:86 F | SÜG-i 83.lennu lõpetajate üldpilt 16.06.2001.a. Pildistatud õues. I rea keskel dir. Viljar Aro.
 767. SMF 4050:87 F | SÜG-i 83.lennu 12.a klassi lõpupilt 16.06.2001.a.
 768. SMF 4050:88 F | SÜG-i 83.lennu 12.b klassi lõpupilt 16.06.2001.a. Keskel klassijuhataja Indrek Peil. Pildistatud spordiväljakul.
 769. SMF 4050:89 F | SÜG-i 83.lennu 12.c klassi üldpilt 16.06.2001. Keskel õp. Mari Ausmees. Pildistatud spordiväljakul.
 770. SMF 4050:90 F | SÜG-i 84.lennu 10.a klassi õpilased 2002. a. aulas.  /nimed foto tagaküljel/. III rea keskel klassijuh. Indrek Peil.
 771. SMF 4050:91 F | SÜG-i 84.lennu 12.b klassi tutipidu 7.05.2002. Pildistatud spordiväljakul. /nimed foto tagaküljel/.
 772. SMF 4050:92 F | SÜG-i 84.lennu 12.a klassi tutipidu 7.V 2002. II reas paremalt 1. õp. Rita Ilves. Pildistatud spordiväljakul.
 773. SMF 4050:93 F | Saaremaa Keskkool 1945.a. juunis Tallinnas I õpilaste isetegevusolümpiaadil.
 774. SMF 4050:94 F | Saaremaa Keskkooli tantsuorkester "Rütm" 1948.
 775. SMF 4050:95 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli orkester. U. 1984.a.
 776. SMF 4050:96 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli I rahvakunstiõhtust 23.02.1963.
 777. SMF 4050:97 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli Luule Lahe juhendatud rahvatantsurühm 1985.a. üldlaulupeol.
 778. SMF 4050:98 F | SÜG-i 3.b klassi tantsugrupp (juh. Eha Kask) esineb Lossihoovis vilistlaste kokkutulekul 12.08.1996.a.
 779. SMF 4050:99 F | SÜG-i 3.b klassi rahvatantsijad VIII Noorte laulu- ja tantsupeol "Kalevi" staadionil 21.juunil 1997.
 780. SMF 4050:100 F | Esineb V.Kingissepa nim.Keskkooli 1979/80. õppeaasta kammerkoor kooli aupäeval.
 781. SMF 4050:101 F | Vabariikliku noortekooride festivali lõpetamisel 19.märtsil 1995 autasustatakse SÜG-i kammerkoori ja Kuressaare Gümnaasiumi.
 782. SMF 4050:102 F | SÜG-i kammerkoor "Kreedo" esinemas II vabariiklikul noortekooride festivalil  dets.1997. Koori juhatab Mari Ausmees.
 783. SMF 4050:103 F | Esineb SÜG-i 7.a klassi tütarlaste ansambel 1990.a.kevadel.
 784. SMF 4050:104 F | Esineb rahvalaulu ansambel "Leelo". 1977/78. õ.-a.
 785. SMF 4050:105 F | Kohtumine helilooja Veljo Tormisega 13.apr.1979.a. kooli rahvakunstiõhtul.
 786. SMF 4050:106 F | Kohtumine helilooja Veljo Tormisega 13.apr.1979.a. kooli rahvakunstiõhtul.
 787. SMF 4050:107 F | SÜG-i mudilaskoor 1998/99. õ.-a.
 788. SMF 4050:108 F | SÜG-i mudilaskoor 1999/2000. õ.-a.
 789. SMF 4050:109 F | SÜG-i mudilaskoor 2000/2001. õppeaastal.
 790. SMF 4050:110 F | "SÜG-i lauluvõistluste võitjad 1997. ja 1998.a.
 791. "
 792. SMF 4050:111 F | Maakonna solistide konkursi võitjad.
 793. SMF 4050:112 F | Solistide konkurss Saaremaa Ühisgümnaasiumis. Jaan. 1997.
 794. SMF 4050:113 F | SÜG-i 6.klassi tütarlaste ansambel. 1995/96.ö./a.
 795. SMF 4050:114 F | Mereteemalised laulud SÜG-i 11.b klassi kapellilt ja 9.a kl. neidudelt 1988.a kevadel isetegevuse ...
 796. SMF 4050:115 F | Solistid : Priit Pruul (6.a kl.), Edit Seegel (12.a kl.), Mairi Leemet (12.a. kl.), Maria Faust (10.b kl.), ...
 797. SMF 4050:116 F | SÜG-i  ansambel "Hõbesõrake",  vabariikliku vokaalansamblite konkursi laureaat, maakonna vokaalansamblite I koht.
 798. SMF 4050:117 F | SÜG-i noormeeste ansambel "Varsakabi", vabariikliku vokaalansamblite konkursi laureaadid ...
 799. SMF 4050:118 F | SÜG-i noormeeste ansambel "Varsakabi" koos juhendaja Mari Ausmehega 1997.
 800. SMF 4050:119 F | SÜG-i noormeeste ansambel "Varsakabi" Salme konkursil 1997.
 801. SMF 4050:120 F | SÜG-i noormeeste ansambel "Varsakabi"  1.XI. 1997 Valgre festivalil Tartus. Ansambel leidis äramärkimist kolme hulgas.
 802. SMF 4050:121 F | SÜG-i noormeeste ansambel "Varsakabi" esinemas muusikapäevadel. Paremalt 2. Ott Aardam. 1997 v. 1998.
 803. SMF 4050:122 F | SÜG-i noormeeste ansambel "Varsakabi" - laureaat Jõgeval toimunud Alo Mattiiseni mälestusele pühendatud konkursil .
 804. SMF 4050:123 F | Vabariikliku B.Alveri luulekonkursi, vabariikliku etlejate konkursi ja maakonna kõnevõistluse laureaadid ...
 805. SMF 4050:124 F | Vabariikliku B.Alveri luulekonkursil eripreemia SÜG-i luuleteatrile "Krevera". 1999/2000. õ.-a.
 806. SMF 4050:125 F | SÜG-i õpilased Taavi Petersell- vabariikliku B.Alveri luulekonkursi näitlejapreemia võitja ja ...
 807. SMF 4050:126 F | Grupp SÜG-i näiteringi "Kreisis" tegelasi O.Lutsu näidendis "Kapsapea", ...
 808. SMF 4050:127 F | SÜG-i luuleteatri "Krevera" tegelaskond pärast  B.Alveri "Pirnipuu" esietendust 25.nov. 1993.
 809. SMF 4050:128 F | SÜG-i luuleteatri "Krevera" tegelased koos juhendaja, kirjandusõpetaja Rita Ilvesega. 1994/1995.õ./a.
 810. SMF 4050:129 F | SÜG-i näitering "Kreisis" , kes pälvis eripreemia B.Alveri luulekonkursil 1997. Taga keskel juhendaja Sirje Kreisman.
 811. SMF 4050:130 F | Juhan Liivi luule esitamise konkursi eelvoorus osalejad SÜG-i laval.
 812. SMF 4050:131 F | Grupp SÜG-i näiteringi "Kreputlased" 'tegelasi. 1999/2000.õ.-a. Taga keskel juhendaja Rita Ilves.
 813. SMF 4050:132 F | SÜG-i näiteringi "Krevera" tegelased osalemas vabariiklikul B.Alveri luulekonkursil.
 814. SMF 4050:133 F | SÜG-i õpilased . Ees lamab paremal teatritegelane Indrek Saar.
 815. SMF 4050:134 F | SÜG-i näiteringi "Krevera" tegelased. Pildil Tiina Luks (Häng) ja Merle Sillavee.
 816. SMF 4050:135 F | Kooli aupäev "Viktor Kingissepp 100".
 817. SMF 4050:136 F | SÜG-i näitering Kai Rõõm-Laanet (neiuna Koopuu) juhtimisel vabariikliku kooliteatrite festivali rongkäigus ...
 818. SMF 4050:137 F | Stseen "Pipi Pikksukk" vabar.kooliteatrite festivalil 1987.
 819. SMF 4050:138 F | Stseen "Pipi Pikksukk" vabar.kooliteatrite festivalil 1987.
 820. SMF 4050:139 F | Stseen "Pipi Pikksukk" vabar.kooliteatrite festivalil 1987.
 821. SMF 4050:140 F | SÜG-i "laululinnud" 2000/2001. Taga keskel Priit Pruul.
 822. SMF 4050:141 F | Rinnaportree. Ott Aardam.
 823. SMF 4050:142 F | SÜG-i õpilane Alice Noormägi,1997.a. vabariikliku kõnekunsti laureaat.
 824. SMF 4050:143 F | Rinnaportree. SÜG-i 82.lennu 12.b klassi õpilane Lee Trei, mitmete etlejate konkursside võitja. 1999/2000.õ.-a.
 825. SMF 4050:144 F | Kaie Rõõm-Laanet (neiuna Koopuu) ja Ants Vesiaid taidlusülevaatusel 1979/80.a.
 826. SMF 4050:145 F | SÜG-i 1.-4.klassi võimlejad esinemas "Meremeeste" kavaga vilistlaste kokkutulekul Lossihoovis 12.08.1996.
 827. SMF 4050:146 F | SÜG-i 1.-4.klassi võimlejad esinemas "Meremeeste" kavaga vilistlaste kokkutulekul Lossihoovis 12.08.1996.
 828. SMF 4050:147 F | SÜG-i 1.-4.klassi võimlejad esinemas "Meremeeste" kavaga vilistlaste kokkutulekul Lossihoovis 12.08.1996.
 829. SMF 4050:148 F | SÜG-i õpetaja Tiiu Haaviku juhendatud naisvõimlejad esinemas1993.a.
 830. SMF 4050:149 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli 11.c klassi kabareeprogrammis esinevad (vasakult):...
 831. SMF 4050:150 F | Stiilipidu 20.okt. 1994  Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Gümnaasiumiga. Õukonnamuusikud "Cantares Vagantes".
 832. SMF 4050:151 F | Stiilipidu 20.okt. 1994. Vas.-lt: Riina Oeselg, Kadri Leppik, Linda Liivamägi, Mia Rand.
 833. SMF 4050:152 F | SÜG-i 9.b klassi õpilased 1989.a. kevadel.
 834. SMF 4050:153 F | SÜG-i Punase Risti Seltsi organisatsioon 1999/2000..õ.-a.
 835. SMF 4050:154 F | Märten Tootma- Eesti MiniMister 2000, Saaremaa I prints 2000. 1999/2000.õ.-a.
 836. SMF 4050:155 F | "SÜG-i aupäeval 1993a. esinevad rahvatantsijad, klaveril õp. Eili Köster.
 837. "
 838. SMF 4050:156 F | SÜG-i aupäev 1993a. Saalis istuvad esinevad rahvatantsijad.
 839. SMF 4050:157 F | SÜG-i arvutiklassi avamiselt sept. 1997.
 840. SMF 4050:158 F | Esineb SÜG-i ansambel  Vabariiklikul noortekooride festivalil 1997.
 841. SMF 4050:159 F | SÜG-i avaaktus Lossihoovis 1.sept. 1997. Õpilaste  rongkäik lossi viival teel.
 842. SMF 4050:160 F | SÜG-i avaaktus Lossihoovis 1.sept. 1997. Õpilaste  rongkäik lossi viival teel. Esireas 11.b klass.
 843. SMF 4050:161 F | SÜG-i avaaktus Lossihoovis 1.sept. 1997. Hetk aktuselt. Esineb puhkpilliorkester Matis Männa juhatusel.
 844. SMF 4050:162 F | Vabariiklik noortekooride festival. Laulab Anni Väli.
 845. SMF 4050:164 F | Vabariiklik noortekooride festival. Esineb Priit Pruul.
 846. SMF 4050:166 F | Eesti Vabariigi 80.aastapäeva aktus SÜG-is. Esineb õppealajuhataja Vilve Männa.
 847. SMF 4050:167 F | Kirjanduse ja eesti keele nädal SÜG-is 17.-21. nov. 1997. Kirjanduse viktoriin 21.11.1997.
 848. SMF 4050:168 F | Kirjanduse ja eesti keele nädal SÜG-is 17.-21. nov. 1997. Tublide joonistajate autasustamine. 18.11.1997.
 849. SMF 4050:169 F | Saaremaa miniteatripäevad SÜG-is 1997. Õpilaszhüriid valib Ott Aardam.
 850. SMF 4050:170 F | Saaremaa miniteatripäevad SÜG-is 1997. Vaade saali.
 851. SMF 4050:171 F | Libavastel  SÜG-is 11.03.1997. Teatevõistlus suuskadel.
 852. SMF 4050:172 F | Libavastel SÜG-is 11.03.1997. Esinduse liikmed: Ott Aardam, Kristjan Tabri ja Andra Oll.
 853. SMF 4050:173 F | Rinnaportree. Tiina Nuum, parim naiskõrvalosatäitja Saaremaa miniteatripäevadel 1999/2000.õ.-a.
 854. SMF 4050:174 F | Esineb Ott Aardam J.Liivi luulekonkursil  4.apr. 1997.
 855. SMF 4050:175 F | Discomats 1997 SÜG-i algklassidele "Scalas" .
 856. SMF 4050:176 F | Discomats 1997 gümnasistidele "Scalas".
 857. SMF 4050:177 F | Discomats 1997 "Scalas". Gümnasistide autasustamine.
 858. SMF 4050:178 F | Hetk SÜG-i lõpukellapäeva aktuselt mais 1997.Vaade saali.
 859. SMF 4050:179 F | SÜG-i lõpukellapäev mais 1997. Esinevad väikesed võimlejad.
 860. SMF 4050:180 F | SÜG-i lõpukellapäev mais 1997. Kontsert aulas. Laval mudilaskoor.
 861. SMF 4050:181 F | SÜG-i lõpukellapäev mais 1997. Kontsert aulas. Esineb 12.b klass.
 862. SMF 4050:182 F | SÜG-i lõpukellapäev mais 1997. Kontsert aulas. Esineb 12. c klass.
 863. SMF 4050:183 F | Hetk SÜG-i tantsumaratonist 14.03.1997. Esiplaanil õpetajad Sirje Medell (vasakul) ja Riina Oeselg.
