Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 571

Saada link Prindi PDF

 10. aprill 2018 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 571KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  11.04

N  12.04   
8.10 12. klassi lõpukella päev
16.00 Väärikate Ülikool
18.30 Ö-Ülikool

R  13.04   
18.00 SÜG-Alternatiiv

L  14.04   
10.00 Kuressaare Laululind
10.00 MK malevõistlused
10.00 Kodutütarde erialapäev
VAB Vendade Liivide konkurss

P  15.04

E  16.04   
09.45 PK klassivanemate koosolek
10.00 G riigieksam: eesti keel
10.45 G klassivanemate koosolek
13.00 Direktsiooni koosolek

T  17.04   
10.00  Kaspar ja Georg 9. lassidele
16.00 Õpilasesinduse koosolek
MK Algklasside näitemängupäev
MK 5.-9.kl ujumisvõistlused Leisi KK

K  18.04   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.30 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek

N  19.04   
15.30 Abipolitseiniku tööst 10. klassidele    
MK Kevadkross J, A, B, C, D  Kärlal

R  20.04   
10.00 Loovtööde esitamise tähtaeg
11.00 Teadusteater 1.-2.klassidele
11.00 Teaduslahing 3.-4. klassidele
VAB põhikoolide teatrifestival

L  21.04   VAHEAEG
VAB põhikoolide teatrifestival
Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor

P  22.04    VAHEAEG
Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor                

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  11.04    Monika Raudsik. Muudatused õigusaktides seoses õpilaste toetamisega
N  12.04    Direktsiooni info
R  13.04    Kristi Aro. Põhikooli inglise keele Lõpueksamist
E  16.04    Viljar Aro
T  17.04    Rita Ilves. Kreveraga ERMis
K  18.04    Inge Vahter. Õpilaste teadusfestival ERMis
N  19.04    Direktsiooni info
R  20.04    Irena Sink. Nukumõtlemise draamakoolitusega õnnelikuks

TÄNU TEGIJALE!

Rita Ilves — õpilaste suurepärase juhendamise eest maakondlikuks vendade Liivide konkursiks.
Marika Mets, Irena Sink, Diana Õun, Mari Ausmees, Riina Laanes, Andreas Noor — SÜG Laululinnu korraldamise ja läbiviimise eest.
Rita Ilves — tubli õpilaste juhendamise eest vabariiklikul kooliteatrite festivalil Tartus.
Merje Oopkaup, Urmas Kiil — väga hea õpilaste juhendamise eest ajaloo-olümpiaadi lõppvooruks.
Marika Mets, Riina Laanes, Mari Ausmees, Diana Õun.  Helle Sulg, Sirje Paakspuu ja Silja Vipre — olite väga tublid Laululinnu žüriiliikmed.

VEAPARANDUS

Tähelepanematusest jäid möödunud lehes rahvastepallivõistkonna liikmetena mainimata  IIa kl õpilased. Need olid Elisabeth Villsaar ja Kerton Lokna. Ka teie andsite oma panuse, et meie kooli võistkondadel läks nii hästi. Aitäh!

JUBA 13 AASTAT TAGASI

Just siis tekkis mõte panna kokku klassi-juhatajatele mõeldud üllitis. Iga klassijuhataja pidi saatma ühe oma klassijuhatajatunni ülesehituse kirjelduse ja ühe ürituse kirjelduse. Lisaks pidi loodama juhendmaterjal, mis toetab ka alustavaid klassijuhatajaid. Erinevatel põhjustel ja järjest kiirenevas eluolumuutumis-protsessis on aeg-ajalt taas eesmärgiks võetud kogumik viibinud. Tuletasin meelde enda saadetud   lugusid  (lõpetasin   klassijuhatajatöö aastal 2005) ja mõtlesin, et vanadel oleks hää meenutada ja uutel uudistada:

