Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Lastevanematele

Saada link Prindi PDF

Pikapäevarühma avalduse esitamine

2018/19, 2019/20, 2020/21 õppeaasta koolivaheajad

2021/22, 2022/23, 2023/24 õppeaasta koolivaheajad

Kokkuvõte lastevanemate 2013. a. rahuloluküsitlusest
Kokkuvõte õpilaste 2013. a. rahuloluküsitlusest 5.-12. klassis

Arvete tasumisest
Kuidas maksta söögiraha ning muid arveid tasuda

Pikemaajalise puudumise taotlus
Õpilase teadaoleva pikemaajalise puudumise eel esitab õpilane või lapsevanem vastavasisulise avalduse õppealajuhatajale, milles on märgitud puudumise põhjus; klassijuhataja ja aineõpetajate nõusolekud ning aineõpetajate juhised iseseisvaks õppetööks.

Meetmed õpi- ja käitumisraskustega õpilastega tegelemiseks

Kaks videoloengut esimeste klasside vanematele
Kooliks valmistumine ja Head õpiharjumused
Sirje Ess, õppealajuhataja algklasside ja koolituse alal

Abiks lapsevanemale
Kevadisel koolivaheajal 2009 panid meie kooli õpetajad pead kokku ja otsisid võimalusi, kuidas oma õpilaste  vanematele abiks olla. Ühise töö tulemusena valmis järgmine kogumik.

Koolipsühholoog Mia Rand "Lapsega koos eksameid tegemas"
(kuidas toetada ja abistada last eksamiperioodil)

SÜG-i Hoolekogu

Kooliarst Viigi Viili loengute temaatika

Rääkis psühholoog Sirje Pree

Matemaatika õppimisest algklassides
vanemõpetaja Ruta Kelt

Lastevanemate liidu kodulehekülg

Soovitusi lapsevanematele

 
Bänner


Bänner