 864. SMF 4050:184 F | SÜG-i tantsumaranton 14. märts 1997.
 865. SMF 4050:185 F | SÜG-i õpetajate jõuluvastuvõtt lossi kapiitlisaalis 5.dets.1997. Esineb naiskoor.
 866. SMF 4050:187 F | Õpilasesinduse valimine 18.sept. 1997. 5.-9. klassid.  Vas.-lt: Mari Kallas ja Laura Käesel.
 867. SMF 4050:188 F | Õpilasesinduse valimine 18.sept. 1997. 10.-12. klassid.
 868. SMF 4050:189 F | Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Gümnaasiumi õpilasesindused. Üldpilt. 18.11.1997.
 869. SMF 4050:190 F | Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Gümnaasiumi õpilasesinduste kohtumine 18.nov.1997.
 870. SMF 4050:191 F | SÜG-i kultuuripäevad 21.-25. apr.1997. Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele 23.04.1997. Keskel klaasiga  Mele Pesti.
 871. SMF 4050:192 F | SÜG-i kultuuripäevad 21.-25. apr.1997. Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele 23.04.1997.
 872. SMF 4050:193 F | SÜG-i kultuuripäevad 21.-25. apr.1997. Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele 23.04.1997.
 873. SMF 4050:194 F | SÜG-i kultuuripäevad 21.-25.04.1997. Käsitöönäituse avamisel esineb noormeesteansambel "Varsakabi".
 874. SMF 4050:195 F | SÜG-i kultuuripäevad 21.-25.04.1997. Käsitöönäituse avamine 23.04.1997. Lindi lõikab läbi Liis Tubi, 1.a klassist.
 875. SMF 4050:196 F | SÜG-i kultuuripäevad 21.-25.04.1997. Käsitöönäituse avamine 23.04.1997. Nurgake käsitöönäitusest.
 876. SMF 4050:197 F | SÜG-i kultuuripäevad 21.-25.04.1997. Ainete teatevõistlus võimlas 25.04.1997.
 877. SMF 4050:198 F | SÜG-i kultuuripäevad 21.-25.04.1997. Ainete teatevõistlus võimlas 25.04.1997.
 878. SMF 4050:199 F | Jukude pidu 17.10.1997. Esinevad abituriendid.
 879. SMF 4050:200 F | Jukude pidu 17.10.1997. Esinevad abituriendid. Vas.-lt 4. Ott Aardam.
 880. SMF 4050:201 F | Jukude pidu 17.10.1997. Püha joogi jagamine.
 881. SMF 4050:202 F | Jukude pidu 17.10.1997. Vaade saali. Paremal ees punaste pükstega Triin Kivi.
 882. SMF 4050:203 F | Juhanite pidu SÜG-is 20.mail 1997. Pimesikumäng.
 883. SMF 4050:204 F | Juhanite pidu SÜG-is 20.mail 1997.
 884. SMF 4050:205 F | SÜG-i jõulupidu 21.dets.1997. Kingi saab õpetaja Merike Kuldsaar.
 885. SMF 4050:206 F | SÜG-i jõulupidu 21.dets.1997. Põhikooli noormehed püramiide esitamas.
 886. SMF 4050:207 F | SÜG-i jõulupidu 21.dets.1997. Põhikooli õpilased Jõuluvanale esinemas.
 887. SMF 4050:208 F | SÜG-i jõulupidu 21.dets.1997. Põhikooli õpilased Jõuluvanale esinemas.
 888. SMF 4050:209 F | SÜG-i jõulupidu 22.dets.1997. Jõuluvana gümnasistide ringis.
 889. SMF 4050:210 F | SÜG-i jõulupidu 22.dets.1997. Jõuluvana gümnasistide juures laval.
 890. SMF 4050:211 F | SÜG-i jõulupidu 22.dets.1997. Dekoreeritud laval kuus valgetes kleitides tütarlast.
 891. SMF 4050:212 F | SÜG-i jõulupidu 22.dets.1997. Esinevad neli noormeest.
 892. SMF 4050:213 F | 100 päeva ball 1997. Õhtu juhid Liis Kupits ja Sergo Selder.
 893. SMF 4050:214 F | 100 päeva ball 1997. Miss Renna Järvalt.
 894. SMF 4050:215 F | 100 päeva ball 1997. Mister abituurium Sven Sevostjanov.
 895. SMF 4050:216 F | 100 päeva ball 1997. Noormehed püramiide esitamas.
 896. SMF 4050:217 F | 100 päeva ball 1997. Kabaree etteaste.
 897. SMF 4050:218 F | 100 päeva ball 1997. Missi-misteri kandidaadid tantsuhoos.
 898. SMF 4050:219 F | 100 päeva ball 1997. Miss Renna Järvalti ja mister Sven Sevostjanovi lõpuvalss.
 899. SMF 4050:220 F | Lõpusõrmuste sisseõnnistamine 11.11. 1997. SÜG-i 12.a. klass. I reas vas.-lt 1. Kaie Rõõm.
 900. SMF 4050:221 F | Lõpusõrmuste sisseõnnistamine 11.11. 1997.
 901. SMF 4050:222 F | Minimissi ja -misteri valimine maakonnas 15.2.1997.a. Võistlejate üldpilt.
 902. SMF 4050:223 F | Minimissi ja -misteri valimine maakonnas 15.2.1997.a. Võitjate üldpilt.
 903. SMF 4050:224 F | Minimissi ja -misteri valimine maakonnas 15.2.1997.a. Miss Anneli Ast (SÜG) ja mister...
 904. SMF 4050:225 F | Minimissi ja -misteri valimine maakonnas 28.11.1997.a. Võitjad.
 905. SMF 4050:227 F | Õpetajate päev 3.okt.1997. Õpetajad riigikaitse tunnis.
 906. SMF 4050:228 F | Õpetajate päev 3.okt.1997. Õpetajad "Scalas". Vas.-lt: Enno Laanemaa, Merike Kuldsaar, Ljubov Paja ja Indrek Peil.
 907. SMF 4050:229 F | Õpetajate päev 3.okt.1997. Õpetajad "Scalas" lambadat tantsimas.
 908. SMF 4050:230 F | 10-ndate klasside laager Võhmal 1997. Üldpilt.
 909. SMF 4050:231 F | 10-ndate klasside laager Võhmal 1997. Teatevõistlus.
 910. SMF 4050:232 F | 10-ndate klasside laager Võhmal 1997. Noortejuht Diana Õun.
 911. SMF 4050:233 F | 10-ndate klasside laager Võhmal 1997. Laagri diskor Villi Martinson.
 912. SMF 4050:234 F | 10-ndate klasside laager Võhmal 1997. Matkajad Panga pangal. Noormehed kannavad tütarlapsi.
 913. SMF 4050:235 F | 10-ndate klasside laager Võhmal 1997. Õpetaja Ljubov Paju Pangal merd imetlemas.
 914. SMF 4050:236 F | 10-ndate klasside laager Võhmal 1997. V.Zabelevitsh Panga pangal.
 915. SMF 4050:237 F | 10-ndate klasside laager Võhmal 1997. Klassijuhataja Ljubov Paju vormimütse jagamas.
 916. SMF 4050:238 F | Näidispulm puhkeõhtul 1987. Üldpilt. Esiplaanil noorpaar, ämmad-äiad.
 917. SMF 4050:242 F | Stseen "Kabaree"-etendusest.
 918. SMF 4050:243 F | "Kabaree"-etendus rostoranis "Kuurort" 27.I 1995. Avatants. Vasakult: Bert Holm, Veiko Lember, taga Andre Poopuu.
 919. SMF 4050:244 F | "Kabaree"-etendus rostoranis "Kuurort" 27.I 1995. Poiste tants. Vas.-lt : Vahur Grünthal, Bert Holm, Rait Rand, Andre Poopuu. l
 920. SMF 4050:245 F | "Kabaree"-etendus vilistlaste peol 28.I 1995.
 921. SMF 4050:246 F | "Kabaree"-etendus 1994/ 1995. õ.-a.
 922. SMF 4050:247 F | "Kabaree"-etendus 1994/ 1995. õ.-a.
 923. SMF 4050:248 F | "Kabaree"-etendus 1994/ 1995. õ.-a.
 924. SMF 4050:249 F | "Kabaree"-etendus 1994/ 1995. õ.-a.
 925. SMF 4050:250 F | "Kabaree"-etendus 1994/ 1995. õ.-a.
 926. SMF 4050:251 F | "Kabaree"-etendus 1994/ 1995. õ.-a.
 927. SMF 4050:252 F | "Kabaree"-etendus 1994/ 1995. õ.-a.
 928. SMF 4050:253 F | "Kabaree"-etendus 1994/ 1995. õ.-a.
 929. SMF 4050:254 F | Kabaree-etendus  1995/96.a. jõuluks. "Tsharlstoni" esitavad Helena Kreem (11.b) ja Liis Haavel (11.c).
 930. SMF 4050:255 F | Kabaree-etendus 1995/96.a. jõuluks. "Madruste eksitus". Vas.-lt: Indrek Tiitson (11.b), Andres Rand (11.c) ja ...
 931. SMF 4050:256 F | Kabaree-etendus 1995/96.a. jõuluks. "Oo, mustlane, mängi!" Ive Eevel (11.b).
 932. SMF 4050:257 F | Kabaree-etendus 1995/96.a. jõuluks. "Can-can"-2. Helena Kreem (11.b), Maria Faust (11.b), Lea Kuusk (11.a).
 933. SMF 4050:258 F | Kabaree-etendus 1995/96.a. jõuluks. "Can-can"-2. Indrek Tiitson (11.b), Hillar Valgma (11.c), Kristjan Tabri (11.c) ja ...
 934. SMF 4050:259 F | Kabaree-etendus 1995/96.a. jõuluks. "Can-can"-1.
 935. SMF 4050:260 F | Kabaree-etendus 1995/96.a. jõuluks. Üldpilt.
 936. SMF 4050:261 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 6.12.1997.
 937. SMF 4050:263 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 16.I.1998.
 938. SMF 4050:264 F | Kabaree-etendus 6.I2.1997.a. Vabariikliku noortekooride festivalil. Noormeeste püstitatud püramiid.
 939. SMF 4050:265 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 16.I.1998.
 940. SMF 4050:267 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 16.I.1998.
 941. SMF 4050:269 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 16.I.1998.
 942. SMF 4050:271 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 1997.
 943. SMF 4050:272 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 1997.
 944. SMF 4050:273 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 1997.
 945. SMF 4050:274 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 1997.
 946. SMF 4050:275 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 1997.
 947. SMF 4050:276 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 1997.
 948. SMF 4050:277 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 1997.
 949. SMF 4050:278 F | SÜG-i (81. lend) kabaree-etendus 1997. Laulab Anni Väli.
 950. SMF 4050:279 F | SÜG-i minimiss/mister valimine 1991. Hantlivoor. Taustal Andres Karu (11.b) ja Raivo Maripuu (12.c).
 951. SMF 4050:280 F | SÜG-i minimiss/mister valimine 1991.
 952. SMF 4050:281 F | SÜG-i minimiss/mister valimine 1991. Esineb kooli noormeestekvartett.
 953. SMF 4050:282 F | SÜG-i minimiss/mister valimine 1991. Konferansjee Raivo Maripuu(12.c) intervjueerib direktorit Viljar Arot.
 954. SMF 4050:283 F | SÜG-i minimiss/mister valimine 1991. Miss Monika Õun (5.c) ja mister Ott Laid (5..c).
 955. SMF 4050:284 F | Jõululaat. 17.12.1996. Vasakult: 12.a klassist Kristina German, Andra Oll ja Renna Järvalt.
 956. SMF 4050:285 F | Jõulukuuse kaunistamine. 16.12.1996.
 957. SMF 4050:286 F | Abituuriumi esinemine jõulupeol 20.12.1996.
 958. SMF 4050:287 F | Abituuriumi esinemine jõulupeol 20.12.1996.
 959. SMF 4050:288 F | Abituuriumm jõulupeol 20.12.1996.
 960. SMF 4050:289 F | Aktiivi jõulud 10.1.1997.
 961. SMF 4050:290 F | SÜG-i direktori vastuvõtt linnuse kapiitlisaalis 21.12.1996  Liis Kupits (12.b) tervitab õpetajaid. Tema selja taga koor.
 962. SMF 4050:291 F | SÜG-i direktori vastuvõtt linnuse kapiitlisaalis 21.12.1996.
 963. SMF 4050:292 F | Võidukas Saaremaa "Rukkilillede" korvpallimeeskond 1999/2000.õ.-a.
 964. SMF 4050:293 F | Maakonna A-kl. neidude korvpallivõistluste võitjad  2000.a.
 965. SMF 4050:294 F | Parimad sportlased 1999/2000.õppeaastal.
 966. SMF 4050:295 F | Korvpalli meeskond, kes EKSL 10.-12.kl. korvpallis saavutas II koha. 1999/2000.õ.-a. /nimed foto tagaküljel/.