Klassijuhatajatund teemal “Koolidirektori valimine”
Sobilik vanuseaste — eelkõige 7.-12. klass. Tegelikkuses toimunud 11. klassis 1988. aastal, alates päeva lõpus toimunud klassijuhatajatunnina, mis kujunes neljatunniseks huvitavaks koosolemiseks, kust keegi ei tahtnud lahkuda.
Eesmärk — õpetada õpilastele oskust näha ja analüüsida kooli ka teistest vaatenurkadest.
Eeltöö — eelnevalt valida kolm direktorikandidaati, kes valmistuvad  esinema kõnega oma valijatele ja moodustada viis huvigruppi (õpilased/õpilasesindus, lapsevanemad/hoolekogu, õpetajad ja teenistujad, omavalitsuse esindajad, haridusosakonna esindajad), kes mõtlevad, mida võiks kandidaatidelt küsida.
Tunni käik — Valimisprotseduuri võiks juhtida klassijuhataja, aga võimaluse korral ka selleks ettevalmistatud ja selleks võimeline õpilane. Iga kandidaat võiks saada oma seisukohtade esitamiseks aega 5 minutit. Iga huvigrupp võiks igale kandidaadile esitada 2-3 küsimust. Valimisteks võiks moodustada valimiskomisjoni, kuhu kuulub igast huvigrupist üks inimene, hääletamine on salajane. Võitjale oleks kena mälestuseks ka midagi kinkida, näiteks klassikaaslase poolt joonistatud kooli pilt raamitult.
Soovitusi — Võimaluse korral võiks tunni teha pikema, näiteks 90 minutit. See võimaldaks esitada rohkem küsimusi ja sügavamat arutelu.
Klassijuhataja peaks hoidma väga madalat profiiti.
Soovi korral võiks teha ka eelnevat valimisreklaami.
Kõne alla võiks tulla ka valimisdebatid, sel juhul võiks tunnist kujuneda juba õhtune pikem üritus.
Huvitavamad ideed oma koolielu praktiliseks arendamiseks võiks ka kirja panna ja esitada kooli pärisdirektorile.

Jalgrattamatk Saaremaal/ Hiiumaale/ Gotlandile
Sobilik vanuseaste — 5.-12. klass, marsruudi pikkus sõltuvalt vanuseastmest ja füüsilistest võimetest kahe- kuni viiepäevane; 5.-7. klassiga koos julgestusautoga; Hiiumaale alates 9. klassist ja Gotlandile 10. klassist.

Eesmärk:
- tutvumine loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtustega;
- meie-tunde arendamine;
- füüsiliste ja vaimsete võimete mõõtmine/arendamine;
- matkaoskuste (telkimine, lõkke tegemine, toidu valmistamine, riietumine, ratta hooldamine, looduse hoidmine jne) õppimine/arendamine.
Eeltöö:
- marsruudi täpsustamine (minu kogemused: 2-päevane Viidumäe — Karujärve 5. - 9. klass; 2-päevane Vilsandi — Karujärve 8. klass; 3-päevane Tagaranna —  Pidula — Harilaiu — Vilsandi — Karujärve 10. - 11. klass; 3 - 4-päevane ring ümber Hiiumaa 10. - 11. klass; laevasõitu mitte arvestades 5-päevane ring ümber Gotlandi);
- rahade kalkuleerimine (tunduvalt odavam kui bussiga, sest rattad on tavaliselt olemas);
- Viidumäe, Vilsandi, Kärdla või Visby puhul kokkulepe giidiga;
- sobivate ööbimiskohtade väljauurimine;
- rataste ülevaatamine;
- nimekirja koostamine individuaalsest ja ühisvarustusest (telgid, kirved, pallid, süütematerjalid, toidud, toidutegemisvahendid, rohud, rataste remondivahendid jne);
- ülesannete jagamine (kes on kirvemehed, kes on tehnikamehed, kes on toiduostjad, kes arst jne).
Matka käik.
Matk algab ühiste toiduainete jagamisega kõigi kottidesse.
Nooremate puhul on vaja kaht täiskasvanut, vanemate puhul piisab klassijuhatajast kolonni ees. Et kolonn ei veniks liiga pikaks, peaksid nõrgemad õpilased sõitma kolonni peas, tugevamad sabas. Sõltuvalt vanusest on mõistlik puhkepause teha iga 5-20 kilomeetri järel.
Ühel või kahel õhtul võiks klassijuhataja korraldada läbitu põhjal viktoriini, mille auhinnaks on energiat andvad šokolaadid. Hiiumaa puhul on heaks giidiks brošüür “Tuletorniring”, Gotlandil on vaja head kaarti ja teadmist, et vähemasti huvitavat Visby ajaloomuuseumit saavad õpilased külastada tasuta.

