Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Aastaraamat 2018/2019

Saada link Prindi PDF

Saaremaa Ühisgümnaasiumi aastaraamat 2018/2019

 

Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov

Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Madli Mikli, Merle Prii, Ruta Kelt, Marit Kikas, Raili Tamm, Diana Õun, Mari Ausmees, Enn Laanemäe, Triin Vallsalu, Mia Rand, Marina Aas, Iivi Jakobson, Alari Vaino, Aado Haandi.

Fotod on pärit Saaremaa Ühisgümnaasiumi arhiivist ja õpetajate erakogudest.

© Saaremaa Ühisgümnaasium 2019

 

SISUKORD

00 ALGUS 1-4

01 SAATEKS  5-33

02 2018/19 ÕPPEAASTA TÖÖ ANALÜÜS  34-47
Õpilased, õpetajad, ainekomisjonid, olümpiaadid, õppetöö tulemused, puudumised, üleminekueksamid, lõpueksamid, riigieksamid, õppeaasta kokkuvõte

03 ÕPILASTEADUSED  48-49

04 KESKKONNAHARIDUSKESKUS  50-52

05 HEV AINEKOMISJONI TÖÖST  53-57
Koosseis, tööplaan, aineolümpiaadid ja vabariiklikud võistlused, kokkuvõte

06 EESTI KEELE JA AJALOO AINEKOMISJONI TÖÖST  58-75
Koosseis, tööplaan, luuleteater Krevera, näitering Kreputlased, maakondlikud ja vabariiklikud konkursid, kooli võistlused, aineolümpiaadid ja uurimistööd, olulised arvnäitajad 5 viimase aasta lõikes, kokkuvõte

07 ALGKLASSIDE AINEKOMISJONI TÖÖST  76-91
Koosseis, tööplaan, aineolümpiaadid ja vabariiklikud võistlused, üritused, ringitöö, kokkuvõte

08 MATEMAATIKA AINEKOMISJONI TÖÖST  92-99
Koosseis, tööplaan, kooli olümpiaadid ja võistlused, aineolümpiaadid ja vabariiklikud võistlused, kokkuvõte

09 LOODUSAINETE AINEKOMISONI TÖÖST  100-120
Koosseis, tööplaan, aineolümpiaadid ja vabariiklikud võistlused, vabariiklikud uurimistööde konkursid, olulised arvnäitajad 5 viimase aasta lõikes, kokkuvõte

10 VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST   121-134
Koosseis, tööplaan, projektitööst, aineolümpiaadid ja vabariiklikud võistlused, uurimistööde juhendamine, loovtööde juhendamine, olulised arvnäitajad 3 viimase aasta lõikes, kokkuvõte

11 KAUNITE KUNSTIDE AINEKOMISJONI TÖÖST  135-143
Koosseis, tööplaan, aineolümpiaadid ja konkursid, olulised arvnäitajad 5 viimase aasta lõikes, kokkuvõte

12 KEHALISE KASVATUSE AINEKOMISJONI TÖÖST  144-179
Koosseis, tööplaan, kooli spordiüritused, maakondlikud võistlused, vabariiklikud ja rahvusvahelised võistlused, olulised arvnäitajad 5 viimase aasta lõikes, kokkuvõte

13 HUVITEGEVUSEST  180-205
Nõukoda, õpilasesinduse tööst, ringide tööst, kokkuvõte

14 KOOLIPSÜHHOLOOGI TÖÖST  206-207

15 KOOLIÕE TÖÖST  208

16 KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST  209-212
Laenutus, statistika, raamatukoguteenindus, näitused ja üritused

17 INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA TÖÖST  213-214
robootika

18 KOOLI MAJANDUSLIK ARENG  215-219

19 LISAD  220-225

Viimati uuendatud Kolmapäev, 02 Oktoober 2019 13:17  
Bänner


Bänner