 967. SMF 4050:296 F | Korvpalli meeskond, kes D-kl. korvpallis saavutas III koha. 1999/2000.õ.-a.
 968. SMF 4050:297 F | Marion Kaimer ja Taavi Sepp, Saaremaa meistrid lamades surumises. 1999/2000.õ.-a. (11.kl.).
 969. SMF 4050:298 F | Sportlased Kaspar Tamkivi (sisekergej. II koht) ja Egon Rand...
 970. SMF 4050:299 F | Abiturientide ball 1981.a. Miss Kaie Koopuu (Rõõm-Laanet) ja mister.Kalle Aeg.
 971. SMF 4050:300 F | Abiturientide ball 1987.a.
 972. SMF 4050:301 F | Abiturientide ball 1987.a. "Jenkat"  tantsimas.
 973. SMF 4050:302 F | Kooli ajalehe toimetaja Toomas Loho (10.b kl; lõpetas 1993). Nov. 1990.a.
 974. SMF 4050:303 F | SÜG-i ajalehe toimetus. Nov. 1990.
 975. SMF 4050:304 F | SÜG-i aastapäev 15.01. 1969. 52.lennu 10.a klassi  klassijuhataja tund.
 976. SMF 4050:305 F | SÜG-i aastapäev 15.01. 1969. 10.c klassi klassijuhataja tund. Taga klassijuhataja Valentin Oopkaup.
 977. SMF 4050:306 F | SÜG-i aastapäev 15.01. 1969.  8.a klassi klassijuhataja tunnis on külaliseks Albert Uustulnd (pilliga). .
 978. SMF 4050:307 F | SÜG-i aastapäev 15.01. 1969. 9.b klassi klassijuhataja tunnis on külaliseks professor Kuno Kõrge.
 979. SMF 4050:308 F | Kooli aupäev 1975/76.õ.-a. oli pühendatud kunstile. Läbiviijaks 11.c klass. Külaliseks skulptor Endel Taniloo (seisab);
 980. SMF 4050:309 F | Aupäev "Viktor Kingissepp 100". Plenaaristung 23.03.1988 kooli aulas. Lippu kannab 11.c klassi õpilane Vaido Valge.
 981. SMF 4050:310 F | Aupäev "Viktor Kingissepp 100". Plenaaristung 23.03.1988 kooli aulas.
 982. SMF 4050:311 F | Rinnaportree. SÜG-i aupäeva plenaaristungil esineb täitevkomitee aseesimees Jüri Põld. 23.03.1988.
 983. SMF 4050:312 F | Aupäev "Viktor Kingissepp 100". Plenaaristung 23.03.1988 kooli aulas. Vaade saali.
 984. SMF 4050:313 F | Aupäev "Viktor Kingissepp 100". Plenaaristung 23.03.1988 kooli aulas. Vaade saali.
 985. SMF 4050:314 F | Aupäev "Viktor Kingissepp 100". Plenaaristung 23.03.1988 kooli aulas.
 986. SMF 4050:315 F | Aupäev "Viktor Kingissepp 100". Plenaaristung 23.03.1988 kooli aulas.
 987. SMF 4050:316 F | Aupäev "Viktor Kingissepp 100". Plenaaristung 23.03.1988 kooli aulas.
 988. SMF 4050:317 F | Aupäev "Viktor Kingissepp 100". Plenaaristung 23.03.1988 kooli aulas.
 989. SMF 4050:318 F | Aupäev "Viktor Kingissepp 100". Plenaaristung 23.03.1988 kooli aulas.
 990. SMF 4050:319 F | Aupäev "Viktor Kingissepp 100". Keskastme plenaaristung 23.03.1988 kooli aulas. Vaade saali.
 991. SMF 4050:320 F | Aupäev "Viktor Kingissepp 100". Keskastme plenaaristung 23.03.1988 kooli aulas. Vaade saali.
 992. SMF 4050:321 F | SÜG-i kunstiringi põhituumik. 1996/97.õ.-a.
 993. SMF 4050:322 F | Jaapanis toimunud rahvusvahelisel lastejoonistuste võistlusel osalenud tüdrukud.
 994. SMF 4050:323 F | Konkursil "Meie kool" võitjad - Laila Tali (paremal) 1996, Ignette Lepik 1998.
 995. SMF 4050:324 F | Nigul Saar (28.11.1956), 57.lennu 11.c õpilane.
 996. SMF 4050:325 F | Esineb SÜG-i 58.lennu 11.c klassi õpilane Ilona Advelt (ab. Sääsk); tema kõrval Andres Sääsk.
 997. SMF 4050:326 F | Peaportree. Ilona Advelt (ab. Sääsk; sünd. 08.07.1958), tulevane ajakirjanik.
 998. SMF 4050:327 F | Kaie Rõõm-Laanet (neiuna Koopuu).
 999. SMF 4050:328 F | Kaie Rõõm-Laanet.
 1000. SMF 4050:329 F | Peaportree. Tiina Häng (ab. Luks).
 1001. SMF 4050:330 F | Peaportree. Tiina Häng (ab. Luks). "Oma Saar" peatoimetaja.
 1002. SMF 4050:331 F | Peaportree. Signe Olop, arhidekt.
 1003. SMF 4050:332 F | Rinnaportree. Terje Lõuk, 67.lend 1985. /Hukkus 1994 laevaõnnetusel/.
 1004. SMF 4050:333 F | Leningradi Makarovi nim. kõrgema merekooli õpilasi- keskkooli kasvandikke. 1970.a.-te algus.
 1005. SMF 4050:334 F | EÕM Saaremaa piirkonna kokkutulek. 1985.a. Üldpilt. Ees istuvad Arvo ja Kristi Vinni.
 1006. SMF 4050:335 F | Õpilasmaleva Lümanda rühm eesotsas Viljar Aroga. 1985.
 1007. SMF 4050:336 F | Õpilasmaleva Lümanda rühm 1985.a.
 1008. SMF 4050:337 F | Aktiivi ekskursioon Leetu. Mai 1985.
 1009. SMF 4050:338 F | SÜG-i 69.lennu c klass matkal Karjalas.
 1010. SMF 4050:339 F | Tsiviilkaitse ürituselt.
 1011. SMF 4050:340 F | Tsiviiklkaitse päev SÜG-is  1987.
 1012. SMF 4050:341 F | Tsiviilkaitse päev SÜG-is 1987.  Esmaabi kannatanule .
 1013. SMF 4050:342 F | Tsiviilkaitse päev SÜG-is 1987. Gaasitorbiku asetamine pähe .
 1014. SMF 4050:343 F | Tsiviilkaitse päev SÜG-is 1987. Laua taga istub õp. Endel Kurgpõld, tema juures  seisab õpilane gaasitorbikuga peas.
 1015. SMF 4050:344 F | SÜG-i 75.sünnipäeva aktusel esineb SÜM. 15.01.1994. Koori ees dirigent Tiit Köster.
 1016. SMF 4050:345 F | 1987.a. olümpiaadi III voorust ehk vabariiklikust voorust osavõtjad.
 1017. SMF 4050:346 F | 1987/88. õ.-a. aineolümpiaadide III (vabariikliku) vooru võistkond.
 1018. SMF 4050:347 F | 1994/95. õ.-a. maakonnas füüsikaolümpiaadi tavaklasside võitjad Kalle Kindell (9.c), õpetaja Aarne Loorpuu ...
 1019. SMF 4050:348 F | SÜG-i õpilased- uurimistööde kirjutajad 1994/95. õppeaastal. Paremal kaitsmiskomisjoni esimees õp. I.Peil.
 1020. SMF 4050:349 F | Inglise keele olümpiaadi parimad 1996.a. kevadel.
 1021. SMF 4050:350 F | Maakonna matemaatikaolümpiaadi võitjad ja nende õpetajad 1995/1996. õ.-a. /nimed foto tagaküljel/.
 1022. SMF 4050:351 F | Vabariigi kirjandusvõistlusel edukalt esinenud õpilased 1996/97.õ.-a.
 1023. SMF 4050:352 F | Vabariikliku bioloogiaolümpiaadi võitjad 1996/97. õ.-a.
 1024. SMF 4050:353 F | Maakonna matemaatikaolümpiaadi võitjad (I-III koht) põhikooli osas 1997 ?. /Nimed lisalehel/.
 1025. SMF 4050:354 F | Maakonna kirjandusolümpiaadi võitjad 1996/97.õ-a-.
 1026. SMF 4050:355 F | Emakeeleolümpiaadi võitjad 1999/2000.õ-a.
 1027. SMF 4050:356 F | Inglise keele olümpiaadi parimad 1999/2000.õ-a. /nimed foto tagaküljel.
 1028. SMF 4050:357 F | Ajaloo-olümpiaadi parimad 1999/2000. õ.-a. - Merle Kivilo (10.a) mk. I koht, vab. 18. ...
 1029. SMF 4050:358 F | Geograafiaolümpiaadi parimad 1999/2000. õ.-a.
 1030. SMF 4050:359 F | Vene keele olümpiaadi parimad - Ingrid Liiv, Anni Kärblane ja Liina Keerberg 1999/2000. õ.-a.
 1031. SMF 4050:360 F | Maakonna matemaatikaolümpiaadi parimad 1999/2000. õ.-a.
 1032. SMF 4050:361 F | Vabariikliku uurimistööde konkursi võitjad 1999/2000. õ.-a. /nimed foto tagaküljel/.
 1033. SMF 4050:362 F | Vabariikliku bioloogiaolümpiaadi parimad 1999/2000. õ.-a. /nimed foto tagaküljel/.
 1034. SMF 4050:363 F | Keemiaolümpiaadi parimad 1999/2000. õ.-a.
 1035. SMF 4050:364 F | Maakondliku bioloogiaolümpiaadi võitjad 1999/2000. õ.-a. /nimed foto tagaküljel/.
 1036. SMF 4050:365 F | Füüsikaolümpiaadi parimad 1999/2000. õ.-a.
 1037. SMF 4050:366 F | Laura Uustulnd (3.a kl./, maakonna algklasside emakeele olümpiaadil 3.koht. 1999/2000. õ.-a.
 1038. SMF 4050:367 F | Vabariikliku looduskaitseviktoriini parimad 1999/2000.õ.-a.
 1039. SMF 4052:1 F | Kahtla algkooli õpilased koos õpetajatega. Vasakult : Andrei Treimann (Teesalu), Helmi Riisik-Võlma ja juh.Joann Kadarik.
 1040. SMF 4052:2 F | Grupp Kahtla kooli õpilasi koos õpetajatega kiriku trepil.
 1041. SMF 4052:3 F | Arvatavasti käsitöönäitus Kahtlas. Osavõtjate selja taga seinal väljapanekud.
 1042. SMF 4052:4 F | Mihkli Talumuuseum- vaade eluhoone fassaadile.
 1043. SMF 4052:5 F | Kuressaare linnuse vaade idast. 1964.a.
 1044. SMF 4052:6 F | Saaremaa pukktuulik.
 1045. SMF 4052:7 F | Kingissepa rajooni kultuuritöötajad 11.nov. 1970.
 1046. SMF 4052:8 F | Peaportree. Lembi Mets, Kaarma raamatukogu juhataja. 1970.aastad.
 1047. SMF 4052:9 F | Peaportree. Milvi Rapp, Laimjala raamatukogu juhataja. 1970.aastad.
 1048. SMF 4052:10 F | Peaportree. Aimi Paja, Tornimäe raamatukogu juhataja. 1970.aastad.
 1049. SMF 4052:11 F | Vaade Saaremaa Keskaamatukogu raamatuhoidlasse. 1972.a.
 1050. SMF 4052:12 F | Saaremaa Keskraamatukogu töötajad. Vasakult: ?, Ella Vooglaid, juh. Hilja Varvas, 3. Nadja Kuusk.
 1051. SMF 4052:13 F | Saaremaa Keskraamatukogu avamisel 1972.a. kõneleb direktriss Hilja Varvas.
 1052. SMF 4052:14 F | Kohtumisõhtu Ellen Niidu ja Jaan Krossiga 2.12.1976.
 1053. SMF 4052:15 F | Nurk lastele Leisi raamatukogus.
 1054. SMF 4052:16 F | Raamatukogutöötajate suvelaager Vilsandil. Kohtumine Aleksdander Suumanniga.
 1055. SMF 4052:17 F | Saaremaa Rahvateatri estraadiõhtu "Kireõhutaja" tegelased Suure-Munamäe vaatetornis . Aug. 1978.
 1056. SMF 4052:18 F | Orissaare kultuurimaja solist Haljand Tarvis ja naisansambel esinemas Orissaare laulupäeval.
 1057. SMF 4052:19 F | Salme kultuurimaja meesansambel osalemas montaazhis "Meri kutsub". Saadab A. Sadam.
 1058. SMF 4052:20 F | Noorteklubi õhtu 1979.a. Esineb piimakombinaadi agitbrigaad.
 1059. SMF 4052:21 F | Orissaare Keskkooli hoone.
 1060. SMF 4052:22 F | "Saare Kaluri" sõjaveteranide ansambel "Tehumardi" Iide surnuaia vennashaual.
 1061. SMF 4052:23 F | Võhma maalinn.
 1062. SMF 4052:24 F | Kohtumisel VeljoTormisega 13.04.1979.a. esineb segakoor "Lyra" Ludmilla Tooni juhatusel.
 1063. SMF 4052:25 F | Günekoloog Toomas Meritam grupi osakonna töötajatega. Vas.-lt 1. Hildegard Lonn (neiuna Kuus).
 1064. SMF 4052:26 F | Teeninduskombinaat "Saare" direktor Olev Väin autasustab kiviraidur Uno Varvast.
 1065. SMF 4052:27 F | Kauplus "Edu" sisevaade. Esiplaanil leib-sai konteinerites. (1979.a. juulist veeti leiba kauplustesse konteinerites).
 1066. SMF 4052:28 F | "Ranna" kaupluse sisevaade.
 1067. SMF 4052:29 F | Muhu Nõmmküla kaupluse sisevaade. 1978.a.
 1068. SMF 4052:30 F | Muhu Nõmmküla kaupluse sisevaade. Avati 1978.a.
 1069. SMF 4052:31 F | Tööstuskombinaat "Varma" ja Saarte Kõrgepingevõrkude ühisest ekskursioonist osavõtjad Domberis 25.mail 1983.