Soovitusi/ tähelepanekuid.
Peale matka lõppu võiks teha ühise piltide näitamise ja muljete vahetamise õhtu; klassijuhataja saaks sealt teada, mida järgmisel korral võiks teisiti teha.
Lõkkeõhtud on heaks võimaluseks kujundada klassi meelsust ja meie-tunnet.
Iga selline õnnestunud matk jätab kustumatu jälje iga õpilase emotsionaalsesse mällu ja kujundab kogu suhtumist kooli tervikuna.    

Viljar Aro, koolijuht

VIIMASE KELLA PÄEV

Neljapäeval, 12. aprillil

Kell 08.10 klassijuhatajatunnid:
12.a ruumis 317
12.b ruumis 320
12.c ruumis 416

Kell 08.50 spaleer, milleks klassid rivistuvad järgmiselt Kingu tn poolsetele tagumistele treppidele ja I korrusele:
IV-III korruse vahelised trepid (5.a)*, 7.a, 9.a, (10.b)
III-II korruse vahelised trepid 2.a, (5.b), (8.a), (10.a), 9.b, 9.c
II-I korruse vahelised trepid 2.b, 2.d, 3.a, 8.b
I korrus 1.c, 1.e, 2.c, 3.b, 3.c, 3.e, 4.a, 4.b, 4.c, 4.e, 5.c, 5.e, 6.b, 6.c, 6.e, (7.b), 7.c, 8.c, (10.c), 11.ab, 11.c

Kell 09.00 aulas:
- esimeste klasside esinemine
- 11. klasside tervitus
- 12. klasside meenutusi koolist
- õppealajuhataja sõnavõtt

Marek Schapel, õppealajuhataja

AJALOO-OLÜMPIAADI LÕPPVOOR

Märtsi lõpus Tartus toimunud üleriigilisel ajaloo-olümpiaadil saavutas 8.a klassi õpilane Carl-Juhan Meri suurepärase 2. koha (27 osalejat).
11.c õpilane Petrik Saks tuli 32 osaleja seas 13.-14. kohale.

Palju õnne tublidele noorajaloolastele!

Merje Oopkaup, ajalooõpetaja

 

Maakonna vendade Liivide konkurss3. aprillil toimus SÜGis maakonna vendade Liivide konkurss. Osalejatel tuli esitada üks tekst Juhan või Jakob Liivilt ja teine Liivi preemia saanud autorilt.

Esinejaid hindas žürii, kuhu kuulusid Kuressaare Linnateatri töötaja Tiiu Vilsar, näitleja Tanel Ting, Saaremaa muuseumi direktor Rita Valge ja kunagine üleriigilise Liivi konkursi grand prix Airike Kapp.

Meie koolist osalesid Cathrin Benita Poopuu — eripreemia, Elo Nõmm — laureaat, Uku Pokk — laureaat, Diana Alt — grand prix

Suur tänu kõigile tublidele esinejatele ja päeva juhile Kirke Medrile!

Rita Ilves

Üleriigiline kooliteatrite festival

6.-8. aprillini toimus Tartus ERMis üleriigiline kooliteatrite festival, kus osales 15 truppi.
Konkursile lisaks said noored lustida peoõhtutel. Samuti oli tore võimalus muusemi väljapanekutega põhjalikult tutvuda.

Žüriis olid lavastajad Margus Kasterpalu ja Helen Rekkor, näitleja Helena Pruuli ja teatrikriitik Madis Kolk.

Grand prix läks Tartu Waldorfkoolile, laureaatideks tunnistati Viimsi ja Tallinna 32.KK 12.klassi lavastused, eripreemiad pälvisid Tartu Treffneri Gümnaasium ja meie kooli Krevera.

Krevera jaoks oli seekordne esinemine üsna keeruline, sest puudus 2 olulist näitlejat ja tehnilised võimalused ei lubanud meil ka etenduses olevaid slaide näidata.