 1070. SMF 4052:32 F | Saare KEK maalrid poseerimas.
 1071. SMF 4052:33 F | Saare KEK tehnikaosakond. Vas.-lt 1. Maili Lonks.
 1072. SMF 4052:34 F | Saare KEK-i  töötajad arvatavasti kauplus "Tooma " vundamendi süvendamisel.
 1073. SMF 4052:35 F | Saare KEK-i tornkraana transportimine Tehnika tänavalt uuele objektile.
 1074. SMF 4052:36 F | Akna klaasimine Saare KEK-i tootmisbaasis.
 1075. SMF 4052:37 F | Saare KEK-i santehnikalukksepad-keevitajad töötamas.
 1076. SMF 4052:38 F | Elmet Eriku jaanalinnufarm Muhu Nautse külas.
 1077. SMF 4052:39 F | Kingissepa 8-klassilise Kooli II b klassi õpilased koos õpetaja Maripuuga 1960.a.
 1078. SMF 4052:40 F | Rinnaportree. Raul Salumäe.
 1079. SMF 4052:41 F | Anne Tootmaa Ringsvägenil.
 1080. SMF 4052:42 F | Kirjanduspäev 4.dets.1971.a.
 1081. SMF 4052:43 F | Kirjanduspäev 4.dets.1971.a. Vaade saali. Esireas: Boris Kivi, Aira Kaal ja Aadu Hint.
 1082. SMF 4052:44 F | Kirjanduspäev 4.dets.1971.a. Õppealajuhataja Vilve Männa tänab Aira Kaalu.
 1083. SMF 4052:45 F | Kirjanduspäev 4.dets.1971.a. Õhtune koosviibimine.
 1084. SMF 4052:46 F | Kirjanduspäev 4.dets.1971.a. Õhtune koosviibimine.
 1085. SMF 4052:47 F | Kirjanduspäev 4.dets.1971.a. Õhtune koosviibimine.
 1086. SMF 4052:48 F | Kirjanduspäev 4.dets.1971.a. Õhtune koosviibimine.
 1087. SMF 4052:49 F | Kirjanduspäev 4.dets.1971.a. Albert Uustulnd õhtusel koosviibimisel.
 1088. SMF 4052:50 F | Kirjanduspäev 4.dets.1971.a. Õhtune koosviibimine.
 1089. SMF 4052:51 F | Kodumajanduse kursuse pidulik lõpetamine.
 1090. SMF 4052:52 F | Pidulik passide kätteandmine rajoonis 1971.a. talvel.
 1091. SMF 4052:53 F | Koolis traditsiooniliselt toimunud Suurele Isamaasõjale pühendatud viktoriini zhürii 25.II 1983.
 1092. SMF 4052:54 F | Sõja-ajalooline viktoriin 22.II 1974.a. Vaade saalile.
 1093. SMF 4052:55 F | Sõja-ajalooline viktoriin 22.II 1974.a. Kooli puhkpilliorkester tervitab võistkondi.
 1094. SMF 4052:56 F | Sõja-ajalooline viktoriin 22.II 1974.a. Osa zhüriist: dir. Boris Kivi, parteikomitee II sekretär Bernhard Holm.
 1095. SMF 4052:57 F | Sõja-ajalooline viktoriin 22.II 1974.a. Osa zhüriist: vene keele õp.-tõlk Urve Nõmm, Albert Repson, õp. Niina Kaarna.
 1096. SMF 4052:58 F | Sõja-ajalooline viktoriin 22.II 1974.a. Major Eduard Lemming.
 1097. SMF 4052:59 F | Sõja-ajalooline viktoriin 22.II 1974.a. Õp. Saale Reinart oma klassi võitjatega.
 1098. SMF 4052:60 F | Kodu-uurimisalane konverents õpetaja Ella Aja juhtimisel 20.01.1973. Vaade saali.
 1099. SMF 4052:61 F | Kodu-uurimisalane konverents õpetaja Ella Aja juhtimisel 20.01.1973. Esineb Tiia Tarkin.
 1100. SMF 4052:62 F | Kodu-uurimisalane konverents õpetaja Ella Aja juhtimisel 20.01.1973. Esinejat Õie Pärna (11. b) tänab dir. B.Kivi.
 1101. SMF 4052:63 F | Kooli suure kevadmatka laager Pagilas mais 1993. Ristikesega märgitud dir. Viljar Aro (madrusesärgis).
 1102. SMF 4052:64 F | 10.klasside tutvumislaager 2.-3. sept. 1994.a. Võhma puhkebaasis. Triino Lest lavastamas lühinäidendit.
 1103. SMF 4052:65 F | 10.klasside tutvumislaager 2.-3. sept. 1994.a. Võhma puhkebaasis. Ajurünnak.
 1104. SMF 4052:66 F | SÜG-i õpilaste rongkäik Rootsi tänaval teel Lossihoovi avaaktusele 1.sept. 1994. Esiplaanil orkester.
 1105. SMF 4052:67 F | SÜG-i avaaktusel Lossihoovis 1.sept. 1994.a. esineb 12. klasside neidude ansambel.
 1106. SMF 4052:68 F | SÜG-i aktiivilaager 7.-9.sept. 1994.a. Muratsis.
 1107. SMF 4052:69 F | SÜG-i aktiivilaager 7.-9.sept. 1994.a. Muratsis.
 1108. SMF 4052:70 F | Veerandilõpu kogunemisel aulas 20.dets.1996 õppealajuh.  Linda Liivamägi õnnitleb 11.c klassi oivikut Kadri Lõbusat.
 1109. SMF 4052:71 F | Naistepäev 1997 õpetajate toas . 7. märts 1997.
 1110. SMF 4052:72 F | Naistepäev 1997 õpetajate toas . 7. märts 1997.
 1111. SMF 4052:73 F | Naistepäev 1997 õpetajate toas . 7. märts 1997. Istuvad: Miia Rand ja Sirje Kreismann.
 1112. SMF 4052:74 F | Naistepäev 1997 õpetajate toas . 7. märts 1997. Vas.-lt: ameeriklane Ben Gray, Viljar Aro, Veljo Volke, Andreas Noor.
 1113. SMF 4052:75 F | SÜG-i lõpuaktus 15.06.1997. Lõpetajad istuvad lilled süles.
 1114. SMF 4052:76 F | SÜG-i lõpuaktus 15.06.1997. Dir. Viljar Aro tänamas õp.  Mare  Meistersoni.
 1115. SMF 4052:77 F | SÜG-i lõpuaktus 15.06.1997. Keskel õp. Matis Männa.
 1116. SMF 4052:78 F | SÜG-i 9. klasside lõpuaktus 8.VI 1997.a. Vaade saali.
 1117. SMF 4052:79 F | SÜG-i 9. klasside lõpuaktus 8.VI 1997.a. Saali kantakse kooli lipp.
 1118. SMF 4052:80 F | SÜG-i 9. klasside lõpuaktus 8.VI 1997.a. Lõpetajad lilledega.
 1119. SMF 4052:81 F | SÜG-i 9. klasside lõpuaktus 8.VI 1997.a. Õpilased lilledega.
 1120. SMF 4052:82 F | SÜG-i aktiivilaager Pagilas 11.-14.06.1997. Üldpilt.
 1121. SMF 4052:83 F | SÜG-i aktiivilaager Pagilas 11.-14.06.1997. Lipu heiskamine.
 1122. SMF 4052:84 F | SÜG-i aktiivilaager Pagilas 11.-14.06.1997. Telki püstitamas.
 1123. SMF 4052:85 F | SÜG-i aktiivilaager Pagilas 11.-14.06.1997. Direktor Viljar Aro laagrit avamas.
 1124. SMF 4052:86 F | SÜG-i aktiivilaager Pagilas 11.-14.06.1997. Telgid on püstitatud.
 1125. SMF 4052:87 F | SÜG-i aktiivilaager Pagilas 11.-14.06.1997. Köievedu. vasakul sinise pluusiga Priit Kuldsaar.
 1126. SMF 4052:88 F | SÜG-i aktiivilaager Pagilas 11.-14.06.1997. Dir. Viljar Aro köieveo kohtunikuna.
 1127. SMF 4052:89 F | SÜG-i aktiivilaager Pagilas 11.-14.06.1997. Pagila ranna vaade.
 1128. SMF 4052:90 F | Grupp SÜG-i õpilasi. II reas paremalt 1. Mattis Männa.
 1129. SMF 4052:91 F | Kooli inspekteerimine aprillis 1988.a.
 1130. SMF 4052:92 F | SÜG-i kauaaegse asjaajaja Hilda Kalle matus Kuressaare Laurentiuse kirikus.
 1131. SMF 4052:93 F | SÜG-i noormeeste võimlemisrühm esinemas kuurhoone ees kooli võimlemispeol 1926.a. kevadel.
 1132. SMF 4052:94 F | Grupp SÜG-i 23.lennu spordivõistlustest osavõtjaid.
 1133. SMF 4052:95 F | SÜG-i kergejõustikuvõistlustest osavõtjad. /22.-24. lend/.
 1134. SMF 4052:96 F | Kuressaare Keskkooli võistkond ENSV koolinoorte kiiruisutamise võistlustel 15.-16. 1947.
 1135. SMF 4052:97 F | Saaremaa võistkond Tallinnas spartakiaadil 20.07.1947.a.
 1136. SMF 4052:98 F | 11. a ja b klassi võistkond kooli kergejõustiku sisevõistlustel Lossihoovis 24.09.1949.a.
 1137. SMF 4052:99 F | Keskkooli kümnevõistlejad 1947.a. kevadel. Vasakult: Hillar Pruul, Ants Tasa, Lembit Veevo, Heino Rüpp ja Johannes Kuusk.
 1138. SMF 4052:100 F | Keskkooli  esindusmeeskond 1948/49. õ.-a. Vasakult: Laht, Erik Veevo, Paul Remmel, Johannes Kuusk ja Uno Tammiko.
 1139. SMF 4052:101 F | Grupp 1947.a. spartakiaadist osavõtjaid .
 1140. SMF 4052:102 F | Kuressaare Keskkooli kehakultuurikollektiivi peo peaproov 1947.a. sügisel.
 1141. SMF 4052:103 F | Eesti koolinoorte koondis valmistub üleliidulisel spartakiaadil avadefileeks Volgogradis 1961.a.
 1142. SMF 4052:104 F | Eesti koolinoorte koondis sõidab Volgogradi üleliidulisele koolinoorte spartakiaadile 1961.a.
 1143. SMF 4052:105 F | Eesti koolinoorte koondise liikmed (vasakult) :
 1144. SMF 4052:106 F | Jooksu lõpetab Johanna Järmut (valges särgis) Koeru staadionil arvatavasti koolidevahelisel spartakiaadil 1963/64. õ.-a.
 1145. SMF 4052:107 F | Õpetaja Tiiu Aavik parimate võimlejatega 1994/95. õ.-a.
 1146. SMF 4052:108 F | Grupp Tiiu Haaviku juhendatud võimlejaid 1994/95. õ.-a. /10.-11. kl./.
 1147. SMF 4052:109 F | 10.-12. klasside võimlejad esinevad vilistlaste kokkutulekul kavaga  "Merelaine" Lossihoovis 12.08.1996.
 1148. SMF 4052:110 F | Esineb kooli aeroobikarühm  koolimaja ees vilistlaste kokkutulekul 12.08.1996.
 1149. SMF 4052:111 F | SÜG-i tänavajooksu stardis. Oktoober 1995.
 1150. SMF 4052:112 F | SÜG-i 1995.a. tänavajooksu (4,5 km) võitja Martti Kiisa (10. c) .
 1151. SMF 4052:113 F | SÜG-i tänavajooksu 4,5 km kahekordne võitja Helea Vaher, Egle Jaska, Elle Meier 1994/95. õ.-a.
 1152. SMF 4052:114 F | Kingissepa rajooni koondis (keskel) koolinoorte spartakiaadi avadefileel Pärnus 27.juunil 1966.a.
 1153. SMF 4052:115 F | Koolinoorte spartakiaad Pärnus  27.juunil 1966. Tarmo Pikner kõrgushüppel.
 1154. SMF 4052:116 F | Koolinoorte spartakiaad Pärnus  27.juunil 1966. Veel viimased pingutused ja Lembit Paju lõpetab distantsi.
 1155. SMF 4052:117 F | Koolinoorte spartakiaad Pärnus  27.juunil 1966. Tubli kõrgushüppaja Ellen Viimsalu ületab kõrguse 1.40.
 1156. SMF 4052:118 F | Koolinoorte spartakiaad Pärnus  27.juunil 1966. Kuuli tõukab vabariigi parim kuulitõukaja Silvi Jürgenson.
 1157. SMF 4052:119 F | Koolinoorte spartakiaad Pärnus  27.juunil 1966. Meie edukaim võistleja  Rein Tõru jooksurajal.
 1158. SMF 4052:120 F | Koolinoorte spartakiaad Pärnus  27.juunil 1966. Peeter  Laidra teivashüppel (3.koht).
 1159. SMF 4052:121 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli komsomoliorganisatsiooni üldpilt. 1964 ?.
 1160. SMF 4052:122 F | Indrek Toome (paremalt 3.) kohtumine kooli komsomoliaktivistidega 1976/77.õ.-a.
 1161. SMF 4052:123 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli komsomolikomitee 1975.a. Tagareas keskel õp. Linda Liivamägi.
 1162. SMF 4052:124 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli kirjandusring 1978. II reas keskel õp. Linda Liivamägi.
 1163. SMF 4052:125 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli komsomolikomitee 1978. Vas.-lt II reas 1. õp. Linda Liivamägi.
 1164. SMF 4052:126 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli komsomolikomitee 1979/80. õ.-a. II reas paremalt 1. õp. Linda Liivamägi.
 1165. SMF 4052:127 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli komsomolikomitee 1981.a. II reas keskel õp. Linda Liivamägi.
 1166. SMF 4052:128 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli komsomolikomitee 1986.a. II reas vas.-lt 1. õp. Linda Liivamägi.
 1167. SMF 4052:129 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli komsomolikomitee 1986.
 1168. SMF 4052:130 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli komsomolikomitee 1987.
 1169. SMF 4052:131 F | ELKNÜ 60.juubeli puhul keskkoolis korraldatud konverentsil kohtusid (vasakult)...
 1170. SMF 4052:132 F | Keskkooli 63. lennu 11.a klassi õpilased koos klassijuhataja Loriida Neemega 1981.
 1171. SMF 4052:133 F | Keskkooli 1985/86. õppeaasta malevanõukogu. Keskel vanem-pioneerijuht Terje Lõuk.
 1172. SMF 4052:134 F | Rinnaportree. Ly Muru, keskkooli komsomolikomitee sekretäri asetäitja, poliitkasvatustöö sektori juhataja.
 1173. SMF 4052:135 F | Rinnaportree. Tõnu Prei, keskkooli komsomolikomitee liige,kooli seinalehe vastutav toimetaja.
 1174. SMF 4052:136 F | Rinnaportree. Eha Piht, kooli komsomolikomitee liige, klassivälise töö sektori juhataja.
 1175. SMF 4052:137 F | Rinnaportree. Taimi Nagel, 8.a klassi komsomoliorganisatsiooni sekretär.
 1176. SMF 4052:138 F | Rinnaportree. Ants Litvinov, keskkooli komsomolikomitee sekretäri asetäitja, kooli komsomoliprozhektori ülem.
 1177. SMF 4052:139 F | Rinnaportree. Niina Mets, 11. b klassi komsomoliorganisatsiooni sekretär.
 1178. SMF 4052:140 F | Rinnaportree. Jüri Põld, kehakultuurinõukogu "Noorus" esimees.
 1179. SMF 4052:141 F | Rinnaportree. Sirje Põld, kooli komsomolikomitee liige.
 1180. SMF 4052:142 F | Rinnaportree. Evi Remmel, kooli komsomolikomitee sekretäri asetäitja, pioneeritöö sektori juhataja.
 1181. SMF 4052:143 F | Rinnaportree. Aime Tooms, kooli komsomolikomitee liige.
 1182. SMF 4052:144 F | Rinnaportree. Tiiu Kivi, kooli komsomolikomitee sekretäri asetäitja õppekasvatustöö sektori juhataja.
 1183. SMF 4052:145 F | Rinnaportree. Marianne Kaar, 11. b klassi komsomolialgorganisatsiooni sekretär. 1968/69.õ.-a.
 1184. SMF 4052:146 F | Rinnaportree. Thea Ool, 11.b kl. komsomoliaktivist. 1968/69. õ.-a.
 1185. SMF 4052:147 F | Rinnaportree. Inge Ausmees, 11.a klassi komsomolialgorgasnisatsiooni sekretär. 1968/69. õ.-a.
 1186. SMF 4052:148 F | Rinnaportree. Tiiu Tõust, 11. c klassi komsomolialgorganisatsiooni sekretär. 1969/70. õ.-a.
 1187. SMF 4052:149 F | "Rinnaportree. Maie Põldmaa, kooli komsomolikomitee liige, kultuurmassilise töö eest vastutaja 1969/70.õ.-a.
 1188. "
 1189. SMF 4052:150 F | Rinnaportree. Anto Sepp, 11.a kl. komsomoliaktivist 1969/70.õ.-a.
 1190. SMF 4052:151 F | Rinnaportree. Sirje Tooms, 9.a klassi komsomoliaktivist. 1968/69. õ.-a.
 1191. SMF 4052:152 F | Rinnaportree. Varjne Lonn, 9.b klassi komsomoliaktivist. 1968/69. õ.-a.
 1192. SMF 4052:153 F | Rinnaportree. Imbi Rettau, kooli komsomolikomitee liige. 1968/69.õ.-a.
 1193. SMF 4052:154 F | Rinnaportree. Anne Toose, kooli komsomolikomitee liige 1968/69, klassi komsomoligrupi sekretär 1969/70.õ.-a.
 1194. SMF 4052:155 F | Rinnaportee. Aare Saar, kooli komsomolikomitee liige, sõjalis-patriootilise töö eest vastutaja. 1968/69.õ.a.
 1195. SMF 4052:156 F | Rinnaportree. Kalle Liiv, kooli komsomolikomitee liige, ideoloogiasektori juhataja. 1968/69. õ.-a.
 1196. SMF 4052:157 F | Rinnaportree. Juta Lember, 11.b klassi komsomoliaktivist. 1969/1970.õ.-a.
 1197. SMF 4052:158 F | Rinnaportree. Gallo Trei, kooli komsomolikomitee liige. 1969/70.õ.-a.
 1198. SMF 4052:159 F | Rinnaportree. Heini Meius, 11.c kl. komsomoligrupi sekretär. 1969/70.õ.-a.
 1199. SMF 4052:160 F | Rinnaportree. Helve Kuld, kooli komsmolikomitee liige, kultuurmassilise töö eest vastutaja. 1970/71.õ.-a.
 1200. SMF 4052:161 F | Rinnaportree. Valdur Häng, kooli komsomolikomitee liige, ühiskondlikult kasuliku töö sektori juhataja. 1969/70.õ.-a.
 1201. SMF 4052:162 F | Rinnaportree. Anu Pärtel, kooli komsomolikomitee sekretär. 1971/72.õ.-a.
 1202. SMF 4052:163 F | Rinnaportree. Imbi Ader, kooli komsomolikomitee liige, kultuurmassilise töö eest vastutaja. 1971/72. õ.-a.
 1203. SMF 4052:164 F | Rinnaportree. Ivo Ilvik, kooli komsomolikomitee sekretär. 1972/73.õ.-a.
 1204. SMF 4052:165 F | Rinnaportree. Aili Kask, 11.a klassi komsomoligrupi sekretär. 1972/73.õ.-a.
 1205. SMF 4052:166 F | Rinnaportree. Õie Kundrats, kooli komsomolikomitee  liige, ideoloogiasektori liige.
 1206. SMF 4052:167 F | Rinnaportree. Svetlana Gorjatshkina, 10.e kl. algorganisatsiooni sekretär. 1973/74.õ.-a.
 1207. SMF 4052:168 F | Rinnaportree. Sille Veskis, kooli komsomolikomitee liige, kultuurmassilise töö sektori juhataja. 1974/75.õ.-a.
 1208. SMF 4052:169 F | Rinnaportree. Saima Laumets, kooli komsomolikomitee liige, kultuurmassilise töö sektori liige. 1974/75. õ.-a.
 1209. SMF 4052:170 F | Rinnaportree. Goor Kuldpärg, 11.a kl. algorganisatsiooni sekretär.
 1210. SMF 4052:171 F | Rinnaportree. Irina Mavrina, 10. klassi algorganisatsiooni sekretär. 1974/75. õ.-a.
 1211. SMF 4052:172 F | Rinnaportree. Tiiu Vallik, 11.c klassi algorganisatsiooni sekretär. 1974/75. õ.-a.
 1212. SMF 4052:173 F | Rinnaportree. Väärtnõu, Herman Ivani p. , Kingissepa Mehhaniseeritud Ehituskolonni (MEK) pearaamatupidaja alates 1968.
 1213. SMF 4052:174 F | Rinnaportree. Lembit Palts, MEK-i tootmisosakonna juhataja alates 1959. Lõpetas SÜG-i 1945 kuldmedaliga ja TPI 1951 kiitusega.
 1214. SMF 4052:175 F | Rinnaportree. Agnes Peucker (neiuna Truuvert), MEK-i vanem-insener alates 1963.a. Lõpetas SÜG-i 1952 ja TPI 1957.
 1215. SMF 4052:176 F | Rinnaportree. Sulev Ustel, MEK-i juhataja asetäitja alates 1963.a. Lõpetas SÜG-i 1954.a.
 1216. SMF 4052:177 F | Rinnaportree. Leida Väli, MEK-i plaaniosakonna juhataja . Lõpetas  Töölisnoorte Keskkooli 1955, TRÜ majandusteaduskonna 1965.
 1217. SMF 4052:178 F | Rinnaportree. Helgi Koppel (neiuna Tiitson), MEK-i ehitusmeister. Lõpetas SÜG-i 1955.a.
 1218. SMF 4052:179 F | Rinnaportree. Harri Mets, MEK-i brigadir. Lõpetas SÜG-i 1955.a.
 1219. SMF 4052:180 F | Rinnaportree. Agnes Einik (neiuna Saar), MEK-i kaadrite väljaõppe insener, parteibüroo sekretär.
 1220. SMF 4052:181 F | Rinnaportree. Harri Väli, MEK-i meister. Lõpetas töölisnoorte keskkooli 1956.
 1221. SMF 4052:182 F | Rinnaportree. Valdek Siinor, MEK-i ehitusmeister. Lõpetas töölisnoorte keskkooli 1958.
 1222. SMF 4052:183 F | Rinnaportree. Iljo Leemet, MEK-i projekteerija- insener. Lõpetas SÜG-i 1959 ja TPI 1964.
 1223. SMF 4052:184 F | Rinnaportree. Heimar Mölder, MEK-i ohutustehnika insener. Lõpetas SÜG-i 1960.a.
 1224. SMF 4052:185 F | Rinnaportree. Rein Aru, MEK-i mehhaanik; meistersportlane jalgrattaspordis, hea isetegevuslane.
 1225. SMF 4052:186 F | Rinnaportree. Peeter Aru, MEK-i mehhaanik. Lõpetas töölisnoorte keskkoolli 1961.a.
 1226. SMF 4052:187 F | Rinnaportree. Toivo Mustis, MEK-i töödejuhataja. Lõpetas keskkooli 1961.a.
 1227. SMF 4052:188 F | Rinnaportree. Marje Haljas (neiuna Lember), MEK-i raamatupidaja . Lõpetas töölisnoorte keskkooli 1962.
 1228. SMF 4052:189 F | Rinnaportree. Taimi Truuvert, MEK-i dispetser; komsomoliaktivist, isetegevuslane. Lõpetas töölisnoorte  keskkooli 1963.
 1229. SMF 4052:190 F | Rinnaportree. Karli Truumees, MEK-i meister; aktiivne isetegevuslane ja komsomoliaktivist. Lõpetas keskkooli 1966.
 1230. SMF 4052:191 F | Rinnaportree. Anne Grishina (neiuna Suurpere), MEK-i meister. Lõpetas keskkooli kuldmedaliga 1966.
 1231. SMF 4052:192 F | Rinnaportree.  Mihkel Allik, MEK-i meister. Lõpetas keskkooli 1966.
 1232. SMF 4052:193 F | Kingissepa keskkooli maiball 1972.a. Vaade tantsusaali.
 1233. SMF 4052:194 F | "Miss ja mister kevad 1972" Anu Pärtel ja Lauri Talvistu.
 1234. SMF 4052:195 F | Looduskaitsepäeval looduskaitsealaste teadmiste kontrolliks korraldatud viktoriinist osavõtjad. 1971/1972.õ.-a.
 1235. SMF 4052:196 F | Sõjaveteran Martin Truu aupioneeriks vastuvõtmine. 1971/72.õ.-a.
 1236. SMF 4052:197 F | Rinnaportree. Viive Sääsk, kooli komsomolikomitee arvestussektori juhataja ja komitee sekretäri asetäitja. 1971/1972.õ.-a.