Suur tänu noortele tubli esinemise eest ja tänukummardus ka bussijuht Tõnule!

Rita Ilves

LAULULIND 2018

4. aprillil oli kooli aula täis siginat-saginat. Algamas oli kooli Laululinnu konkurss.

Lauljaid oli kokku 37 kolmes  erinevas vanuseastmes (8.-10.a., 11.-13.a ja 14.-16.a).
Kõige rohkem esinejaid oli 8.-10.a - 26, 11.-13.a - 10 ja 14.-16.a .- 1.

Žürii koosseisus olid SÜG väikemaja õpetaja ja Aasta Ema 2017 Sirje Paakspuu, SÜG väikemaja muusikaõpetaja ja klassijuhataja Helle Sulg, SÜG vilistlane ja tuntud muusik/laulukirjutaja Silja Vipre.

Otsustati, et edasipääsu saavad Kuressaare Laululinnu konkursile järgmised lauljad:

GRAND PRIX: Georg Paomees  „Sa sobid minule"     Juhendaja: õp Mari Ausmees

8.-10. a. — I ja II koht: Lootus Niit    „Kummisäärik"  Juhendaja: õp Mari Ausmees
Kert Käsper    „Eesti muld ja Eesti süda"    Juhendaja: õp Pilvi Karu
III koht:     Britta Truu    „Kingarock "                  Juhendaja: õp Riina Laande
IV  koht      Tuule Kalamees „Laevuke läks merele"         Juhendaja: õp Riina Laanes

11.-13. a   — I koht:      Marie Loviise Siim   „Kassid läksid kaklema"     Juhendaja: õp Laine Lehto
II koht:     Merili Haak          „Sinu hääl"                 Juhendaja: õp Mari Ausmees
III koht:    Kaur Vesberg         „Hilisõhtune ratsamees"     Juhendaja: õp Pilvi Karu
IV koht:     Eerik Heinmaa        „Suvi"                      Juhendaja: õp Mari Ausmees


14.-16.a.  I koht:      Rebecca Reial        „Mu kodu"    Juhendaja: õp Mari Ausmees

Eripreemiad:
Südant soojendav ja hingepugev esitus - Rando Ring  „See on ema".
Tulevane kuningas on Albert Birkenfeldt. Lauluga „Kuningalaul".
Kõige särtsakam esitus — Annabel Porss „Palgapäev"
Julgeim naeratus — Helerin Viktoria Tüür „Talv on jälle tulnud"
Hea rütmitunnetus ja rõõmus meel Marta Reial „Kooliaeg käes".

Auhindadeks olid kino Apollo kinkekaardid,  Silja album-plaat autogrammiga, tänukaardid, raamatud.

Suured tänud kõigile laululastele, juhendajatele, publikule, õpetajatele ja neile,  tänu kellele antud üritus teoks sai!

PALJU PÄIKEST MEIE HINGE JA EDUKAT ESINEMIST EDASIPÄÄSENUTELE!

Marika Mets, eestvedaja

VÕIMLEMISPIDU

Saaremaa koolide õpilaste omaloominguliste võimlemis-ja tantsukavade konkurss 2018 toimus laupäeval, 7.aprillil Kuressaare Vanalinna kooli võimlas. Osalesid KG, Kuressaare Vanalinna kooli ja SÜGi õpilased. Kokku esitati 13 omaloomingulist võimlemis- ja tantsukava.
Tantsukavade GP "Parim omaloominguline tantsukava" võitis SÜGi 11.c klassi rühm kavaga "Aita mööda saata öö".
Kava oli väga emotsionaalne, hea koreograafiaga  ja meeldis publikule väga. Rühmas esinesid Jutta-Loviisa Juht, Diana Alt, Karl-Alder Kuivjõgi, Viljar Altermann. Lisaks osales konkursil ka SÜGi 5.a. klassi rühm, kes sai innustusauhinna.

Korraldajad tänavad osalenud rühmi ja õnnitlevad võitjaid.

Ürituse peakorraldaja - kooli kehalise kasvatuse õpetaja
Tiiu Haavik

 
Bänner


Bänner