 1237. SMF 4052:198 F | Peaportree. Ülo Lember, kooli komsomolikomitees ALMAVÜ töö eest vastutav. 1971/72.õ.-a.
 1238. SMF 4052:199 F | Peaportree. Margit Laus, komsomolikomitee kutsevaliku sektori juhataja. 1971/72.õ.-a.
 1239. SMF 4052:200 F | Peaportree. Hilja Loiken, komsomolikomitees seinalehe eest vastutaja. 1971/1972.õ.-a.
 1240. SMF 4052:201 F | Peaportree. Anne Strashkova, kooli komsomolikomitee liige. 1971/1972.õ.-a.
 1241. SMF 4052:202 F | Peaportree. Helle Kesküla, kooli komsomolikomitee pioneeritöö sektori juhataja. 1971/1972.õ.-a.
 1242. SMF 4052:203 F | Peaportree. Jüri Soorsk, tulevane advokaat. 1971/72.õ.-a.
 1243. SMF 4052:204 F | Keskkooli 8.b klassi komsomolid; sekretär Tiia Salumägi. 1971/1972.õ.-a.
 1244. SMF 4052:205 F | Keskkooli 9.a klassi komsomolid; sekretär Varje Kiil. 1971/72.õ.-a.
 1245. SMF 4052:206 F | Keskkooli 9.b klassi komsomolid; sekretär Helle Keskküla (I rida keskel). 1971/1972.õ.-a.
 1246. SMF 4052:207 F | Keskkooli 9.c klassi komsomolid; sekretär Anne Strashkova. 1971/1972. õ.-a.
 1247. SMF 4052:208 F | Keskkooli 10.a klassi komsomolid; sekretär Aili Kask. 1971/1972. õ.-a.
 1248. SMF 4052:209 F | Keskkooli 10.b kl. komsomolid ; sekretär Maire Paasmaa. 1971/1972. õ.-a.
 1249. SMF 4052:210 F | Keskkooli 10.c klassi komsomolid; sekretär Jaan Rand. 1971/1972. õ.-a.
 1250. SMF 4052:211 F | Keskkooli 10.d klassi komsomolid; sekretär Sirje Sepp. 1971/1972. õ.-a.
 1251. SMF 4052:212 F | Keskkooli 11.b klassi komsomolid; sekretär Saima Pira. 1971/1972. õ.-a.
 1252. SMF 4063:1 F | Uus püüniste valmistamise töökoda Nasval.
 1253. SMF 4063:2 F | Pähkla kalakasvatus.
 1254. SMF 4063:3 F | Angoola RV Kalamajanduse minister külas "Saare Kaluri" püünistekojas. Vasakul Aldur Pitk.
 1255. SMF 4063:4 F | Moodsa sisseseadega Nasva mehaanikatsehh.
 1256. SMF 4063:5 F | Kangru suurfarm Kihelkonnal.
 1257. SMF 4063:6 F | Nüüd remondime laevu ka kodusadamas, Nasval.
 1258. SMF 4063:7 F | Uus elamurajoon "Tuulte roos".
 1259. SMF 4063:8 F | "Saare Kaluri" meesansambel. Klaveril Rein Orn.
 1260. SMF 4063:9 F | Rinnaportree. Heinrich Kuusk, kalur.
 1261. SMF 4063:10 F | Rinnaportree. Vambola Koel, kalur.
 1262. SMF 4063:11 F | Rinnaportree. Arno Suu, kalur.
 1263. SMF 4063:12 F | Aldur Pitk, kolhoosi "Saare Kalur" juhatuse esimees.
 1264. SMF 4063:13 F | Peaportree. Ülo Kaupola, "Saare Kaluri" osakonnajuhataja.
 1265. SMF 4063:14 F | Rinnaportree. Bernhard Holm, II maailmasõjast osavõtnu.
 1266. SMF 4063:15 F | 1/2- portree. Karl Aru, suurtükiväe kindralmajor.
 1267. SMF 4063:16 F | 1/2- portree. Karl Allikas, kindralmajor.
 1268. SMF 4063:17 F | Kindralmajorid Karl Allikas ja Karl Aru.
 1269. SMF 4063:18 F | Vennashaud Hellamaa kalmistul. 1965.
 1270. SMF 4063:19 F | Vennashaud Lossihoovis. 1965.
 1271. SMF 4063:20 F | Vennashaud Kudjape kalmistul. 1965.
 1272. SMF 4063:21 F | Vennashaud Anseküla männikus. 1965.
 1273. SMF 4063:22 F | Võidusammas Torgus. 1965.
 1274. SMF 4063:23 F | Kingissepa linna elanikud ei unusta kangelasi, kes langesid Saaremaa vabastamisel.
 1275. SMF 4063:24 F | Natsismiohvrite monumendi avamine Väikesel Linnapel. 1965.a.
 1276. SMF 4063:25 F | Natsismiohvrite monumendi avamine Väikesel Linnapel. 1965.a.
 1277. SMF 4063:26 F | Kingissepa V.Kingissepa nim. Keskkooli õpilased asetavad natsismiohvrite monumendi jalamile pärja.
 1278. SMF 4063:27 F | Kingissepa linna töörahva miiting natshismiohvrite monumendi juures.
 1279. SMF 4063:28 F | Veteranide kohtumine  Stebeli patarei juures. Esineb sm. Rand.
 1280. SMF 4063:29 F | Isamaasõja veteranid miitingu avamisel Stebeli patarei juures.
 1281. SMF 4063:30 F | V.Kingissepa nim. Keskkooli pioneeride pidulik tõotus Stebeli patarei juures.
 1282. SMF 4063:31 F | Pioneerid auvalves  315.patarei (Stebeli) komandopunkti laele püstitatud mälestussamba juures.
 1283. SMF 4063:32 F | Pioneerid asetavad pärja  315.patarei (Stebeli) komandopunkti laele püstitatud mälestussambale.
 1284. SMF 4063:33 F | Sõjamehed asetavad pärja 315.patarei (Stebeli) komandopunkti laele püstitatud mälestussambale.
 1285. SMF 4063:34 F | Saluut langenud kangelaste auks.
 1286. SMF 4063:35 F | 1966.a. 921. Punalipulise laskurpolgu veteranide kokkutulekul kohtusid kaks vanimat polgu veterani-
 1287. SMF 4063:36 F | Koht, kus ületati Väike väin 921. laskurpolgu poolt. 1969.a
 1288. SMF 4063:37 F | Maasi ordulinnuse varemed. Siin asusid 1944.a. sakslaste kuulipildujapesad, kust hoiti Nõukogude vägesid ägeda tule all. 1969.
 1289. SMF 4063:38 F | Maasi ordulinnuse varemed. Siin oli saksalane end tugevasti kindlustanud 25 aastat tagasi 1944.a.
 1290. SMF 4063:39 F | Mälestuskivi Tiirimetsa koolimaja ees. Siit alustasid Nõukogude Armee väeosad Sõrve vabastamist 9.okt. 1944.a.
 1291. SMF 4063:40 F | 921.laskurpolgu staabiülem P.Liitoja Tiirimetsa koolimaja ees õpilastele jutustamas lahinguteest .
 1292. SMF 4063:41 F | Ungru-Pagila tankitõrjeliin. 1969.a.
 1293. SMF 4063:42 F | Vennashaud Lõopõllul. 1969.a.
 1294. SMF 4063:43 F | Kahuripesa.
 1295. SMF 4063:44 F | SÜG-i õpilane katkise saksa vintpüssiga.
 1296. SMF 4063:45 F | Väikese väina tamm.
 1297. SMF 4063:46 F | Maadevahe jõgi.
 1298. SMF 4063:47 F | Audla sild.
 1299. SMF 4063:48 F | Audla jõe silla vana osa.
 1300. SMF 4063:49 F | Elektrijaama hoone.
 1301. SMF 4063:50 F | Suveteatris olid 300. polgu võitlejad leidnud endile sobiva puhkekoha 1944.a.
 1302. SMF 4063:51 F | Endine Tolli t. 7. Siin oli eripataljoni esimene peatus Kuressaares 1944.a.
 1303. SMF 4063:52 F | SÜG-i õpilased ja veteranid  1974.a. septembris kokkutuleku ajal Kuivastu sadamas .
 1304. SMF 4063:53 F | Albert Repson 1974.a. sept. kokkutuleku ajal   meenutamas lahinguid Kuivastu sadamas.
 1305. SMF 4063:54 F | Grupp veterane dessandi maabumise asukohas . I reas paremalt 1. Albert Repson.
 1306. SMF 4063:55 F | Pärjapanek Kuivastu ühishauale sept. 1974.a. kokkutuleku ajal.
 1307. SMF 4063:56 F | SÜG-i õpilased ja veteranid 1974.a. sept. kokkutuleku ajal Kuivastu ühishaual.
 1308. SMF 4063:57 F | SÜG-i õpilased isade lahinguradadel märkmiku ja pliiatsiga veteranide kokkutuleku ajal 1974.a. septembris.
 1309. SMF 4063:58 F | Veteran meenutab 1974.a. sept. kokkutuleku ajal SÜG-i õpilastele.
 1310. SMF 4063:59 F | Jälle on lahingumeestel midagi meenutada 1974.a. sept. kokkutuleku ajal.
 1311. SMF 4063:60 F | SÜG-i õpilased ja veteranid 1974.a. sept. kokkutuleku ajal Kärla alevis. Selgitusi jagab Gross.
 1312. SMF 4063:61 F | Endine staabi asukoht Kärlal 1944.a.lahingute ajal. Sept. 1974.
 1313. SMF 4063:62 F | SÜG-i õpilased ja veteranid Tehumardi ühishaual 1974.a. sept.
 1314. SMF 4063:63 F | SÜG-i õpilased ja veteranid Salmel 1974.a. septembris. Ees keskel dir. Boris Kivi.
 1315. SMF 4063:64 F | SÜG-i õpilased Ungru-Pagila liinil 1974.a. sept.
 1316. SMF 4063:65 F | SÜG-i õpilased ja veteranid Ungru-Pagila liinil mälestuskivi juures 1974.a. septembris.
 1317. SMF 4063:66 F | "Prints Eugeni" mürsu kraater. Sept. 1974.
 1318. SMF 4063:67 F | 917.laskurpolgu juhtkond.
 1319. SMF 4063:68 F | Diviisi parteibüroo koosseis: Elmar Millert, Karotom, Laura, Metsatalu, Pihlakas.
 1320. SMF 4063:69 F | Peaportree. Eduard Millert, rindepäevil.
 1321. SMF 4063:70 F | Rinnaportree. Elmar Millert.
 1322. SMF 4063:71 F | Väikese väina tammi algus.
 1323. SMF 4063:72 F | SÜG-i õpilaste leinaseisak Muhus asuva mälestussamba juures.
 1324. SMF 4063:73 F | Elmar Millert Orissaares  mälestussamba juures .
 1325. SMF 4063:74 F | Räägi küla kiviaed. Selliste kiviaedade tagant oli sakslasi raske välja lüüa. Tihti tuli kiviaed puruks lasta.
 1326. SMF 4063:75 F | Koht, kus asusid sakslaste kaitsepositsioonid Kogulas 1944.aastal.
 1327. SMF 4063:76 F | Turbamasin tööl Kasesoo turbarabas 1953.
 1328. SMF 4063:77 F | Kaalukoda. U.1959.
 1329. SMF 4063:78 F | SÜG-i uue hoone ehitus.
 1330. SMF 4063:79 F | Kingissepa II (vene) keskkooli hoone Tallinna t. 10. U.1959.
 1331. SMF 4063:80 F | Kahtla 7-kl. kooli hoone . U. 1959.
 1332. SMF 4063:81 F | Kaali 7-kl. kooli hoone.
 1333. SMF 4063:82 F | Kolhoosi "Koduranna" kolhoosnikud kalu võrgust noppimas.
 1334. SMF 4063:83 F | Valjala rahvamaja.
 1335. SMF 4063:84 F | Kinoteater "Oktoober" Tolli t. U. 1959.
 1336. SMF 4063:85 F | Uus maja Tallinna t. 17. Taamal nn. kantsel. U. 1959.
 1337. SMF 4063:86 F | Süvendustööd Salme jõel.
 1338. SMF 4063:87 F | Kuressaare I Keskkooli 2.b klassi õpilased  ja klassijuhataja Anne Lõbus 1991.a.
 1339. SMF 4063:88 F | Kuressaare I Keskkooli  3. a klassi õpilased  ja klassijuhataja Maimu Priks 1991.a.
 1340. SMF 4063:89 F | Kuressaare I Keskkooli  3. b klassi õpilased  ja klassijuhataja Anne Noot 1991.a.
 1341. SMF 4063:90 F | Kuressaare I Keskkooli  3.c klassi õpilased   (klassijuhataja Anne Pruul) 1991.a.
 1342. SMF 4063:91 F | Kuressaare I Keskkooli 4.a klassi õpilased  ja klassijuhataja Signe Kolk 1991.a.
 1343. SMF 4063:92 F | Kuressaare I Keskkooli  4.b klassi õpilased  ja klassijuhataja Maire Aumees 1991.a.
 1344. SMF 4063:93 F | Kuressaare I Keskkooli  4.c klassi õpilased  ja klassijuhataja Eldin Lember 1991.a.
 1345. SMF 4063:94 F | Kuressaare I Keskkooli  4.d klassi õpilased  ja klassijuhataja Girta Tang 1991.a.
 1346. SMF 4063:95 F | Kuressaare I Keskkooli  4.e klassi õpilased  ja klassijuhataja Maret Veersalu 1991.a.
 1347. SMF 4063:96 F | Kuressaare I Keskkooli  5.a klassi õpilased  ja klassijuhataja Mari Ausmees 1991.a.
 1348. SMF 4063:97 F | Kuressaare I Keskkooli  5. b klassi õpilased  ja klassijuhataja Aivo Orav 1991.a.
 1349. SMF 4063:98 F | Kuressaare I Keskkooli  5.c klassi õpilased  ja klassijuhataja Mare Meisterson 1991.a.
 1350. SMF 4063:99 F | Kuressaare I Keskkooli  5.d klassi õpilased (klassijuhataja  Aivar Tõnus) 1991.a.
 1351. SMF 4063:100 F | Kuressaare I Keskkooli 6.a klassi õpilased  ja klassijuhataja Luule Lahe 1991.a.
 1352. SMF 4063:101 F | Kuressaare I Keskkooli 6.b klassi õpilased  ja klassijuhataja Rita Ilves 1991.a.
 1353. SMF 4063:102 F | Kuressaare I Keskkooli 6.d klassi õpilased  (klassijuhataja Diana Kovrizhkina) 1991.a.
 1354. SMF 4063:103 F | Kuressaare I Keskkooli 7.a klassi õpilased  ja klassijuhataja Virve Lõbus 1991.a.
 1355. SMF 4063:104 F | Kuressaare I Keskkooli 7.b klassi õpilased  ja klassijuhataja Maiu Lepp 1991.a.
 1356. SMF 4063:105 F | Kuressaare I Keskkooli 7.c klassi õpilased  ja klassijuhataja Aina Seppel 1991.a.
 1357. SMF 4063:106 F | Kuressaare I Keskkooli 7.d klassi õpilased  ja klassijuhataja Reet Lulla 1991.a.
 1358. SMF 4063:107 F | Kuressaare I Keskkooli 8.a klassi õpilased  ja klassijuhataja Sirje Kreisman 1991.a.
 1359. SMF 4063:108 F | Kuressaare I Keskkooli 8.b klassi õpilased  (klassijuhataja Saale Reinart) 1991.a.
 1360. SMF 4063:109 F | Kuressaare I Keskkooli 8.c klassi õpilased  ja klassijuhataja Maire Pere 1991.a.
 1361. SMF 4063:110 F | Kuressaare I Keskkooli 9.b klassi lõpupilt. Esireas klassijuhataja Anne Paaskivi1991.
 1362. SMF 4063:111 F | Kuressaare I Keskkooli 9.b klassi lõpupilt. Esireas klassijuhataja Tiiu Haavik 1991.
 1363. SMF 4063:112 F | Kuressaare I Keskkooli 9.c klassi lõpupilt. Esireas 2. kl.juh. Vilma Rätsepso, 3. õp. Asta Loik. 1991.
 1364. SMF 4063:113 F | Kuressaare I Keskkooli 9.d klassi lõpupilt. Esireas 3. klassijuhataja Mai Tina 1991.
 1365. SMF 4063:114 F | Kuressaare I Keskkooli 9. klassi lõpetajate üldpild 1991.
 1366. SMF 4063:115 F | Kuressaare I Keskkooli 10.a klass ja klassijuhataja Airi Salong 1991.
 1367. SMF 4063:116 F | Kuressaare I Keskkooli 10.b klass ja klassijuhataja Aivo Orav 1991.
 1368. SMF 4063:117 F | Kuressaare I Keskkooli 10.c klass ja klassijuhataja Indrek Peil 1991.
 1369. SMF 4063:118 F | Kuressaare I Keskkooli 11.a klass ja klassijuhataja Erina Küüra 1991.
 1370. SMF 4063:119 F | Kuressaare I Keskkooli 11.b klass ja klassijuhataja Arne Loorpuu 1991.
 1371. SMF 4063:120 F | Kuressaare I Keskkooli 11.c klass ja klassijuhataja Viljar Aro (taga paremalt 1.) 1991.
 1372. SMF 4063:121 F | SÜG-i 73.lennu lõpetajate üldpilt 1991.a.
 1373. SMF 4063:122 F | Kuressaare I Keskkooli 12.a klass ja klassijuhataja Külli Tammleht 1991.
 1374. SMF 4063:123 F | Kuressaare I Keskkooli 12.b klass (tutipidu) ja klassijuhataja Aima Siil 1991.
 1375. SMF 4063:124 F | Kuressaare I Keskkooli 12.c klass ja klassijuhataja Inge Vahter 1991. (73.lend)
 1376. SMF 4063:125 F | Kuressaare I Keskkooli 2.a klass ja kl. juh. M.Kallaste 1992.
 1377. SMF 4063:126 F | Kuressaare I Keskkooli 3.b klass ja kl. juh. T.Kütt 1992.
 1378. SMF 4063:127 F | Kuressaare I Keskkooli 3.c klass ja kl. juh. S.Silem 1992.
 1379. SMF 4063:128 F | Kuressaare I Keskkooli 3.d klass ja kl. juh. I.Kruusmägi 1992.
 1380. SMF 4063:129 F | Kuressaare I Keskkooli 4.a klass ja kl. juh. M.Priks 1992.
 1381. SMF 4063:130 F | Kuressaare I Keskkooli 4.b klass ja kl. juh. A.Noot 1992.
 1382. SMF 4063:131 F | Kuressaare I Keskkooli 4.c klass ja kl. juh. A.Pruul 1992.
 1383. SMF 4063:132 F | Kuressaare I Keskkooli 5.a klass ja kl. juh. K.Kannik 1992.
 1384. SMF 4063:133 F | Kuressaare I Keskkooli 5.b klass ja kl. juh. A.Kitt 1992.
 1385. SMF 4063:134 F | Kuressaare I Keskkooli 5.c klass ja kl. juh. S.Lasma 1992.
 1386. SMF 4063:135 F | Kuressaare I Keskkooli 5.d klass ja kl. juh. Ü.Mägi 1992.
 1387. SMF 4063:136 F | Kuressaare I Keskkooli 5.e klass ja kl. juh. Urmas Vevers 1992.
 1388. SMF 4063:137 F | Kuressaare I Keskkooli 6.a klass ja kl. juh. Mari Ausmees 1992.
 1389. SMF 4063:138 F | Kuressaare I Keskkooli 6.b klass ja kl. juh.J.Raid 1992.
 1390. SMF 4063:139 F | Kuressaare I Keskkooli 6.c klass ja kl. juh. M.Meisterson 1992.
 1391. SMF 4063:140 F | Kuressaare I Keskkooli 6.d klass ja kl. juh.  A.Tõnus ja E.Tasa 1992.
 1392. SMF 4063:141 F | Kuressaare I Keskkooli 7.a klass ja kl. juh. Luule Lahe 1992.
 1393. SMF 4063:142 F | Kuressaare I Keskkooli 7.a klass ja kl. juh. Rita Ilves 1992.
 1394. SMF 4063:143 F | Kuressaare I Keskkooli 7.c klass ja kl. juh. E.Laanemäe 1992.
 1395. SMF 4063:144 F | Kuressaare I Keskkooli 7.d klass ja kl. juh. D.Kovrizkina  1992.
 1396. SMF 4063:145 F | Kuressaare I Keskkooli 8.a klass ja kl. juh.  Virve Lõbus 1992.
 1397. SMF 4063:146 F | Kuressaare I Keskkooli 8.b klass ja kl. juh. Maiu Lepp 1992.
 1398. SMF 4063:147 F | Kuressaare I Keskkooli 8.c klass ja kl. juh. Aina Seppel 1992.
 1399. SMF 4063:148 F | Kuressaare I Keskkooli 8.d klass ja kl. juh. Reet Lulla 1992.
 1400. SMF 4063:149 F | Kuressaare I Keskkooli 9.a klassi lõpupilt ja kl. juh. Sirje Kreisman 1992.
 1401. SMF 4063:150 F | Kuressaare I Keskkooli 9.b klassi lõpupilt ja kl. juh. Saale Reinart 1992.
 1402. SMF 4063:151 F | Kuressaare I Keskkooli 9.c klassi lõpupilt ja kl. juh. Maire Pere 1992.
 1403. SMF 4063:152 F | Kuressaare I Keskkooli 9. klassi lõpupilt  1992.
 1404. SMF 4063:153 F | Kuressaare I Keskkooli 10.b klass ja õp. Mai Tina  1992.
 1405. SMF 4063:154 F | Kuressaare I Keskkooli 10.c klass ja õp. Mia Rand 1992.
 1406. SMF 4063:155 F | Kuressaare I Keskkooli 11.c klass ja õp. Aivo Orav 1992.
 1407. SMF 4063:156 F | Kuressaare I Keskkooli 12.a klass ja klassijuhataja Erina Küüra 1992.a.
 1408. SMF 4063:157 F | Kuressaare I Keskkooli 12.b klass ja klassijuhataja Arne Loorpuu 1992.a.
 1409. SMF 4063:158 F | Kuressaare I Keskkooli (74.lend) 12.b klassi lõpupilt. I reas vasakult 6. klassijuhataja Arne Loorpuu 1992.a.
 1410. SMF 4063:159 F | Kuressaare I Keskkooli (74.lend) 12.c klassi lõpupilt 1992.a.
 1411. SMF 4063:160 F | Kuressaare I Keskkooli (74.lend) 12. klassi üldpilt 1992.
 1412. SMF 4063:161 F | Kuressaare I Keskkooli luuleteater ja juhendaja Rita Ilves 1992.
 1413. SMF 4063:162 F | Kuressaare I Keskkooli võõrkeeleõpetajad 1992.
 1414. SMF 4063:163 F | Kuressaare I Keskkooli 3.a klass ja õpetaja Mahta Kallaste 1993.
 1415. SMF 4063:164 F | Kuressaare I Keskkooli 3.b klass ja õpetaja  Gita Tang 1993.
 1416. SMF 4063:165 F | Kuressaare I Keskkooli 3.d klass ja õpetaja  Maire Aumees 1993.
 1417. SMF 4063:166 F | Kuressaare I Keskkooli 4.b klass ja õpetaja Tiia Kütt 1993.
 1418. SMF 4063:167 F | Kuressaare I Keskkooli 5.a klass ja õpetaja Ljubov Paju 1993.
 1419. SMF 4063:168 F | Kuressaare I Keskkooli 5.c klass ja õpetaja A.Paaskivi 1993.
 1420. SMF 4063:169 F | Kuressaare I Keskkooli 5.d klass ja õpetaja Sirje Medell 1993.
 1421. SMF 4063:170 F | Kuressaare I Keskkooli 6.a klass ja õpetaja Krista Sannik 1993.
 1422. SMF 4063:171 F | Kuressaare I Keskkooli 6.e klass ja õpetaja Urmas Vevers 1993.
 1423. SMF 4063:172 F | Kuressaare I Keskkooli 7.a klass ja õpetaja Mari Ausmees 1993.
 1424. SMF 4063:173 F | Kuressaare I Keskkooli 7.b klass ja õpetaja Erina Küüra 1993.
 1425. SMF 4063:174 F | Kuressaare I Keskkooli 7.c klass ja õpetaja Mare Meisterson 1993.
 1426. SMF 4063:175 F | Kuressaare I Keskkooli 7.d klass ja õpetaja Elle Tasa 1993.
 1427. SMF 4063:176 F | Kuressaare I Keskkooli 8.a klass ja õpetaja Luule Lahe 1993.
 1428. SMF 4063:177 F | Kuressaare I Keskkooli 8.d klass ja õpetaja Diana Õun 1993.
 1429. SMF 4063:178 F | Kuressaare I Keskkooli 9.a klass ja õpetaja Virve Lõbus 1993.
 1430. SMF 4063:179 F | Kuressaare I Keskkooli 9.b klass ja õpetaja Maiu  Lepp 1993.
 1431. SMF 4063:180 F | Kuressaare I Keskkooli 9.c klass ja õpetaja Aina Seppel 1993.
 1432. SMF 4063:181 F | Kuressaare I Keskkooli 9. klassi üldpilt 1993.a.
 1433. SMF 4063:182 F | Kuressaare I Keskkooli 10.a klass ja õpetaja Sirje Kreisman 1993.a.
 1434. SMF 4063:183 F | Kuressaare I Keskkooli 10.b klass ja õpetaja Veljo Volke 1993.a.
 1435. SMF 4063:184 F | Kuressaare I Keskkooli 10.c klass ja õpetaja Urmas Kiil 1993.a.
 1436. SMF 4063:185 F | Kuressaare I Keskkooli 11.a klass ja õpetaja Tiia Kütt 1993.a.
 1437. SMF 4063:186 F | Kuressaare I Keskkooli 11.b klass ja õpetaja Arne Loorpuu 1993.a.
 1438. SMF 4063:187 F | Kuressaare I Keskkooli 11.c klass ja õpetaja M.Rand 1993.a.
 1439. SMF 4063:188 F | Kuressaare I Keskkooli 12.a klass ja õpetaja Airi Salong 1993.a.
 1440. SMF 4063:189 F | Kuressaare I Keskkooli 12.b klass ja õpetaja Urve Nõmm 1993.a.
 1441. SMF 4063:190 F | Kuressaare I Keskkooli (75.lend) 12. klassi lõpupilt 1993.a.
 1442. SMF 4063:191 F | Kuressaare I Keskkooli õpetajad 1993.a.
 1443. SMF 4063:192 F | Kuressaare I Keskkooli muusika ja tööõpetuse õpetajad 1993.a.
 1444. SMF 4063:193 F | Kuressaare I Keskkooli ajaloo ja eesti keele õpetajad 1993.a.
 1445. SMF 4063:194 F | Kuressaare I Keskkooli algklasside õpetajad 1993.a.
 1446. SMF 4063:195 F | Kuressaare I Keskkooli võõrkeelte  õpetajad 1993.a.
 1447. SMF 4063:196 F | Kuressaare I Keskkooli matemaatika õpetajad 1993.a.
 1448. SMF 4063:197 F | Kuressaare I Keskkooli loodusteaduste õpetajad 1993.a.
 1449. SMF 4063:198 F | Kuressaare koolide (gümnaasiumi, merekooli, tööstuskooli) endised õpilased kokkutulekul Torontos 3.veebr. 1991.
 1450. SMF 4063:199 F | SÜG-i vilistlaste pidulikust kokkutulekust osavõtjad Torontos 16.I 1994, et tähistada kooli 75. juubelit.
 1451. SMF 4063:200 F | SÜG-i 80.juubeli tähistamine Torontos 10.I 1999.
 1452. SMF 4063:201 F | SÜG-i 80.juubeli tähistamine Torontos 10.I 1999.
 1453. SMF 4063:202 F | Toronto Saarlaste Ühingu esinaine Leida Helde.
 1454. SMF 4063:203 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Küünalde süütamine Kudjape kalmistul kooli endiste õpetajate haudadel.
 1455. SMF 4063:204 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Küünalde süütamine Kudjape kalmistul kooli endiste õpetajate haudadel.
 1456. SMF 4063:205 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Küünalde süütamine Kudjape kalmistul kooli endiste õpetajate haudadel.
 1457. SMF 4063:206 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Küünalde süütamine Kudjape kalmistul kooli endiste õpetajate haudadel.
 1458. SMF 4063:207 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. 1. lennu 1. õpetajat Alma Klaurenit tervitab Aadu Hint.
 1459. SMF 4063:208 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979.
 1460. SMF 4063:209 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Vassili Randmets (3.lend), õp. Alma Klauren ja õppealajuh. Vilve Männa.
 1461. SMF 4063:210 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp vilistlasi, esiplaanilJüri Ristkok.
 1462. SMF 4063:211 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Pidulik aktus kooli aulas. Vaade saali.
 1463. SMF 4063:212 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Pidulik aktus kooli aulas.
 1464. SMF 4063:213 F | Peaportree. Veli Varik. 1979.a.
 1465. SMF 4063:214 F | Peaportree. Juhan Peegel, 1979.
 1466. SMF 4063:215 F | Peaportree. Voldemar Miller, 1979.
 1467. SMF 4063:216 F | Peaportree. Elli Veskis, 1979.
 1468. SMF 4063:217 F | Peaportree. Ingrid Jõelaid, 1979.a.
 1469. SMF 4063:218 F | Peaportree. Valentin Oopkaup, 1979.a.
 1470. SMF 4063:219 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Pidulik aktus kooli aulas. Vaade saali.
 1471. SMF 4063:220 F | SÜG-i vilistlaste 3.kokkutulek 1979. 21.lennu vilistlased (vas.-lt):Johan Saarmets, Nadezhda Mets , Ilmar Torn , Ilmar Kaal .
 1472. SMF 4063:221 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979.
 1473. SMF 4063:222 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979.
 1474. SMF 4063:223 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 19.-23. lennu vilistlasi.
 1475. SMF 4063:224 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 26. lennu vilistlasi.
 1476. SMF 4063:225 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 30. lennu vilistlasi.
 1477. SMF 4063:226 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 29.lennu vilistlasi.
 1478. SMF 4063:227 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 34. lennu vilistlasi.
 1479. SMF 4063:228 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 27. lennu vilistlasi.
 1480. SMF 4063:229 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 31. lennu vilistlasi.
 1481. SMF 4063:230 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 32. lennu vilistlasi.
 1482. SMF 4063:231 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 33. lennu vilistlasi.
 1483. SMF 4063:232 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 36. lennu vilistlasi.
 1484. SMF 4063:233 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 35. lennu vilistlasi.
 1485. SMF 4063:234 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 37. lennu vilistlasi.
 1486. SMF 4063:235 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 38. lennu vilistlasi.
 1487. SMF 4063:236 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 42. lennu vilistlasi.
 1488. SMF 4063:237 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 44. lennu vilistlasi.
 1489. SMF 4063:238 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 46. lennu vilistlasi.
 1490. SMF 4063:239 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 51. lennu vilistlasi.
 1491. SMF 4063:240 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 50. lennu vilistlasi.
 1492. SMF 4063:241 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 45. lennu vilistlasi.
 1493. SMF 4063:242 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 54. lennu vilistlasi.
 1494. SMF 4063:243 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 55. lennu vilistlasi. II reas vas.-lt 4. Külli Rikas.
 1495. SMF 4063:244 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 58. lennu vilistlasi.
 1496. SMF 4063:245 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Grupp 57. lennu vilistlasi.
 1497. SMF 4063:246 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. 59. lennu vilistlane Margus Oopkaup.
 1498. SMF 4063:247 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Vilistlaste rongkäigupea Rootsi tänaval.
 1499. SMF 4063:248 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Vilistlased Väikesel Linnapeal.
 1500. SMF 4063:249 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Mälestushetk Väikesel Linnapeal.
 1501. SMF 4063:250 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Mälestushetk Väikesel Linnapeal. Pärja asetavad Heino Rüpp ja Ants Tasa.
 1502. SMF 4063:251 F | SÜG-i vilistlaste III kokkutulek 30.06.-01.07. 1979. Mälestushetk Väikesel Linnapeal. Kõneleb Martin Truu.
 1503. SMF 4063:252 F | Koolihoone Garnisoni (21.Juuni) t. 16.
 1504. SMF 4063:253 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Koolimaja 1.korrusel toimus vilistlaste registreerimine.
 1505. SMF 4063:254 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Koolimaja 1.korrusel toimus vilistlaste registreerimine.
 1506. SMF 4063:255 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Vilistlased Kudjapel kunstnik Friedrich Sigismund Sterni haual.
 1507. SMF 4063:256 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Vilistlased Kudjapel Paul Paakspuu (32.lend) haual.
 1508. SMF 4063:257 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Nurgake õpilastööde näituselt.
 1509. SMF 4063:258 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Vilistlased koolisööklas einestamas 28.06.86.
 1510. SMF 4063:259 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Vilistlased koolisööklas einestamas 28.06.86.
 1511. SMF 4063:260 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a.
 1512. SMF 4063:261 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Sõjaohvrite mälestusmärgi ette asetab lilli Margot Koel.
 1513. SMF 4063:262 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Sõjaohvrite mälestusmärgi ette asetab lilli Debora Vaarandi.
 1514. SMF 4063:263 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Rongkäik suundumas Väikesele linnapeale.
 1515. SMF 4063:264 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Vilistlased miitingul Väikesel linnapeal.
 1516. SMF 4063:265 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Vilistlased miitingul Väikesel linnapeal.
 1517. SMF 4063:266 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Vilistlased miitingul Väikesel linnapeal. Esineb Valdur Lulla.
 1518. SMF 4063:267 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Grupp vilistlasi koolimaja õues.
 1519. SMF 4063:268 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Grupp  vilistlasi.
 1520. SMF 4063:269 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. Grupp 1953.a. 35.lennu lõpetajaid kokkutulekul.
 1521. SMF 4063:270 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. 1963.a. 45.lennu lõpetajad kokkutulekul.
 1522. SMF 4063:271 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. 1962.a. 44.lennu lõpetajad kokkutulekul.
 1523. SMF 4063:272 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. 1978.a. 60. lennu lõpetajad kokkutulekul.
 1524. SMF 4063:273 F | SÜG-i vilistlaste IV kokkutulek 27.-29.06.1986.a. 1980.a. 62.lennu lõpetajad kokkutulekul.
 1525. SMF 4063:274 F | SÜG-i vilistlaste II kokkutulek 1974.a. Vilistlased lossi ees.
 1526. SMF 4063:275 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22. juunil 1991.a. Vilistlaste registreerimine Lossihoovis.
 1527. SMF 4063:276 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.VI 1991.a. Aktus Lossihoovis. Vaade publikule.
 1528. SMF 4063:277 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21-.-22.VI 1991.a. Aktus Lossihoovis. Segakoor laululaval ja vilistlased laulavad kooli hümni.
 1529. SMF 4063:278 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.VI 1991.a. Aktus Lossihoovis.
 1530. SMF 4063:279 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.VI 1991.a. Aktus Lossihoovis. Esiplaanil dir. Viljar Aro ja Kai Rõõm-Laanet.
 1531. SMF 4063:280 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis. Kõneleb SÜG-i dir. Viljar Aro.
 1532. SMF 4063:281 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis.
 1533. SMF 4063:282 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis. Tiiu Haaviku võimlejad: kava võimlemiskeppidega.
 1534. SMF 4063:283 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis. Tiiu Haaviku võimlejad: kava võimlemiskeppidega.
 1535. SMF 4063:284 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis. Esineb segakoor.
 1536. SMF 4063:285 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis. Esineb sõnavõtuga Selma Teesalu.
 1537. SMF 4063:286 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis. Esineb sõnavõtuga Paul Saagpakk.
 1538. SMF 4063:287 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis. Laulab Heli Lääts.
 1539. SMF 4063:288 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis.
 1540. SMF 4063:289 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis.
 1541. SMF 4063:290 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis. Sõnavõtuga esineb Jens Meder.
 1542. SMF 4063:291 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis. Sõnavõtuga esineb Valdur Lulla.
 1543. SMF 4063:292 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis. Esireas vasakul eksdirektor Boris Kivi.
 1544. SMF 4063:293 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis.
 1545. SMF 4063:294 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Aktus Lossihoovis. Istub Selma Teesalu lilledega.
 1546. SMF 4063:295 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Rongkäik Lossihoovist kooli juurde Lossi tänava alguses.
 1547. SMF 4063:296 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Rongkäik Lossi tänaval.
 1548. SMF 4063:297 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Rongkäik Lossi tänaval.
 1549. SMF 4063:298 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Rongkäik Lossi tänaval. Esiplaanil sammub  viidaga Harry Õnnis.
 1550. SMF 4063:299 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Rongkäik keskväljakul. Esiplaanil Jaan Jalakas.
 1551. SMF 4063:300 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Rongkäik Lossi tänaval.
 1552. SMF 4063:301 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Mälestustamme istutamine koolimaja parki.
 1553. SMF 4063:302 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. Mälestustamme istutamine koolimaja parki. Tamme istutab Paul Saagpakk.
 1554. SMF 4063:303 F | SÜG-i vilistlaste VI kokkutulek 21.-22.juunil 1991.a. 1950.a. 32. lennu lõpetajad kokkutulekul.
 1555. SMF 4063:304 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Registreerimine gümnaasiumi hoovil.
 1556. SMF 4063:305 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Hetk Laurentiuse kirikust. Teenib pastor Hannes Nellis.
 1557. SMF 4063:306 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Kirikus esineb kammekoor õpetaja Mari Ausmehe juhatusel.
 1558. SMF 4063:307 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Kirikus esineb muusikakooli plokkflöödi ansambel.
 1559. SMF 4063:308 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlased Kudjape väravas. Sõna võtab eksõpetaja Ella Aeg.
 1560. SMF 4063:309 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlased Kudjape väravas. Sõna võtab eksõpetaja Ella Aeg.
 1561. SMF 4063:310 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Mälestustamme istutamine.
 1562. SMF 4063:311 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. President Lennart Meri vastuvõtmine. L.Meri gümnaasiumi ees.
 1563. SMF 4063:312 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. President Lennart Meri vastuvõtmine gümnaasiumi juures.
 1564. SMF 4063:313 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. President Lennart Meri vastuvõtmine gümnaasiumi juures.
 1565. SMF 4063:314 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. President Lennart Meri vastuvõtmine gümnaasiumi juures.
 1566. SMF 4063:315 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. President Lennart Meri tutvub koolimajaga.
 1567. SMF 4063:316 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. President Lennart Meri tutvub koolimajaga.
 1568. SMF 4063:317 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Prominentsete vilistlaste kohtumine kaasvilistlastega.
 1569. SMF 4063:318 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Prominentsete vilistlaste kohtumine kaasvilistlastega.
 1570. SMF 4063:319 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Lossi keldrisaalis kooli ajalooraamatu esitlus.
 1571. SMF 4063:320 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Lossi keldrisaalis kooli ajalooraamatu esitlus ...
 1572. SMF 4063:321 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Lossi keldrisaalis kooli ajalooraamatu esitlus.
 1573. SMF 4063:322 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlaste rongkäigu pea läheneb pargile.
 1574. SMF 4063:323 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlaste rongkäik teel Lossihoovi.
 1575. SMF 4063:324 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlaste rongkäik teel Lossihoovi.
 1576. SMF 4063:325 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlaste rongkäik teel Lossihoovi.
 1577. SMF 4063:326 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlaste rongkäik teel Lossihoovi. Esiplaanil 26.lennu vilistlased.
 1578. SMF 4063:327 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlaste rongkäik teel Lossihoovi. Esiplaanil 27.lennu vilistlased.
 1579. SMF 4063:328 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlaste rongkäik teel Lossihoovi. Esiplaanil 28.lend.
 1580. SMF 4063:329 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlaste rongkäik teel Lossihoovi. Esiplaanil 29.lend.
 1581. SMF 4063:330 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlaste rongkäik teel Lossihoovi. Esiplaanil 36.lend.
 1582. SMF 4063:331 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlaste rongkäik teel Lossihoovi. Esiplaanil 40. ja 41. lend.
 1583. SMF 4063:332 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlaste rongkäik teel Lossihoovi. Esiplaanil 60.lend.
 1584. SMF 4063:333 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a. Vilistlaste rongkäik teel Lossihoovi. Esiplaanil 63.lend.
 1585. SMF 4063:334 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.
 1586. SMF 4063:335 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.
 1587. SMF 4063:336 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktusel Lossihoovis koolikella annab staazhikas koolitädi M.Sepp.
 1588. SMF 4063:337 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktus Lossihoovis. Laululaval kooli lipp.
 1589. SMF 4063:338 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktus Lossihoovis.
 1590. SMF 4063:339 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktus Lossihoovis.
 1591. SMF 4063:340 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktus Lossihoovis.
 1592. SMF 4063:341 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktus Lossihoovis. Esineb aselinnapea Jaan Lember.
 1593. SMF 4063:342 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktus Lossihoovis.
 1594. SMF 4063:343 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktus Lossihoovis.
 1595. SMF 4063:344 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktus Lossihoovis.
 1596. SMF 4063:345 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktus Lossihoovis.
 1597. SMF 4063:346 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktus Lossihoovis.
 1598. SMF 4063:347 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktus Lossihoovis. Esineb vilistlaste segakoor. Solist Heli Lääts.
 1599. SMF 4063:348 F | SÜG-i vilistlaste VII kokkutulek 11.-12.aug.1996.a.  Aktus Lossihoovis. Esineb vilistlaste segakoor. Juhatab Mari Ausmees.
 1600. SMF 4063:349 F | SÜG-i vilistlaste  kokkutulek 28.jaan.1989 Stokholmis.
 1601. SMF 4063:350 F | SÜG-i 32.lennu lõpetajate kokkutulek 1985.a. peale 35 aastat lõpetamist. Pildistatud kino otsaseina taustal.
 1602. SMF 4063:351 F | Uus tänav. V.I.Lenini nimi anti 1950.aastail. Esiplaanil Jakob Aaviku maja, kus asus parteikomitee.
 1603. SMF 4063:352 F | Raekoja tänav ( Engelsi t.). Saaremaa Kaubamaja vaade.
 1604. SMF 4063:353 F | Lutsu tänav.
 1605. SMF 4063:354 F | Uus-Roomassaare (Gustav Jõgi) tänav.
 1606. SMF 4063:355 F | Kohtu tänav (M.Gorki) tänav.
 1607. SMF 4063:356 F | Pärna tänav (K.Marxi).
 1608. SMF 4063:357 F | Vana-Roomassaare tänav (Ed.Vilde).
 1609. SMF 4063:358 F | Pargi tänav . /V.Kingissepa nimi anti 1952.a./
 1610. SMF 4063:359 F | Pargi tänav. /V.Kingissepa /.
 1611. SMF 4063:360 F | Pargi tänav. /V.Kingissepa /.
 1612. SMF 4063:361 F | Lydia Koidula tänav.
 1613. SMF 4063:362 F | V.Kingissepa monumendi avamine 26.03. 1988.
 1614. SMF 4063:363 F | V.Kingissepa monumendi avamine 26.03. 1988.
 1615. SMF 4063:364 F | V.Kingissepa monumendi avamine 26.03. 1988.
 1616. SMF 4063:365 F | V.Kingissepa monumendi avamine 26.03. 1988.
 
Bänner


Bänner